Profil osobnosti

Foto: Tatiana Fraňová Autor: Pavel Kastl

Tatiana Fraňová

3. 8. 1945 Martin

vážna hudba
klavír, klavírna spolupráca

Bio

Bio

1959 – 1964
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)
1964 – 1969
VŠMU v Bratislave
1969 – 1973
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (klavír – Bruno Seidlhofer, Hans Petermandl)
1980 – 1983
ašpirantúra na VŠMU (Rudolf Macudziński), súčasne letné interpretačné kurzy vo Weimare (Ivo Macek) a v Prahe (Ivan Moravec)
1973 – 1979
klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave
1983 – 1987
klavírna pedagogička Academy of Art v Káhire
od 1988
klavírna pedagogička na VŠMU (od 2000 docentka)
od 1994
korepetítorka na Konzervatóriu vo Viedni
1999 a 2000
lektorka letného kurzu v Schladmingu pri Salzburgu (Rakúsko)

„Tatiana Fraňová je spoľahlivá a pohotová umelkyňa s vynikajúcou pamäťou. Mimoriadna fyzická disponovanosť – veľké rozpätie rúk – jej zaručuje zvládnutie najnáročnejších diel klavírneho repertoáru. Fraňovej interpretačný prejav získava poslucháča vnútorným pokojom, ušľachtilou krásou, citovým vkladom, tieňovaním farieb, premysleným budovaním línií a účinným podčiarkovaním kontrastných nálad. Poslucháč si je istý, že sa jej podaria aj tie najvyhrotenejšie pasáže a necháva sa opantávať krásou jej muzikálneho prebásnenia autorovho zámeru. Vďaka týmto vlastnostiam je aj vyhľadávanou partnerkou pre interpretáciu komornej hudby, kde svojím vnútorným pokojom inšpiruje a podporuje sebavedomie partnerov."

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s.47-79.)

Bibliografia

 • Čížik, Vladimír: Tatiana Fraňová
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 47 – 49
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Ivanová, Marta; Fraňová, Tatiana: S klavírom na exotických pódiách
  1996 Práca 19.4. 1996, č. 91, s. 18
 • Sen o kráse
  1996 Nový život Turca 18. 6. 1996, s. 4
 • Tatiana Fraňová
  1995 Hudobný život 1995, č. 16-17, s. 3
 • Manildi: Glazunov – Piano Pieces
  1994 America Record Guide, Jan. 1994
 • Bukovská Z.: Svet získava hudbou
  1993 Nový život Turca 10. 8. 1993, s. 4
 • Baumann, John: Glazunov – Complete Piano Music – Tatiana Franova, piano. Marco Polo
  1993 Fanfare Magazine, May–June 1993
 • Lesan, Martin: Virvar znýmych melódií. Tatiana Fraňová vystúpila so SF
  1993 Hlas ľudu 13. 1. 1993
 • Čížik, Vladimír: Dva recitály - dva zážitky
  1992 Hudobný život 1992, č. 1, s. 4
 • International Who´s Who in Music and Musicians´ Directory – Thirteenth Edition
  1992/1993 Cambridge, England 1992/1993, s. 361
 • Duchová, Oľga: Cyklus koncertov MDKO
  1989 Hudobný život 1989, č. 11, s. 5
 • Squarcina, Ch.: Chiusa alle prigioni la stagione musicale
  1988 Spettacoli 1. 12. , Benátky 1988
 • Tatiana Fraňová
  1987 Slovensko 1987, č. 1, s. 31 – 32
 • Tatiana Franova et une superbe interprétation de Mozart
  1986 Le progrès Egyptien 24. 11. 1986, s. 2
 • (ki): Prekvapivý výkon T. Fraňovej : Abonentný koncert Slovenskej filharmónie
  1982 Ľud 10.3. 1982, č. 58, s. 5
 • Egk: Zaujatie pre Sibelia
  1982 Večerník 8.3. 1982, č. 46, s. 5
 • –a–:: Predstavujeme. Tatiana Fraňová
  1982 Ľud 20. 5. 1982, č. 118, s. 5
 • Tatiana Fraňová
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 17 – 19
 • Keď publikum neinšpiruje..
  1981 Hudobný život 1981, č. 3, s. 4
 • Földešová, M.: Na počesť M. P. Musorgského
  1981 Hudobný život 1981, č. 23, s. 5
 • Haviar, Štefan: Tatiana
  1981 Slovensko 1981, č. 2, s. 11
 • Móži, Aladár; Vajda, Igor; Fraňová, Tatiana; Vašečková, Viera : Poet krehkých tónov : /Spomienky na tvorbu A. Očenáša./
  1981 Život 1981, č. 2, s. 20 – 21
 • Kyselová, Nora: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1981 Hudobný život 1981, č. 13, s. 7
 • Hurajová, Eleonóra: Učarili jej klávesy. Hovoríme s klaviristkou Tatianou Fraňovou
  1981 Smena 19. 9. 1981
 • (rsk): Dominoval klavír
  1980 Práca 25.4. 1980, č. 98, s. 6
 • Čížik, Vladimír: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život 1980, č. 9, s. 7
 • Čížik, Vladimír: SF 6. a 7. III. 1980 (premiéra Ferenczyho Koncertu pre klavír a orchester)
  1980 Hudobný život 1980, č. 8, s. 4
 • (ki): Dominovalo dielo Ota Ferenczyho : Z koncertných siení Slovenskej filharmónie
  1980 Ľud 14.3. 1980, č. 63, s. 5
 • Berger, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život 1980, č. 4, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Gramorecenzie : /Gramofónová platňa klaviristky Tatiany Fraňovej./
  1980 Hudobný život 1980, č. 28, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 15.–20. XI. 1979
  1980 Hudobný život 1980, č. 1, s. 1
 • Podracký, Igor: S iskrou hravosti
  1980 Večerník 27. 3. , Bratislava 1980
 • Magistral recital de piano de Tatiana Fraňova
  1979 El Diario Montañes, Španielsko 23. 11. 1979, s. 9
 • Kowalski, Stanislav: Zaujímavá dramaturgická gradácia : Koncert Slovenskej filharmónie
  1978 Ľud 23.5. 1978, č. 119, s. 5
 • Kříž, Jaromír: Klavírny recitál z Bratislavy
  1976 Gramorevue 1976, č. 8, s. 11
 • Čížik, Vladimír: Tatiana Fraňová
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 45 – 47
 • – :: Récital de piano Tatiana Franova
  1974 Le Republicain Lorrain 27. 6. , Luxemburg 1974, s. 3
 • Recital Tatiana Franova
  1974 Luxemburg Wort 21. 6. , Luxemburg 1974, s. 4
 • Čížik, Vlado: Mladí v Martine
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 443 – 444
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 20, s. 618 – 619

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Frédéric Chopin, 5 FRÉDÉRIC CHOPIN, 5
  1998 CD – AD-05139
  1. Fryderyk Chopin:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Alexander Glazunov: Piano Music Vol. 4 ALEXANDER GLAZUNOV: PIANO MUSIC VOL. 4
  1994 CD – Marco Polo 8.223154
  1. Alexander Glazunov: 4 Preludes and Fugues, Op. 101
   Tatiana Fraňová (pf)
  2. Alexander Glazunov: Idylle
   Tatiana Fraňová (pf)
  3. Alexander Glazunov: Fantasy for 2 Pianos, Op. 104
   Tatiana Fraňová (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Foto: Alexander Glazunov: Piano Music Vol. 2 ALEXANDER GLAZUNOV: PIANO MUSIC VOL. 2
  1993 CD – Marco Polo 8.223152
  1. Alexander Glazunov: Valse de Salon, Op. 43
   Tatiana Fraňová (pf)
  2. Alexander Glazunov: Trois morceaux, Op. 49
   Tatiana Fraňová (pf)
  3. Alexander Glazunov: 2 Impromptus, Op. 54
   Tatiana Fraňová (pf)
  4. Alexander Glazunov: Prelude and Fugue, Op. 62
   Tatiana Fraňová (pf)
  5. Alexander Glazunov: Theme and Variations, Op. 72
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Alexander Glazunov: Deux Poèmes-improvisations
   Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Alexander Glazunov: Piano Music Vol. 1 ALEXANDER GLAZUNOV: PIANO MUSIC VOL. 1
  1992, 2006 CD – Marco Polo 8.223151
  1. Alexander Glazunov: Suite on the Name "Sacha", Op. 2
   Tatiana Fraňová (pf)
  2. Alexander Glazunov: Two Pieces, Op. 22
   Tatiana Fraňová (pf)
  3. Alexander Glazunov: Waltzes on the name "Sabela", Op. 23
   Tatiana Fraňová (pf)
  4. Alexander Glazunov: Prelude and Two Mazurkas, Op. 25
   Tatiana Fraňová (pf)
  5. Alexander Glazunov: Three Studies, Op. 31
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Alexander Glazunov: Petite Valse, Op. 36
   Tatiana Fraňová (pf)
  7. Alexander Glazunov: Nocturne, Op. 37
   Tatiana Fraňová (pf)
  8. Alexander Glazunov: Grande Valse de Concert, Op. 41
   Tatiana Fraňová (pf)
  9. Alexander Glazunov: Three Miniatures, Op. 42
   Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Alexander Glazunov: Piano Music Vol. 3 ALEXANDER GLAZUNOV: PIANO MUSIC VOL. 3
  1992 CD – Marco Polo 8.223153
  1. Alexander Glazunov: Piano Sonata No. 1 in B Flat Minor, Op. 74
   Tatiana Fraňová (pf)
  2. Alexander Glazunov: Piano Sonata No. 2 in E Major, Op. 75
   Tatiana Fraňová (pf)
  3. Alexander Glazunov: Prelude and Fugue in E Minor
   Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Smetana: String Quartets No. 1 "From my Life" : No. 2 "From my Homeland" SMETANA: STRING QUARTETS NO. 1 "FROM MY LIFE" : NO. 2 "FROM MY HOMELAND"
  1991 CD – Naxos 8.550379
  1. Bedřich Smetana: String Quartet No. 1 in E Minor, "From my Life"
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Bedřich Smetana: String Quartet No. 2 in D Minor
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Bedřich Smetana: "From my Homeland"
   Takako Nishizaki (vn), Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Ivan Hrušovský IVAN HRUŠOVSKÝ
  1978 LP – Opus 9111 0608
  1. Ivan Hrušovský: Sonáta č. 2
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Ivan Hrušovský: Suita piccola
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  3. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn)
  4. Ivan Hrušovský: Combinazioni sonoriche per 9 strumenti
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Tatiana Fraňová TATIANA FRAŇOVÁ
  1976 LP – Opus 9111 0410
  1. Johannes Brahms: Sonáta fis mol op. 2
   Tatiana Fraňová (pf)
  2. Sergej Rachmaninov: Sonáta b mol op. 36
   Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Rachmaninoff: Etudes, Preludes, Moments Musicaux RACHMANINOFF: ETUDES, PRELUDES, MOMENTS MUSICAUX
  CD – Denon Classics
  1. Serge Rachmaninoff:
   Stanislav Zamborský (pf), Tatiana Fraňová (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  1980 za vynikajúce naštudovanie slovenskej klavírnej tvorby - A. Očenáš, O. Ferenczy
 • Medzinárodný festival mladých sólistov v Bordeaux (FR)
  1974 - strieborná medaila
 • Súťaž Čs. rozhlasu v Bratislave Štúdio mladých
  - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Oto Ferenczy: Concerto per pianoforte et orchestra
  (prepracovanie Capriccia z r. 1957)
  6. 3.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Andrej Očenáš: Svadobné tance op. 52
  pre klavír
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf)
 • Ivan Parík: Sonáta pre klavír
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 11. 2014