1997

PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

Hudobný život, 1997, year 29, no. 6, p. 5

1994

JURÍK, Marián: Tri x DISKANT

Hudobný život , 1994, year 26, no. 23 – 24, p. 8

1993

HÖLBLINGOVÁ, Anna – JAKUBCOVÁ, Dana – KOŘÍNEK, Viliam – VALÁŠEK, Norbert: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení

Národná osveta, 1993, year 3, no. 3, p. 15 – 16

1993

JAKUBCOVÁ, D.: Farby v hudbe a tóny v obrazoch

Učiteľské noviny, 11. 2. 1993, no. 7, p. 12

1989

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ikaros v nás

Hudobný život, 1989, year 21, no. 19, p. 2

1989

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Harmónia v duši, harmónia v živote : zhovárame sa s husľovým duom – manželmi Hölblingovcami

Nové slovo, 1998, year 8, no. 28, p. 16 – 17

1987

Láskavé tóny domova

Slovenka, 1987, year 39, no. 6, p. 32

1971

KOVÁŘOVÁ, Anna: Skvelá reprezentácia VŠMU

Hudobný život, 1971, year 3, no. 4, p. 4

Personálna bibliografia

 • 1993

  HÖLBLINGOVÁ, Anna – JAKUBCOVÁ, Dana – KOŘÍNEK, Viliam – VALÁŠEK, Norbert: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení

  Národná osveta, 1993, year 3, no. 3, p. 15 – 16

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 6, p. 5

 • 1994

  JURÍK, Marián: Tri x DISKANT

  Hudobný život , 1994, year 26, no. 23 – 24, p. 8

 • 1993

  JAKUBCOVÁ, D.: Farby v hudbe a tóny v obrazoch

  Učiteľské noviny, 11. 2. 1993, no. 7, p. 12

 • 1989

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ikaros v nás

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 19, p. 2

 • 1989

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Harmónia v duši, harmónia v živote : zhovárame sa s husľovým duom – manželmi Hölblingovcami

  Nové slovo, 1998, year 8, no. 28, p. 16 – 17

 • 1987

  Láskavé tóny domova

  Slovenka, 1987, year 39, no. 6, p. 32

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Skvelá reprezentácia VŠMU

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 4, p. 4

x