Profil osobnosti

Foto: Jozef Kresánek Autor: Rastislav Polák

Jozef Kresánek

20. 12. 1913 Čičmany – 14. 3. 1986 Bratislava

vážna hudba
muzikológia, hudobná história, etnomuzikológia, hudobná teória
skladba
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1932
maturita na gymnáziu v Trenčíne
1932 – 1937
Štátne konzervatórium v Prahe (kompozícia – Rudolf Karel)
1937 – 1939
Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák), súčasne Filozofická fakulta Karlovej Univerzity (hudobná veda – Zdeněk Nejedlý, Josef Hutter, Otakar Zich, estetika – Jan Mukařovský)
1939
titul doktor filozofie
1939 – 1940
učiteľ na Slovenskom mužskom učiteľskom ústave v Prešove
1940 – 1943
referent hudobného odboru Matice slovenskej v Martine
1944 – 1986
pedagóg na Hudobnovednom seminári Slovenskej univerzity a (neskôr Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1953
titul docent, 1963 titul prof., 1970 hodnosť DrSc.
1956 – 1964
externý riaditeľ Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie s mnohostranným bádateľským prístupom. Ťažiskom jeho záujmu bola hudobná história s dôrazom na hudobnú kultúru Slovenska a historiografia s dôrazom na metodologické problémy; hudobná teória z hľadiska tonality, tektoniky a hudobnej pedagogiky; systematika hudobnej vedy; etnomuzikológia s výskumom v teréne. Zaoberal sa problematikou hudobnej fenomenológie, hudobným myslením a sociálnou funkciou hudby. K významným dielam s medzinárodným ohlasom sa zaraďujú Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného (1951, 1997), Sociálna funkcia hudby (1961), trilógia Základy hudobného myslenia (1977), Tonalita (1983), Tektonika (1994), Úvahy o hudbe (1965) ako aj Úvod do systematiky hudobnej vedy (1980), monografia o Národnom umelcovi Eugenovi Suchoňovi (1961, 1978), štúdia Hudba a človek (1992, 2000), vysokoškolské skriptá Hudobná historiografia (1981, 1992).

 

"Vo svojej skladateľskej tvorbe bol ovplyvnený slovenským folklórom; s folklórnym, resp. folklórne sfarbeným vlastným hudobným materiálom narábal analyticky (podľa vzoru B. Bartóka), dotýkajúc sa i polytonality – konfrontáciou diatonickej melódie s chromatickým sprievodom (Klavírne trio), resp. kombinovaním kvintakordálnej harmónie s kvartovou či sekundovou – no zároveň podobne ako Novák s obľubou nadväzoval na dikciu lyrických a rapsodických slovenských ľudových piesní. V jeho skladbách sa často prejavuje sklon k intelektuálne hravej drobnokresbe a v jeho zrelej tvorbe prevláda apolónska miernosť a subtílnosť výrazu (Klavírne kvinteto; Tri piesne na slová Ivana Krasku)."


(ZVARA, Vladimír: Jozef Kresánek. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 159.)

Diela

 • opera
 • Kremnické zlato

  (frag.)
  1945 TEXT: J. Milo podľa Mednyánszkeho
 • symfonický orchester
 • Pochod 1944

  pre orchester
  1945 6'
  OBSADENIE: orch
 • Orchestrálna suita č. 1

  1951 1951, rev. 1961
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Orchestrálna suita č. 2

  1953 28' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, pt, bat, pf, archi
 • Prelúdium a toccata

  1960 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Divertimento

  1981 OBSADENIE: orch
 • Rapsódia

  1984 11' 30''
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tri piesne op. 1

  pre tenor a orchester
  1935–1937 TEXT: P. O. Hviezdoslav, J. Kalinčiak, O. Bella
  OBSADENIE: t, orch
 • Tri piesne

  pre basbarytón a sláčiky
  1975 TEXT: Ivan Krasko
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: bbr, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Hore ho!

  1937 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: t, br, b, CMa, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, pf, archi
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Klavírna suita č. 1 op. 2

  1936 13'
  OBSADENIE: pf
 • Elégia

  pre klavír
  1943 5'
  OBSADENIE: pf
 • Scherzo

  pre klavír
  1943 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Klavírna suita č. 2

  1949 OBSADENIE: pf
 • Zbojnícka balada

  pre klavír
  1951 OBSADENIE: pf
 • Tri poémy pre klavír

  1981 OBSADENIE: pf
 • Rubato e con brio

  pre klavír
  1985 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Etuda pre husle a klavír

  okolo 193? OBSADENIE: vn, pf
 • Husľová suita č. 1

  1947 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Husľová suita č. 2 "Mládežnícka"

  1951 15' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Klavírne trio

  1939 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  1935 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Meditácia pre sláčikové kvarteto

  1985 15' 30''
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Klavírne kvinteto

  1975 28'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Sklesol orol

  (frag.)
  1938 TEXT: autor
  OBSADENIE: spk, pf
 • Spevník 18 ľudových piesní

  1944 30'
  OBSADENIE: v, pf
 • To je vojna!

  1956 TEXT: M. Rázus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Družne k cieľu

  1957 TEXT: M. J. Milov
  OBSADENIE: v, pf
 • Štyri piesne na poéziu 19. storočia

  1972 TEXT: J. Kalinčiak, J. Kráľ, S. Hurban Vajanský, S. Tomášik
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, pf
 • Som iba človek

  Päť piesní pre mezzosoprán (tenor) a klavír na slová Štefana Žáryho
  1980 15' 30''
  TEXT: Š. Žáry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms/t, pf
 • inštruktívne
 • Poľné kvietky

  1944 VYDAVATEĽ: Matica slovenská
  OBSADENIE: pf
 • úpravy
 • Ján Bajan: Koledy

  1967 OBSADENIE: CM, orch
 • Tance zo zbierky Anny Szirmay-Keczerovej

  šľachtické tance z prvej polovice 18. storočia
  1967 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: archi
 • miešaný zbor
 • Tri ľudové piesne

  pre miešaný zbor
  1940 VYDAVATEĽ: Matica slovenská
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Venovania

  TEXT: M. Rúfus, J. Lenko, V. Beniak
  OBSADENIE: CMa
 • Hodno bolo spievať

  1937 TEXT: M. Rázus
  OBSADENIE: CMa
 • Pieseň o peknom svete

  1945 4'
  TEXT: Marionov
  OBSADENIE: CMa
 • Pieseň jari

  1953 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Spočiň tíško

  (skica)
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Piesne dolnozemských Slovákov

  1956 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch
 • zbor a klavír
 • Študentské piesne

  (frag.)
  okolo 193? TEXT: autor
  OBSADENIE: CM, pf
 • Prírodné impresie

  1984 11'
  TEXT: V. Turčány
  OBSADENIE: CF, pf
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Na Roháčoch

  1957 RÉŽIA: Jozef Zachar

Bibliografia

 • FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Tajomstvo jednoduchosti
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 81 – 84
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej vedy a hudobná pedagogika Jozefa Kresánka v kontexte existujúcich, rovnomenných vedeckých disciplín
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 171 – 182
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 78 – 80
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • KOPČÁKOVÁ, Slávka: Kresánkova koncepcia hudobnej estetiky – od inklinácie k systému
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 161 – 170
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • VYSLOUŽIL, Jiří: Setkávání a návrat k Josefu Kresánkovi
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 74 – 77
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • HULKOVÁ, Marta: Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 115 – 125
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • FULKA, Vladimír: Kresánkov pojem hudobného myslenia – medzi historizmom a systematikou
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 35 – 73
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Hudobné dielo a nové generácie muzikológov od čias prof. Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 212 – 223
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dejiny hudby Jozefa Kresánka ako kontinuita umeleckého vývoja
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 107 – 114
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • BUBNÁŠ, Juraj: Neskorá komorná tvorba Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 205 – 211
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 20 – 34
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • TYLLNER, Lubomír: Jozef Kresánek, etnomuzikolog – stálá inspirace
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 101 – 106
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo
  2015 Chalupka, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 193 – 197
 • KŘUPKOVÁ, Lenka: Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnost, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 197 – 204
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • URBANCOVÁ, Hana: Jozef Kresánek ako etnomuzikológ
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 88 – 100
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • ZVARA, Vladimír: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 183 – 190
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • Petőczová, Janka: Kritické edície hudobných prameňov
  Reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, s. 209 – 215
 • Chalupka, Ľubomír: Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Chalupka, Ľubomír (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 13 – 30
  (168 s., 1. vyd.)
 • Nagyová, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL 2009, s. 335 – 348
 • Múdra, Darina: Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 64 – 69
 • Urbancová, Hana: Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 53 – 63
 • Matej, Daniel: “Musica anemica” (Kresánek versus Cage)
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 91 – 94
 • Černý, Miroslav Karel: Muzikologie jako systém a její systematika s přihlédnutím ke koncepci Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 40 – 47
 • Pokojná, Katarína: Jozef Kresánek o dodekafónii z tektonického hľadiska
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 87 – 90
 • Fulka, Vladimír: Kresánkova koncepcia hudobného myslenia na pozadí hudobnej vedy 20. storočia
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 18 – 26
 • Martináková, Zuzana: Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 83 – 86
 • Blahynka, Miloslav: Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 14 – 17
 • Kajanová, Yvetta: Miesto nonartificiálnych žánrov v systéme sociálnych funkcií hudby u Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 74 – 78
 • Chalupka, Ľubomír: K pocte Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 5 – 8
 • Vysloužil, Jiří: Josef Kresánek – česká hudební věda a hudba
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 70 – 73
 • Kovářová, Anna: Muzikologická konferencia na BHS, 8. – 10. októbra. Pocta Kresánkovi
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 3
 • Letňanová, Elena: Hudobné myslenie
  2002 Kultúrny život, Bratislava roč. 3, 2002, č. 16, s. 8
 • Chalupka, Ľubomír: Jozef Kresánek: Hudba a človek
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2001, č. 4, s. 577 – 580
 • Chalupka, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo
  100 rokov slovenskej hudby
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 13 – 15
 • Jozef Kresánek
  1998 K dejinám zborového spevu na Slovensku III. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Sedlický, Tibor (ed.), Literárne a hudobné múzeum, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava 1998, s. 14
  (47 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír: Pripomenutie diela
  (K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 7, s. 5
 • Schmidtová, Alexandra: Magnum opus musicologicum
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 21, s. 1
 • Ursínyová, Terézia: Veľký vedec, ušľachtilý človek
  Spomienka na Jozefa Kresánka
  1996 Katolícke noviny, Bratislava roč. 111, 1996, č. 11, s. 14
 • Hrčková, Naďa: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948
  1996 Litera, Bratislava 1996, s. 146 –151, 239 – 250
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986)
  1995 Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska, Bratislava 1995
  (b. v.)
 • Blahynka, Miloslav: Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka
  1995 Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, Festival Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 226 – 228
 • Blahynka, Miloslav: Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 1, s. 15
 • Chalupka, Ľubomír: Človek v hudbe
  K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 4
 • Očenášová, Dagmar (ed.): Zborník skladieb slovenských skladateľov pre komorné orchestre
  Časť 1. Jozef Kresánek: Tance zo zbierky A. Szirmay-Keczerovej
  1993 Národné osvetové centrum, Bratislava 1993
  (47 s., 1. vyd., 1 partitúra)
 • Potúček, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 3, s. 390 – 395
 • Vajda, Igor: Kancionálové omše Jozefa Kresánka
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 22, s. 10
 • Hrčková, Naďa: Keď odíde osobnosť
  O vede a kultúrnom povedomí
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 1, s. 15
 • Fulka, Vladimír: Estetické náhľady Jozefa Kresánka v štyridsiatych rokoch
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 10
 • Chalupka, Ľubomír: K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 26, s. 1, 10
 • Burlas, Ladislav: Nad dielom Jozefa Kresánka
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 58 (21. 3.), s. 5
 • Lipták, Teodor: Odišiel významný hudobný vedec a pedagóg
  1986 Rytmus, Bratislava roč. 37, 1986, č. 6, s. 9
 • Hrčková, Naďa: Za profesorom Jozefom Kresánkom
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 12
 • Rybarič, Richard: Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie
  Univ. prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 7, s. 1
 • Fellegi, Pavol – Kresánek, Jozef: Hudobná veda je moderná a užitočná
  Hovorí univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 135 (12. 7.), s. 6 – 7
 • Rybarič, Richard: Pozoruhodný edičný čin
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 88 (12. 4.), s. 5
 • Chalupka, Ľubomír: Jozef Kresánek: Tonalita. Opus, Bratislava 1983
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 8, s. 4
 • Burlas, Ladislav: Popredná vedecká osobnosť
  Prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 70 rokov
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 300 (20. 12.), s. 5
 • Hrk, Ján: Priekopnícke dielo muzikológa
  Univerzitný profesor Jozef Kresánek sedemdesiatročný
  1983 Večerník roč. 28, 1983, č. 298 (16. 12.), s. 7
 • Burlas, Ladislav: K sedemdesiatinám Jozefa Kresánka
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 24, s. 1, 3
 • Adamčiak, Milan: Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 24, s. 8
 • Burlas, Ladislav: Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983, s. 159 – 161
 • -eť-: Univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.
  1982 Sloboda roč. 37, 1982, č. 19 (6. 5.), s. 4
 • Burlas, Ladislav: Jozef Kresánek – Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 11, s. 3
 • Rybarič, Richard: Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 18, s. 3
 • Burlas, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. 7, 1978, s. 9 – 19
 • Potúček, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. 7, 1978, s. 239 – 246
 • Burlas, Ladislav: Oddaný vzťah kultúre a spoločnosti
  Prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 65 rokov
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 300 (20. 12.), s. 5
 • Urbancová, Hana: Nový pohľad na hudbu
  1978 Nové Slovo, Bratislava roč. 20, 1978, č. 21 (25. 5.), s. 23
 • Palovčík, Michal: Vedec a umelec
  1978 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 11, 1978, č. 47 (24. 11.), s. 4
 • Mokrý, Ladislav: Tvorcovi modernej slovenskej muzikológie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 24 (18. 12.), s. 2
 • Albrecht, Ján: Veda ako vyznanie
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11 (5. 6.), s. 5
 • Marton, Ivan: Profesor Kresánek o našom folklóre
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 5, s. 213 – 215
 • Hrušovský, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 333 – 343
 • Burlas, Ladislav: Jubileum slovenskej hudobnej vedy
  K päťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 10, s. 306 – 307
 • Zavarský, Ernest: Súčasná slovenská hudba
  1947 Závodský, Bratislava 1947, s. 115 – 119
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia
  2000 Hudobné centrum, Bratislava 2000
  (94 s., 1. vyd.)
 • Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného
  1997 Národné hudobné centrum, Bratislava 1997
  (296 s., 1. vyd.)
 • Tektonika
  1994 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994
  (575 s., 1. vyd., Edícia: Systematica musicologica, Volume 1)
 • Tonalita
  1983 Opus, Bratislava 1983
  (408 s., 1. vyd.)
 • Úvod do systematiky hudobnej vedy
  1980 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1980
  (265 s., 1. vyd.)
 • Kresánek, Jozef – Vajda, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň
  1978 Opus, Bratislava 1978
  (215 s., 2. dopl. vydanie)
 • Základy hudobného myslenia
  1977 Opus, Bratislava 1977
  (349 s., 1. vyd.)
 • Úvahy o hudbe
  1965 Panton, Bratislava 1965
  (217 s., 1. vyd.)
 • Národný umelec Eugen Suchoň
  1961 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1961
  (156 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica národných umelcov československých)
 • Sociálna funkcia hudby
  1961 SAV, Bratislava 1961
  (162 s., 1. vyd.)
 • Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného
  1951 Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava 1951
  (296 s., 1. vyd.)
 • Zuzka Selecká spieva
  1943 Matica slovenská, Martin 1943
  (43 s., 1. vyd., Edícia: Spisy Národopisného odboru Matice slovenskej, zv. 4)
 • Dejiny hudby
  1942 Matica slovenská, Martin 1942
  (132 s., 1. vyd.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 3, s. 342 – 395
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Ján Levoslav Bella – piesňová tvorba. 2.
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 7, s. 3
 • O úlohách hudobnej vedy a kritiky
  1983 Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), Opus, Bratislava 1983
 • Kresánek, Jozef a kol.: Pedagogická interpretácia hudobného diela
  1981 Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava 1981
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie)
 • Osobnosť zakladateľského významu
  1978 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 1, s. 11 – 20
  (Zdeněk Nejedlý)
 • Vítězslav Novák (5. XII. 1870 – 18. VII. 1949)
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 7 – 8, s. 335 – 338
 • Tonalita v primitívnej a ľudovej hudbe
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 3, s. 109 – 114
 • O úlohách našej hudobnej vedy
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 469 – 471
 • Niekoľko poznámok k mimoškolskej hudobnej výchove
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 1, s. 4 – 11
 • Romantizmus a súčasná hudba
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 7 – 8, s. 293 – 301
 • Niekoľko poznámok k diskusii o našej hudobnej kritike
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 6, s. 244 – 247
 • Perspektívy vývoja tonality
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 10, s. 418 – 424
 • Maurice Ravel
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 1, s. 12 – 14
 • K aktuálnym problémom súčasnej slovenskej hudby
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 8 – 12
 • kol.: Dejiny slovenskej hudby
  1957 SAV, Bratislava 1957
  (540 s., 1. vyd.)
 • Bartóks Sammlung slowakischer Volkslieder
  1957 Akadémiai Kiadó, Budapešť 1957, s. 51 – 68
 • K problematike umeleckého majstrovstva
  1956 Stanislav, Ján: Zo vzťahov medzi rečou, hudbou a spevom. Hudební rozhledy, Praha roč. 2, 1956, č. 5
  (38 s., 1. vyd., Dům umělců, Edícia: Knižnice hudebních rozhledů, roč. 2, zv. 5, Svaz českých skladatelů)
 • Návrh na doplnky hudobnej terminológie
  1943 – 1944 Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava roč. 11, 1943 – 1944, č. 1, s. 12 – 14
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Hudobná historiografia
  1981, 1992 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1981, 1992
  (136 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • kol.: Estetická výchova pre 1. ročník gymnázií
  (Umenie v priereze dejín)
  1971 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1971
  (95 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Kresánek, Jozef (ed.): Slovenské omše pre spev a organ
  2002 Hudobný fond 2002
  (50 s., 1. vyd., 1 partitúra)
 • Kresánek, Jozef (ed.): Ján Levoslav Bella: Piesne
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (31 s., 1. vyd., hudobnina)
 • Kresánek, Jozef (ed.): Melodiarium Annae Szirmay-Keczer
  1983 Opus, Bratislava 1983
  (109 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia)
 • Kresánek, Jozef (ed.): Tance zo zbierky Annae Szirmay-Keczerovej
  1967 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1967
  (50 s., 1. vyd., 1 partitúra)
 • Kresánek, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VII
  1966 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1966
  (245 s., 1. vyd.)
 • Kresánek, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VI
  1963 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1963
  (226 s., 1. vyd.)
 • Kresánek, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie IV
  1960 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1960
  (340 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • O umeleckom zážitku
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 30, s. 14
 • Významná osobnosť slovenskej hudby
  Národný umelec prof. Andrej Očenáš sa dožíva 75 rokov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 6 (8. 1.), s. 5
 • Ľudský vzťah k svetu a životu
  Od narodenia Wolfganga Amadea Mozarta uplynulo 230 rokov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 23 (28. 1.), s. 5
 • Burlas, Ladislav – Ferenczy, Oto – Kresánek, Jozef – Nováček, Zdenko – Orel, Dobroslav – Zavarský, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 10, s. 1
 • In memoriam Marta Ratajová-Schimplová
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 2
 • Za Kornelom Schimplom
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 24, s. 7
 • Josef Suk
  (K 50. výročiu úmrtia skladateľa)
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 13, s. 5
 • Bilancia vedeckých pozitív
  1983 Pravda, Bratislava roč. 69, 1983, č. 219 (16. 9.), s. 5
 • Ján Levoslav Bella
  Jubileum na zamyslenie
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 210 (6. 9.), s. 5
 • Estetická výchova nie je luxus
  Predpoklad harmonicky rozvinutej osobnosti
  1983 Nové Slovo, Bratislava roč. 25, 1983, č. 17, s. 14
 • Kornel Schimpl 75-ročný
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 1, s. 7
 • K storočnici Karola Szymanowského
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 19, s. 1, 4
 • kol.: Posilňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov
  Anketa o hudobno-umeleckej kritike
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 32 (7. 2.), s. 5
 • Andrejovi Očenášovi k sedemdesiatke
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 1, s. 1, 3
 • Národnosť a internacionálnosť v hudbe
  Leninské princípy socialistického realizmu v umení
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 183 (5. 8.), s. 5
 • Seminár marxistických muzikológov socialistických zemí
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 3, s. 3
 • Suchoň, Eugen – Kresánek, Jozef – Burlasová, Soňa – Očenáš, Andrej – Čížek, Ľubomír – Strnadová-Paráková, Zita – Matúš, František – Rybarič, Richard – Blaho, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 4, s. 4, 7
 • Haydn očami dneška
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 9, s. 369 – 371

Diskografia

 • Foto: Slovak Orchestral Music – Jozef Kresánek, Július Kowalski SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – JOZEF KRESÁNEK, JÚLIUS KOWALSKI
  1987 LP – Opus 9110 187
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Július Kowalski: Koncert
   Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Jozef Kresánek, Alexander Moyzes JOZEF KRESÁNEK, ALEXANDER MOYZES
  1963 LP – Supraphon DV 6058
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Ocenenia

 • Štátna cena Klementa Gottwalda
  1982 za publikáciu Základy hudobného myslenia
 • Rad práce
  1982
 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1970
 • Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu
  1963

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Kresánek: Meditácia pre sláčikové kvarteto
  24. 6.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Jozef Kresánek: Divertimento
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
 • Jozef Kresánek: Som iba človek
  Päť piesní pre mezzosoprán (tenor) a klavír na slová Štefana Žáryho
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Bukoveczka (ms), Zlatica Poulová (pf)
 • Jozef Kresánek: Tri piesne
  pre basbarytón a sláčiky
  17. 3.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (bbr), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Jozef Kresánek: Klavírne kvinteto
  22. 10.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské kvarteto, Elena Hlinková (pf)
 • Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2
  28. 10.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)
 • Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1
  26. 10.
  1951
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Jozef Kresánek, Ľubomír Chalupka 1982 Jozef Kresánek, Ľubomír Chalupka

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Rastislav Polák


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 03. 2017