• 1994 – 2000

  Konzervatórium v Bratislave (Marián Hlavačka)

 • 2000 – 2005

  VŠMU (Ján Martanovič)

 • 2002

  Majstrovský kurz Raach, Rakúsko (Gábor Janota)

 • od 2006

  doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici (hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie)

 • od 2004

  prvý fagotista Slovenskej filharmónie

Ako člen rozličných hudobných zoskupení (Slovenské dychové kvinteto, Melos Ethos Ensemble a ď.) sa pravidelne zúčatňuje na renomovaných hudobných festivaloch (Hudobné záhrady Bratislavy, Bratislavské hudobné slávnosti, Košická jar, Orfeus, Večery novej hudby, Melos – Étos, Konvergencie, Hudobný festival v Prades, Pražská jar, Brnenský hudební podzim, Ostravské dni novej hudby a iné). Hosťoval v orchestroch: Cappella Istropolitana, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala, Metropolitný orchester Bratislava a ď. Aktívne sa venuje súčasnej hudbe a pravidelne interpretuje, či premiérovo uvádza diela slovenských skladateľov. Jeho sólový repertoár zahŕňa skladby renesančno-barokových majstrov, cez klasické koncerty, romantické kusy až po skladby 20. a 21. storočia. Sólisticky účinkoval s Cappellou Istropolitanou, so ŠF Košice a orchestrom Slovenskej filharmónie.

„Početné hudobné aktivity na poli komornej, sólovej i orchestrálnej hudby poukazujú na mnohostrannosť umeleckého naturelu Petra Kajana. V jeho repertoári majú miesto diela všetkých štýlových období, kompozície našich súčasníkov nevynímajúc.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 107-108.)

x