Hudba stredoveku + Antológia hudby stredoveku

Hudba stredoveku + Antológia hudby stredoveku

späť na zoznam

Hudba stredoveku + Antológia hudby stredoveku

 • Autor:

  Hoppin, Richard H.

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  9788089427451

 • Rok vydania:

  2020

 • Počet strán:

  510

 • Cena s DPH:

  €22,00

 • Cena bez DPH:

  €20

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Zvýhodnený balík dvoch publikácií:


Richard H. Hoppin – Hudba stredoveku (predajná cena samostatne 17,60€)


Americký muzikológ Richard Hallowell Hoppin (1913 – 1991), absolvent Harvardovej univerzity (1952), bol dlhoročným profesorom hudobných dejín na Ohio State University. Táto kniha je plodom jeho celoživotného záujmu o stredovekú hudbu a svojím zasväteným a jasne podaným ponorom do problematiky si získala postavenie kľúčového textu o vývine hudby od skorého kresťanského chorálu až po viachlas zo začiatku 15. storočia. Autor sa podrobne zaoberá historickým pozadím, vývinom jednotlivých liturgií, svetskou piesňou v latinčine i v národných jazykoch, nástupom svetského i sakrálneho viachlasu a napokon aj novým renesančným štýlom v dielach Dunstabla, Dufaya a Binchoisa. Z anglického originálu preložila PhDr. Oľga Kralovičová. 2. vydanie


Richard H. Hoppin – Antológia hudby stredoveku (pôvodná cena samostatne 8€)


Rozsiahla Antológia stredovekej hudby, zostavená americkým muzikológom Richardom H. Hoppinom, je neodmysliteľným doplnkom autorovej ťažiskovej práce Hudba stredoveku (Hudobné centrum 2007), pre ktorú tvorí zdroj ilustračných príkladov, s mnohými odkazmi v analýzach. Antológia poskytuje užitočný a reprezentatívny prehľad stredovekých foriem a štýlov od gregoriánskeho chorálu až po rytmicky zložitú polyfóniu neskorého 14. storočia. Editor sa v možnej miere vyhýba skladbám, nachádzajúcim sa v iných dostupných antológiách, a zároveň uvádza iba úplné skladby s úplným textom strofických piesní. Hoppin sa v transkripciách stredovekých rukopisov snaží modernou notáciou zachytiť to, čo by stredovekí interpreti z toho-ktorého rukopisu vyrozumeli. Vďaka tomuto prístupu poskytuje publikácia, okrem študijného zamerania, aj možnosti pre uplatnenie v interpretačnej praxi.

x