Slovenské klavírne sonatíny

Slovenské klavírne sonatíny

späť na zoznam

Slovenské klavírne sonatíny

 • Autor:

  Schneider-Trnavský, Mikuláš; Bella, Ján Levoslav; Moyzes, Mikuláš; Moyzes, Alexander; Martinček, Dušan; Zeljenka, Ilja; Malovec, Jozef; Cikker, Ján; Suchoň, Eugen; Hrušovský, Ivan; Vilec, Michal; Martinček, Dušan; Očenáš, Andrej; Bartók, Béla

 • Médium:

  CD

 • EAN:

  8588003436382

 • Rok vydania:

  2024

 • Cena s DPH:

  €19,80

 • Cena bez DPH:

  €16.5

 • Stav na sklade:

  na sklade

Booklet v PDF

i

Výber slovenských klavírnych sonatín sa snaží konfrontovať viaceré autorské poetiky, aké priniesol vývoj klavírnej sonatíny v našej hudobnej kultúre. Počnúc jednočasťovou Sonatínou e mol J. L. Bellu, ktorá vyšla v roku 1873 v Budapešti, pokračujúc folkloristicky ladenými dielami M. Moyzesa / A. Moyzesa, J. Cikkera, M. Schneidera-Trnavského. Druhú polovicu 20. storočia reprezentujú sonatíny I. Hrušovského, E. Suchoňa, J. Malovca, M. Vileca, D. Martinčeka, A. Očenáša, nové tisícročie zastupuje Sonatina giocosa I. Zeljenku. Výber v symbolickom oblúku uzatvára sonatína B. Bartóka z roku 1915 postavená na ľudových intonačných základoch. Dvojalbum vznikol ako živá nahrávka z koncertov združenia Albrechtina v podaní klavírnej umelkyne Magdalény Bajuszovej.

x