Foto: Tlačová správa - Komorné koncerty členov SMO a NJO v marci 2023

Tlačová správa - Komorné koncerty členov SMO a NJO v marci 2023

Press

|

10. 03. 2023

Spolupráca hudobníkov Holandského národného mládežníckeho orchestra a Slovenského mládežníckeho orchestra.

Tlačová správa, 8. marca 2023

Už viac ako tridsať rokov trvajúce vzťahy medzi dvomi krajinami Európskej únie – Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou obohatí bilaterálny projekt, zameraný na spoluprácu mladých hudobníkov z oboch krajín.

Ôsmi hudobníci – štyria z Holandského národného mládežníckeho orchestra a štyria zo Slovenského mládežníckeho orchestra – budú medzi  12. a 16. marcom 2023 v Bratislave pod pedagogickým vedením prof. Františka Novotného z Vysokej školy múzických umení a doc. Ronalda Šebestu z Akadémie umení Banská Bystrica študovať významné dielo romantickej komornej hudby

Okteto F dur D. 603 Franza Schuberta.

Okrem intenzívnych dvojfázových skúšok Schubertovho Okteta budú mladí hudobníci diskutovať o svojich profesionálnych skúsenostiach a perspektívach, ale aj o histórii, úlohe a postavení umelcov v súčasnosti. Spoločne navštívia Múzeum holokaustu a výstavu venovanú osobnosti Bruna Waltera v Seredi, ako aj Hrad Devín a Bránu slobody. 

Partnermi projektu sú Vysoká škola múzických umení, Hudobné dni Bruna Waltera, Rakúske kultúrne fórum a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva.

Koncert mladých holandských a slovenských hudobníkov, na ktorom zaznie Okteto Franza Schuberta, sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023 o 19. hodine v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Informácie o koncerte: https://hc.sk/aktuality/2644-komorny-koncert-mladych-hudobnikov-zo-slovenska-a-z-holandska

Po koncerte v Bratislave nasledujú dva koncerty v Holandsku: 18. marca v Nijmegene a 19. marca v Apeldoorne.

Účastníci bilaterálneho holandsko-slovenského projektu:

Albín Blaho, klarinet (SMO)
Danylo Honcharov, fagot (SMO)
Pablo Bajo Collados, lesný roh (NJO)
Marta Madara Papane, 1. husle  (NJO)
Teddy Jill Sicking, 2. husle (NJO)
José Rodrigo Teixeira de Freitas, viola (NJO)
Juraj Škoda, violončelo (SMO)
Barbora Hrnčiarová, kontrabas (SMO)
 

Bilaterálna holandsko-slovenská spolupráca je súčasťou programu MusXchange Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), podporeného Európskou komisiou. Federácia EFNYO vznikla v roku 1994 a s aktuálne 36 členskými organizáciami je platformou na výmenu odborných skúseností v oblasti orchestrálnej hry, hudobnej prípravy, zapájania publika, nadnárodnej mobility a kultúrneho dialógu medzi poprednými mládežníckymi orchestrami v Európe.

Do programu MusXchange je zapojených 13 hlavných, 20 pridružených a 9 spolupracujúcich partnerov vo viac než 40 krajinách sveta. Aktuálny piaty cyklus programu sa zameriava na inovatívny rozvoj kariéry, vzdelávanie a dôslednú odbornú prípravu budúcich profesionálnych orchestrálnych hudobníkov. Aktivity prebiehajú na viacerých úrovniach a zahŕňajú predovšetkým výmenné pobyty hudobníkov – hosťovanie v projektoch partnerských národných mládežníckych orchestrov, ale aj bilaterálne alebo multilaterálne projekty komornej hudby, stáže s profesionálnymi orchestrami, intenzívne hudobné sústredenia („bootcampy“) a ď.  Na projektoch pod hlavičkou MusXchange doteraz participovalo vyše 1 200 mladých hudobníkov. V SMO cez MusXchange od roku 2018 účinkovali ako hostia hudobníci z národných mládežníckych orchestrov zo Španielska, Portugalska, Turecka, Rumunska a Rakúska a členovia SMO boli pozvaní na sústredenia Wiener Jeunesse Orchester, Orchestra Giovanile Italiana, Polish Sinfonia Iuventus Orchestra a holandského Nationale Jeugdorkesten Nederland: Jong Metropole.

Slovenský mládežnícky orchester (SMO) vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi. Jeho členmi sú študenti konzervatórií a vysokých hudobných škôl vo veku 16 až 28 rokov. Kľúčovou súčasťou projektov SMO sú sústredenia venované intenzívnej príprave a detailnému hudobnému naštudovaniu symfonických diel, na ktorých mladí hudobníci pracujú pod vedením popredných členov renomovaných hudobných telies a skúsených, medzinárodne aktívnych dirigentov a umeleckých vedúcich (Benjamin Bayl, Jozef Horváth, Igor Karško, Martin Majkút,  Maroš Potokár), a po boku uznávaných sólistov (Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta a ď.). Prvý koncert SMO  s dirigentom Martinom Majkútom v Bratislave bol súčasťou projektu Capital Sounds Mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO). V roku 2018 bol orchester súčasťou Orchestra Residencies Program svetoznámej huslistky Midori. V roku 2019 účinkoval pod vedením Igora Karška na medzinárodnom festivale Košická hudobná jar, s Benjaminom Baylom nahrával pre Slovenský rozhlas a po prvýkrát sa predstavil v zahraničí: koncerty v rámci cyklu Musica Orbis v Prahe a na 20. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov Young Euro Classic v Berlíne sa stretli s mimoriadne priaznivým ohlasom. Z koncertu vo veľkej sieni Konzerthausu v Berlíne realizoval Nemecký rozhlas live záznam, ktorý sa prostredníctvom Európskej vysielacej únie (EBU) dostal aj do programu BBC Radio 3, kde bol SMO  prezentovaný ako jeden z popredných mládežníckych orchestrov sveta. Hudobné centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry, ktorá zastrešuje činnosť SMO, je od r. 2017 členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO).

Holandský národný mládežnícky orchester (NJO), založený v roku 1957, ponúka príležitosť na získavanie skúseností mladým talentovaným hudobníkom vo veku od 18 do 26 rokov ako prípravu k ich profesionálnej kariére. NJO každoročne organizuje niekoľko veľkých projektov s mladými hudobníkmi v hlavnej úlohe. Letný projekt je venovaný medzinárodnej spolupráci – repertoár naštudovaný pod vedením známych lektorov, dirigentov a s poprednými sólistami sólistami NJO následne prezentuje počas Muziekzomer Gelderland a na domácich aj zahraničných pódiách. Medzi dôležité pravidelné aktivity patrí zimné turné NJO, na ktorom orchester uvádza veľké symfonické diela pod vedením renomovaných dirigentov a v spolupráci s vynikajúcimi sólistami a vystupuje vo väčších koncertných sálach v Holandsku. Pravidelným hosťujúcim dirigentom a umeleckým poradcom orchestra je Antony Hermus. Orchester a pridružené súbory NJO v minulosti viedli Philippe Herreweghe, Iván Fischer, Jaap van Zweden, Reinbert de Leeuw, Oliver Knussen a ďalší. Medzi sólistov, s ktorými vystupovali, patria Nino Gvetadze (klavír), Hannes Minnaar (klavír), Isabelle van Keulen (husle), Lucas Jussen (klavír), Harriet Krijgh (violončelo), Alexander Romanovsky (klavír), Alexander Sitkovetsky (husle), Rosanne Philippens (husle) a Claron McFadden (soprán). NJO je súčasťou nadácie Národných mládežníckych orchestrov Holandska (NJON). Umeleckým riaditeľom NJON je Ewout van Dingstee.

x