Profil osobnosti

Foto: Peter Kajan Autor: archív HC

Peter Kajan

13. 4. 1980 Trstená

vážna hudba
fagot

Pôsobenie v: Slovenské dychové kvinteto, UNA ANIMA

Bio

Bio

1994 – 2000
Konzervatórium v Bratislave (Marián Hlavačka)
2000 – 2005
VŠMU (Ján Martanovič)
2002
Majstrovský kurz Raach, Rakúsko (Gábor Janota)
od 2006
doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici (hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie)
od 2004
prvý fagotista Slovenskej filharmónie

Ako člen rozličných hudobných zoskupení (Slovenské dychové kvinteto, Melos Ethos Ensemble a ď.) sa pravidelne zúčatňuje na renomovaných hudobných festivaloch (Hudobné záhrady Bratislavy, Bratislavské hudobné slávnosti, Košická jar, Orfeus, Večery novej hudby, Melos – Étos, Konvergencie, Hudobný festival v Prades, Pražská jar, Brnenský hudební podzim, Ostravské dni novej hudby a iné). Hosťoval v orchestroch: Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala, Metropolitný orchester Bratislava a ď. Aktívne sa venuje súčasnej hudbe a pravidelne interpretuje, či premiérovo uvádza diela slovenských skladateľov. Jeho sólový repertoár zahŕňa skladby renesančno-barokových majstrov, cez klasické koncerty, romantické kusy až po skladby 20. a 21. storočia. Sólisticky účinkoval s Cappellou Istropolitanou, so ŠF Košice a orchestrom Slovenskej filharmónie.

„Početné hudobné aktivity na poli komornej, sólovej i orchestrálnej hudby poukazujú na mnohostrannosť umeleckého naturelu Petra Kajana. V jeho repertoári majú miesto diela všetkých štýlových období, kompozície našich súčasníkov nevynímajúc.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 107-108.)

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Červenka, Jozef: Stravinského Príbeh vojaka opäť na Konvergenciách
  2019 In: www.operaslovakia.sk/stravinskeho-pribeh-vojaka-opat-na-konvergenciach/
  Opera Slovakia 2019
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 8 – 10
 • Berger, Igor: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 2
 • Kubandová, Janka: miniprofil : Peter Kajan, fagot
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 5

Diskografia

 • Foto: Melos Ethos Ensemble MELOS ETHOS ENSEMBLE
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10005
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Jozef Eliáš (clb), Rastislav Suchan (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Štefan Bugala (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Boško Milaković: Tetrapophonic
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Postlúdium
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Jaroslav Gregorovič (mb), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Marián Lejava: Flat Lands and Plains
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)

Ocenenia

 • Zlatá nota, ocenenie Slovenskej sporiteľne
  2009 za rok 2008
 • Medzinárodná súťaž dychových kvintet, Marseille (FR)
  2003
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  2002
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1998, 2000 - dvakrát absolútny víťaz
 • Medzinárodná fagotová súťaž Imre Weidingera, Pécs (HU)
  1998, 2000 - dvakrát cena poroty

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Hatrík: Due movimenti per tre (Trio 2003)
  pre hoboj, klarinet a fagot
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dominik Melichárek (ob), Jozef Eliáš (cl), Peter Kajan (fg)


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 02. 2019