Profil osobnosti

Foto: Jindřich Pazdera

Jindřich Pazdera

25. 7. 1954 Žilina

www.pazdera.biz

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Bio

Bio

1960
ĽŠU v Žiline (husle – Ján Figura, František Matejčík)
1964
Konzervatórium Žilina, externý poslucháč (Bohumil Urban)
1968 – 1972
Konzervatórium Žilina, riadny poslucháč (Bohumil Urban, konzultácie u Tibora Gašparka)
1972 – 1974
VŠMU (Tibor Gašparek)
1974 – 1979
štipendium na Štátnom konzervatóriu
1980
štipendium SHF (Ján Skladaný)
1985 – 1989
ašpirantúra na VŠMU (Ján Skladaný)

V rodine s českými hudobnými tradíciami sa hudobný talent Jindřicha Pazderu prejavil už v útlom detstve. Po ukončení štúdia rozvinul bohatú koncertnú aktivitu. Významnou mierou sa zaslúžil o vznik a umelecké formovanie súboru Mladí bratislavskí sólisti (1984, neskôr premenovaný na Komorní sólisti Bratislava), kde niekoľko rokov pôsobil ako dirigent a umelecký vedúci. Účinkoval aj v súbore Pro Arte Musica Bratislava, a to až do jeho zániku v roku 1990. V rokoch 1989 - 1990 bol sólistom ŠKO Žilina. Po presídlení do Prahy rozšíril svoje koncertné aktivity v oblasti komornej hudby v Bohemia triu (1992 - 2004), s ktorým uskutočnil početné zahraničné vystúpenia. V rokoch 1995 - 2000 bol sólistom komorného orchestra Solisti di Praga, od roku 2001 primáriom v Stamicovom kvartete. Tento súbor sa predstavil na turné v USA, Japonsku, vo Veľkej Británii, Nemecku a ďalších európskych krajinách. Teleso sa do povedomia poslucháčov v Prahe zapísalo vlastným koncertným cyklom v rámci festivalu Euroart Festival (v spolupráci s HAMU) pod názvom Stamicovo kvarteto a hosté. Od októbra do mája uskutočňujú spoločné koncerty s významnými komornými telesami v najznámejších pražských koncertných sieňach. Pazdera bol sólistom aj švajčiarskeho súboru Masterplayers (1986), s ktorým spoločne podnikli turné v USA. V roku 1993 koncertoval v Japonsku, o rok neskôr v Južnej Kórei. Pazdera vystupoval s mnohými významnými orchestrami, naďalej si však udržiava umelecké kontakty so Štátnym komorným orchestrom Žilina. Ich spolupráca sa datuje od spoločného účinkovania v Španielsku v roku 1980. Nahrali spolu CD platňu a vystúpili okrem iného aj v Nemecku a v Belgicku . V Českom aj Slovenskom rozhlase, a takisto v televízii, má Pazdera celý rad sólových nahrávok. Jeho zásluhou vznikla nahrávka Mozartovej Koncertantnej symfónie pre tri sláčikové nástroje (vn, vl, vc) a orchester. Pazdera na základe rukopisných fragmentov toto dielo zrekonštruoval a svoju verziu ponúkol ako svetovú premiéru v koncertnom prevedení aj na CD platni (1991).

Umelecky spolupracoval s klavírnymi partnermi Václavom Máchom, Stanislavom Boguniom a Izumi Shimurom; na Slovensku účinkoval s Ľudovítom Marcingerom, Marianom Lapšanským, Milanom Ivanom, Cyrilom Dianovským. V Českej republike koncertuje v rámci komorného cyklu Českej filharmónie. Sólisticky spolupracoval s orchestrami: SF, SOSR, ŠF, Košice, ŠKO Žilina, SOČR Praha, Budapeštiansky symfonický orchester, Thuringen Sinfonieorchester, Filharmonický orchester Sankt Peterburg, Seoul Philharmonic Orchestra, Solisti di Praga. Na koncertnom pódiu sa stretol s dirigentmi Zdeňkom Bílkom, Ondrejom Lenárdom, Josefom Koutníkom, Josepom Helperinom, Carlom Mellesom, Petrom Lückerom, Liborom Peškom či Otakarom Trhlíkom. Doposiaľ uskutočnil vyše 1400 sólových koncertov v mnohých krajinách Európy. USA, Južnej Kórey a Japonska. Mnohokrát vystupoval vo významných koncertných sálach, napríklad v mníchovskej a sanktpeterburskej filharmónii, v Auditorio Nacional v Barcelone, Wigmore Hall v Londýne, Izumi Hall v Osake a Kioi Hall v Tokiu a tiež na Kube. Z festivalov spomeňme aspoň Pražskú jar, Interfórum Keszthélyi, Kyjevskú hudobnú jeseň, Boksagol festival Soul, Vlaanderen Festival v Belgicku, Fayence festival vo Francúzsku, Vlaanderen Haydn-Bienale v Belgicku (2004). Ročne uskutoční asi 100 koncertov, popri tom nahral päť vlastných CD a na mnohých ďalších spoluúčinkoval. V Slovenskom rozhlase realizoval nahrávku kompletného diela Franza Schuberta (2001 - 2003).

Popri koncertných aktivitách sa Pazdera intenzívne venuje i pedagogickej činnosti. Najprv pôsobil na ĽŠU na Exnárovej ulici v Bratislave (1979 - 1983), neskôr na bratislavskom Konzervatóriu (1983 – 1995, od 1984 do 1989 aj ako vedúci strunového oddelenia) a na VŠMU (1989 - 1995). Ako pedagóg Konzervatória v Bratislave o. i. založil v roku 1984 komorný orchester Komorní sólisti Bratislava, ktorý ako úspešné teleso viedol do roku 1997. Vzhľadom na pedagogické pôsobenie na pražskej AMU (od 1991; od 1996 - docent husľovej hry) a na Konzervatóriu v Prahe (od 1993) sa v roku 1993 natrvalo presťahoval do Prahy. Tu učí, nahráva, koncertuje ale koncertne a pedagogicky sa naďalej angažuje i na Slovensku. Od roku 1993 vedie Husľové dielne v rodnej Žiline, ktoré pripomínajú „otvorené hodiny” ruských hudobných učilíšť. V apríli 2004 sa uskutočnil už jubilejný 10. ročník Husľových dielní určených huslistom z celého Slovenska.

Pre potreby praxe napísal, vydal (alebo preložil) niekoľko teoretických metodických publikácií. Na podnet Českej hudobnej spoločnosti inicioval vznik Mezinárodných letných kurzov pre mladých huslistov (1987). Kurzy sa uskutočňujú v Písku (začiatok júla), Pazdera tam pôsobí ako lektor, aj ako koncertný umelec. Súčasťou Pazderovho pedagogického profilu je časté hosťovanie na majstrovských kurzoch doma a v zahraničí. Medzi jeho úspešnými žiakmi, ktorí získali významné ocenenia na súťažiach doma aj v zahraničí, je veľa známych mien, zo slovenských menujme aspoň Veroniku Peškovú-Jarůškovú. Jindřich Pazdera je držiteľom Ceny Frica Kafendu za hudobnú interpretáciu a v rokoch 1990 - 1992 bol členom Slovenského parlamentu v oblasti kultúry.    

„Typickou črtou Pazderovho interpretačného umenia je všestrannosť v oblasti sólovej aj komornej hry. Pôsobením v kvartetovej zostave sa cizeluje jeho vyjadrovací aparát. Umelec má v repertoári vyše 30 veľkých husľových koncertov a bohatú ponuku sólových recitálov. Je mimoriadne precízny, bezpečne sa pohybuje v barokovej, klasicistickej i romantickej výrazovej polohe, zároveň mu nie je cudzia ani súčasná tvorba. Z jeho hry vyžaruje kultivovaná tónová kultúra, cit pre rytmus a čistý tón, zmysel pre štýlové nuansy a dramatické pointovanie skladieb veľkých rozmerov. Do každého vystúpenia dáva maximum, o čom svedčia početné recenzie, v ktorých obdivujú Pazderovu technickú pripravenosť a výrazové bohatstvo.“ (Slovník slovenského interpretačného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 118-123.)

Bibliografia

 • Slovenská komorná hudba 1 (Hrušovský, Malovec, Parík, Zimmer) Husle a klavír
  1986 Opus 1986
  (Jindřich Pazdera, výber a rev., poznámky a vysvetlivky ku skladbám. 1. vydanie)
 • Jindřich Pazdera
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 89 – 91
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Urbančíková, Lýdia: Komorné koncerty na Košickej hudobnej jari
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 9
 • Hlavnú cenu Violino Arvenzis...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 21
 • Altmann, Hans Peter: Recenzia
  2003 Dresdner Neueste Nachrichten 2003
 • Potter, Tully: Stamic Quartet, Wigmore Hall, Londýn
  2002 The Strad June 2002
 • Beethoven: Husľový koncert D dur
  2001 Franfurter Allgemeine Zeitung 2001
 • Hradecká, Dita: Japonci milují Antonína Dvořáka
  2000 Lidové noviny 2000, č. 10. 8., s. Kultura Special
 • Fujita, Yoshiuki: Ongaku-no-tomo. Ku koncertu v Kioi Hall
  1999 Tokyo 1999
 • Zagar, Peter: Plány a perspektívy
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 3, s. 4
 • Jakubcová, Dana: Úspech u publika, priaznivé kritiky – o Mladých bratislavských sólistoch
  1992 Večerník 1992, s. 9
 • Režuchová, Viera: Ide mi predovšetkým o aspekt zrozumiteľnosti
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 15, s. 9
 • Polakovičová, Viera: Jindřich Pazdera v kresle pre hosťa
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 8, s. 4
 • Podracký, Igor: Cena miniatúry v hudbe
  1983 Večerník 1983, s. 7
 • Podracký, Igor: Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 2, s. 4
 • Šolín, Vladimír: Houslista s červeným diplomem
  1980 Svobodné slovo, Praha 1980
 • Ursínyová, Terézia: Jindřich Pazdera: viac než nádej
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 5 , s. 4
 • Čížik, Vladimír: Z koncertov MDKO
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 2, s. 3
 • Berger, Igor: Koncerty MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 14, s. 4, 7
 • Hejzlar, Tomáš: Predstavuje sa Jindřich Pazdera
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 15, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry
  2005 a 2008 Vydavateľstvo AMU Praha 2005 a 2008
 • Štvrtý interpretačno-pedagogický seminár husľovej hry
  1990 1990, č. 18, s. 2
 • Volodar P. Bronin: Niektoré nové črty sovietskej husľovej pedagogiky
  Pedagogický ústav, Bratislava (Slovenský preklad J. Pazdera)
 • Grigorij Michajlovič Kogan: Pred bránou majstrovstva. Psychologické základy úspešnosti práce hudobníka
  Vysoká škola múzických umení, Bratislava (Preložil Jindřich Pazdera. Skriptá, l. vydanie)

Diskografia

 • Foto: Baroque Bliss BAROQUE BLISS
  2009 CD – Naxos 8.578054
  1. George Handel:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, František Figura (vn), Alexander Jablokov (vn), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Českí umelci hrajú slovenskú hudbu ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU
  2009 CD – Hudobný fond SF 00602131
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Jindřich Pazdera (vn)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Jindřich Pazdera (vn)
  5. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
 • Foto: Chill with Vivaldi CHILL WITH VIVALDI
  2002 CD – Naxos 8.556779
  1. Antonio Vivaldi:
   František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana
 • Foto: Lunga Bla Timmar LUNGA BLA TIMMAR
  2002 CD – Naxos 8.503024
  1. Claude Debussy:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc), Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Miloš Števove (cr), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Baroque Favourites BAROQUE FAVOURITES
  1999 CD – Amadis 7173
  1. Antonio Vivaldi:
   Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Pavel Bogacz (vn), Josef Čejka (ob), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Nocturne. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming NOCTURNE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556620
  1. Johann Sebastian Bach:
   Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Rhapsody RHAPSODY
  1998 CD – Naxos 8.556617
  1. Antonio Vivaldi:
   Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 1 THE BEST OF AMADIS, VOL. 1
  1996 CD – 7801
  1. Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Jindřich Pazdera (vn), Štátna filharmónia Košice, Camerata Cassoviae, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 2 THE BEST OF AMADIS, VOL. 2
  1996 CD – Amadis 7802
  1. Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (pf), Viktor Šimčisko (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Vivaldi: Die vier Jahreszeiten / The Four Seasons VIVALDI: DIE VIER JAHRESZEITEN / THE FOUR SEASONS
  1995 CD – Naxos 8.571071
  1. Antonio Vivaldi:
   František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Vivaldi: The Four Seasons / Violin Concerti Op. 3 Nos. 6 and 8 VIVALDI: THE FOUR SEASONS / VIOLIN CONCERTI OP. 3 NOS. 6 AND 8
  1995 CD – Amadis 7019
  1. Antonio Vivaldi:
   František Figura (vn), Jindřich Pazdera (vn)
 • Foto: Largo: Famous Largos by Vivaldi, Händel, Corelli, J. S. Bach, Telemann, C. P. E. Bach LARGO: FAMOUS LARGOS BY VIVALDI, HÄNDEL, CORELLI, J. S. BACH, TELEMANN, C. P. E. BACH
  1994 CD – Naxos 8.550950
  1. Antonio Vivaldi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Josef Čejka (vl), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Víťazoslav Kubička : Andrej Očenáš : Jozef Sixta : Eugen Suchoň VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : ANDREJ OČENÁŠ : JOZEF SIXTA : EUGEN SUCHOŇ
  1986 LP – Opus 9111 1827
  1. Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
   Matej Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
  2. Andrej Očenáš: Donquijotská suita op. 40
   Jindřich Pazdera (vn), Ľudovít Kanta (vc)
  3. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: BAROQUE FOR MEDITATION BAROQUE FOR MEDITATION
  CD – Naxos 8.557792
  1. George Handel:
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (cmb)
 • Foto: Highlights – Selection HIGHLIGHTS – SELECTION
  CD – Naxos 8.571000
  1. Johann Sebastian Bach:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Jindřich Pazdera (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  1985 za vynikajúcu interpretáciu súčasnej slovenskej husľovej tvorby
 • Interpódium BHS v Bratislave
  1982
 • Mladé pódium, Karlove Vary (CZ)
  1972, 1979
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1972 - laureát
 • Medzinárodná husľová súťaž Henryka Wienawského v Poznani (PL)
  1972 - čestné uznanie
 • Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1971, 1973, 1974, 1979, 1980
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1970 - 1. cena, laureát, zvláštna cena za interpretáciu skladieb Jaroslava Kociana
 • Medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov Concertino Praga
  1970 - laureát
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1968 - 2. cena, titul Najlepší huslista ČSSR do 16 rokov
 • Televízna súťaž Rozlety
  1968
 • Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)
  1966 - 1. cena
 • Súťaž tvorivosti mládeže a pracujúcich v Nitre (ústredné kolo)
  1964 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Igor Dibák: Capricciá, op. 34
  pre husle a klavír
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Milan Ivan (pf)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
  3. 12.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Audio

 • Malovec, Jozef: Epigramy (II., III., IV.)

  1986

  Jindřich Pazdera (vn), Jozef Zsapka (gui)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 21. 05. 2019