ORGANIZERS:

Univerzitná knižnica v Bratislave, hudobný kabinet

Veronika Buríková Bakičová

0904 973 213

x