Profil osobnosti

Foto: Daniel Buranovský Autor: Pavel Kastl

Daniel Buranovský

15. 12. 1964 Banská Bystrica

vážna hudba
klavír, klavírna spolupráca
pedagóg – klavír

Pôsobenie v: ALEA

Bio

Bio

1978 – 1984
Konzervatórium v Žiline (klavír – Anton Kállay)
1984 – 1989
VŠMU (klavír – Miloslav Starosta)
1986
študijný pobyt na Sibeliovej akadémii v Helsinkách
1986 – 1992
externá spolupráca v triede Idy Černeckej st. na Konzervatóriu v Bratislave
1992 – 1997
spolupráca s vokálnymi pedagógmi Petrom Mikulášom a Alainom Nonatom na Medzinárodných interpretačných kurzoch v Piešťanoch
od 1990
interný pedagóg klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU
1999 – 2000
hosťujúci profesor hry na klavíri na Catholic University Hyosung of Taegu v Južnej Kórei
od 2003
docent klavírnej hry na VŠMU
od 2004
vedúci Katedry klávesových nástrojov na HTF VŠMU
2012
vymenovaný za profesora

Sólisticky i ako komorný hráč pravidelne koncertuje už od obdobia štúdií. Rozvinul bohatú koncertnú aktivitu v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Taliansko, Holandsko, Maďarsko, Vietnam, Južná Kórea, USA, Argentína). Účinkoval na viacerých domácich a zahraničných festivaloch (Bratislavské hudobné slávnosti 1994, 1995, 1998, 2000, Melos-Étos 1995, 1997, Nová slovenská hudba 1992, 1994, Mladé pódium Karlovy Vary 1992, Festival mladých koncertných umelcov Pentagonály Žilina 1991, Musica Nobilis Poprad 1996 a ďalšie). Ako sólista spolupracoval s takmer všetkými orchestrami na Slovensku a viacerými v zahraničí (Orchester Beethovenovej haly Bonn, Orchester Univerzity Hyosung Taegu v Južnej Kórei).

Je tiež vyhľadávaným partnerom inštrumentalistov a spevákov najmä pre spoluprácu v duu (huslisti: Alexander Jablokov, Peter Michalica, Juraj Čižmarovič, Tibor Kováč, Dalibor Karvay, poľský violončelista Lukasz Szyrner, speváci: Ján Babjak, Martin Babjak, Terézia Babjaková-Kružliaková, Mikuláš Doboš, Miroslav Dvorský, Elena Holičková, Vladimír Chmelo, Adriana Kohútková, Jozef Kundlák, Ľudovít Ludha, Ivan Ožvát, Silvia Sklovská, Hana Štolfová-Bandová, Ľubica Vargicová a mnohí ďalší).

Jeho sólistický repertoár sa zameriava predovšetkým na kľúčové diela romantickej klavírnej literatúry a na hudbu 20. storočia vrátane tvorby slovenských autorov. Je vynikajúcim znalcom komornej, najmä duovej hudby inštrumentálnej (husle, violončelo), klavírnych trií, no aj piesňovej literatúry, árií i operetnej a muzikálovej literatúry. Postupne si rozširuje aj repertoár literatúry pre dva klavíry.

„Buranovský je popredný predstaviteľ svojej generácie, so záľubou v dynamických kontrastoch interpretácie: popri lyricko-meditatívnych tónoch úspešne tlmočí zvukovo vyhrotené a technicky náročné dramatické úseky. Jeho umelecká stratégia smeruje k čo najhlbšiemu prieniku k autorskému zámeru a v tomto zmysle sa jeho názor na interpretáciu jednotlivých diel neustále vyvíja.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 19-21.)

 

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Daniel Buranovský
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 19 – 21
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Medňanská, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 14-15
 • Šišková, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 3
 • Kolář, Robert: Pianos americanos
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 10
 • Heindl, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Blaho, Vladimír: Opera na Zámockých hrách zvolenských : Dvakrát Puccini a vokálne soirée
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 24
 • Bubnáš, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 6
 • (SI): Koncert na ochranu životného prostredia
  2008 Nitrianske noviny 2008, č. 16, s. 4
 • Kompas, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 15
 • (lej): Dalibor Karvay a Daniel Buranosvký umocnili atmosféru na slávnostnom mestskom zastupiteľstve
  2007 Poprad : noviny občanov mesta 2007, č. 3, s. 2
 • Čierna, Magdaléna: Hudba na Hrade
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 1, s. 25 – 26
 • Štefková, Markéta: Tvorivá perspektíva : rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov
  2005 Tempo 2005, č. 1, s. 2 – 5
 • Čížik, Vladimír: Dobrého veľa nebýva. Touto ľudovou ...
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 4, s. 25
 • Vo štvrtok 6. novembra-
  2003 Poprad : noviny občanov mesta 2003, č. 87, s. 4
 • Piatnicová, Ivana: Majster Buranovský v Poprade
  2003 Podtatranské noviny 2003, č. 46, s. 5
 • Puškášová, Melánia: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline (klavírny part sladby Fractal od Ľubice Čekovskej)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 17
 • Glocková, Mária: Miniprofl HŽ. Dalibor Karvay
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 3, s. 8 – 9
 • Dohnalová, Lýdia: Z pôvodnej tvorby (rec. vystúpenia v Mirbachu)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 1, s. 13
 • Šuška, Pavol: Na pomedzí. Matiné s Piazzollom
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 45
 • Ťapajová, Elena: Hosťujúci profesor
  2001 Slovenka 2001, č. 2, s. 28 – 29
 • (zem): Astor Piazzolla ožíva
  2001 Národná obroda 20. 3. 2001
 • Čížik, Vladimír: BHS. Komorné koncerty. Recitály. Daniel Buranovský
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 11, s. 21
 • Čížik, Vladimír: Daniel Buranovský
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 11, s. 21
 • Čížik, Vladimír: Kultúrne leto v Bratislave
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 9, s. 25
 • Miniprofil HŽ: Daniel Buranovský
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 11, s. 6 – 7
 • Čížik, Vladimír: Hrať znamená tvoriť
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 3, s. 6
 • Čížik, Vladimír: Traja s atraktívnym programom
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 10, s. 6 – 7
 • Jurík, Marián: CD. Recenzie. Dalibor Karvay
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 18, s. 9
 • Földešová, Marta: Mladí ako súčasť festivalu (spolupráca s violončelistom Lukaszom Szyrnerom)
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 23-24, s. 4
 • Dohnalová Lýdia-Földešová, Marta: Festival mladých piatykrát. Cena kritiky. Najmladšie talenty
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 10, s. 5
 • Urbancová, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 1, s. 4
 • Javorský, Igor: Perličky z Mirbachu
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 22, s. 4
 • Berger, Igor: Interpretačná súťaž SSR
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 2, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Čas informácií - čas komercie
  2002 Hudobný život 2002, č. 5, s. 31 – 32 a 43

Diskografia

 • Foto: Dalibor Karvay : Souvenirs DALIBOR KARVAY : SOUVENIRS
  2017 CD – Hudobné centrum HC 10045
  1. Franz Waxman: Carmen Fantasie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, Op. 28
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Niccolò Paganini: Caprice No. 24
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Jules Massenet: Meditácia z opery Thaïs
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Henryk Wieniawski: Polonaise brillante, Op. 4
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Joseph Achron: Hebrew Melody, Op. 33
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  7. Ladislav Burlas: Kadencia
   Dalibor Karvay (vn)
  8. Ľudovít Rajter: Rondo romantico As dur
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  10. William Kroll: Banjo and Fiddle
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  11. Maurice Ravel: Tzigane
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: ARWA : Boris Lenko : Works ARWA : BORIS LENKO : WORKS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00952131
  1. Boris Lenko: 5KA (KKKKK)
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Boris Lenko: Nocturno No. 1 E dur
   Miki Skuta (pf)
  3. Boris Lenko: Nocturno No. 2 f mol (Walz)
   Miki Skuta (pf)
  4. Boris Lenko: Bratská
   Jozef Lupták (vc), Daniel Buranovský (pf)
  5. Boris Lenko: Silegna
   Boris Lenko (ac)
  6. Boris Lenko: Nocturno No. 5 in C (Alef)
   Boris Lenko (pf)
  7. Boris Lenko: Nocturno No. 3 e mol (Koncert)
   Miki Skuta (pf)
  8. Boris Lenko: Nocturno No. 4 fis mol
   Boris Lenko (pf)
  9. Boris Lenko: Real life
   Jozef Lupták (vc), Daniel Buranovský (pf)
  10. Boris Lenko: ARWA
   Boris Lenko (ac)
  11. Boris Lenko: Sonatína
   Miki Skuta (pf)
  12. Boris Lenko: Etuda No. 1
   Boris Lenko (ac)
  13. Boris Lenko: Karussell
   Boris Lenko (pf)
  14. Boris Lenko: Len tak
   Miki Skuta (pf)
  15. Boris Lenko: Take off
   Miki Skuta (pf)
 • Foto: Alea – Babjak – Roth : Oy, mame, shlog mikh nisht! ALEA – BABJAK – ROTH : OY, MAME, SHLOG MIKH NISHT!
  2014 CD – Pavlík Records PA 0125-2-331
  1. židovská, arr. Stano Palúch: Der Badkhen Freylakh
   ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  2. židovská, arr. Marek Pastírik: Sha! Stihl!
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  3. židovská, arr. Marek Pastírik: Elis Ayland
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  4. židovská, arr. Peter Zagar: Oy, mame, shlog mikh nisht
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  5. židovská, arr. Peter Zagar: Margaritkelech
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  6. židovská, arr. Peter Zagar: Di mame kocht varenikes
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  7. Lucia Chuťková: Golem
   Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  8. židovská, arr. Peter Zagar: Her nor...
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  9. Stanislav Palúch: Pätango
   ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  10. židovská, arr. Marek Pastírik: Rozinkes mit mandlen
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (vn)
  11. židovská, arr. Stano Palúch: Shlof Mayn Kind
   Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  12. Rafael Catalá: Canciones Sefardies – "Adio, querida"
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
  13. Rafael Catalá: Canciones Sefardies – "Ven querida, ven amada"
   Martin Babjak (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester; Oratórium Dvanásť MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ
  2011 CD – Hudobný fond SF 00692131
  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
   Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Miro Bázlik: Dvanásť
   František Husák (spk), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), Dagmar Pecková (a), Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)
 • Foto: Memento : Roman Berger MEMENTO : ROMAN BERGER
  2010 CD – Hudobný fond SF 00612131
  1. Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Wiegenlied
   Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
  4. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Ewald Danel (vn), Vladimír Bereník (vn), Peter Zwiebel (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Foto: Russian Lullabies RUSSIAN LULLABIES
  2010 CD – Diskant DK 0132-2131
 • Foto: Babjakovci v jaskyni BABJAKOVCI V JASKYNI
  2009 CD – K2 studio
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove
   Terézia Kružliaková (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Frico Kafenda: Tri piesne – Listy
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  5. Frico Kafenda: Tri piesne – Okúzlenie
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  6. Frico Kafenda: Tri piesne – Pieseň
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  7. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Terézia Kružliaková (ms), Ján Babjak (t), Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: alea ALEA
  2008 CD – Pavlík Records PA 0068-2-331
  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Marek Piaček: Alea vera
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Peter Zagar: Con passione
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Astor Piazzolla: Fugata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Astor Piazzolla: Tangata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Astor Piazzolla: Los sueños
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: »Martin Burlas Koniec sezóny« »MARTIN BURLAS KONIEC SEZÓNY«
  2005 CD – Millenium Records & Publishing 834035-2
  1. Martin Burlas: Zbytočný záchvev
   OPERA APERTA ensemble
  2. Martin Burlas: Príslušenstvo > Zábava
   Katarína Černá-Zajacová (vc), Nora Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Posttraumatický syndróm
   Solamente naturali, Miloš Valent (bvn), Peter Michálik (bvn), Peter Vrbinčík (bvl), Michaela Čibová (bvc)
  4. Martin Burlas: Nebeltag
   Mária Henselová (ms), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  5. Martin Burlas: Hymnus pre nereagujúcich
   OPERA APERTA ensemble
  6. Martin Burlas: Dvaja ľudia
   Stanislav Beňačka, jr. (b), Daniel Buranovský (pf), Solamente naturali
  7. Martin Burlas: Koniec sezóny
   Solamente naturali
  8. Martin Burlas: Offertorium
   Musica aeterna
 • Foto: Miro Bázlik – Preludes MIRO BÁZLIK – PRELUDES
  2003 CD – Hudobný fond SF 00362131
  1. Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Miro Bázlik: Nezábudky (Les myosotis)
   Daniel Buranovský (pf)
  3. Miro Bázlik: Paleta
   Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Wagner – Liszt – Borodin WAGNER – LISZT – BORODIN
  2000 CD – Kukje Recording Studio
  1. Richard Wagner: Die Meistersinger von Nurnberg (Overture)
   Catholic University of Taegu Symphony Orchestra, Piotr Borkowski (dir.)
  2. Franz Liszt: Piano Concerto in Eb Maior No. 1
   Daniel Buranovský (pf), Catholic University of Taegu Symphony Orchestra, Piotr Borkowski (dir.)
  3. Alexander Borodin: Symphony No. 2 in b minor
   Piotr Borkowski (dir.), Catholic University of Taegu Symphony Orchestra
 • Foto: Fryderyk Chopin : Balady FRYDERYK CHOPIN : BALADY
  1998 CD – Pavlík Records PA 0025-2-131
  1. Fryderyk Chopin: Balada No. 1 op. 23 g mol
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Fryderyk Chopin: Balada No. 2 op. 38 F dur
   Daniel Buranovský (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Balada No. 3 op. 47 As dur
   Daniel Buranovský (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Balada No. 4 op. 52 f mol
   Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Dalibor Karvay DALIBOR KARVAY
  1996 CD – Opus 912540-2 (131)
  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Jaroslav Kocián: Melódie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Dalibor Karvay (vn)
  7. Pablo de Sarasate: Zapateado
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester
   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Eva Garajová EVA GARAJOVÁ
  1996 CD – WANTED Bratislava WA-0001-2-231

  1. Maurice Ravel: Kaddisch
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  2. Maurice Ravel: L´Enigme Eternelle
   Eva Garajová (ms), Daniel Buranovský (pf)
  3. Maurice Ravel: Chanson Hébraique
   Eva Garajová (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. John Alden Carpenter: When I bring to you colour´d toys
   Eva Garajová (ms), Daniel Buranovský (pf)
  5. John Alden Carpenter: On the day when death will knock at the door
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  6. John Alden Carpenter: The Sleep that fits on Baby´s Eyes
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  7. John Alden Carpenter: I am like a Remnant of a Cloud of Auturr
   Eva Garajová (ms), Daniel Buranovský (pf)
  8. John Alden Carpenter: On the Sheashore of Endless Worlds
   Eva Garajová (ms), Daniel Buranovský (pf)
  9. John Alden Carpenter: Light, My Light
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  10. Benjamin Britten: Evening
   Eva Garajová (ms), Daniel Buranovský (pf)
  11. Benjamin Britten: Morning
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  12. Benjamin Britten: Night
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  13. Leonard Bernstein: Extinguish my eyes...
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  14. Leonard Bernstein: When my soul touches yours...
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
  15. Gilles Bellemare: De Stultitia
   Daniel Buranovský (pf), Eva Garajová (ms)
 • Foto: Dvořák: Moravian Duets op. 32, Suk: Ten Songs, Smetana: Three Choruses, Eben: About Swallows and Girls DVOŘÁK: MORAVIAN DUETS OP. 32, SUK: TEN SONGS, SMETANA: THREE CHORUSES, EBEN: ABOUT SWALLOWS AND GIRLS
  1995 CD – Chandos Chan 9257
  1. Antonín Dvořák:
   Marian Lapšanský (pf), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Classical Music vol. 3 CLASSICAL MUSIC VOL. 3
  1994 CD – Opus OP 0007 2 131
  1. Manuel de Falla: 7 španielskych piesní
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  2. Oto Ferenczy: Tri poézie Stepana Ščipačeva – Poézia o záletnom vetre
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  3. Georges Bizet: Habanera z opery Carmen
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Paul McCartney: Ária Nurse z Liverpoolského oratória
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  5. Andrew Lloyd Webber: Memory (z muzikálu Cats)
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Päť piesní
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  7. Anton Rubinstein: alada "Pered voevodoy molea on stoit" na slová Turgeneva
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  8. Fiodor Keneman: Balada "Kak korol šiol na vojnu" na slová A. Koltonovského
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  9. D. Stolypin: "Dva velikana" na slová M. Lermontova
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  10. Jacques Ibert: Štyri piesne Don Quichotte pre bas na slová Ronsarda
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  11. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Sisa Sklovská: Look SISA SKLOVSKÁ: LOOK
  CD ROM – Anor Agency

  Sisa Sklovská – mezzosoprán Daniel Buranovský – klavír
  1. Andrew Lloyd Webber: Pharaoh´s Story (from Joseph & his Amazing Technocolour Dreamcoat)
   Sisa Sklovská (ms)
  2. Jerry Herman: Hello Dolly (from Hello Dolly)
   Sisa Sklovská (ms)
  3. John Kander: Cabaret (from Cabaret)
   Sisa Sklovská (ms)
  4. George Gershwin: Někdy se to láskám stáva (The Man I Love)
   Sisa Sklovská (ms)
  5. Daniel Landa: Temný stín (from Krysař)
   Sisa Sklovská (ms)
  6. Daniel Landa: Zvrácená touha (from Krysař)
   Sisa Sklovská (ms)
  7. Leonard Bernstein: A Boy Like That (from West Side Story)
   Sisa Sklovská (ms)
  8. Ján Vasil: Rock E-Mol
   Sisa Sklovská (ms)
  9. Ján Vasil: Pre Sofiu
   Sisa Sklovská (ms)
  10. Georges Bizet: Habanera (from Carmen)
   Sisa Sklovská (ms)
  11. Cy Coleman: Big Spender (from Sweet Charity)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  12. Maury Yeston: A Call from the Vatican (from Nine)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  13. Andrew Lloyd Webber: I Don´t Know How to Love Him (from Jesus Christ Superstar)
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  14. Leonard Bernstein: Hurry (from Bernstein Mass)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  15. Leonard Bernstein: World without End (from Bernstein Mass)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  16. Andrew Lloyd Webber: Memory (from Cats)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  17. Manuel de Falla: El Paño Moruno (from 7 Spanish Songs)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  18. Manuel de Falla: Canción Del Amor Dolido (from El Amor Brujo)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  19. Manuel de Falla: Canción Del Fuego Fatuo (from El Amor Brujo)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)
  20. Manuel de Falla: Danza Canción de la Bruja Fingida (from El Amor Brujo)
   Daniel Buranovský (pf), Sisa Sklovská (ms)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2004 za vynikajúce interpretačné výkony na domácich a zahraničných koncertných pódiách a za mimoriadnu nahrávku Prelúdií Mira Bázlika
 • Cena festivalu Allegretto Žilina (Stredoeurópsky festival koncertného umenia)
  1995 - Cena kritiky
 • Cena ministra školstva SR
  1989 za vynikajúce študijné výsledky a umeleckú činnosť
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1988 - 2. cena
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1982 - 4. cena a čestné uznanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Lucia Chuťková: Golem
  6. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Robo Roth (v), ALEA, Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Stanislav Palúch (vn)
 • Marek Piaček: ENEM
  pre hoboj, klavír a recitátora
  16. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Koncertná sieň františkánskeho kláštora, Skalica, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Daniel Buranovský (pf), Štefan Bučko (spk)
 • Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
  13. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Daniel Buranovský (pf), Mario Košik (dir.)
 • Hanuš Domanský: Con fantasia
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Nostalgický salónny valčík
  pre klavír
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Sempre solus
  Intermezzo pre klavír
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Peter Zagar: Štyri židovské ľudové piesne
  pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír
  27. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
 • Marek Piaček: Alea vera
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA, Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb)
 • Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Ľubica Čekovská: Fractal op. 12
  pre komorný orchester
  12. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 6
  pre klavír
  23. 9.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Roman Berger: Wiegenlied
  9. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Pre klavír [1994] Live
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: 20 fantázií pre klavír
  (Miniportréty majstrov)
  24. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Miroslav Kroupa: Ostrovy života a smrti op. 31
  pre dva klavíry
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf), Rudolf Kebuszek (pf)
 • Hanuš Domanský: Reč vtákov
  pre klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Slovakofónia
  pre klavír a kravský zvonec
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá a fúgy
  pre klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-01-07 Matiné v Mirbachovom paláci
  Terézia Kružliaková – mezzosoprán (Slovensko), Daniel Buranovský – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-01-07 Matiné v Mirbachovom paláci
  Terézia Kružliaková – mezzosoprán (Slovensko), Ján Babjak – tenor (Slovensko), Martin Babjak – barytón (Slovensko), Daniel Buranovský – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 08. 2019