• 2022

  ALEXANDER ALBRECHT: KLAVÍRNE SKLADBY

  CD - Hudobné centrum HC 10057

  1. Alexander Albrecht: Neujahrsgruss

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Alexander Albrecht: Memy

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Alexander Albrecht: Sonáta F dur – Allegro appasionato

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Alexander Albrecht: Sonáta F dur – Tempo di menuetto

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Alexander Albrecht: Andante con moto

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  6. Alexander Albrecht: Aforizmy – Andante sostenuto (Dank!)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  7. Alexander Albrecht: Aforizmy – Con moto (O komm (recht bald!))

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  8. Alexander Albrecht: Aforizmy – (Traum). Andante com moto

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  9. Alexander Albrecht: Die Nacht

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Alexander Albrecht: Scherzo Fis dur

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  11. Alexander Albrecht: Auf Wiedersehen

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Spievanky

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  13. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Malý Janko

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  14. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – V diali; Spomienka na domov

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  15. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Pastorále

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  16. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Očakávanie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  17. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Svadobné hody svrčkov

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Vo veselej chyžke

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  19. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Tanečné scherzo

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Tanec

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  21. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Zmráka sa

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Noc

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  23. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Na výlete

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Alexander Albrecht: Suita – Tanec

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  25. Alexander Albrecht: Suita – Humoreska

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  26. Alexander Albrecht: Suita – Uspávanka

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  27. Alexander Albrecht: Suita – Pochod

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2020

  ILJA ZELJENKA : 24 PRELÚDIÍ PRE KLAVÍR

  CD - Hudobné centrum 8588003436252

  • Ilja Zeljenka: 24 prelúdií

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2019

  SLAVOMÍR HOŘÍNKA

  - Hudební informační středisko

  1. Slavomír Hořínka: Trust in Heart

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Slavomír Hořínka: A Pocket Guide to Bird Flight

   BERG Orchestra, Peter Vrábel (dir.)

  3. Slavomír Hořínka: Thursday and May the Lord Forgive You

   Markéta Cukrová (ms), Prague Modern, Jan Rybář (dir.)

  4. Slavomír Hořínka: Songs of Immigrants

   Bennewitz Quartet

  5. [CD tvorí prílohu časopisu Czech Music Quarterly 02/2019]
 • 2019

  TEROR

  CD - Real Music House

  1. Martin Burlas: Spam Symphony

   Spevácky zbor Lúčnica, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Elena Matušová (zbm.), Anton Popovič (dir.)

  2. Martin Burlas: Black Swan

   Jozef Lupták (vc)

  3. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Chorál

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Prelúdium 1

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Martin Burlas: Sonáta ničoho – Corale per pianoforte – Prelúdium 2

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2011

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta (pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta (pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa (pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa (pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa (pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa (pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa (pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa (pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa (pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta (pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta (pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta (pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa (pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa (pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa (pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa (pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta (pf)

  23. Egon Krák: Mic♭ro

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta (pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta (pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa (pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa (pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta (pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa (pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa (pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa (pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta (pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola, op. 51

   Ivan Buffa (pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa (pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa (pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta (pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa (pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa (pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa (pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2011

  ŠTEFAN NÉMETH-ŠAMORÍNSKY: PIANO MUSIC

  CD - Diskant DK 0141-2131

  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Capriccio

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Meditácia na tému Nicola Paganiniho

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Štefan Németh-Šamorínsky: Intermezzo

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  6. Štefan Németh-Šamorínsky: Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  7. Štefan Németh-Šamorínsky: Epitaf na tému Kamilkinej nénie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2008

  HEVHETIA - CLASSIC & CONTEMPORARY COMPILATION

  CD - Hevhetia HV 0025-2-331

  • Miki Skuta (pf), Peter Katina (ac), Ivan Buffa (pf), Magdaléna Bajuszová (pf), Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb), Diana Buffa (pf)

  • 1. Ľubica Čekovská: Passing Impressions (Dai Fujikura, David McQueen, Miki Skuta, Štátny komorný orchester Žilina / Slovak Sinfonietta Žilina)
   2. Peter Katina: Flashing (Peter Katina, Janette Katinová Šingerová)
   3. Ivan Buffa and Diana Cibuľová: New Slovak Music For Piano (Ivan Buffa, Diana Cibuľová)
   4. Joseph Kolkovich: Nine Preludes / Silent Tears of Fathers (Magdaléna Bajuszová, Philharmonic Double-bass Quintet / Filharmonické kontrabasové kvinteto – Rastislav Sokol, Robert Vizváry, Anton Jaro, Richard Gašpar, Peter Jurčenko)
 • 2007

  JOSEPH KOLKOVICH – NINE PRELUDES, SILENT TEARS OF FATHERS

  CD - Hevhetia HV 0022-2-331

  1. Jozef Kolkovič: Deväť prelúdií

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Jozef Kolkovič: Tiché slzy otcov

   Filharmonické kontrabasové kvinteto, Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb)

 • 2006

  MAGDALÉNA BAJUSZOVÁ, PIANO

  CD - Diskant DK 0093-2 131

  1. Ludwig van Beethoven: Klavírna sonáta č. 23 f mol, op.57 "Appassionata" Sonata in F minor Op.57 "Appassionata"

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Franz Schubert: Tri klavírne kusy D 946

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Béla Bartók: Improvizácie na maďarské sedliacke piesne op. 20 Sz 74

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2006

  SOOZVUK

  CD - Hudobný fond SF 00432131

  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Marián Lejava: Dickinson Songs

   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)

  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005

   Michal Sťahel (vc)

  4. Peter Groll: Prasklina

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír

   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)

  6. Boško Milaković: Losing My Religion

   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)

 • 2005

  ILJA ZELJENKA: PIANO WORKS

  CD - Diskant DK 0082-2 131

  1. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Ilja Zeljenka: Fragment

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2005

  JURAJ HATRÍK – PIANO MUSIC FOR CHILDREN

  CD - Diskant DK 0084-2 131

  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II

   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)

  2. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III

   Ivan Gajan (pf)

  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu

   František Pergler (pf)

  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2005

  NOSTALGIA

  CD - Diskant DK-0083-2 131

  1. Vladimír Godár: Talizman

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia

   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2005

  PELLE OTVORUŠKÁ UVÁDZA KLAVÍRNE ROZPRÁVKY JURAJA HATRÍKA

  CD - Diskant DK 0086-2 131

  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II

   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)

  2. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III

   Ivan Gajan (pf)

  3. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu

   František Pergler (pf)

  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

x