Srdečne Vás pozývame na tretí koncert cyklu (Ne)známa hudba 2024. V podaní Magdalény Bajuszovej zaznie výber z klavírnej tvorby Štefana Németha-Šamorínskeho.

V stredu 17. apríla 2024 o 18.00 v Dome Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v Bratislave.

"Hudba Németha-Šamorínskeho vychádza po stránke výstavby z klasického základu. Po celý život bol veľkým ctiteľom tvorby J. S. Bacha, L. van Beethovena a J. Brahmsa. Hodnoty novodobých kompozičných postupov sa učil poznávať na tvorbe B. Bartóka, ale aj u tvorcov dodekafonickej hudby. Z týchto podnetov si osvojoval iba tie, ktoré zodpovedali jeho osobnému vkusu, uprednostňujúcemu hudobnosť, formovanú jasne koncipovanou tematikou a prácou s ňou. Jeho kompozície stmeľuje dôsledná práca s motívmi, tematická návratnosť a adekvátnosť harmonickej štruktúry. Hudobná tematika nesie znaky vokálno-inštrumentálneho cítenia, zavše má blízko k ľudovej spevnosti, inokedy je podnecovaná bachovsko-regerovským typom polyfonizmu, či neskoršími novoromantickými, impresionistickými a postimpresionistickými inšpiráciami."
(PALOVČÍK, Michal: Štefan Németh-Šamorínsky. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 210.)

"Fascinuje ma aristokratickosť jeho skladateľského jazyka, tieto patinou pokryté dávno prežité príbehy rozprávané s istým ,,chládkom" voči emocionálnej hypertrofii a predsa plné nehy a mäkkosti." Magdaléna Bajuszová

Magdaléna BAJUSZOVÁ hrá na klavíri od piatich rokov a už o rok neskôr sa začala objavovať na koncertných pódiách. Vo veku 8 rokov bola prijatá na Konzervatórium v Bratislave ako mimoriadna študentka, neskôr v štúdiu pokračovala na VŠMU v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium a získala titul artis doctor.
Je laureátkou niekoľkých národných i medzinárodných klavírnych súťaží, ako sólistka spolupracovala so všetkými významnými domácimi orchestrami, pravidelne účinkuje na popredných festivaloch a prehliadkach, realizovala početné nahrávky pre Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas i Český rozhlas.  
Jej neustále sa rozširujúci repertoár zahŕňa široké spektrum najvýznamnejších klavírnych diel všetkých historických i štýlových období až po súčasných autorov. Významnú časť jej umeleckej činnosti tvorí práve propagácia a uvádzanie menej známych náročných klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských i českých autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované.
Nahrala viacero cd albumov (okrem iných aj kompletné klavírne dielo Štefana Németha-Šamorínskeho, ktoré zaznie aj na tomto koncerte), medzi jej novšie dramaturgické počiny patria realizácie cd albumov zo živých koncertných vystúpení vydávané Hudobným centrom: týmto spôsobom vznikol dvojalbum s live nahrávkou kompletného zachovaného klavírneho diela Alexandra Albrechta, nahrávka Zeljenkových 24 prelúdií predvedených atacca a najnovšia koncertná nahrávka Slovenské klavírne sonatíny I a II.

VSTUPNÉ: 5 EUR / študenti, dôchodcovia 3 EUR / deti do 15 rokov zdarma
Vstupenky budú dostupné 1 hodinu pred koncertom v mieste konania.
Rezervácie sú možné na ozalbrechtina@gmail.com
(Rezervované vstupenky je potrebné vyzdvihnúť najneskôr 20 minút pred začiatkom koncertu v mieste konania.)

Tešíme sa na vás!

Cyklus koncertov (Ne)známa hudba z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu. Koná sa s finančným príspevkom Hudobného fondu a s podporou Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA, Bratislavského samosprávneho kraja a občianskeho združenia ALBRECHT FORUM o.z.

Performers:

Magdaléna Bajuszová - klavír

ORGANIZERS:

Albrechtina - občianske združenie

x