Štátny komorný orchester (ŠKO) Žilina vznikol v roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 35 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Prahe, Brne a Bratislave. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930 – 1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra.

V roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom už nasledovali úspešné koncertné vystúpenia doma i v zahraničí.

ŠKO Žilina je svojím zložením vlastne malý symfonický orchester, ktorý má veľmi široký repertoár z obdobia baroka, klasicizmu, raného romantizmu, ako aj hudby 20. storočia s dôrazom na súčasnú slovenskú tvorbu. So Štátnym komorným orchestrom Žilina účinkoval celý rad svetoznámych umelcov.

ŠKO je od roku 2005 členom zoskupenia európskych orchestrov „ONE Orchestra Network for Europe“. S podporou EU vytvárajú tieto orchestre nový typ spolupráce zameraný na výmenu skúseností a rozvoj kultúry v Európe.

Koncertným majstrom orchestra je od septembra 2015 Lukáš Szentkereszty.

Od sezóny 2015/2016 je šéfdirigentom orchestra Simon Chalk, hlavným dirigentom je Theodore Kuchar a stálymi hosťujúcimi dirigentami sú Oliver Dohnányi, Leoš Svárovský a Misha Katz. Čestným šéfdirigentom je od roku 1996 japonský dirigent Tsugio Maeda.

 


x