Profil osobnosti

Foto: Eugen Prochác

Eugen Prochác

24. 5. 1962 Bratislava

www.eugenprochac.sk

vážna hudba
violončelo, dirigovanie
pedagóg – violončelo

Pôsobenie v: Cellomania, Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni

Bio

Bio

1971 – 1977
Ľudová škola umenia Miloša Ruppeldta (violončelo – Juraj Fazekaš)
1977 – 1983
Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Juraj Fazekaš)
1983 – 1987
Akadémia múzických umení v Prahe (violončelo – Josef Chuchro)
1988 – 1990
štipendista Slovenského hudobného fondu (violončelo – Daniel Veis a Jozef Podhoranský)
-
účasť na majstrovských interpretačných kurzoch (Daniel Šafran, Erling Blondal Bengtsson, Michail Chomicer, Angelica May)
1980 – 1985
člen súboru Nové bratislavské trio (Juraj Čižmarovič, vn, Zuzana Paulechová-Štiasna, pf)
1991 – 1993
člen súboru Nové bratislavské trio (Peter Maceček, vn, Mikuláš Škuta, pf)
1990 – 1992
a 1997 – 1999 sólový violončelista súboru Cappella Istropolitana
1993 – 1994
sólový violončelista Orquestra do Norte, Fafe (Portugalsko)
1993 – 1994
člen súboru Orfeu – kvarteto (Daniela Bobos, vn, Daniel Leao, vl, Luis Meireles, fl)
1994 – 1997
sólový violončelista Orquestra Metropolitano de Lisboa (Portugalsko)
1990 – 1993
pedagóg violončelovej hry, komornej hry a hry z listu na VŠMU
1993 – 1994
pedagóg violončelovej hry na Escola Profissional Paredes (Portugalsko),
1994 – 1997
pedagóg violončelovej hry na Escola Metropolitana de Lisboa – Academia Nacional Superior de Orquestra, Lisabon (Portugalsko)
od 1998
pedagóg violončelovej hry na VŠMU
od 2000
zakladateľ a umelecký riaditeľ Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici, ako aj Štiavnických letných kurzov

„Eugen Prochác patrí v súčasnosti medzi špičkových slovenských interpretov strednej generácie. Od počiatku sólistickej kariéry sa jeho výkony vyznačovali precíznym technickým zvládnutím a premysleným muzikálnym dotvorením uvádzaných diel. Vďaka svojmu interpretačnému majstrovstvu získal celý rad pozvaní na účinkovanie nielen doma, ale i v zahraničí. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia úspešne pôsobil ako sólový violončelista a pedagóg v Portugalsku.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 129-132).

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: V čarovnom štiavnickom prostredí s Peknou hudbou
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 4
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Graus, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 14
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby v Nitre : Sólo pre akordeón a violončelo
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 36
 • Dvořáková, Helena: Pekná hudba spája múzy aj ľudí [rozhovor]
  2016 (24. 7.) In: www.kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/399961-pekna-hudba-spaja-muzy-aj-ludi/
  Pravda 2016 (24. 7.)
 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Chalupka, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • maš: Predsudky ničia vážnu hudbu
  2015 In: www.kultura.pravda.sk/hudba/clanok/377422-predsudky-nicia-vaznou-hudbou/
  Pravda 2015
 • lz: Keď sa stretnú štyria virtuózi
  2015 (22. 4.) In: www.kultura.pravda.sk/hudba/clanok/352685-ked-sa-stretnu-styria-virtuozi/
  Pravda 2015 (22. 4.)
 • Dohnalová, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Od Nabucca k Devínskemu bralu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 11
 • Marton, Ivan: Osem violončiel v naliehavom tóne prinieslo premiéru Kolkoviča
  2012 (22. 5.) Pravda roč. 22, 2012 (22. 5.), č. 117, s. 36
 • Javorský, Igor: Zdravé šoky Tadeáša Salvu [recenzia CD]
  2012 (16. 4.) Pravda 2012 (16. 4.)
 • Rehák, Oliver: Salva sa vydal do sveta. Do katalógu známej značky Naxos pribudol ďalší slovenský autor
  2012 (11. 4.) Sme 2012 (11. 4.), č. 84, s. 17
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 13
 • Kolář, Robert: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 7
 • Dohnalová, Lýdia: Festival peknej hudby
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • Alexander, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 2
 • Šuba, Andrej: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 4
 • (hž): Spravodajstvo, koncerty
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 10
 • Jaslovský, Marian: Eugen Prochác bude soozvučať
  2008 (10. 4.) SME roč. 16, 2008 (10. 4.), č. 84, s. 25
 • Lindtnerová, Jana: Hudba medzi obrazmi
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 15
 • Dohnalová, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 5
 • Zagar, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 9, s. 35
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 16
 • Dohnalová, Lýdia: Recenzie : Klasika : Visions, Slovak Music for Cello and Accordion
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 31 – 32
 • Zvara, Vladimír: Sokolské tance
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 23
 • Kozub, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 9
 • Hašková, Katarína: (new) music at home
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 12 – 13
 • (lz): 10. – 19. 12. vystúpil slovenský violončelista...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 11
 • na návšteve : Eugen Prochác
  2005 SME [príloha tv oko] 2005, č. 6, s. 10
 • Music for cello and harp
  2004 (3. 5.) SME 2004 (3. 5.), s. 26
 • Dvořáková, Barbora: O varení v portugalskej kuchyni
  2003 (29. 8.) SME 2003 (29. 8.)
 • Švolík, Jozef: Hudba rozozvučí Lapidárium
  2002 (26. 7.) Pravda 2002 (26. 7.)
 • Muchová, Eva: Muzikant nemá ľahký život
  2001 (6. 7.) Večerník 2001 (6. 7.)
 • jt: Krst na veľvyslanectve
  2001 (27. 6.) Nový deň 2001 (27. 6.)
 • kul: Violončelista Eugen Prochác vystúpi v Prahe
  2001 (26. 6.) SME 2001 (26. 6.)
 • Lesan, Martin: Čaro tónov
  2001 (17. 5.) Literárny týždenník 2001 (17. 5.)
 • Miniprofil HŽ. Eugen Prochác
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 5 – 6
 • Palovčík, Michal: Záver sezóny
  2000 (22. 6.) Literárny týždenník 2000 (22. 6.)
 • hd: Čítanie na červenej
  2000 (13. 5.) Pravda 2000 (13. 5.)
 • Vanečková, Dagmar: Každý deň začínať od nuly
  1991 (2. 1.) Čas 1991 (2. 1.)
 • Buzoga, Michal: Nechce byť priemerným hudobníkom
  1984 (29. 3.) Život 1984 (29. 3.)
 • Dohnalová, Lýdia: Hommage a Rostropovič [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 36
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 12
 • Tichý, Stanislav: Reduta trikrát inak
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 10
 • Dohnalová, Lýdia: Accelerande R. Kákoni, E. Prochác [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 38
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 2017, č. 6, s. 5
 • Teml, Jiří: Revue hudebních nosičů
  2017 Hudební rozhledy 2017, č. 6, s. 62
  (Recenzia CD Accelerande)
 • Personálna bibliografia
 • Prochác, Eugen; Hackett, Steve: Steve Hackett: Komponujem vždy a všade
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 7
 • Anketa
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 29
 • Vždy zvukovo dokonalá hra huslistu Juraja Čižmaroviča
  2012 Pravda 25.10. roč. 22, 2012, č. 247, s. 54
 • Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu
  2012 Pravda 2.10. roč. 22, 2012, č. 227, s. 38
 • Natalia Gutman - hudobná láska na prvý pohľad
  2011 Pravda / Kultúra 5. 12. 2011
 • Recitál Sokolova prijalo publikum so zatajeným dychom
  2011 Pravda / Kultúra 5. 12. 2011
 • Aréna patrila Angličanom
  2011 Pravda / Kultúra 16. 11. 2011
 • Za Jurajom Fazekašom
  2004 SME 20.12. 2004, s. III
 • Storočie vo videoopere
  2002 SME 16. 05. 2002
 • Rostropovič - Darilo sa mi, lebo som dobre hral
  2001 SME 04. 06. 2001
 • In memoriam Daniel Šafran
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 8, s. 10

Diskografia

 • Foto: Mirko Krajči : Post Scriptum MIRKO KRAJČI : POST SCRIPTUM
  2017 CD – Hudobný fond
  1. Mirko Krajči: Post scriptum
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
  2. Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
  3. Mirko Krajči: Posolstvo Slova
   Róbert Remeselník (t), Peter Mikuláš (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Foto: Hommage à Rostropovič HOMMAGE à ROSTROPOVIČ
  2015 CD – Vysoká škola múzických umení SKG161500117
  1. Sergej Prokofjev (ar. Roman Jechilovič Sapožnikov): Suita z baletu Figliar pre violončelo a klavír
   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
  2. Dmitrij Šostakovič (ar. Levon Atovmjan) : Dva kusy pre violončelo a klavír
   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
  3. Sergej Prokofjev: Sonáta C dur pre violončelo a klavír op. 119
   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
  4. Sergej Prokofjev (ar. Renata Michajlovna Rejtich a G. Zinger): Scherzo pre violončelo a klavír
   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
  5. Mstislav Rostropovič: Etuda Es dur pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  6. Benjamin Britten: Sonáta in C pre violončelo a klavír op. 65
   Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
 • Foto: Rajmund Kákoni, Eugen Prochác : Accelerande RAJMUND KÁKONI, EUGEN PROCHÁC : ACCELERANDE
  2015 CD – Hevhetia HV 0094-2-331
  1. Ladislav Kupkovič: Hexagonum
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Camille Saint-Saëns: Modlitba op. 158
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Tiago de Sousa Derriça: Duas canções sem palavras
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Largo
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Constantin Dimitrescu: Sedliacky tanec
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Dva smutné tance
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Mstislav Rostropovič: Humoreska op. 5
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Paul Hindemith: Smútočná hudba
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  9. Jevgenij Iršai: Ecinitna
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  10. Sulchan Cincadze: Sačidao
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Remo Kákoni (ac)
  11. Astor Piazzolla: Butcher's Death
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  12. Astor Piazzolla: Michelangelo '70
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Tadeáš Salva: Cello Music TADEÁŠ SALVA: CELLO MUSIC
  2012 CD – Naxos 8.572509
  1. Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  2. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Tri árie
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Tadeáš Salva: Malá suita
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 3
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Bernadetta Šuňavská (org)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: Chant d`Amour (Chamber music 1998-2002) CHANT D`AMOUR (CHAMBER MUSIC 1998-2002)
  2006 CD – Mediálny inštitút TI 0006 2 131
  1. Marián Lejava: Elegia in memoriam
   Marián Lejava (pf)
  2. Marián Lejava: Sonata-variations
   Ronald Šebesta (cl), Andrea Bálešová (pf)
  3. Marián Lejava: Chant d'Amour
   Peter Šesták (vn), Peter Vrbinčík (vn), Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf), Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: after GONE
   Mária Mártonová Kormanová (ac), Martin Chovanec (ac)
  5. Marián Lejava: an autumn wan (notturno no. 1)
   Monika Štreitová (fl), Enikő Ginzery (zmb), Peter Šesták (vl), Marián Lejava (dir.)
  6. Marián Lejava: from father to son (notturno no. 2)
   Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (ppf), Marián Lejava (dir.)
  7. Marián Lejava: Mo(o)nical(l)
   Monika Štreitová (fl), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Musica Slovaca – Cello Works ILJA ZELJENKA: MUSICA SLOVACA – CELLO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0079-2-131
  1. Ilja Zeljenka: Sonata
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Dvojhry
   František Török (vn), Ján Slávik (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo
   Ján Slávik (vc)
  5. Ilja Zeljenka: Dve skladby
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  6. Ilja Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Cellomania, Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Foto: Music for Cello and Harp MUSIC FOR CELLO AND HARP
  2004 CD – Diskant DK 0072-2131
  1. Vladimír Godár: La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide
   Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar), Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová
  2. Antonio Vivaldi: Sonáta č. 5 e mol
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  3. Marcel Tournier: Nocturno
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  4. Daniel van Goëns : Scherzo
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  5. Maurice Ravel: Habanéra
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  6. Manuel de Falla: Pantomíma
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  7. Manuel de Falla: Canción Del Fuego Fatuo (from El Amor Brujo)
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  8. Enrique Granados: Španielsky tanec
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  9. Pietro Antonio Locatelli: Sonáta D dur
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Foto: Barcarolle BARCAROLLE
  2001 CD – Slovart Records SR-0047
  1. Vladimír Godár: Barkarola
   Juraj Čižmarovič (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Martin Majkút (dir.)
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Zuzana Čižmarovičová (pf)
  3. Vladimír Godár: Suita
   Juraj Čižmarovič (vn), Peter Hamar (vn)
  4. Vladimír Godár: Meditácia
   Juraj Čižmarovič (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Martin Majkút (dir.)
  5. Vladimír Godár: Variazioni facili
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Zuzana Čižmarovičová (pf)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2014 za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí
 • Medzinárodná súťaž Premio Valentino Bucchi v Ríme (IT)
  1990 - abolútny víťaz
 • Cena slovenskej hudobnej kritiky
  1990
 • Interpódium BHS v Bratislave
  1990 - laureát
 • Medzinárodná violončelová súťaž Pabla Casalsa v Budapešti (HU)
  1985 - semifinalista
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1984 - 1. cena (klavírne trio)
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1983 - 1. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1982 - 1. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1980 - 1. cena (klavírne trio)
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1979 - 1. cena
 • Melódie priateľstva
  1974 - 1. cena
 • Melódie priateľstva
  1972 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Kolkovič: Toccata
  17. 8.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Czech-Slovak-Cello-Quartet, Modra, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc)
 • Egon Krák: Danse de Minotaur per Quattro Celli
  29. 7.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierská sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Czecho-Slovak-Cello-Quartet, Aleš Kaspřík (vc), Petr Nouzovský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Ľuboš Bernáth: Akvarely
  pre violončelo
  27. 7.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Vernisáž výstavy Květoslavy Fulierovej, Knižnica Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
  Premiéra časti "Akvarel in C".
 • Peter Zagar: Dominantný akord
  pre violončelo a akordeón
  29. 7.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Peter Machajdík: Silueta
  pre violončelo a klavír
  15. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
 • Iris Szeghy: Folclorico
  27. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  Premiéra verzie pre violončelo a akordeón.
 • Pavol Šimai: Musica per violoncello ed orchestra d’archi
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ľubica Čekovská: Nachtigalls Frühlingslied
  pre štyri violončelá
  18. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Farský kostol sv. Michala, Skalica, SK
  INTERPRETI: Cellomania, Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Norbert Bodnár: Barcarolle
  per violoncello solo
  26. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
 • Marián Lejava: Chant d'Amour
  pre dve violy, dve violončelá a klavír Op. 3
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Lakatoš (vl), Július Šoška (vl), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové sexteto A dur
  pre dvoje huslí, dve violy a dve violončelá
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Július Šoška (vl), Eugen Prochác (vc)
 • Jevgenij Iršai: Ecinitna
  pre violončelo a akordeón
  27. 7.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rytierska sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Juraj Hatrík: Dva smutné tance
  pre violončelo a akordeón
  10. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Róbert Gašparík: Eupefónia op. 59
  23. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Peter Nouzovský (vc)
 • Marek Piaček: Phrygian Pop (Only Girl in the World)
  pre dve violončelá
  29. 7.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Natália Prochácová (vc), Eugen Prochác (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Hexagonum
  pre violončelo a akordeón
  5. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Lucia Koňakovská: Chorál a Recitatív
  pre akordeón a violončelo
  9. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Osadský (ac), Eugen Prochác (vc)
 • Juraj Hatrík: Vízia
  Mizanscéna III. pre violončelo, akordeón a dva gitarové vstupy
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Martin Krajčo (gui)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
  Sláčikové kvarteto č. 4
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Mirko Krajči: Koncert pre violončelo a orchester
  8. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)
 • Miloslav Linha: Bakšiš
  pre violončelo a harfu
  18. 2.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Milan Novák: Canto amoroso
  pre harfu a violončelo
  18. 2.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Antalová (ar), Eugen Prochác (vc)
 • Miloslav Linha: Chamsin
  18. 2.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Miloslav Linha: V tieni pyramíd
  18. 2.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Miloslav Linha: Concertino pre violončelo a sláčikový orchester
  13. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester Konzervatória v Košiciach, Eugen Prochác (vc), Bartolomej Buráš (dir.)
 • Ľubica Čekovská: In Conversation
  pre violončelo a bajan
  12. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  epoché, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
  pre akordeón, violončelo a CD Wop. 13
  14. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Juraj Kojš: To Where He Waited
  pre violončelo a elektroniku
  14. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
 • Ľudovít Rajter: Musica alternativa
  per 8 violoncelli
  14. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Andrej Gál (vc), Ladislav Szathmáry (vc), Robert Cohen (vc), Tamás Mérei (vc), Vladan Kočí (vc)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre violončelo a akordeón
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
  pre violončelo a klavír
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ilja Zeljenka: Štefánka
  Slovenské tango pre violončelo a akordeón
  19. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Štyri piesne bez slov
  pre violončelo a klavír
  9. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Iveta Sabová (pf)
 • Martin Burlas: Z denníka nepočujúceho
  25. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Rytierska sieň, Hrad Červený kameň, Častá, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Víťazoslav Kubička: Martin Luther op. 173
  22. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Neshyba (bbr), Eva Hornyáková (s), Mária Koledová (ms), Martin Mikuš (br), Július Žatko (br), Miriam Garajová (s), Anima Cantanda, Milan Vonderka (vn), Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Anna Predmerská-Zúriková (org), Adrian Kokoš (dir.)
 • Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
  pre violončelo a akordeón
  17. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)
 • Juraj Pospíšil: Trio pre husle, violončelo a akordeón, op. 60
  17. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)
 • Lucia Koňakovská: Sonáta pre violončelo a klavír
  18. 2.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Peter Machajdík: Deserted Tracks
  26. 7.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rodová galéria Barokového kláštora, Sv. Anton, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Peter Guľas (cmb)
 • Peter Machajdík: Uspávanka
  26. 7.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rodová galéria Barokového kláštora, Sv. Anton, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
 • Ilja Zeljenka: Musica slovaca
  Úprava pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Csaba Rácz (vc), Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Pieseň labute
  pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Katarína Černá-Zajacová (vc)
 • Vladimír Godár: Divertimento in A
  27. 7.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Barokový kaštieľ, Svätý Anton, SK
  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), Eugen Prochác (vc)
 • Marek Piaček: Maeandri mundri
  26. 7.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
 • Juraj Beneš: Going to
  pre šesť violončiel
  9. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ján Slávik (vc), Kristína Luptáčiková (vc), Katarína Kleinová (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
  (nedokončené)
  20. 3.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 4
  pre fagot a violončelo
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hanzel (fg), Eugen Prochác (vc)
 • Jozef Gahér: Sonáta pre violončelo a klavír č. 2
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Gahér (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Zagar: Duetto con codetta
  9. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Galerie Nationale de la Tapisserie, Beauvais, FR
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-05-28 Matiné v Mirbachovom paláci
  Eugen Prochác – violončelo, Peter Valentovič – klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-05-28 Matiné v Mirbachovom paláci
  Eugen Prochác – violončelo

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-05-28 Matiné v Mirbachovom paláci
  Eugen Prochác – violončelo, Peter Valentovič – klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Koncerty v Mirbachu 13. marca 2011 2011-08-02 Koncerty v Mirbachu 13. marca 2011
  Ján Slávik, Eugen Prochác, Jozef Podhoranský

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2011-03-13 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2011-03-13 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Melos-Étos 2003 2003 Melos-Étos 2003

Audio

 • Novák, Milan: Tri tatranské bukoliky  Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Balada pre violončelo sólo  Eugen Prochác (vc)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 10. 2019