Personality profile

Photo: Jozef Tvrdoň Author: Rastislav Polák

Jozef Tvrdoň

25 Sep 1911 Míkovice, okres Uherské Hradište – 4 May 1990 Kremnica

musicology, critics, reviewers, music advisoring
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

1947
graduated in history and philosophy at the Philosophical Faculty of Masaryk University in Brno, 1949 (musicology)
1951
title of PhDr. at the Comenius University Philosophical Faculty in Bratislava, doctoral work Slovenská opera po Bellovi (Slovak Opera After Bella)
from 1955
pedagogue at the University of Pedagogy in Bratislava. From 1959 to his retirement, pedagogue at the Department of Musicology at Comenius University Philosophical Faculty in Bratislava
1968
degree of CSc. for his work Leoš Janáček a Slovensko (Leoš Janáček and Slovakia: this formed part of his research on Czech-Slovak musical relationships)

In the field of research he focused on the history of music, history of Czecho-Slovak musical relationships, musical pedagogy and receptive musical education.

Jozef Tvrdoň’s publications comprise musico-theoretical textbooks and scripts, along with popularising works such as Hudba okolo nás (Music Around Us, 1962). He is the author of a number of musico-educational programmes broadcast by Czechoslovak Radio in Bratislava and TV programmes.

Bibliography

 • Varkondová, Alia Krista: K nedožitej osemdesiatke Jozefa Tvrdoňa
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 19, p. 2
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Tvrdoň (1911 – 1990). Slovenská hudba a jej problémy
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1991 Bratislava 1991
  (108 s., 1. vyd.)
 • Varkondová, Alia Krista: Za Jozefom Tvrdoňom (25. 9. 1911 – 4. 5. 1990)
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 12, p. 7
 • Pejhovský, Miroslav: K 75. narodeninám dr. Jozefa Tvrdoňa
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 20, p. 2
 • Personal bibliography
 • Books
 • Teória vyučovania receptívnej hudobnej výchovy
  1976 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1976
  (80 s., 1. vyd.)
 • Tvrdoň, Jozef – Plavec, Josef – Štědroň, Bohumír – Hrčková, Naďa: Dejiny hudby
  1973 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1973
  (507 s., 1. vyd.)
 • Jurík, Marián – Nováček, Zdenek – Tvrdoň, Jozef: Hudba okolo nás
  1962 Osveta, Bratislava 1962
  (180 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Tatry, Demänová a Dunaj v Janáčkovej empírii
  1985 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1985, no. 8
 • kol.: Úvodom
  1972 Ročenka Československej spoločnosti pre hudobnú výchovu 1970 – 1971, Slovak Society for Music Education, Bratislava 1972
  (258 s., 1. vyd., Praha, Česká společnost pro hudební výchovu)
 • Textbooks, Textbook Chapters
 • Kapitoly z dejín hudobných vzťahov československých
  1975 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1975
  (143 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Ruská hudba encyklopedicky
  1974, 1978 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1974, 1978
  (1974 - 202 s., 1. vyd., 1978 - 204 s., 2. vyd., Edícia: Učebný text pre internú potrebu študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
 • Úvod do štúdia hudobnej pedagogiky a hudobnovýchovnej praxe
  1973 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1973
  (107 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Tvrdoň, Jozef – Ivaničková, Zdena – Letňan Július: Portréty českých a slovenských hudobných skladateľov
  Učebná pomôcka pre vyučovanie hudobnej výchovy na školách 1. a 2. cyklu
  1970 Banská Bystrica 1970
  (34 s., 1. vyd., Edícia: Učebné pomôcky)
 • Hudobno-pedagogické variácie
  1970 Slovak Society for Music Education, Bratislava 1970
  (108 s., 1. vyd.)
 • Česká hudba nášho storočia s osobitným zreteľom na vzťahy Čechov a Slovákov
  1970 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 1970
  (126 s., 2. dopl. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Malá encyklopédia sovietskej hudby
  1969 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1969
  (194 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Tvrdoň, Jozef – Hrčková, Naďa: Dejiny poľskej hudby
  1967 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1967
  (96 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Kantor, Štefan – Tvrdoň, Jozef – Biľová, A.: Hudobná výchova s metodikou pre 2. ročník pedagogických škôl
  1964 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1964
  (245 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav – Tvrdoň, Jozef: Dejiny slovenskej hudby
  1964 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1964
  (193 s., 1. vyd., ÚDŠU, Dočasná vysokoškolská učebnica pre pedagogické inštitúty)
 • Česká hudba nášho storočia s osobitným zreteľom na vzťahy Slovákov a Čechov
  1963 Comenius University in Bratislava, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1963
  (124 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Tvrdoň, Jozef a kol.: Dejiny hudby a náuka o hudobných formách a nástrojoch
  1962, 1963 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1962, 1963
  (1963 - 265 s., 2. vyd., 1962 - 265 s., 1. vyd., Ústav pre diaľkové štúdium učiteľov pri Univerzite Komenského, Edícia: Vysokoškolské učebné texty pre pedagogické inštitúty)
 • Hudba SSSR a ľudovodemokratických štátov
  1961 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1961
  (173 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny hudby v pracovných úlohách pre diaľkové štúdium
  1959 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1959
  (231 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Kantor, Štefan – Fedor, Viliam – Tvrdoň, Jozef: Učebnica hudobnej výchovy pre 3. – 4. ročník pedagogických škôl a príručka pre učiteľov národných škôl
  1959, 1961 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1959, 1961
  (295 s., 1959 - 1. vyd., 1961 - 2. vyd.)
 • Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a českej hudby
  1958 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1958
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Prehľadné dejiny svetovej hudby od najstarších čias po klasicizmus
  1. časť
  1958 Pedagogical University, Bratislava 1958
  (157 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Prehľadné dejiny svetovej hudby
  2. časť
  1958 Pedagogical University, Bratislava 1958
  (182 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Vybrané kapitoly z dejín svetovej hudby
  1957 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1957
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny českej hudby
  3. časť
  1957 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1957
  (133 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny sovietskej hudby
  1. diel
  1956 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1956
  (91 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny českej hudby od počiatku 19. storočia
  1956 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1956
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny svetovej hudby
  1. časť
  1955 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1955
  (122 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny českej hudby od najstarších dôb do počiatku 19. storočia
  1955 Pedagogical University, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1955
  (121 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Art Critique and Journalism
 • Božena Němcová a slovenská ľudová pieseň
  1985 Roľnícke noviny year 40, 1985, no. 39 (15. 2.), p. 8
 • Zrod Leningradskej symfónie
  Dielo sovietskeho hudobného skladateľa Dmitrija Šostakoviča
  1983 Smena, Bratislava year 36, 1983, no. 182 (4. 8.), p. 6
 • Dotknúť sa hviezd
  K storočnici Jaroslava Kociana
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 7, p. 8
 • Kontakty Jaroslava Křičku na Slovensku
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 15, p. 8
 • Husľový recitál Čeňka Pavlíka
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 11, p. 7
 • Béla Bartók a Slovensko
  Pred sto rokmi sa narodil významný hudobný skladateľ
  1981 Smer year 33, 1981, no. 71 (25. 3.), p. 3
 • Antonín Dvořák a Slovensko
  K 140. výročiu narodenín významného skladateľa
  1981 Smer year 33, 1981, no. 201 (26. 8.), p. 4
 • Muzyka socialističeskoj Čechoslovakiji 1945 – 1975
  Muzyka, Moskva 1980, 588 s.
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 3, p. 5
 • Božena Němcová a hudba
  1980 Ľud year 33, 1980, no. 15 (18. 1.), p. 5
 • Božena Němcová – ľudová pieseň
  K 160. výročiu narodenia českej realistickej spisovateľky
  1980 Smer year 32, 1980, no. 32 (7. 2.), p. 4
 • Doc. dr. Jozef Šamko, CSc. (15. 2. 1908 – 23. 11. 1980)
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 24, p. 7
 • Lubomír Čížek: So slovenskou hudbou do sveta
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 19, p. 5
 • Duchovné diela Bohuslava Martinů
  1979 Katolícke noviny, Bratislava year 94, 1979, no. 34 (26. 8.), p. 4
 • Dary národu a svetu
  Dialóg žiačky s učiteľom na tému hudba
  1979 Ľud year 32, 1979, no. 170 (21. 7.), p. 4
 • Nesmrteľnej milenke. Niekoľko glos k Beethovenovmu listu
  1979 Ľud year 31, 1979, no. 15 (18. 1.), p. 5
 • Láska k slovenskému folklóru
  Jozef Černík a Slovensko
  1979 Rytmus, Bratislava year 30, 1979, no. 12, p. 7
 • Suchoň a Novák
  1979 Večerník, Bratislava year 24, 1979, no. 136 (13. 7.), p. 6
 • Ľudmila Poľakovová: Českaja i slovackaja opera XX. veka I
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 19, p. 5
 • Dve knihy o Smetanovi
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 10, p. 3
 • Muzikantské počiatky Leoša Janáčka
  1978 Katolícke noviny, Bratislava year 93, 1978, no. 33 (13. 8.), p. 6
 • Tvrdoň, Jozef – Jurík, Marián: Intímny vzťah k husliam
  Publikácia o veľkom hudobníkovi
  1978 Práca year 33, 1978, no. 5 (6. 1.), p. 6
  (David Oistrach)
 • Janáček vo Vysokých Tatrách
  K významnému hudobnému jubileu
  1978 Ľud year 31, 1978, no. 193 (17. 8.), p. 5
 • Hold géniovi a hudbe pravdy
  1978 Ľud year 31, 1978, no. 189 (12. 8.), p. 5
  (Leoš Janáček)
 • Všestranne umelecká osobnosť
  1978 Ľud year 31, 1978, no. 188 (11. 8.), p. 5
  (Ladislav Holoubek)
 • Nová sovietska opera
  1978 Ľud year 30, 1978, no. 93 (20. 4.), p. 5
 • K 70. narodeninám. O zamyslení nad tvorbou Eugena Suchoňa
  1978 Smer year 30, 1978, no. 219 (16. 9.), p. 4
 • Janáček v Anglicku
  Majster v čase baníckeho štrajku
  1978 Ľud year 30, 1978, no. 205 (31. 8.), p. 5
 • Stredoslovenské epizódy Leoša Janáčka
  Od smrti velikána našej hudby uplynulo 50 rokov
  1978 Smer year 30, 1978, no. 189 (12. 8.), p. 4
 • Leoš Janáček a Slovensko
  3. 7. 1894 Hukvaldy – 12. 8. 1928 Ostrava
  1978 Rytmus, Bratislava year 29, 1978, no. 9, p. 4 – 5
 • Zdeněk Nejedlý a slovenská hudba
  1978 Učiteľské noviny year 28, 1978, no. 6, p. 8
 • Schubertovské legendy
  (K výročiu smrti skladateľa)
  1978 Učiteľské noviny year 28, 1978, no. 46, p. 8
 • Suchoňovské meditácie
  (K 70. narodeninám skladateľa)
  1978 Učiteľské noviny year 28, 1978, no. 37, p. 12
 • Monografia o Davidovi Oistrachovi
  1978 Učiteľské noviny year 28, 1978, no. 3, p. 12
 • Na margo televízneho filmu
  1978 Učiteľské noviny year 28, 1978, no. 2, p. 8
 • Tvrdoň, Jozef – Varkondová, Alia – Hroncová, Katarína: Leoš Janáček a Bratislava
  1978 Večerník year 23, 1978, no. 102 (26. 5.), p. 6 – 7
 • Jubilanti
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 5, p. 7
  (Ladislav Stanček, Jozef Šamko)
 • “Voprosy teorii estetiky muziky”, zväzok 12 a 13
  Vydavateľstvo Muzyka, Leningrad
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 2, p. 5
 • Leoš Janáček a Slovensko
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 11, p. 3
  (pokr., č. 12, s. 3, č. 13, s. 7)
 • Recitál Petra Michalicu
  Z programov Československej televízie
  1977 Ľud year 29, 1977, no. 5. 1., p. 5
 • Jubilant renesancie ľudovej tvorivosti
  70. výročie narodenia skladateľa a hudobného pracovníka Pavla Tonkoviča
  1977 Učiteľské noviny year 27, 1977, no. 3, p. 12
 • K sedemdesiatinám Alexandra Moyzesa
  1976 Roľnícke noviny year 31, 1976, no. 3. 9., p. 8
 • Mladá laureátka
  1976 Smer year 28, 1976, no. 6. 5., p. 4
 • Mozart a Rusko
  1976 Ľud year 28, 1976, no. 4. 1., p. 5
 • Leoš Janáček a Samko Dudík
  1976 Rytmus, Bratislava year 27, 1976, no. 12, p. 7
 • K jubileám dvoch hudobných osobností
  1976 Učiteľské noviny year 26, 1976, no. 33 – 34, p. 16
  (Ján Cikker, Ľudovít Rajter)
 • Úcta k ľudovým tradíciám
  1974 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin year 6, 1974, no. 1, p. 2
  (Jozef Kresánek, Ján Strelec)
 • Smetanovská jubilejná meditácia
  1974 Roľnícke noviny year 29, 1974, no. 1. 3., p. 8
 • V roku českej hudby
  1974 Roľnícke noviny year 29, 1974, no. (4. 1.), p. 8
 • Tvrdoň, Jozef – Blahová, Eva: Rodinné spevácke tradície
  1974 Smena year 27, 1974, no. (3. 1.), p. 6


« back to list Updated: 01. 03. 2017