2022

BURANOVSKÝ, Daniel: Anton Buranovský – slovenský dirigent v exile

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 26 – 27

2020

KOLÁŘ, Robert: Her Majesty´s Music

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 7

2019

MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 14 – 15

2019

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 3

2018

KOLÁŘ, Robert: Pianos americanos

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 5

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

2014

HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2011

BLAHO, Vladimír: Opera na Zámockých hrách zvolenských : Dvakrát Puccini a vokálne soirée

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 24

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 4
(ako sólista premiéry Koncertu pre klavír a orchester Mira Bázlika; dir. M. Košik)

2011

KOLÁŘ, Robert: Ruské uspávanky [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 36
(spev - Petra Noskaiová)

2010

ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

2008

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 6

2008

(SI): Koncert na ochranu životného prostredia

Nitrianske noviny, 2008, č. 16, s. 4

2007

KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 15

2007

(lej): Dalibor Karvay a Daniel Buranosvký umocnili atmosféru na slávnostnom mestskom zastupiteľstve

Poprad : noviny občanov mesta, 2007, č. 3, s. 2

2005

ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 1, s. 25 – 26

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Tvorivá perspektíva : rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov

Tempo, 2005, č. 1, s. 2 – 5

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Dobrého veľa nebýva. Touto ľudovou ...

Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 4, s. 25

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 4, s. 25

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Miro Bázlik Preludes : Dano Buranovský [recenzia CD]

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 2, s. 43 – 44

2003

GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO Žilina v novembri

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 17
(samostatný recitál v Žiline)

2003

PIATNICOVÁ, Ivana: Majster Buranovský v Poprade

Podtatranské noviny, 2003, č. 46, s. 5

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: Z pôvodnej tvorby

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 13
(koncert v Mirbachu)

2002

BURANOVSKÝ, Daniel: Čas informácií - čas komercie

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 5, s. 31 – 32 a 43

2002

GLOCKOVÁ, Mária: Miniprofl HŽ. Dalibor Karvay

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 8 – 9

2002

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 17
(klavírny part sladby Fractal od Ľubice Čekovskej)

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 19 – 21

2001

ŠUŠKA, Pavol: Na pomedzí. Matiné s Piazzollom

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 45

2001

(zem): Astor Piazzolla ožíva

Národná obroda, 20. 3. 2001

2001

ŤAPAJOVÁ, Elena: Hosťujúci profesor

Slovenka , 2001, č. 2, s. 28 – 29

2000

ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 11, s. 21

2000

ČÍŽIK, Vladimír: BHS. Komorné koncerty. Recitály. Daniel Buranovský

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 21

1999

-: Daniel Buranovský

Miniprofil HŽ

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 6 – 7

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Kultúrne leto v Bratislave

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 25

1999

DOHNALOVÁ, Lýdia: Fryderyk Chopin: Balady [recenzia CD]

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 50

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 10, s. 6 – 7

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Hrať znamená tvoriť

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 3, s. 6

1996

FÖLDEŠOVÁ, Marta: VI. Stredoeurópsky festival v Žiline

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 11, s. 3

1996

JURÍK, Marián: CD. Recenzie. Dalibor Karvay

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 18, s. 9

1995

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Mladí ako súčasť festivalu (spolupráca s violončelistom Lukaszom Szyrnerom)

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

1995

DOHNALOVÁ, Lýdia – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Festival mladých piatykrát. Cena kritiky. Najmladšie talenty

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 10, s. 5

1993

ČÍŽIK, Vladimír: Pondelky v Klariskách

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 17, s. 6

1993

URBANCOVÁ, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 1, s. 4

1992

JAVORSKÝ, Igor: Perličky z Mirbachu

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 4

1992

BERGER, Igor: Hudba a barok : Hommage a barok

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 5

1992

JURÍK, Marián: Mladé pódium ´92

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 19, s. 6

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : MDKO

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 5, s. 3

1989

BERGER, Igor: Interpretačná súťaž SSR

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 2, s. 3

1988

ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 3 – 4

1984

CENKOVÁ, Klára: Absolventské koncerty žiakov žilinského konzervatória

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 19, s. 2

1983

REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 3 – 4

1983

ČÍŽIK, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR ´82

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 3, s. 5

Personálna bibliografia

 • 2022

  BURANOVSKÝ, Daniel: Anton Buranovský – slovenský dirigent v exile

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 26 – 27

 • 2002

  BURANOVSKÝ, Daniel: Čas informácií - čas komercie

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 5, s. 31 – 32 a 43

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 19 – 21

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Her Majesty´s Music

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 7

 • 2019

  MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 3

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Pianos americanos

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 5

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

 • 2014

  HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Ruské uspávanky [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 36
  (spev - Petra Noskaiová)

 • 2011

  BLAHO, Vladimír: Opera na Zámockých hrách zvolenských : Dvakrát Puccini a vokálne soirée

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 24

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 4
  (ako sólista premiéry Koncertu pre klavír a orchester Mira Bázlika; dir. M. Košik)

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 6

 • 2008

  (SI): Koncert na ochranu životného prostredia

  Nitrianske noviny, 2008, č. 16, s. 4

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 15

 • 2007

  (lej): Dalibor Karvay a Daniel Buranosvký umocnili atmosféru na slávnostnom mestskom zastupiteľstve

  Poprad : noviny občanov mesta, 2007, č. 3, s. 2

 • 2005

  ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 1, s. 25 – 26

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Tvorivá perspektíva : rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov

  Tempo, 2005, č. 1, s. 2 – 5

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Dobrého veľa nebýva. Touto ľudovou ...

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 4, s. 25

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 4, s. 25

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Miro Bázlik Preludes : Dano Buranovský [recenzia CD]

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 2, s. 43 – 44

 • 2003

  GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO Žilina v novembri

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 17
  (samostatný recitál v Žiline)

 • 2003

  PIATNICOVÁ, Ivana: Majster Buranovský v Poprade

  Podtatranské noviny, 2003, č. 46, s. 5

 • 2002

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 17
  (klavírny part sladby Fractal od Ľubice Čekovskej)

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Miniprofl HŽ. Dalibor Karvay

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 8 – 9

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z pôvodnej tvorby

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 13
  (koncert v Mirbachu)

 • 2001

  ŠUŠKA, Pavol: Na pomedzí. Matiné s Piazzollom

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 45

 • 2001

  (zem): Astor Piazzolla ožíva

  Národná obroda, 20. 3. 2001

 • 2001

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Hosťujúci profesor

  Slovenka , 2001, č. 2, s. 28 – 29

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

  Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 11, s. 21

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS. Komorné koncerty. Recitály. Daniel Buranovský

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 21

 • 1999

  -: Daniel Buranovský

  Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 6 – 7

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Kultúrne leto v Bratislave

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 25

 • 1999

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Fryderyk Chopin: Balady [recenzia CD]

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 50

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 10, s. 6 – 7

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Hrať znamená tvoriť

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 3, s. 6

 • 1996

  JURÍK, Marián: CD. Recenzie. Dalibor Karvay

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 18, s. 9

 • 1996

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: VI. Stredoeurópsky festival v Žiline

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 11, s. 3

 • 1995

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Mladí ako súčasť festivalu (spolupráca s violončelistom Lukaszom Szyrnerom)

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Festival mladých piatykrát. Cena kritiky. Najmladšie talenty

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 10, s. 5

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: Pondelky v Klariskách

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 17, s. 6

 • 1993

  URBANCOVÁ, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 1, s. 4

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: Perličky z Mirbachu

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 4

 • 1992

  BERGER, Igor: Hudba a barok : Hommage a barok

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 5

 • 1992

  JURÍK, Marián: Mladé pódium ´92

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 19, s. 6

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : MDKO

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 5, s. 3

 • 1989

  BERGER, Igor: Interpretačná súťaž SSR

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 2, s. 3

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 3 – 4

 • 1984

  CENKOVÁ, Klára: Absolventské koncerty žiakov žilinského konzervatória

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 19, s. 2

 • 1983

  REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 3 – 4

 • 1983

  ČÍŽIK, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR ´82

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 3, s. 5

x