Profil osobnosti

Foto: Mikuláš Moyzes

Mikuláš Moyzes

6. 12. 1872 Zvolenská Slatina – 2. 4. 1944 Prešov

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1889 – 1893
Učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom
1895 – 1904
organista a učiteľ v Maďarsku: najprv v Jágri (Eger), kde súčasne študoval kompozíciu (E. Lányi), neskôr vo Veľkom Varadíne (Nagyvárad, dnes Oradea) a Čurgove (Csurgó)
1904 – 1908
po návrate na Slovensko pedagóg na Učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom
1908 – 1932
pedagóg na dievčenskom učiteľskom ústave v Prešove
od 1918
riadny profesor hudby a spevu na základe aprobácie Maďarskej kráľovskej akadémie v Budapešti

"Štýlovým východiskom Moyzesovej hudby bola hudba romantizmu, pričom výrazne ho ovplyvnila i tvorba J. S. Bacha. Pred 1. svetovou vojnou bol jedným z najuznávanejších skladateľov katolíckej duchovnej hudby v Uhorsku, aktívne sa zapojil do ceciliánskeho hnutia a písal učebnice a hudobno-teoretické články. V tomto období komponoval okrem duchovnej hudby zbory a piesne na maďarské a nemecké texty, i keď zároveň sa zaoberal i možnosťami vytvorenia špecificky slovenského hudobného štýlu (Mazurek; Polonaise). Po Moyzesovom návrate na Slovensko sa zintenzívnil jeho záujem o slovenskú ľudovú hudbu, pričom študoval a upravoval predovšetkým autentické roľnícke ľudové piesne (na rozdiel od iných súdobých slovenských skladateľov, ktorí dávali prednosť piesňam obľúbeným v mestskom prostredí). V období po vzniku Československa sa Moyzes vo zvýšenej miere venoval kompozícii, pričom tvorivo absorboval nové podnety, sprostredkované predovšetkým synom Alexandrom, ktorý študoval kompozíciu v Prahe. Popri úpravách ľudových piesní a ich montážach uplatňoval folklórne inšpirácie i vo vlastnej tvorbe (často v podobe citácií či melódií vytvorených podľa vzoru ľudovej piesne) a originálne rozvinul poetiku slovenských ľudových balád (Ctibor, melodrámy). V jeho dielach z tohto obdobia je zreteľný vplyv A. Dvořáka (Sláčikové kvarteto č. 4; Malá vrchovská symfónia)."

(ZVARA, Vladimír: Mikuláš Moyzes. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 205 – 206.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Pochod pre veľký orchester

  OBSADENIE: orch
 • Scherzo

  pre veľký orchester
  6'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, cmp, cpl, archi
 • I. suita pre veľký orchester

  1931 OBSADENIE: orch
 • Malá vrchovská symfónia

  1934–1936 OBSADENIE: orch
 • Naše Slovensko

  Slávnostná predohra pre veľký orchester (podľa Organového prelúdia M. Moyzesa upravil A. Moyzes)
  1938 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, flp, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 2tn, tu, tp, pt, gc, tpc, ar, archi
 • Slovenský pochod

  1939 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Magyar népdalegyveleg

  1904 OBSADENIE: orch. d´archi
 • II. suita pre malý orchester

  1932 OBSADENIE: orch. da cam
 • Šarišský pochod

  1935 OBSADENIE: orch. da cam
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Ctibor

  Balada pre vyšší hlas a veľký orchester
  1920 11'
  TEXT: Ján Botto
  OBSADENIE: t, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, cmp, archi
 • Siroty

  1921 TEXT: Izidor Žiak-Somolický
  OBSADENIE: spk, pf/orch
 • Lesná panna

  1922 TEXT: Ľudmila Podjavorinská
  OBSADENIE: spk, pf/orch
 • Čertova rieka

  1940 TEXT: Anton Prídavok
  OBSADENIE: spk, pf/orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Vianočná koleda (Slovenské spevy)

  1921–1927 OBSADENIE: t, b, CMa, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Slovenská zbojnícka

  OBSADENIE: pf
 • Előjáték (Predohra)

  1897–1901 OBSADENIE: pf
 • Mazurek

  1897–1901 OBSADENIE: pf
 • Polonaise

  1897–1901 OBSADENIE: pf
 • Impromptu

  1900 OBSADENIE: pf
 • Prelúdium a fúga

  1900 (strat.) OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  1901–1904 (strat.) OBSADENIE: pf
 • Meditation

  1925 OBSADENIE: pf
 • Arabesque

  1925 (strat.) OBSADENIE: pf
 • Tango

  1932 OBSADENIE: pf (vn, pf)
 • organ
 • Elégia

  1911 OBSADENIE: org
 • Enclara vox

  1911 OBSADENIE: org
 • Intermezzo

  1911 OBSADENIE: org
 • Preludium C dur

  1911 OBSADENIE: org
 • Rozpomienka

  1911 OBSADENIE: org
 • Tri fúgy (e mol, h mol, E Dur)

  1911 OBSADENIE: org
 • Capriccio

  1926 OBSADENIE: org
 • Scherzo

  1929 OBSADENIE: org
 • Toccata a fúga F Dur

  1940 OBSADENIE: org
 • Z organového zápisníka

  Štyri skladby vo forme sonáty pre organ (upravil Alexander Moyzes)
  1970 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Ranná pieseň

  OBSADENIE: vn, pf
 • Keringő (Valse lento)

  1901–1904 OBSADENIE: vn, pf
 • Ranná modlitba

  1921 OBSADENIE: vc, pf
 • Tri bagately

  1927 OBSADENIE: cr, org (pf)
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 D dur

  1916, 1920, 1926 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 a mol

  1929 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 fis mol

  1931–1932 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4 G dur

  1943 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto F dur

  1935 OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • šesť nástrojov
 • Dychové sexteto As dur

  1934 OBSADENIE: fl, ob, cl, 2cr, fg
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Vianočná koleda

  OBSADENIE: v, pf4m
 • Ha csókollak... (Keď ťa bozkám)

  1897/1901 TEXT: Fruzina Szalay
  OBSADENIE: v, pf
 • Boldog voltam (Bol som šťastný)

  1899 TEXT: Kálmán Tóth
  OBSADENIE: v, pf
 • Du bist wie eine Blume (Si krásna ani kvieťa)

  1899 TEXT: Heinrich Heine
  OBSADENIE: v, pf
 • Ctibor

  Balada (verzia pre spev a klavír)
  1920 11'
  TEXT: Ján Botto
  OBSADENIE: t, pf
 • Na stráži

  1923 TEXT: Ignác Grebáč Orlov
  OBSADENIE: v, pf
 • Nepi šuhaj, nepi

  1936 TEXT: ľudová poézia
  OBSADENIE: v, pf
 • Spev

  1936 TEXT: Emil Boleslav Lukáč
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Orgonaiskola. Tanítóképzőintézetek számára

  (po slov. Škola na organ)
  1911 VYDAVATEĽ: Kálmán Nándor, Matica Slovenská
 • Zeneelméleti hangjegyfüzet

  (po slov. Hudobnoteoretický notový sošit)
  1912 VYDAVATEĽ: Kálmán Földes, Eugen Molnár
 • Školský spevníček pre slovenské materské a ľudové školy (jednohlas až trojhlas)

  1919 VYDAVATEĽ: Pavel Gallo
 • Malá škola spevu, I. diel, sošit 1-3 (pre 1.-4. ročník ľudových škôl)

  1924 VYDAVATEĽ: Pavel Gallo
 • Našim deťom. Doplnok k Beyerovej klavírnej škole

  1942 VYDAVATEĽ: Závodský, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Klavírna škola pre vyučovanie začiatočníkov I., II.

  1946 VYDAVATEĽ: Matica slovenská
 • Našej mládeži. 12 klavírnych skladieb

  1947 VYDAVATEĽ: Matica Slovenská
 • úpravy folklóru
 • Tri piesne

  OBSADENIE: v, pf
 • Kurucz dalegyveleg (Kurucz dalok)

  1900 OBSADENIE: CMa, pf4m/harm (orch)
 • Veniec slovenských národných piesní

  1905 OBSADENIE: br, CM, pf4m/harm
 • I. zmes šarišských ľudových piesní

  1920 OBSADENIE: orch
 • II. zmes šarišských ľudových piesní

  1920 OBSADENIE: orch
 • Deväť šarišských ľudových piesní

  1929 OBSADENIE: CMa
 • Ľudové piesne z južného Slovenska

  1931 OBSADENIE: hlas, pf
 • Päť šarišských slovenských ľudových piesní

  1933 OBSADENIE: CM, pf
 • Tridsať slovenských ľudových piesní pre ženský trojhlas

  1937 OBSADENIE: CF
 • Zmes juhoslovenských ľudových piesní

  1937 OBSADENIE: br, CMa
 • A dze ty bula. Korheľská

  1938 OBSADENIE: CMa
 • Národné spievanky. Sbierka miešaných sborov

  1939 OBSADENIE: CM
 • zborové
 • Balada

  TEXT: Emil Boleslav Lukáč
  OBSADENIE: CF/CB
 • Vexilla regis

  1933 OBSADENIE: s, CM
 • miešaný zbor
 • Dve piesne zo Záhoria

  OBSADENIE: CM
 • Jöjj el Szentlélek Isten

  1894 OBSADENIE: CM
 • Agnus Dei

  1895 OBSADENIE: CM
 • Da mihi Jesu

  1897–1901 OBSADENIE: CM
 • Sokol (Tatran 1872)

  1919 TEXT: Samo Chalupka
  OBSADENIE: CM
 • Korunovanie

  1924 TEXT: Emil Boleslav Lukáč
  OBSADENIE: CM
 • V svätej noci

  1924 TEXT: Martin Braxatoris
  OBSADENIE: CM
 • Nádej

  1927 TEXT: Svetozár Hurban Vajanský
  OBSADENIE: CM
 • Pochod prešovských orlov

  1933 TEXT: L. Hohoš
  OBSADENIE: CM
 • Stabat Mater dolorosa

  1933 OBSADENIE: CM
 • Sloka

  1937 TEXT: Svetozár Hurban Vajanský
  OBSADENIE: CMa
 • mužský zbor
 • Pálnapkor (Na Pavla)

  1901 TEXT: Sándor Petőfi
  OBSADENIE: CMa
 • A költő (Básnik)

  1909 TEXT: Mihály Tompa
  OBSADENIE: CMa
 • Lant és kard

  1909 TEXT: Sándor Petőfi
  OBSADENIE: CMa
 • Út az égbe

  1909 TEXT: Fruzina Szalay
  OBSADENIE: CMa
 • Salve Jesu parvule

  1915 OBSADENIE: CMa
 • Solitudo

  1924 TEXT: Ivan Krasko
  OBSADENIE: CMa
 • To mŕtve more

  1924 TEXT: Emil Boleslav Lukáč
  OBSADENIE: CMa
 • Canossa

  1927 TEXT: Emil Boleslav Lukáč
  OBSADENIE: CMa a 2
 • Spomienka

  1940 TEXT: Emil Boleslav Lukáč
  OBSADENIE: CMa
 • Nová slovenská hymna

  1940–1941 TEXT: Valentín Beniak
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Dixit Jesus

  OBSADENIE: CF
 • Haec dies, quam fecit

  1937 OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Zvolali k nám Tatry

  1937 TEXT: Svetozár Hurban Vajanský
  OBSADENIE: CB
 • Žiačikova pieseň

  1939 TEXT: Zora Lacková
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Inveni David

  1897–1901 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Veritas mea

  1897–1901 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Timete, Graduale für Allerheiligen

  1901–1904 OBSADENIE: CM, orch, org
 • Missa solemnis C dur

  1906 OBSADENIE: s, a, t, b, CM, orch, org
 • Női-kar zenekar kisérettel (Chryzantémy)

  1911, rev. 1944 OBSADENIE: CF, orch
 • Omša d mol

  1929 OBSADENIE: s, a, t, b, CM, orch, org
 • zbor a klavír
 • Fohász (Moteto)

  1897–1901 TEXT: Ákos Gara
  OBSADENIE: CF, pf
 • Üdvözlö

  1903 OBSADENIE: CF, pf
 • Abendlied (Večerná pieseň)

  1911 TEXT: Mathias Uhlarik
  OBSADENIE: CF, pf

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Mikuláš Moyzes (1872 – 1944) – výrazná osobnosť prešovského hudobného života
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 93–105
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyvy Josepha Haydna na komornú tvorbu Mikuláša Moyzesa
  2013 Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 41–65
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Vplyvy Josepha Haydna na komornú tvorbu Mikuláša Moyzesa
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 3-4, s. 472–481
 • CHUPÍKOVÁ, M. (ed.): Mikuláš Moyzes (1872-1944)
  1982 Personálna bibliografia, Mestská knižnica, Bratislava 1982
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Pán profesor z Prešova
  1966 Čarovný kľúč, Praha–Bratislava 1966, s. 217–328
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 97–111
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Mikuláš Moyzes: klasik slovenskej hudby
  1955 Hudobnovedné štúdie, Bratislava 1955, s. 7–150
 • BOKESOVÁ, Zdenka: O Mikulášovi Moyzesovi
  1953 Hudební rozhledy 1953, č. 20, s. 916–917
 • NOVÁČEK, Zdenko: Mikuláš Moyzes, klasik slovenskej hudby
  1952 Kultúrny život 1952, č. 49, s. 8
 • NOVÁČEK, Zdenko: Mikuláša Moyzesa 80 rokov
  1952 Hudební rozhledy 1952, č. 18, s. 19
 • KRESÁNEK, Jozef: Mikuláš Moyzes – mysliteľ
  1942 Slovenské pohľady 1942, č. 8–9, s. 557–562
 • BOKESOVÁ, Zdenka: K sedemdesiatke Mikuláša Moyzesa
  1942 Živena 1942, č. 11
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Od úmrtia Mikuláša Moyzesa uplynulo 75 rokov
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 20
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 128–133
 • CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Moyzes: Missa in d minor pre sóla, zbor a orchester
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 125–128
 • Personálna bibliografia
 • Našim deťom. Doplnok k Beyerovej klavírnej škole
  1956; 1960 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956; 1960
 • Klavírna škola pre vyučovanie začiatočníkov I., II.
  1946 Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin 1946
 • Našim deťom. Doplnok k Beyerovej klavírnej škole
  1942 Bratislava 1942
 • Škola na organ, I. zošit
  1942 Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin 1942
 • Hudobnoteoretický notový zošit
  1924 Eugen Molnár, Prešov 1924
 • Orgonaiskola. Tanítóképzöintézetek számára
  1913 Kálman Nándor, Budapest 1913
 • Zeneelméti hangjegyfüzet
  1912 Kálmán Földes, Prešov 1912

Diskografia

 • Foto: Remember the Thirties REMEMBER THE THIRTIES
  2000 CD – Slovak Radio Records RB 0227-2031
  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur
   Istropolis Quintet
  2. Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a
   Istropolis Quintet
  3. Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata
   Istropolis Quintet
  4. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Istropolis Quintet
  5. Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6
   Istropolis Quintet
 • Foto: Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes – String Quartets ALEXANDER MOYZES, MIKULÁŠ MOYZES – STRING QUARTETS
  1996 CD – Opus 912569-2
  1. Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 7
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Miešaný zbor bratislavských učiteľov MIEŠANÝ ZBOR BRATISLAVSKÝCH UČITEĽOV
  1984 LP – Opus 9112 1530
  1. Claudio Monteverdi: Nárek Ariadny
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  2. Matěj Bohuslav Černohorský: Fúga
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Žitné pole
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  4. Piotr Iljič Čajkovskij: Sláviček
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  5. Baldasare Donati: Villanella alla neapolitana
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  6. Leoš Janáček: Hukvaldské piesne
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  7. Hanuš Domanský: Klapancie
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  8. Zdeněk Blažek: Slovenské zemi
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  9. Alexander Moyzes: Pieseň milicionárov
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  10. Georgij Sviridov: Belasý večer
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  11. Rodion Ščedrin : K vám, padlým
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  12. Dmitrij Šostakovič: Zatíchli salvy
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  13. Mikuláš Moyzes: Dve piesne zo Záhoria
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  14. Spirituál: Oh, Lord
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Mikuláš Moyzes: Ranná pieseň
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf), Yvetta Slezáková (vn)


« späť na zoznam Aktualizované: 07. 02. 2017