Profil osobnosti

Foto: Aladár Móži Zdroj: Archív HC

Aladár Móži

21. 5. 1923 Bratislava – 24. 1. 1983 Bratislava

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Pôsobenie v: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

Bio

Bio

-
základy husľovej hry získal u Gustáva Náhlovského, žiaka Otakara Ševčíka
-
štúdium na bratislavskom Konzervatóriu (Tibor Gašparek) a na Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Wolfgang Schneiderhan)
od 1949
koncertný majster Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave
od 1955
viedol Bratislavský komorný orchester (bez dirigenta)
od 1956
primárius Slovenského kvarteta
1955 - 1974
pedagogická činnosť na Konzervatóriu v Bratislave
1974 - 1983
pedagóg na VŠMU

"Aladár Móži patril k talentom, ktorým sa podarilo pozdvihnúť svoje nadanie na vysokú úroveň všestranného uplatnenia, o čom bohato svedčia najrôznejšie oblasti jeho aktivity, či už máme na zreteli jeho sólistickú alebo komornú činnosť, či jeho významnú prácu koncertného majstra, skladateľa alebo pedagóga.
Umenie husľovej hry Aladára Móžiho predstavuje aj v iných oblastiach jeho činnosti neodmysliteľnú súčasť jeho celoživotnej aktivity. Móžiho sólistická činnosť nie je len veľmi bohatá, ale aj mnohostranná. Nahrávky vo fonotéke Československého rozhlasu dokumentujú počtom 35 koncertov, 100 sonát a asi 300 drobnejších skladieb mimoriadnu aktivitu umelca, ktorá sa stretla aj v zahraničí s veľkým záujmom a ocenením .....
Okrem medzinárodného repertoáru koncertov, sonát a iných skladieb treba vyzdvihnúť úspešnú propagáciu a premiérovanie skladieb slovenských autorov, ktoré A. Móži uviedol a propagoval na svojich koncertoch doma i v zahraničí.
Veľké uznanie si získal Móži aj v rámci jeho hosťujúceho pobytu v USA (1975), neskôr v Japonsku vo funkcii pedagóga, resp. koncertného majstra a inštruktora Yomiuri Nippon Symphony Orchestra v Tokiu.
... Jeho hlavným, nevysloveným princípom v pedagogickej práci bola snaha požadovať od prejavu svojich adeptov spontánnosť, prirodzenosť a plynulosť, bez špekulatívnych a násilných zásahov.
... v dlhoročnej činnosti koncertného majstra SOČRu sa všestranne uplatňovali jeho umelecké inštrumentálne schopnosti na poste vedúceho hráča a usmerňovateľa svojej vlastnej skupiny prvých huslí, ako i celého súboru sláčikových nástrojov, .....
Azda najvýznamnejšou oblasťou umeleckého pôsobenia A. Móžiho bola jeho plodná činnosť vo funkcii primáriusa Slovenského kvarteta (od roku 1956), v ktorej sa mu podarilo pozdvihnúť úroveň tohto telesa z jeho lokálno-regionálneho významu na platformu dotýkajúcu sa svetovej špičky, .....

(Albrecht, Ján: In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži. In: Hudobný život 1983/4, s.3)

Diela

 • symfonický orchester
 • Rumunský cigánsky tanec

  1982

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Aladár Móži 1923-1989
  2003 Hudobný život 2003, č. 7 - 8, s. 10 – 11
 • Krajčiová, Mária: Zaslúžilý umelec Aladár Móži
  1986 Zborník Slovenského národného múzea. História . Martin : Osveta 1986, s. 257 – 274
 • Palovčík, Michal: Stíchol sláčik majstra tónu : Za zaslúžilým umelcom Aladárom Móžim
  1983 (2.2.1983) Pravda roč. 64, 1983 (2.2.1983), č. 27, s. 5
 • Dibák, Igor: Za Aladárom Móžim
  1983 (28.1.1983) Večerník 1983 (28.1.1983), s. 7
 • Albrecht, Ján: In memoriam zaslúžilý umelec Aladár Móži
  1983 Hudobný život 1983, č. 4, s. 3
 • Skřepek, Roman: Slávne husľové miniatúry [recenzia LP]
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 1, s. 5
 • -ki-: Osobnosť husľového virtuóza profesora Aladára Móžiho
  1980 Osvetová práca roč. 30, 1980, č. 8, s. 47 – 48
 • Ondrejičková, Ivica: Spolupráca plodí úspech : Rozprávanie o najstaršom profesionálnom telese na Slovensku - Symfonickom orchestri Čs. rozhlasu
  1979 Život roč. 29, 1979, č. 26, s. 22 – 25
 • Žitná, Viera: Za pultom japonského orchestra
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 15, s. 7
 • Albrecht, Ján: Aladár Móži 50-ročný
  1973 Hudobný život 1973, č. 12, s. 7
 • Kozák, Jan a kol.: Aladár Móži
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 135 – 136

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Alexander Moyzes OPUS 100 – ALEXANDER MOYZES
  2011 CD – Opus 91 0139-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Classical Top 40 : The 40 Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 40 : THE 40 MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  2004 CD – Brilliant Classics 99301
  1. Klára Havlíková (pf), Ida Černecká (pf), Stanislav Zamborský (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Quido Hölbling (vn), Aladár Móži (vn), Richard Vandra (vc), Jozef Zsapka (gui), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Slovak Orchestral Music – Jozef Kresánek, Július Kowalski SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – JOZEF KRESÁNEK, JÚLIUS KOWALSKI
  1987 LP – Opus 9110 187
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Július Kowalski: Koncert
   Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: César Franck : Piano Quintet in F Minor CÉSAR FRANCK : PIANO QUINTET IN F MINOR
  1978 LP – Opus 9111 0640
  1. César Franck: Kvinteto f mol pre klavír, 2 huslí, violu a violončelo
   Marian Lapšanský (pf), Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
 • Foto: Ladislav Burlas LADISLAV BURLAS
  1978 LP – Opus 9111 0572
  1. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Peter Michalica (vn)
  2. Ladislav Burlas: Kadencia
   Peter Michalica (vn)
  3. Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1976 LP – Opus 9111 0451
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Smyčcové kvartety SMYČCOVÉ KVARTETY
  1974 LP – Supraphon 1 11 1611 – 13
  1. Jiří Pauer: Smyčcový kvartet č. 3
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  2. Jiří Jaroch: Smyčcový kvartet č. 2
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  3. Ivan Jirko: Smyčcový kvartet č. 4
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  4. František Chaun: Smyčcový kvartet č. 1, Ulysses
   Dvořákovo kvarteto, Jiří Hnyk (vn), Jaroslav Foltýn (vn), Jaroslav Ruis (vl), František Pišinger (vc)
  5. Karel Šrom: Smyčcový kvartet č. 3
   Sukovo kvarteto, Antonín Novák (vn), Vijtěch Jouza (vn), Karel Řehák (vl), Jan Štros (vc)
  6. Ján Cikker: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  7. Andrej Očenáš: Sláčikové kvarteto č. 2 „Etudové“ op. 42
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Foto: A Memorial to the Victims of Wars A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS
  1970 LP – Everest 3315
  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

Ocenenia

 • titul zaslúžilý umelec

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
  pre husle a klavír
  3. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  30. 10.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1
  5. 3.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  4. 4.
  1967
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Štokholm, SE
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 2 (1. časť – Allegro moderato)

  1968

  Aladár Móži (vn), Jaroslav Jakoubek (cl) Milan Telecký (vl) Jozef Sikora (vc), Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Salva, Tadeáš: Balada op. 35  Aladár Móži (vn)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 05. 2018