Profil osobnosti

Foto: Ivan Palovič

Ivan Palovič

16. 8. 1981 Ružomberok

vážna hudba
viola
pedagóg – viola

Bio

Bio

1987 – 1995
ZUŠ Štefánikova Bratislava (husle – Mária Skladaná, klavír – Gabriela Holičová, Eva Rebrová)
1995 – 2001
Konzervatórium v Bratislave (husle – Jozef Kopelman, Bohdan Warchal ml., František Török)
2001 – 2006
VŠMU v Bratislave (viola – Jozef Hošek)
2004 – 2005
Hochschule Musik und Theater Zürich (viola – Nicolas Corti) ako štipendista „Eidg. Stipendienkommission für ausländische Studenten“ (Švajčiarsko)
2006 – 2008
postgraduálne štúdium na Universität Mozarteum Salzburg (viola – Peter Langgartner)
2008 – 2011
interné doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave (viola – Jozef Hošek)
od 2013
externé doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
1999
Piešťany (Mintcho Mintchev)
2004
Internationale Sommerakademie Prag–Wien–Budapest (Sigfried Führlinger)
2008, 2009, 2010, 2011
Académie de Musique de Sion (Nobuko Imai, Ulrich Eichenauer)

Ivan Palovič sa koncentruje na komornú tvorbu, sólovú violovú literatúru a je i aktívnym orchestrálnym hráčom. Je členom zoskupenia Ghega Quartett (+ Ilja Marinkovic, Luca Lombardo, Ádam Jávorkai), s ktorým účinkoval predovšetkým v Rakúsku (Viedeň, Melk, Semmering, Gloggnitz). V rokoch 2004 – 2005 bol členom Arensky Quartett (+ Xavier Pignat, Fiona Aileén, Jeanne Freléchoux), s ktorým sa v roku 2005 predstavil v Tonhalle v Zürichu. V rovnakom roku vystúpil v rámci cyklu Slovenskej filharmónie spolu s Moyzesovým kvartetom. Stabilné komorné duo tvorí so svojou sestrou – klaviristkou Jordanou Palovičovou.

Sólisticky účinkoval so Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnym komorným orchestrom Žilina, s Komornou filharmóniou a ď. pod taktovkou Olivera Dohnányiho, Mariána Lejavu, Tomáša Hanusa a i. Ako orchestrálny hráč pôsobil v telesách: Europa Philharmonie Magdeburg, Junge Philharmonie Wien, European Philharmonic Orchestra, Inviertler Sinfonie Orchester, Komorní sólisti Bratislava, Unici Ensemble a Orchestra Sinfonica A. Scontrino. V sezóne 2003/2004 bol členom Slovenskej filharmónie. 

Ivan Palovič sa predstavil na mnohých domácich a zahraničných festivaloch ako Festival súčasnej hudby Orfeus (2003), Prehliadka mladých koncertných umelcov v Bratislave (2004), Večery novej hudby (2005), Dni hudby F. Mendelssohna-Bartholdyho (Poľsko, 2006), 1. letný festival mladých umelcov Piešťany (2006), Konfrontácie, Večery Rádia Devín, Dni Tadeáša Salvu, SchubertFEST (Slovensko), Tatra banka mladým umelcom (2007), Hudba u Fullu (2013), Armonie della Sera (Taliansko, 2015), Cyklus komorných koncertov HTF VŠMU (2015) a i. V roku 2016 uviedol v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti premiéru skladby Juraja Hatríka Labutia pieseň Diotimy v spolupráci s Janou Kurucovou (mezzosoprán) a Enikö Ginzery (cimbal).

Spolupracoval s rakúskou rozhlasovou a televíznou spoločnosťou ORF, pre ktorú v roku 2004 uskutočnil ako člen Ghega Quartett niekoľko audionahrávok, ako aj televízny dokument. Sólisticky a v komornom duu s Jordanou Palovičovou realizoval nahrávky pre Český rozhlas a Slovenský rozhlas.

Popredné miesto v jeho repertoári zastáva tvorba slovenských skladateľov (Vladimír Godár, Iris Szeghy, Pavol Bagin, Juraj Hatrík, Dušan Martinček, Igor Dibák, Ivan Parík, Miloš Betko, Marcel Seneši, Jana Pondelíková, Peter Machajdík, Ľuboš Bernáth a ď.). Mnohé domáce diela i premiérovo uviedol.

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 11
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 8 – 10
 • Hatrík, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6 – 9
 • Kolář, Robert: Dvorana v znamení violy
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 8
 • Bárdiová, Marianna: Hudba v čase (ne)stratená
  2014 Hudobný život 2014, č. 9, s. 12
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život 2014, č. 4, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život 2011, č. 11, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. XLll, 2010, č. 5, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 6
 • Berger, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 9
 • Nominovaní na Cenu Ľ. Rajtera
  2006 Hudobný život 2006, č. 10, s. 25
 • Čurilla, Štefan: Z jarnej ponuky ŠFK
  2005 Hudobný život 2005, č. 6, s. 25
 • Dohnalová, Lýdia: Miniprofil HŽ. Ivan Palovič
  2005 Hudobný život 2005, č. 1, s. 12 – 13
 • Čížik, Vladimír: ESTA Slovakia
  2003 Hudobný život 2003, č. 4, s. 3
 • Pesselová, Mária: Bratislavskí konzervatoristi sa vrátili z Brém
  2000 Práca 8. 11. 2000

Diskografia

 • Foto: Bowen / Reger / Machajdík / Brahms BOWEN / REGER / MACHAJDÍK / BRAHMS
  2019 CD – Pavlík Records
  1. York Bowen: Phantasy for viola and piano Op. 54
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
  2. Max Reger: Suite for viola solo in G minor Op. 131d No. 1
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
  3. Peter Machajdík: Munk
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
  4. Johannes Brahms: Sonata for piano and viola in E flat major Op. 120 No. 2
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Juraj Hatrík: Impastamenti sottili – Drobné splynutia JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0121-2-131
  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Páperie
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Líc a rub
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)
  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne
   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: ... to najlepšie z neznámeho: Anton Aschner ... TO NAJLEPŠIE Z NEZNÁMEHO: ANTON ASCHNER
  CD – Katolícka univerzita v Ružomberku

  world premiere recording
  1. Ivan Palovič (vl)

Ocenenia

 • Medzinárodná súťaž Bohdana Warchala v hre na sláčikových nástrojoch "TALENTY PRE EURÓPU", Dolný Kubín
  2013 - ocenenie za najlepšieho pedagóga, za úspešné vedenie víťaza violovej kategórie a najlepšieho slovenského účastníka Emila Hasalu
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2006 - nominácia
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  2004 - 1. cena, Cena za najlepšiu interpretáciu Ludwiga van Beethovena, Cena Nadácie Český hudobný fond za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného českého autora
 • Internationale Sommerakademie Prag – Wien – Budapest
  2004 - Cena Bohuslava Martinů

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Hatrík: Labutia pieseň Diotimy
  Monodráma pre mezzosoprán, violu a cimbal
  11. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (s), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta č. 2
  pre violu a klavír
  16. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta č. 1
  pre violu a klavír
  11. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl)
 • Peter Machajdík: Munk
  pre violu a klavír
  15. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Jana Pondelíková: Fantazijný koncert
  pre violu a orchester
  17. 4.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Štátny komorný orchester Žilina, Shigekazu Yonezaki (dir.)
 • Pavol Bagin: Suita pre violu a klavír
  13. 1.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Miloš Betko: Hm – nie celkom zvláštna nálada, op. 39
  pre komorný súbor
  16. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Šikula (fl), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Eva Páleníková (ac), Ivan Palovič (vl), Vladimír Sirota (vc), Marián Lejava (dir.)
 • Marcel Seneši: Päť kusov pre violu sólo
  2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl)
 • Ivan Parík: Videné zblízka nad jazerom
  pre recitátora a 10 nástrojov
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Filharmonické kvarteto, Bystrík Režucha (dir.), Ivan Palovič (pf), Ida Rapaičová (spk)
 • Dušan Martinček: Sonáta č. 4 "Toccata"
  pre klavír
  22. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (pf)
 • Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
  pre klavír
  22. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (pf)
 • Dušan Martinček: 12 prelúdií
  pre klavír
  8. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Ivan Palovič Ivan Palovič

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Martinček, Dušan: Dialógy vo forme variácií  Ivan Palovič (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Rapsódia  Ivan Palovič (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Sonáta č. 2  Ivan Palovič (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Sonáta č. 3  Ivan Palovič (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 04. 2017