Štátny komorný orchester (ŠKO) Žilina vznikol v roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Prvým šéfdirigentom orchestra bol Eduard Fischer (má podstatnú zásluhu na rýchlom umeleckom raste orchestra), po ňom to boli Jan Valta, Leoš Svárovský (v súčasnosti čestný šéfdirigent), Oliver Dohnányi a Simon Chalk. Od sezóny 2023/2024 je šéfdirigentom orchestra český dirigent František Macek.

V roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom už nasledovali úspešné koncertné vystúpenia doma i v zahraničí. Koncerty realizoval v rámci mnohých popredných medzinárodných hudobných festivalov (Wiener Festwochen, Frühling Festival a Haydn Festival vo Viedni, Sofijské hudobné týždne, Festa Musica Pro v Assisi, Katalánsky festival, Festival El Džem v Tunisku, Festival de Bonaguil vo Francúzsku, Hudba v starom Krakove, Jarný festival Budapešť, BHS, Melos Etos v Bratislave, Janáčkov máj, Festival slovanskej hudby na Cypre, Schleswig-Holstein Festival ...) a vo významných koncertných sálach (Musikverein a Konzerthaus vo Viedni, Rudolfinum v Prahe, Tonhalle Düsseldorf, Sála filharmónie a Dóm v Berlíne, Katedrála sv. Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej filharmónie, Palác hudby v Barcelone, Concertgebouw v Amsterdame, Symphony Hall v Osake, Metropolitan Art Hall v Tokiu, Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride, Národné centrum interpretačného umenia v Pekingu, Centrum umenia v Soule ...). V doterajšej existencii orchestra to bolo viac ako tri tisíc koncertov vo väčšine štátov Európy, v Tunisku, Turecku, Arménsku, Južnej Kórei, štyrikrát v Japonsku, trikrát v Číne, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a v Brazílii. S orchestrom účinkoval rad svetoznámych dirigentov a sólistov.

ŠKO pravidelne na svojich vystúpeniach uvádza aj tvorbu súčasných slovenských skladateľov. Koncertným majstrom orchestra je Róbert Kopelman. V orchestri pôsobí niekoľko komorných súborov – Archi di Slovakia, Suchoňovo kvinteto, Klavírne trio ŠKO Žilina, Žilinské dychové trio a sláčikové kvarteto Adventure Strings.

Teleso nahrávalo pre hudobné  vydavateľstvá Opus, Donau, Naxos, Brilliant Classics, BMG, OEHMS Classics, Hevhetia, Music Master, Diskant a i. 

ŠKO je od roku 2004 členom zoskupenia európskych orchestrov „ONE Orchestra Network for Europe“. S podporou EU vytvárajú tieto orchestre nový typ spolupráce zameraný na výmenu skúseností a rozvoj kultúry v Európe.

Orchester je hlavným partnerom a hostiteľom medzinárodného festivalu klasickej hudby Allegretto Žilina, ktorý organizuje Hudobné centrum.  

 

 

 


x