Logo HŽ

Juraj Hatrík: AD P. Breiner: Z iného sveta, HŽ 1–2/2007

Rád by som, milý Peter, presnejšie pochopil Tvoje narážky v glose New York, New York... Sympaticky a so žoviálnym muzikantským apetítom v nej glosuješ tri newyorské koncerty. Len tak medzi rečou však v tomto príjemnom koktejli „rozpúšťaš" tri zlomyseľné zrnká podivných  narážok...

Jednu na úvod: „Hovorím o tej nekultúrnej Amerike s 1800 symfonickými orchestrami, ktoré "až" v 4 percentách dotujú niektoré z vládnych organizácií a zvyšok platia barbari súkromníci...“Jednu po odprezentovaní programovej ponuky festivalu Voices and Visionaries: „Prosto barbarstvo a absolútna absencia kultúry...“A jednu na dôvažok, po glosovaní  dvoch orchestrálnych koncertov: „Apropos, barbari: oba cykly - Beethoven i Šostakovič - boli úplne vypredané...“ Narážky na nekultúrnosť a barbarstvo „Ameriky" totiž nemajú v tomto kontexte adresáta. My, čo sme si s chuťou prečítali Tvoje riadky „z iného sveta", nechováme ani v najskrytejšom kútiku duše Tebou naznačený predsudok, naopak - máme kultúrnu veľkorysosť a rozvinutosť „Ameriky" v samozrejmej a veľkej úcte... Čo prirodzene neznamená, že nevnímame skutočné barbarstvo, ktoré sa svetom šíri aj z „Ameriky". Čital som nedávno zo serióznych zahraničných prameňov získané informácie o etickom hnutí v bankovníctve. Existujú banky, ktoré sa  zaviazali neinvestovať do projektov, znečisťujúcich prírodu, do zbrojenia, drog, ap. Najviac takýchto bánk je v „Amerike"...Tá je však súčasne najväčším svetovým hriešnikom v emitovaní škodlivých splodín, zdráha sa podpísať Kjótsky protokol, kamufluje vedecké poznatky o globálnom otepľovaní ap. Z „Ameriky" prichádza špičková filmová i  divadelná kultúra, nedostižná architektúra, ale aj prívaly konzumného braku, ktorý už absolútne zahltil Európu... Všade na svete, aj v „Amerike" sa popri slušných a schopných rozdrapujú barbari. Tí však, predpokladám, neinvestujú do umenia, nepodporujú symfonické orchestre..... Iný svet, milý Peter, podľa mňa neexistuje  a správy z neho môžu s ironickým úškrnom posielať iba  snobi... Rád by som v Tvojom prípade veril, že to nie je myslené takto. Takže - prečo?