Profil osobnosti

Foto: Marian Lapšanský

Marian Lapšanský

21. 8. 1947 Tisovec

www.pozon.sk/lapsansky

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1956 – 1962
Základná umelecká škola v Tisovci (klavír – Jaroslav Brzák, husle – Leopold Krull)
1960 – 1962
štúdium hry na husliach v Rimavskej Sobote (Vojtech Molnár)
1962 – 1968
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Roman Rychlo), Najlepší absolvent klavírneho odboru
1968 – 1973
Akadémia múzických umení v Prahe (František Maxián a po jeho smrti Jan Panenka)
1973 – 1974
Konzervatórium Piotra Iljiča Čajkovského v Moskve (Viktor Meržanov)
od 1987
pedagóg na VŠMU (1996 docent, 1997 profesor)
od 1997
pedagóg na AMU v Prahe
od 2001
pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici
od 2002
pedagóg na JAMU v Brne
1990
zakladateľ Nadácie sv. Cyrila a Metoda na podporu mladých umelcov (1990 – 1996 predseda Správnej rady, od 1996 podpredseda)
1991
iniciátor vzniku Festivalu Pentagonály (1993 sa transformoval v Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline)
1992 – 1996
predseda Rady Slovenskej hudobnej únie
od 1993
viceprezident Rady Slovenskej hudobnej rady
1996
zakladateľ festivalu podtatranských miest Musica nobilis
1996 – 1999
angažovanie sa v Spolku koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii v Bratislave
1997 – 1999
riaditeľ Sekcie umelecko-obchodnej činnosti agentúry Slovkoncert (1998 – 1999 poverený funkciou dočasného generálneho riaditeľa tejto inštitúcie, ktorá bola včlenená do štruktúry Hudobného centra)
od 1998
predseda Správnej rady Nadácie Jána Cikkera
od 2005
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

Po absolutóriu AMU žije a pôsobí Lapšanský striedavo v Prahe a v Bratislave. V rokoch 1976 – 1979 bol sólistom Štátnej filharmónie Košice, následne do roku 1992 sólistom Slovenskej filharmónie. Popri domácich a českých orchestroch hosťoval s početnými zahraničnými telesami (Wiener Kammerorchester, Maďarská štátna filharmónia, Symfonický orchester MÁV Budapešť, Komorný orchester Vilmosa Tátraia, Budapest Strings, Filharmónia George Enescu Bukurešť, ŠF Kluž, Sofijská filharmónia, Dresdner Staatskapelle, Veľký symfonický orchester Lipsko, Veľký rozhlasový symfonický orchester Berlin, Berliner Symphonie Orchester, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Kyoto Symphony Orchestra, Národná filharmónia Havana, North Bay Symphony Orchestra Kanada, Národný symfonický orchester Praetoria, Národná filharmónia Johannesburg, a ďalšie). Ako sólista spolupracoval s takmer dvadsiatimi komornými súbormi u nás a v zahraničí. Viacnásobne koncertoval vo všetkých európskych štátoch, v Juhoafrickej republike, na Kube, v Kanade, USA, v Mexiku a Japonsku.

 

Popri sólistickej hre tvorí významnú kapitolu v jeho kariére komorné partnerstvo s inštrumentalistami a spevákmi (o. i. s Gabrielou Beňačkovou, Petrom Dvorským, Magdalénou Hajóssyovou, Sergejom Kopčákom, Jelenou Obrazcovovou, Dagmar Peckovou, Petrom Schreierom). V repertoári pre klavírne duo (štvorručne, resp. na dvoch klavíroch) od roku 1983 sústavne spolupracoval s Petrom Toperczerom, so Zuzanou Paulechovou a s Eugenom Indjićom.

 

Je pravidelným hosťom všetkých významných domácich a českých festivalov a účinkuje aj na popredných zahraničných festivaloch (Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Dni komornej hudby Lockenhaus, Berliner Festspiele, Dresdner Musikfestspiele, Medzinárodný festival Echternach, Festival de Saint Lizier, Budapeštianske hudobné týždne, Laureátske dni Kati Popovej Pleven, Letný festival v Dubrovníku, Sofijské hudobné týždne, Festival de Musica de Canaries, Swansea Festival, Cardiff Music Festival, Medzinárodný hudobný festival Ankara a dalšie).

 

Popri koncertnej a pedagogickej aktivite sa Lapšanský zaoberá prípravou, koncepciou a realizáciou viacerých podujatí. Roku 1990 založil Medzinárodnú klavírnu súťaž Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave a stal sa jej prezidentom. Roku 1989 založil a počas celého obdobia ich existencie (do roku 1999) organizoval Medzinárodné interpretačné kurzy pre mladých interpretov v Piešťanoch, kam ako školiteľov pozýval špičky domáceho i zahraničného koncertného umenia (klavír, spev, sláčikové nástroje). Je lektorom viacerých majstrovských kurzov – v rámci Sommer-Akademie Prag v rakúskom Semmeringu, ktoré organizuje Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (každoročne od roku 1999), v Tokiu (od roku 2000) a na Hudobnej univerzite F. Liszta v Budapešti (2002), venuje sa tiež prednáškovej činnosti. Je pozývaný ako člen porôt mnohých medzinárodných klavírnych súťaží – Medzinárodná súťaž Bedřicha Smetanu v Hradci Králové (1988, 1990), Medzinárodná súťaž Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave (1990, 1993, 1996, 1999), súťaž Johannesa Brahmsa v Pörtschachu (1994 Rakúsko), súťaž Piano Schwaningen v Nórsku (1996), Medzinárodná súťaž Ferenca Liszta v Budapešti (1996, 2001) a súťaž Fryderyka Chopina v Mariánskych Lázňach (1997).

 

„Lapšanský je medzinárodne uznávaným umelcom. Patrí nielen k špičke klavírneho, ale aj celého slovenského interpretačného umenia. Jeho osobnosť charakterizujú cieľavedomosť, húževnatá pracovitosť, úsilie dosiahnuť ideál dokonalosti. Dospel k rovnováhe medzi hlbokou emocionalitou – od krehkej poetickej meditácie cez širokú paletu odtienkov až po hutné, dramatické, vždy kultivovane znejúce kovové vrcholy – a dôkladne zváženým smerovaním sugestívne vyznievajúcich línií. Citlivým muzikantstvom, rozsiahlou a dlhoročnou praxou si osvojil zásadu čo najdokonalejšie sa prispôsobiť cíteniu svojich hudobných partnerov, ich koncepcii, v detailoch dychu fráz, v artikulácii, agogike, v budovaní línií. Svojou bohatou činnosťou v oblasti komornej hudby dospel k mimoriadnej pohotovosti, čo sa prejavuje o. i. aj na úrovni záskokov, pred ktoré ho neraz stavia koncertná prax.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 83.)

 

V roku 2015 získal Cenu ministra kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti hudby - “za celoživotné majstrovstvo na poli klavírnej interpretácie, reprezentáciu slovenského interpretačného umenia na Slovensku i v zahraničí, uvádzanie slovenskej tvorby doma aj v zahraničí, za pozdvihnutie interpretačnej a reprezentačnej úrovne Slovenskej filharmónie, ako aj za úspešnú organizátorskú a pedagogickú činnosť.”

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Marián Lapšanský
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 81 – 85
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Marián Lapšanský
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 29 – 31
 • Čížik, Vladimír: Marián Lapšanský
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 67 – 69
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Pincová, Kateřina: Dramaturgický skvost PKF
  2020 In: www.operaplus.cz/dramaturgicky-skvost-pkf/
  Opera Plus 2020
 • Urbančíková, Lýdia: Čajkovskij a Suchoň na záverečnom koncerte 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice
  2019 In: www.operaslovakia.sk/cajkovskij-a-suchon-na-zaverecnom-koncerte-50-sezony-statnej-filharmonie-kosice/
  Opera Slovakia 2019
 • Dohnalová, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 3
 • Viskup, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 20-24
 • Ursínyová, Terézia: Pestré klavírne nálady Mariana Lapšanského
  2018 In: www.operaslovakia.sk/pestre-klavirne-nalady-mariana-lapsanskeho/
  Opera Slovakia 2018
 • Vongrej, Ľudovít: Marian Lapšanský: Hudba nás harmonizuje a kultivuje
  2017 In: www.operaslovakia.sk/marian-lapsansky-hudba-nas-harmonizuje-a-kultivuje/
  Opera Slovakia 2017
  (rozhovor)
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 11
 • Ursínyová, Terézia: Slovenská filharmónia finalizovala sezónu v romantickom opojení
  2015 In: www.operaslovakia.sk/slovenska-filharmonia-finalizovala-sezonu-v-romantickom-opojeni/
  2015
 • Dohnalová, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 6
 • Berger, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Žilinský triumf Mariana Lapšanského
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 11
 • Marton, Ivan: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žlina
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 6
 • Králík, Jan: České opery v gramofonovém světě. XV. Josef Bohuslav Foerster
  2009 Hudební rozhledy roč. 41, 2009, č. 12, s. 58
 • Urbančíková, Lýdia: Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 9
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 6
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 11, s. 2
 • Puškášová, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 7-8, s. 14 – 15
 • Berger, Igor: Koncerty – sólo v Mozartovi
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7–8, s. 22
 • MG:: Marec ŠKO Žilina [recenzia recitálu]
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 12
 • Blahynka, Miloslav: Brnianska premiéra Rapsodickej suity
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 3, s. 27
 • Unger, Pavol: Recenzie CD. Foerster Songs. Ivan Kusnjer, Marián Lapšanský
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 48
 • Puškášová, Melánia: Ako sa žilo na jubilejnom 10 ročníku Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch [rozhovor]
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 16, s. 3
 • Bajgar, Jindřich: Fibich’s Moods, Impresions and Reminiscences on CDs
  1998 Czech Music 1998, č. 3, s. 5
 • Ursínyová, Tereza: Najvlastnejšie povolanie – hudba. Hovoríme s klaviristom Mariánom Lapšanským
  1998 Literárny týždenník 1998, č. 2
 • Mokrá, Barbara: S novými skúsenosťami sa mi ľahšie žije. Marián Lapšanský významný klavirista a hudobný manažér
  1997 Národná obroda / víkendová príloha Štýl 1997
 • Ursínyová, Terézia: Marián Lapšanský jubiluje. Z klaviristu – komplexná osobnosť
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 15, s. 3
 • Stehlík, Luboš: Cesta umělce je nekonečná. Marián Lapšanský
  1996 Harmonie 1996, č. 11, s. 26–29
 • Mayr, Rupert: Genuine art from a visiting Pianist. Piano Recital by Marian Lapšanský. PE Music Society (Capab) Opera Holese
  1994 Hérold 24. 5. 1994
 • Gürtelschmied, W.: Sag’ beim Abschied. Peter Schreier sang Schumann und Janáček
  1986 Kurier 1986
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 20, s. 618 – 619
 • Havlíková, Helena: Janáček bez pocty
  Pražské jaro 2018
  2018 Hudební rozhledy roč. 71, 2018, č. 7, s. 22 – 23
 • Šerých, Anna: Pražské múzy
  Jubilant Marián Lapšanský
  2017 Hudební rozhledy roč. 70, 2017, č. 5, s. 21
 • Slavíková, Jitka: S Marianem Lapšanským nejen o Fibichovi
  Hudební rozhledy roč. 50
 • Puškášová, Meška: Z Reduty do Stoky
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 30
 • Javorský, Igor: Dva pozdravy z aprílovej Reduty
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 26
 • Jiránek, Jaroslav: Fibich : Moods, Impretions and Reminiscences [recenzia CD]
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 1 - 2, s. 44 - 45
 • Personálna bibliografia
 • Peter Toperczer túžil dopátrať sa podstaty vecí
  2010 Pravda/Kultúra 27. 8. 2010

Diskografia

 • Foto: Eva Garajová : Nox et solitudo EVA GARAJOVÁ : NOX ET SOLITUDO
  2014 CD – ArcoDiva UP 0151-2 302
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 57: No. 6. Lish ti odin (Only thou Alone)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  2. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 28: No. 4. On tak menya lyubil (He Loved Me So)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 2. Ya tebe nichevo ne skazhu (I don't tell you anything)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  4. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 7. Ya li v pole da ne travushka bila? (Was I not a little blade of grass?)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: Pesn' Zemfiri (Zemfira's song)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  6. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 6: No. 6. None but the Lonely Heart)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  7. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 8. Prosti (Excuse me)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 6. Den' li tsarit? (Does the Day Reign?)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  9. Antonín Dvořák: V národním tónu
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  10. Antonín Dvořák: Čtyři písně op. 82
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  11. Johannes Brahms: Vier ernste Gesänge, Op. 121
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  12. Štefan Németh-Šamorínsky: Šesť piesní
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  13. Vladimír Sommer: Sedm písní pro mezzosoprán a klavír
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  14. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49b
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Eva Garajová : My Songs EVA GARAJOVÁ : MY SONGS
  2010 CD – ArcoDiva UP 0128-2 131
  1. Antonín Dvořák: Cigánské melodie, op. 55
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  2. Jaroslav Křička: Severní noci, op. 14
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  3. Bohuslav Martinů: Dvě písně
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  4. Béla Bartók: Öt dal
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  5. Béla Bartók: Dedinské scény
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Slovenský filharmonický zbor SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031
  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)
  2. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147
   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: JACK-IN-THE-BOX.A Collection of Amusing and Entertaining Works by Classical Composers JACK-IN-THE-BOX.A COLLECTION OF AMUSING AND ENTERTAINING WORKS BY CLASSICAL COMPOSERS
  2005 CD – Naxos 8.570124-25
  1. Joseph Haydn:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Fibich: Piano Quartet, Op. 11 & Quintet, Op. 42 FIBICH: PIANO QUARTET, OP. 11 & QUINTET, OP. 42
  2004 CD – Supraphon SU 3487-2 131

  klavír – Marián Lapšanský klarinet – Ludmila Peterková lesní roh – Vladimíra Klánská housle – Jiří Panocha viola – Miroslav Sehnoutka violoncello – Miloslav Kulhan
  1. Zdeněk Fibich: Quartet for Violin, Viola, Cello and Piano in E minor, Op. 11 (1874)
   Marian Lapšanský (pf), Jiří Panocha (vn), Miroslav Sehnoutka (vl), Jaroslav Kulhan (vc)
  2. Zdeněk Fibich: Quintet for Piano, Clarinet, French horn, Violin and Cello in D major, Op. 42 (1894)
   Marian Lapšanský (pf), Ludmila Peterková (cl), Vladimíra Klánská (cr), Jiří Panocha (vn), Jaroslav Kulhan (vc)
 • Foto: Lunga Bla Timmar LUNGA BLA TIMMAR
  2002 CD – Naxos 8.503024
  1. Claude Debussy:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc), Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Miloš Števove (cr), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: S. Prokofiev: Peter och vargen / C. Saint-Saens: Djurens karneval / B. Britten: Orkesterguide for ungdom S. PROKOFIEV: PETER OCH VARGEN / C. SAINT-SAENS: DJURENS KARNEVAL / B. BRITTEN: ORKESTERGUIDE FOR UNGDOM
  2001 CD – Naxos 8.554091
  1. Sergej Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Saint-Saens: Carnival of the Animals SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  2001 DVD – Naxos DVDI 1013
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Glinka Songs GLINKA SONGS
  1999 CD – ArcoDiva UP 0020 - 2 231
  1. Mikhail Glinka:
   Sergej Kopčák (b), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Rachmaninov: Songs RACHMANINOV: SONGS
  1998 CD – ArcoDiva UP 0003 - 2 231
  1. Serge Rachmaninoff:
   Sergej Kopčák (b), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: The Centre 2 THE CENTRE 2
  1998 CD – Naxos 8.554903-04DX
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Chamber Music and Instrumental Collection CHAMBER MUSIC AND INSTRUMENTAL COLLECTION
  1997 CD – 7204
  1. Ludwig van Beethoven:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Marian Lapšanský (pf), Daniela Varínska (pf), Kamil Roško (tr), Vladimír Rusó (pf)
 • Foto: The Best of Saint-Saëns THE BEST OF SAINT-SAËNS
  1997 CD – Naxos 8.556675
  1. Camille Saint-Saëns:
   Imrich Szabó (org), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 2 THE BEST OF AMADIS, VOL. 2
  1996 CD – Amadis 7802
  1. Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (pf), Viktor Šimčisko (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Dvořák: Moravian Duets op. 32, Suk: Ten Songs, Smetana: Three Choruses, Eben: About Swallows and Girls DVOŘÁK: MORAVIAN DUETS OP. 32, SUK: TEN SONGS, SMETANA: THREE CHORUSES, EBEN: ABOUT SWALLOWS AND GIRLS
  1995 CD – Chandos Chan 9257
  1. Antonín Dvořák:
   Marian Lapšanský (pf), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Grieg: Lyric Pieces Vol. 1 GRIEG: LYRIC PIECES VOL. 1
  1995 CD – Amadis 7124
  1. Edvard Hagerup Grieg:
   Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Grieg: Lyric Pieces Vol. 2 GRIEG: LYRIC PIECES VOL. 2
  1995 CD – Amadis 7125
  1. Edvard Hagerup Grieg:
   Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Grieg: Lyric Pieces Vol. 3 GRIEG: LYRIC PIECES VOL. 3
  1995 CD – Amadis 7128
  1. Edvard Hagerup Grieg:
   Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: S. Prokofiev: Peter and the Wolf; C. Saint-Saens: Carnival of the Animals; B. Britten: The Young Person´s Guide to the Orchestra S. PROKOFIEV: PETER AND THE WOLF; C. SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS; B. BRITTEN: THE YOUNG PERSON´S GUIDE TO THE ORCHESTRA
  1995 CD – Naxos 8.550335DX
  1. Sergej Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: The Very Best of Romantic Piano THE VERY BEST OF ROMANTIC PIANO
  1993 CD –
  1. Marian Lapšanský (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Foto: S. Prokofiev: Peter and the Wolf; C. Saint-Saens: Carnival of the Animals S. PROKOFIEV: PETER AND THE WOLF; C. SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  1991 CD – Naxos 8.550499
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alma & Gustav Mahler: Songs ALMA & GUSTAV MAHLER: SONGS
  1989 CD – Opus 9352 1887
  1. Gustav Mahler:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Magdaléna Hajóssyová. Song Recital (Schumann, Brahms, Strauss) MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ. SONG RECITAL (SCHUMANN, BRAHMS, STRAUSS)
  1986 CD – Opus 93521816
  1. Robert Schumann:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Hanuš Domanský HANUŠ DOMANSKÝ
  1985 LP – Opus 9111 1503
  1. Hanuš Domanský: Bagately
   Ida Černecká (pf)
  2. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Peter Toperczer (pf)
  3. Hanuš Domanský: Klapancie
   Slovenskí madrigalisti, Dalibor Machek (bat), Stanislav Mášik (bat), Ladislav Holásek (dir.)
  4. Hanuš Domanský: Elegická suita
   Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Concertos. No. 11 in F major, K. 413; No. 14 in E flat major, K. 449 W. A. MOZART: PIANO CONCERTOS. NO. 11 IN F MAJOR, K. 413; NO. 14 IN E FLAT MAJOR, K. 449
  1981 CD – Opus 9151 0934
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Marian Lapšanský (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Miloslav Kořínek MILOSLAV KOŘÍNEK
  1980 LP – Opus 9110 0859
  1. Miloslav Kořínek: Slávnostná predohra
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Klavírne kvinteto
   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto, Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)
  4. Miloslav Kořínek: Koncertná fantázia
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: César Franck : Piano Quintet in F Minor CÉSAR FRANCK : PIANO QUINTET IN F MINOR
  1978 LP – Opus 9111 0640
  1. César Franck: Kvinteto f mol pre klavír, 2 huslí, violu a violončelo
   Marian Lapšanský (pf), Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Antonín Dvořák: Moravian Duets, op. 20, 32, 38 ANTONÍN DVOŘÁK: MORAVIAN DUETS, OP. 20, 32, 38
  1972 CD – Opus 912359-2
  1. Antonín Dvořák:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Marta Beňačková (a), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Perscussion, Concerto for Piano and Orchestra No. 3 BÉLA BARTÓK: SONATA FOR TWO PIANOS AND PERSCUSSION, CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA NO. 3
  LP – Opus 9111 1908

  Béla Bartók: Sonata for Two Pianos and Perscussion Concerto for Piano and Orchestra No. 3 Slovak Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin – conductor Peter Toperczer – piano
  1. Béla Bartók:
   Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia
 • Foto: Camille Saint-Saens: Le carnaval des animaux, Francis Poulenc: Concerto for Two Pianos and Orchestra CAMILLE SAINT-SAENS: LE CARNAVAL DES ANIMAUX, FRANCIS POULENC: CONCERTO FOR TWO PIANOS AND ORCHESTRA
  LP – Opus 9110 0419

  Camille Saint-Saens: Le carnaval des animaux Francis Poulenc: Concerto for Two Pianos and Orchestra Slovak Philharmonic OrchestraZdeněk Košler, Bystrík Režucha – conductor Peter Toperczer – piano
  1. Francis Poulenc:
   Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: S. Prokofiev: Concerto for piano and Orchestra No. 2 in G minor, Op. 16 S. PROKOFIEV: CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA NO. 2 IN G MINOR, OP. 16
  LP – Opus 9111 1510

  S. Prokofiev: Concerto for piano and Orchestra No. 2 in G minor, Op. 16Slovak Philharmonic OrchestraZdeněk Košler – conductor
  1. Sergej Prokofiev:
   Marian Lapšanský (pf)

Ocenenia

 • Trebbia, medzinárodné ocenenie
  2019 za celoživotné dielo
 • Cena ministra kultúry SR
  2015 za výnimočný prínos v oblasti hudby
 • Cena Gustava Mahlera, udelená Európskou úniou umenia
  2002
 • Daliborka
  1998 za najlepšiu nahrávku roku (Leoš Janáček: Zápisník zmizelého, spolu s Petrom Strakom a Dagmar Peckovou a Klavírna sonáta es mol)
 • „Classic“
  1997 za nahrávku roka (súborná nahrávka cyklov Zdenka Fibicha Nálady, dojmy a reminiscencie – 12 CD)
 • Zlatá harmonie
  1995 za CD nahrávku diel Rachmaninova, Schnittkeho, Pärta s violončelistom Jiřím Bártom
 • Cena Frica Kafendu
  1992 za reprezentáciu slovenského koncertného umenia doma i v zahraničí
 • Zlatý erb vydavateľstva OPUS
  1987 za nahrávku sonát Johannesa Brahmsa
 • Štátna cena
  1985 za interpretáciu diel Sergeja Prokofieva a za reprezentáciu čs. koncertného umenia
 • Anda-Bührle Preis
  1973 za najlepšieho účastníka majstrovského interpretačného kurzu Gézu Andu v Zürichu, CH
 • Rhodos International Music Festival and Competition (GR)
  1973 - diplom a zlatá medaila
 • Prehliadka slovenských klaviristov
  1972 - najlepší účastník
 • Anda-Bührle Preis
  1972 za najlepšiu interpretáciu diel W. A. Mozarta
 • Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)
  1970 - 1. cena, Cena českej hudobnej kritiky
 • Svetový festival mládeže v Sofii (BG)
  1968 - diplom za najlepší klavírny sprievod
 • Súťaž Čs. rozhlasu v Bratislave Štúdio mladých
  1964 - čestné uznanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľubica Čekovská: The Song
  pre violončelo a klavír
  30. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Marian Lapšanský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Remedia amoris
  pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie
  29. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ján Vaculík (t), Vladimír Kubovčík (b), Marian Lapšanský (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, František Rek (bat), Ivan Marek (bat), Richard Mrázik (bat), Ladislav Krchlík (bat), Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre klavír a sláčiky
  14. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Ľvovskí virtuózi, Volodymir Duda (umv.)
 • Víťazoslav Kubička: Sonáta pre klavír č. 5 op. 50
  "Slnečná"
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Ivan Hrušovský: Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne
  (prepracovanie posledných častí Sonáty pre čembalo)
  13. 7.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Niederdorfer (pf4m), Marian Lapšanský (pf4m)
 • Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
  11. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Marian Lapšanský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 3
  pre klavír
  8. 11.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Peter Breiner: Suitička (Milému pánovi Bachovi k narodeninám)
  pre husle a klavír
  10. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Marian Lapšanský (pf)
 • Juraj Beneš: Il sogno di Poppea
  7 canzoni per soprano e pianoforte, secondo L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e Francesco Busenello
  14. 4.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Hanuš Domanský: Koncert pre klavír a orchester
  10. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Jozef Grešák: Hudba
  pre klavír a orchester
  17. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Jozef Malovec: Poetické meditácie
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Jaroslav Meier: Tri impromptu
  pre husle a klavír
  17. 5.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
 • Hanuš Domanský: Elegická suita
  pre soprán a klavír
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Sonáta pre klavír č. 1 op. 6
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Hanuš Domanský: Fragment sonáty
  pre klavír
  21. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Marián Lapšanský, Sergej Kopčák 1979 Marián Lapšanský, Sergej Kopčák
  Marián Lapšanský (klavír), Sergej Kopčák (bas)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák

Audio

 • Malovec, Jozef: Poetické meditácie (ukážka)

  1983

  Marián Lapšanský (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 03. 2020