Je najstarším slovenským profesionálnym orchestrálnym telesom. Vznikol v roku 1929 ako orchester, ktorý mal saturovať potreby rozhlasového vysielania. Za obdobie jeho existencie vyrástol v teleso reprezentatívneho charakteru, pravidelne hosťujúce na domácich i zahraničných koncertoch, prehliadkach a festivaloch. Spolupracuje s významnými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami a hudobnými vydavateľstvami doma i v zahraničí. Predstavil sa vo všetkých významných európskych i svetových hudobných centrách.

Prvými dirigentami orchestra boli Oskar Nedbal, František Dyk, Kornel Schimpl, František Babušek, Ladislav Holoubek, Karel Nedbal; neskôr to boli dr. Ľudovít Rajter (šéfdirigent v r. 1946-49), Richard Týnský, Vlastimil Horák, dr. Otakar Trhlík, Bystrík Režucha, Ondrej Lenárd, Oliver Dohnányi, Róbert Stankovský, kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. V súčasnosti je hlavným dirigentom orchestra Ondrej Lenárd, druhým dirigentom je od januára 2015 Adrian Kokoš. V rokoch 2007 - 2018 pôsobil vo funkcii šéfdirigenta Mario Košik, potom istý čas Peter Valentovič. S orchestrom spolupracovali ako hostia aj ďalší dirigenti o. i. A. Pedrotti, Ch. Mackeras, G. Lehel, J. Hopkins, Z. Košler, V. Smetáček, V. Jiráček, V. Neumann, K. Ančerl, M. Ponti, G. Kremer, S. Gunzenhauser, A. Mogrelia, J. Wildner, J. Sado, T. Koutník, M. de Prosperis, Z. Macháček, R. Štúr, P. Feranec a ďalší.

Orchester realizoval množstvo nahrávok najmä pre domácu rozhlasovú fonotéku, ale aj pre nahrávacie spoločnosti a hudobné vydavateľstvá ako Opus, Supraphon, Naxos, Marco Polo, Arte Nova a iné.

Orchester má vlastný abonentný cyklus koncertov, ktoré sa konajú vo Veľkom koncertnom štúdiu v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.


x