• 1971 – 1977

  Ľudová škola umenia Miloša Ruppeldta (violončelo – Juraj Fazekaš)

 • 1977 – 1983

  Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Juraj Fazekaš)

 • 1983 – 1987

  Akadémia múzických umení v Prahe (violončelo – Josef Chuchro)

 • 1988 – 1990

  štipendista Slovenského hudobného fondu (violončelo – Daniel Veis a Jozef Podhoranský)

 • -

  účasť na majstrovských interpretačných kurzoch (Daniel Šafran, Erling Blondal Bengtsson, Michail Chomicer, Angelica May)

 • 1980 – 1985

  člen súboru Nové bratislavské trio (Juraj Čižmarovič, vn, Zuzana Paulechová-Štiasna, pf)

 • 1991 – 1993

  člen súboru Nové bratislavské trio (Peter Maceček, vn, Mikuláš Škuta, pf)

 • 1990 – 1992

  a 1997 – 1999 sólový violončelista súboru Cappella Istropolitana

 • 1993 – 1994

  sólový violončelista Orquestra do Norte, Fafe (Portugalsko)

 • 1993 – 1994

  člen súboru Orfeu – kvarteto (Daniela Bobos, vn, Daniel Leao, vl, Luis Meireles, fl)

 • 1994 – 1997

  sólový violončelista Orquestra Metropolitano de Lisboa (Portugalsko)

 • 1990 – 1993

  pedagóg violončelovej hry, komornej hry a hry z listu na VŠMU

 • 1993 – 1994

  pedagóg violončelovej hry na Escola Profissional Paredes (Portugalsko),

 • 1994 – 1997

  pedagóg violončelovej hry na Escola Metropolitana de Lisboa – Academia Nacional Superior de Orquestra, Lisabon (Portugalsko)

 • od 1998

  pedagóg violončelovej hry na VŠMU

 • od 2000

  zakladateľ a umelecký riaditeľ Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici, ako aj Štiavnických letných kurzov

„Eugen Prochác patrí v súčasnosti medzi špičkových slovenských interpretov strednej generácie. Od počiatku sólistickej kariéry sa jeho výkony vyznačovali precíznym technickým zvládnutím a premysleným muzikálnym dotvorením uvádzaných diel. Vďaka svojmu interpretačnému majstrovstvu získal celý rad pozvaní na účinkovanie nielen doma, ale i v zahraničí. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia úspešne pôsobil ako sólový violončelista a pedagóg v Portugalsku.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 129-132).

x