• 1987 – 1995

  ZUŠ Štefánikova Bratislava (husle – Mária Skladaná, klavír – Gabriela Holičová, Eva Rebrová)

 • 1995 – 2001

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Jozef Kopelman, Bohdan Warchal ml., František Török)

 • 2001 – 2006

  VŠMU v Bratislave (viola – Jozef Hošek)

 • 2004 – 2005

  Hochschule Musik und Theater Zürich (viola – Nicolas Corti) ako štipendista „Eidg. Stipendienkommission für ausländische Studenten“ (Švajčiarsko)

 • 2006 – 2008

  postgraduálne štúdium na Universität Mozarteum Salzburg (viola – Peter Langgartner)

 • 2008 – 2011

  interné doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave (viola – Jozef Hošek)

 • od 2013

  externé doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

 • 1999

  Piešťany (Mintcho Mintchev)

 • 2004

  Internationale Sommerakademie Prag–Wien–Budapest (Sigfried Führlinger)

 • 2008, 2009, 2010, 2011

  Académie de Musique de Sion (Nobuko Imai, Ulrich Eichenauer)

Ivan Palovič sa koncentruje na komornú tvorbu, sólovú violovú literatúru a je i aktívnym orchestrálnym hráčom. Je členom zoskupenia Ghega Quartett (+ Ilja Marinkovic, Luca Lombardo, Ádam Jávorkai), s ktorým účinkoval predovšetkým v Rakúsku (Viedeň, Melk, Semmering, Gloggnitz). V rokoch 2004 – 2005 bol členom Arensky Quartett (+ Xavier Pignat, Fiona Aileén, Jeanne Freléchoux), s ktorým sa v roku 2005 predstavil v Tonhalle v Zürichu. V rovnakom roku vystúpil v rámci cyklu Slovenskej filharmónie spolu s Moyzesovým kvartetom. Stabilné komorné duo tvorí so svojou sestrou – klaviristkou Jordanou Palovičovou.

Sólisticky účinkoval so Štátnou filharmóniou Košice, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnym komorným orchestrom Žilina, s Komornou filharmóniou a ď. pod taktovkou Olivera Dohnányiho, Mariána Lejavu, Tomáša Hanusa a i. Ako orchestrálny hráč pôsobil v telesách: Europa Philharmonie Magdeburg, Junge Philharmonie Wien, European Philharmonic Orchestra, Inviertler Sinfonie Orchester, Komorní sólisti Bratislava, Unici Ensemble a Orchestra Sinfonica A. Scontrino. V sezóne 2003/2004 bol členom Slovenskej filharmónie. 

Ivan Palovič sa predstavil na mnohých domácich a zahraničných festivaloch ako Festival súčasnej hudby Orfeus (2003), Prehliadka mladých koncertných umelcov v Bratislave (2004), Večery novej hudby (2005), Dni hudby F. Mendelssohna-Bartholdyho (Poľsko, 2006), 1. letný festival mladých umelcov Piešťany (2006), Konfrontácie, Večery Rádia Devín, Dni Tadeáša Salvu, SchubertFEST (Slovensko), Tatra banka mladým umelcom (2007), Hudba u Fullu (2013), Armonie della Sera (Taliansko, 2015), Cyklus komorných koncertov HTF VŠMU (2015) a i. V roku 2016 uviedol v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti premiéru skladby Juraja Hatríka Labutia pieseň Diotimy v spolupráci s Janou Kurucovou (mezzosoprán) a Enikö Ginzery (cimbal).

Spolupracoval s rakúskou rozhlasovou a televíznou spoločnosťou ORF, pre ktorú v roku 2004 uskutočnil ako člen Ghega Quartett niekoľko audionahrávok, ako aj televízny dokument. Sólisticky a v komornom duu s Jordanou Palovičovou realizoval nahrávky pre Český rozhlas a Slovenský rozhlas.

Popredné miesto v jeho repertoári zastáva tvorba slovenských skladateľov (Vladimír Godár, Iris Szeghy, Pavol Bagin, Juraj Hatrík, Dušan Martinček, Igor Dibák, Ivan Parík, Miloš Betko, Marcel Seneši, Jana Pondelíková, Peter Machajdík, Ľuboš Bernáth a ď.). Mnohé domáce diela i premiérovo uviedol.

x