• 1982 – 1990

  ĽŠU v Piešťanoch (klavír – Monika Pavláková)

 • 1986 – 1990

  mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave (Peter Čerman)

 • 1990 – 1994

  Konzervatórium v Bratislave (Peter Čerman, Eva Pappová)

 • 1994 – 2001

  VŠMU v Bratislave (Daniela Varínska, Cyril Dianovský a Ida Černecká)

 • 2001 – 2004

  VŠMU v Bratislave, doktorandské štúdium (Ida Černecká), získanie titulu artis doctor

Pravidelne účinkuje na popredných domácich festivaloch a prehliadkach (Melos-Étos, Konvergencie, Nová slovenská hudba, Albrechtina, v minulosti Večery novej hudby a ď.), opakovane sa predstavila i na festivale Bratislavské hudobné slávnosti. Ako sólistka spolupracovala so všetkými významnými domácimi orchestrami (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, ŠKO Žilina, Cappella Istropolitana a ď.). Je tiež vyhľadávanou komornou hráčkou – spolupracovala napr. s huslistom Jurajom Čižmarovičom, violončelistom Jánom Slávikom, sopranistkou Boženou Ferancovou, Mucha Quartet, niekoľko rokov spolupracuje s huslistom Milanom Paľom.

Jej repertoár zahŕňa široké spektrum najvýznamnejších klavírnych diel všetkých historických i štýlových období až po súčasných autorov. Významnú časť jej umeleckej činnosti tvorí uvádzanie a propagácia menej známych, náročných klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských a českých autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované a mnohé premiérovala. Vydala viaceré cd albumy pre vydavateľstvá Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Hudební informační středisko, Real Music House, Diskant, Hevhetia, Hudobný fond a ď., prevažne s dielami slovenských skladateľov. Realizovala početné nahrávky pre Rozhlas a televíziu Slovenska a pre Český rozhlas. Zo všetkých realizovaných nahrávok umelkyne spomeňme napr. sólové albumy s tvorbou Ilju Zeljenku, kompletné klavírne dielo Štefana Németha-Šamorínskeho, album extrémne náročných 9 prelúdií Jozefa Kolkoviča, či cd Klavírna suita v 20. storočí I a II. K najnovším patria cd albumy ako živé koncertné nahrávky vydané Hudobným centrom: 24 prelúdií Ilju Zeljenku, dvojalbum s kompletnou tvorbou Alexandra Albrechta, či dvojalbum Slovenské klavírne sonatíny I a II. 

Je uznávanou osobnosťou nielen na poli hudobnej interpretácie, ale aj klavírnej pedagogiky. Od roku 2006 pôsobí na VŠMU v Bratislave, od roku 2015 ako docentka klavírnej hry, neskôr aj ako vedúca katedry klávesových nástrojov. Pôsobila tiež na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch (2004 – 2011).

V roku 2010 jej bola udelená Cena Frica Kafendu „za vynikajúce interpretačné výkony“.

x