Personálna bibliografia

 • 1993

  HÖLBLINGOVÁ, Anna – JAKUBCOVÁ, Dana – KOŘÍNEK, Viliam – VALÁŠEK, Norbert: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení

  Národná osveta, 1993, year 3, no. 3, p. 15 – 16

Bibliografia

 • 1993

  JAKUBCOVÁ, D.: Farby v hudbe a tóny v obrazoch

  Učiteľské noviny 11. 2., 1993, no. 7, p. 12

 • -1

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Harmónia v duši, harmónia v živote : zhovárame sa s husľovým duom – manželmi Hölblingovcami

  Nové slovo, 1998, year 8, no. 28, p. 16 – 17

 • -1

  Láskavé tóny domova

  Slovenka, 1987, year 39, no. 6, p. 32

 • -1

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 6, p. 5

 • -1

  JURÍK, Marián: Tri x DISKANT

  Hudobný život , 1994, year 26, no. 23 – 24, p. 8

x