• 1959 – 1964

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)

 • 1964 – 1969

  VŠMU v Bratislave

 • 1969 – 1973

  Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (klavír – Bruno Seidlhofer, Hans Petermandl)

 • 1980 – 1983

  ašpirantúra na VŠMU (Rudolf Macudziński), súčasne letné interpretačné kurzy vo Weimare (Ivo Macek) a v Prahe (Ivan Moravec)

 • 1973 – 1979

  klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1983 – 1987

  klavírna pedagogička Academy of Art v Káhire

 • od 1988

  klavírna pedagogička na VŠMU (od 2000 docentka)

 • od 1994

  korepetítorka na Konzervatóriu vo Viedni

 • 1999 a 2000

  lektorka letného kurzu v Schladmingu pri Salzburgu (Rakúsko)

„Tatiana Fraňová je spoľahlivá a pohotová umelkyňa s vynikajúcou pamäťou. Mimoriadna fyzická disponovanosť – veľké rozpätie rúk – jej zaručuje zvládnutie najnáročnejších diel klavírneho repertoáru. Fraňovej interpretačný prejav získava poslucháča vnútorným pokojom, ušľachtilou krásou, citovým vkladom, tieňovaním farieb, premysleným budovaním línií a účinným podčiarkovaním kontrastných nálad. Poslucháč si je istý, že sa jej podaria aj tie najvyhrotenejšie pasáže a necháva sa opantávať krásou jej muzikálneho prebásnenia autorovho zámeru. Vďaka týmto vlastnostiam je aj vyhľadávanou partnerkou pre interpretáciu komornej hudby, kde svojím vnútorným pokojom inšpiruje a podporuje sebavedomie partnerov."

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s.47-79.)

x