2022

BURANOVSKÝ, Daniel: Anton Buranovský – slovenský dirigent v exile

Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 26 – 27

2020

KOLÁŘ, Robert: Her Majesty´s Music

Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 7

2019

MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 14 – 15

2019

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

Hudobný život, 2019, year 51, no. 4, p. 3

2018

KOLÁŘ, Robert: Pianos americanos

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 5

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 12

2014

HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 6

2011

BLAHO, Vladimír: Opera na Zámockých hrách zvolenských : Dvakrát Puccini a vokálne soirée

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 24

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

2010

ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 3

2008

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2008, year 40, no. 6, p. 6

2008

(SI): Koncert na ochranu životného prostredia

Nitrianske noviny, 2008, no. 16, p. 4

2007

KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 15

2007

(lej): Dalibor Karvay a Daniel Buranosvký umocnili atmosféru na slávnostnom mestskom zastupiteľstve

Poprad : noviny občanov mesta, 2007, no. 3, p. 2

2005

ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

Hudobný život , 2005, year 37, no. 1, p. 25 – 26

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Tvorivá perspektíva : rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov

Tempo, 2005, no. 1, p. 2 – 5

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Dobrého veľa nebýva. Touto ľudovou ...

Hudobný život , 2004, year 36, no. 4, p. 25

2003

PIATNICOVÁ, Ivana: Majster Buranovský v Poprade

Podtatranské noviny, 2003, no. 46, p. 5

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 19 – 21

2002

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline (klavírny part sladby Fractal od Ľubice Čekovskej)

Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 17

2002

GLOCKOVÁ, Mária: Miniprofl HŽ. Dalibor Karvay

Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 8 – 9

2002

DOHNALOVÁ, Lýdia: Z pôvodnej tvorby

Hudobný život, 2002, year 34, no. 1, p. 13
(koncert v Mirbachu)

2002

BURANOVSKÝ, Daniel: Čas informácií - čas komercie

Hudobný život , 2002, year 34, no. 5, p. 31 – 32 a 43

2001

ŤAPAJOVÁ, Elena: Hosťujúci profesor

Slovenka , 2001, no. 2, p. 28 – 29

2001

ŠUŠKA, Pavol: Na pomedzí. Matiné s Piazzollom

Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 45

2001

(zem): Astor Piazzolla ožíva

Národná obroda, 20. 3. 2001

2000

ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

Hudobný život , 2000, year 32, no. 11, p. 21

2000

ČÍŽIK, Vladimír: BHS. Komorné koncerty. Recitály. Daniel Buranovský

Hudobný život, 2000, year 32, no. 11, p. 21

1999

-: Daniel Buranovský

Miniprofil HŽ

Hudobný život, 1999, year 31, no. 11, p. 6 – 7

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Kultúrne leto v Bratislave

Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 25

1999

DOHNALOVÁ, Lýdia: Fryderyk Chopin: Balady [recenzia CD]

Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 50

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

Hudobný život, 1998, year 30, no. 10, p. 6 – 7

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Hrať znamená tvoriť

Hudobný život, 1998, year 30, no. 3, p. 6

1996

JURÍK, Marián: CD. Recenzie. Dalibor Karvay

Hudobný život, 1996, year 28, no. 18, p. 9

1996

FÖLDEŠOVÁ, Marta: VI. Stredoeurópsky festival v Žiline

Hudobný život, 1996, year 28, no. 11, p. 3

1995

DOHNALOVÁ, Lýdia – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Festival mladých piatykrát. Cena kritiky. Najmladšie talenty

Hudobný život, 1995, year 27, no. 10, p. 5

1995

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Mladí ako súčasť festivalu (spolupráca s violončelistom Lukaszom Szyrnerom)

Hudobný život, 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 4

1993

ČÍŽIK, Vladimír: Pondelky v Klariskách

Hudobný život, 1993, year 25, no. 17, p. 6

1993

URBANCOVÁ, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

Hudobný život, 1993, year 25, no. 1, p. 4

1992

BERGER, Igor: Hudba a barok : Hommage a barok

Hudobný život, 1992, year 24, no. 22, p. 5

1992

JAVORSKÝ, Igor: Perličky z Mirbachu

Hudobný život, 1992, year 24, no. 22, p. 4

1992

JURÍK, Marián: Mladé pódium ´92

Hudobný život, 1992, year 24, no. 19, p. 6

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : MDKO

Hudobný život, 1989, year 21, no. 5, p. 3

1989

BERGER, Igor: Interpretačná súťaž SSR

Hudobný život, 1989, year 21, no. 2, p. 3

1988

ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 3 – 4

1984

CENKOVÁ, Klára: Absolventské koncerty žiakov žilinského konzervatória

Hudobný život, 1984, year 16, no. 19, p. 2

1983

REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3 – 4

1983

ČÍŽIK, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR ´82

Hudobný život, 1983, year 15, no. 3, p. 5

Personal bibliography

 • 2022

  BURANOVSKÝ, Daniel: Anton Buranovský – slovenský dirigent v exile

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 11, p. 26 – 27

 • 2002

  BURANOVSKÝ, Daniel: Čas informácií - čas komercie

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 5, p. 31 – 32 a 43

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 19 – 21

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Her Majesty´s Music

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 7

 • 2019

  MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 4, p. 3

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Pianos americanos

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 5

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 12

 • 2014

  HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 6

 • 2011

  BLAHO, Vladimír: Opera na Zámockých hrách zvolenských : Dvakrát Puccini a vokálne soirée

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 24

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 6, p. 4

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 3

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 6, p. 6

 • 2008

  (SI): Koncert na ochranu životného prostredia

  Nitrianske noviny, 2008, no. 16, p. 4

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov, 13. apríla – 11. mája, Nitra, OZ Konfrontácie

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 15

 • 2007

  (lej): Dalibor Karvay a Daniel Buranosvký umocnili atmosféru na slávnostnom mestskom zastupiteľstve

  Poprad : noviny občanov mesta, 2007, no. 3, p. 2

 • 2005

  ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

  Hudobný život , 2005, year 37, no. 1, p. 25 – 26

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Tvorivá perspektíva : rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov

  Tempo, 2005, no. 1, p. 2 – 5

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Dobrého veľa nebýva. Touto ľudovou ...

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 4, p. 25

 • 2003

  PIATNICOVÁ, Ivana: Majster Buranovský v Poprade

  Podtatranské noviny, 2003, no. 46, p. 5

 • 2002

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dvanásty sviatok koncertného umenia v Žiline (klavírny part sladby Fractal od Ľubice Čekovskej)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 17

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Miniprofl HŽ. Dalibor Karvay

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 8 – 9

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Z pôvodnej tvorby

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 1, p. 13
  (koncert v Mirbachu)

 • 2001

  ŠUŠKA, Pavol: Na pomedzí. Matiné s Piazzollom

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 45

 • 2001

  (zem): Astor Piazzolla ožíva

  Národná obroda, 20. 3. 2001

 • 2001

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Hosťujúci profesor

  Slovenka , 2001, no. 2, p. 28 – 29

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: Daniel Buranovský

  Hudobný život , 2000, year 32, no. 11, p. 21

 • 2000

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS. Komorné koncerty. Recitály. Daniel Buranovský

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 11, p. 21

 • 1999

  -: Daniel Buranovský

  Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 11, p. 6 – 7

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Kultúrne leto v Bratislave

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 25

 • 1999

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Fryderyk Chopin: Balady [recenzia CD]

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 50

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 10, p. 6 – 7

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Hrať znamená tvoriť

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 3, p. 6

 • 1996

  JURÍK, Marián: CD. Recenzie. Dalibor Karvay

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 18, p. 9

 • 1996

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: VI. Stredoeurópsky festival v Žiline

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 11, p. 3

 • 1995

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Mladí ako súčasť festivalu (spolupráca s violončelistom Lukaszom Szyrnerom)

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 4

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia – FÖLDEŠOVÁ, Marta: Festival mladých piatykrát. Cena kritiky. Najmladšie talenty

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 10, p. 5

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: Pondelky v Klariskách

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 17, p. 6

 • 1993

  URBANCOVÁ, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 1, p. 4

 • 1992

  BERGER, Igor: Hudba a barok : Hommage a barok

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 22, p. 5

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: Perličky z Mirbachu

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 22, p. 4

 • 1992

  JURÍK, Marián: Mladé pódium ´92

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 19, p. 6

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : MDKO

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 5, p. 3

 • 1989

  BERGER, Igor: Interpretačná súťaž SSR

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 2, p. 3

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 3 – 4

 • 1984

  CENKOVÁ, Klára: Absolventské koncerty žiakov žilinského konzervatória

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 19, p. 2

 • 1983

  REŽUCHOVÁ, Viera: Mladí v tvorivom zápolení

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3 – 4

 • 1983

  ČÍŽIK, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR ´82

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 3, p. 5

x