• 1973 – 1976

  na husliach hrá od 11 rokov a ĽŠU v Galante absolvoval za tri roky

 • 1977 – 1983

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Peter Michalica), titul Najlepší absolvent roka

 • 1983 – 1987

  VŠMU (Jozef Kopelman), Cena ministerstva kultúry SSR

 • 1988 – 1989

  Academia Sion vo Švajčiarsku (husle – Tibor Varga)

 • 1979

  zakladajúci člen Bratislavského klavírneho tria (Eugen Prochác, vc a Zuzana Paulechová, pf)

 • 1987 – 1990

  odborný asistent na VŠMU

 • 1990 – 2003

  koncertný majster Gürzenich Orchester Köln (Nemecko)

 • od 1997

  jeden z koncertných majstrov Festival Orchestra Richarda Wagnera, Bayreuth

"Od prvých koncertných vystúpení Juraja Čižmaroviča bolo zrejmé, že je to huslista s výraznými sólistickými ambíciami i predpokladmi, s krásnym spevným tónom, vynikajúcou technikou a muzikantskou inteligenciou. Rovnováha emocionálneho prvku a technickej dravosti nie je v jeho prípade prázdnym slovným spojením. Do každej hry vkladá množstvo tvorivého intelektu a zdravého nadšenia. Napriek tomu, že kombinuje sólistické, komorné a orchestrálne pôsobenie, nijako to neuberá na kvalite jeho hry. Ľahko strieda štýl sólistu s pevným vedením koncertného majstra. V komornej hre je citlivým, veľmi pozorným spoluhráčom, ktorý vždy prinesie do spoločného výkonu nadšenie, zápal, tvorivú iskru a umelecký nadhľad." (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 56)

x