Profil osobnosti

Foto: Pavol Bagin Autor: Milan David

Pavol Bagin

11. 5. 1933 Košice – 4. 1. 2013 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1947 – 1951
gymnázium v Galante
1951 – 1955
Katedra hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (Eugen Suchoň), súčasne Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Andrej Očenáš, Šimon Jurovský, dirigovanie – Kornel Schimpl)
1955 – 1959
VŠMU v Bratislave (orchestrálne a operné dirigovanie – Ľudovít Rajter)
1957 – 1969
šéfdirigent symfonického orchestra Vojenského umeleckého súboru kpt. Jána Nálepku v Bratislave, zároveň zástupca umeleckého šéfa
1968
študijný pobyt na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve
1969 – 1971
riaditeľ Správy umenia Ministerstva kultúry SR
1971 – 1983
umelecký šéf a hlavný dramaturg opery SND v Bratislave
1983 – 1987
šéfredaktor hudobného vydavateľstva OPUS
1987 – 1990
tajomník ZČSSKU v Prahe
1990 – 1996
tajomník Spolku slovenských skladateľov v Bratislave
1997 – 1999
ústredný riaditeľ Národného hudobného centra

"Charakteristickou črtou jeho práce s hudobným materiálom je prepájanie atonálne organizovaných a modálnych štruktúr, čím priznáva svoju väzbu na hudobné dedičstvo nášho národa, odhaľuje jeho melos, čistotu a sviežosť a uchováva jeho priezračnosť a pravdivosť (Sinfonietta slovaca). Je typom introvertného skladateľa, ktorý sa usiluje o skromnosť, jednoduchosť, úprimnú meditatívnu citovosť a pastelovú zvukovosť. Príznačnou črtou jeho skladateľského rukopisu je komornosť, ktorá preniká jeho tvorbou i tam, kde disponuje veľkým orchestrálnym aparátom. Bagin sa dobre pohybuje na pôde miniatúr, ktoré vďaka zvukovej striedmosti pôsobia ako melancholické sebareflexie, zrieka sa rafinovaných zvukových efektov. Popri melanchólii počujeme aj úsmevnú hyperbolu, grotesku alebo rozhodné gesto. Jeho skladby sú krehké, pričom svojou povahou sú výrazne inštrumentálne, nadchýnajú sa pre farbu, ktorá pri svojej sýtosti je svieža, decentná, transparentná."

 

(LABORECKÝ, Jozef: Pavol Bagin. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 25.)

Diela

 • orchester
 • Hudba pre sláčikový orchester

  1981 16'
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio
 • symfonický orchester
 • Selanka

  1962 5'
  OBSADENIE: orch
 • Dumka a tanec

  1964 6'
  OBSADENIE: orch
 • Melancholické miniatúry

  1980 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: fl, ob, 2cl, 2fg, ar, archi
 • Allegro festivo

  koncertná predohra
  1986 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 3 fg (1cfg), 4cr, 2tr, tp, bat, xlf, archi
 • Katarína

  1988 OBSADENIE: orch
 • Pod Sitnom

  1989 OBSADENIE: orch
 • Ister

  symfonická skica pre veľký symfonický orchester
  1995 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, ob, 2cl, fg, 2cr, 2tr, 2tn, tu, bat, ar, archi
 • Uspávanka

  1996 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Quattro invenzioni per archi

  1976 9'
  OBSADENIE: archi
 • Mládežnícka suita

  pre komorný sláčikový orchester
  1980 8' 30
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Sinfonietta slovaca

  1983 15' 37''
  OBSADENIE: archi
 • Symfónia brevis

  pre komorný orchester
  1990 18'
  OBSADENIE: orch: fl, ob, cl, fg, cr, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tri spevy

  na poéziu Miroslava Válka pre soprán a komorný orchester
  1977 9'
  TEXT: Miroslav Válek
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: s, orch/pf
 • zbor a orchester
 • Pridaj sa k piesni

  1962 TEXT: T. Grünner
  OBSADENIE: CF, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre čembalo a sláčikový orchester

  1987 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cmb, archi
 • sólový nástroj
 • Pastorále

  pre sólovú flautu
  1978 9'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: fl
 • Tri fragmenty

  1990 7'
  OBSADENIE: cl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Scherzo

  1976 5'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Mladosť

  1988 15'
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • Romantické miniatúry

  1988 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Spomienky

  Tri lyrické skladby venované V. Čížikovi
  2003 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Tri interlúdiá

  1984 9'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonatina

  per flauto e pianoforte in modo classico
  1983 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Štyri kusy pre fagot a klavír

  1998 OBSADENIE: fg, pf
 • Suita pre violu a klavír

  2007 12'
  OBSADENIE: vl, pf
 • tri nástroje
 • Poetické nálady

  1995 12'
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Trio pre husle, violu a violončelo

  1999 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • štyri nástroje
 • Sedem bagatel

  1979 7'
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc
 • Za cisára pána…

  Groteska quasi „Schraml“ pre Požoň sentimentál
  2000 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Prelúdiá

  1979 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Akvarely

  1977 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Doletelo spevné vtáča

  1992 6'
  TEXT: Martin Rázus
  OBSADENIE: b, pf
 • inštruktívne
 • Môjmu synovi

  Malá suita pre klavír
  1977 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Pozdrav

  1980 10'
  OBSADENIE: pf
 • Malá suita

  pre akordeón
  1996 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ac
 • úpravy folklóru
 • Dumka a tanec

  1961 OBSADENIE: orch
 • Ide deva

  1962 OBSADENIE: v, CM, orch
 • V novoveském šírem poli

  1962 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Tanec z južného Slovenska

  1963 6'
  OBSADENIE: orch
 • Dve ľudové piesne

  1964 OBSADENIE: a, orch
 • Tanec zo stredného Slovenska

  1965 5'
  OBSADENIE: orch
 • Tanec z východného Slovenska

  1971 4'
  OBSADENIE: orch
 • Hej, hore háj, dolu háj

  1975 OBSADENIE: br, orch
 • Nebanovala bych

  1975 OBSADENIE: a, orch
 • Päť slovenských ľudových piesní

  pre tenor a orchester
  1977 14' 31''
  OBSADENIE: t, orch
 • Dve piesne z Kokavy

  1978 OBSADENIE: s, br, orch
 • Dve ľudové piesne

  1979 OBSADENIE: s, orch
 • Na zelenej lúke

  1983 OBSADENIE: a, orch
 • Pod Zoborom

  1983 OBSADENIE: orch
 • Regrútska nálada

  1983 OBSADENIE: orch
 • Zavejže vetríček

  1983 OBSADENIE: s, orch
 • Svadobné piesne z Lešti

  1984 8'
  OBSADENIE: orch
 • Od Pukanca

  1985 OBSADENIE: orch
 • Ej, koňare, koňare

  1986 OBSADENIE: CM, orch
 • Hej, kukurička

  1986 OBSADENIE: CM, orch
 • Nad Myjavou vyšla hviezda

  1986 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Pod javorkem, pod zeleným

  1986 OBSADENIE: orch
 • Dve zo stredného Slovenska

  1989 OBSADENIE: br, orch
 • Vysoko zornička

  1989 OBSADENIE: br, orch
 • Dumka a tanec

  1992 OBSADENIE: orch
 • Dve ľudové balady zo stredného Slovenska

  1999 OBSADENIE: s, fl, cl, ar/zmb, 2vn, vl, vc, cb
 • miešaný zbor
 • Odišiel šuhajko

  1962 TEXT: Ľ. Ďurčeková
  OBSADENIE: v, CM
 • Lapotadlo

  1986 6'
  TEXT: bez textu
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • hudba k poézii
 • EL TORO

  OBSADENIE: orch
 • Na krásnu záhradu

  OBSADENIE: orch
 • O dvanástej komnate

  OBSADENIE: CF, archi
 • Poézia národného klasicizmu

  OBSADENIE: orch
 • Snehulienka a sedem trpaslíkov

  OBSADENIE: orch
 • Z lyrickej tvorby romantickej generácie

  OBSADENIE: orch

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ČÍŽIK, Vladimír: Bagin Pavol
  1986 Slovenskí dirigenti a zbormajstri, Opus, Bratislava 1986, s. 66–70
 • Umelecká kritika a publicistika
 • JAKUBCOVÁ, Danica: „Nechajte súdruha, veď sú tu zahraniční hostia...” [rozhovor]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 18–20
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Otvárací koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 22
 • BLAHO, Vladimír: Za Pavlom Baginom
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 19
 • BUBNÁŠ, Juraj: Pavol Bagin: Chamber Music [recenzia CD]
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 414–415
 • ČÍŽIK, Vladimír: Kytička spomienok súpútnikovi. K jubileu Pavla Bagina
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 4
 • PODRACKÝ, Igor: Nad tvorbou Pavla Bagina
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 20, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: V očakávaní umeleckých víťazstiev
  So šéfom Opery SND, Pavlom Baginom, o nastávajúcej sezóne
  1972 Hudobný život, Obzor, Bratislava roč. 4, 1972, č. 16, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Eugen Suchoň – pedagóg a človek
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 183–188

Diskografia

 • Foto: Pavol Bagin: Chamber Music PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC
  2011 CD – Hudobný fond SF00652131
  1. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
  2. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Pavol Bagin: Pastorále
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto
  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo
   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry
   Daniela Kardošová (pf)
  7. Pavol Bagin: Poetické nálady
   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)
 • Foto: OPUS 100 – Peter Dvorský '77, Slovenské ľudové piesne OPUS 100 – PETER DVORSKÝ '77, SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  2009 CD – Opus 91 0111-2
  1. Giuseppe Verdi: Questa o quella (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Parmi veder le lagrime (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Giuseppe Verdi: De' miei bollenti spiriti
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Friedrich von Flotow: Ach, so fromm (Marta)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Gaetano Donizetti: Lucia z Lammermooru
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Jules Massenet: Pourquoi me réveiller (Werther)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Giacomo Puccini: Che gelida manina (Bohéma)
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  8. Giacomo Puccini: E lucevan le stelle (Tosca)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Francesco Cilea: Arlesanka
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  10. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  11. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  12. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0092-2231
  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Pavol Bagin: Lapotadlo
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Ej, zahoreli zore : Spieva Margita Skyvová EJ, ZAHORELI ZORE : SPIEVA MARGITA SKYVOVÁ
  1986 LP – Opus 9117 1796
  1. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Ďaleká paseka
   Margita Skyvová (v), Štefan Hudec (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  3. Tibor Andrašovan: Ej, zahoreli zore
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Mužská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  4. Tibor Andrašovan: Tri piesne zo stredného Slovenska
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Piesne zo Zemplína
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Červené jabĺčko
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  7. Milan Ješko: Zdaleka ja poznám
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (dir.)
  8. Igor Bázlik: Čie sa to ovečky
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)
  9. Ivan Dubecký: Dolinôčka, dolina
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Igor Bázlik: Večer je, je večer
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Pavol Bagin (dir.)
  11. Bartolomej Urbanec: Keby som ja mala sokolove krídla
   Margita Skyvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Szelepcsényi (dir.)
  12. Ondrej Demo: Ej, nad Branovo
   Margita Skyvová (v), Dievčenská spevácka skupina, Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Juraj Hatrík, Pavol Bagin SLOVAK CHAMBER MUSIC – JURAJ HATRÍK, PAVOL BAGIN
  1985 LP – Opus 9110 1621
  1. Juraj Hatrík: Ponorená hudba
   Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Hanuš Domanský, Pavol Bagin, Ladislav Holoubek HANUŠ DOMANSKÝ, PAVOL BAGIN, LADISLAV HOLOUBEK
  1983 LP – Opus 9110 1478
  1. Hanuš Domanský: Symfónia
   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
  2. Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester
   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
  3. Ladislav Holoubek: Genezis op. 70
   Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Marmuriena naša : Spieva Anna Hulejová MARMURIENA NAŠA : SPIEVA ANNA HULEJOVÁ
  1980 LP – Opus 9117 0928
  1. trad.: Dve žartovné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Rinalda Oláha
  2. trad.: Keď ja umriem
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša
  3. trad.: Trávnice z Liptovských Sliačov
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v)
  4. trad.: Dve tanečné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  5. Štefan Molota: Tri piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  6. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme
   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  7. Igor Bázlik: Usniže mi, usni
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  8. Igor Bázlik: Môže vám mať moja
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  9. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  10. Svetozár Stračina: Liptovské lúky
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v), Spevácky skupina súboru Lúčnica so sprievodom cimbalu, Július Karaba (dir.)
  11. Svetozár Stračina: Spevy zimného slnovratu
   Anna Hulejová (v), Libuše Váchalová (ar), Členovia orchestra súboru Lúčnica
 • Foto: Peter Dvorský – Slovenské ľudové piesne PETER DVORSKÝ – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1980 LP – Opus 9117 0953
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  2. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  3. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Mikuláš Schneider-Trnavský : Z piesňovej tvorby MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : Z PIESŇOVEJ TVORBY
  1979 LP – Opus 9112 0782
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Vtedy sa mi prisnejú
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Naším malým oblôčkom
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9110 0756
  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester
   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Georg Friedrich Händel: 12 Concerti grossi, op. 6 GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: 12 CONCERTI GROSSI, OP. 6
  LP – Opus 9110 1671-74
  1. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G major Op. 6 No. 1
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  2. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  3. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in E minor Op. 6 No. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  4. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A minor Op. 6 No. 4
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  5. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D major Op. 6 No. 5
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  6. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G minor Op. 6 No. 6
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  7. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B flat major Op. 6 No. 7
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  8. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in C minor Op. 6 No. 8
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  9. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 9
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  10. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D minor Op. 6 No. 10
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  11. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A major Op. 6 No. 11
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  12. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B minor Op. 6 No. 12
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

Ocenenia

 • titul zaslúžilý umelec
  1981
 • Cena Zväzu slovenských dramatických umelcov
  1979
 • Cena Ministerstva kultúry SSR
  1978
 • Cena ministra národnej obrany
  1966
 • Cena Víta Nejedlého
  1966

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Bagin: Suita pre violu a klavír
  13. 1.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Pavol Bagin: Spomienky
  Tri lyrické skladby venované V. Čížikovi
  23. 3.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Čížik (pf)
 • Pavol Bagin: Dve ľudové balady zo stredného Slovenska
  12. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudová hudba Miroslava Dudíka, Miroslav Šmíd (dir.)
 • Pavol Bagin: Za cisára pána…
  Groteska quasi „Schraml“ pre Požoň sentimentál
  14. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Pavol Bagin: Ister
  symfonická skica pre veľký symfonický orchester
  21. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Pavol Bagin: Štyri kusy pre fagot a klavír
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hanzel (fg), Valéria Kelly (pf)
 • Pavol Bagin: Poetické nálady
  12. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
 • Pavol Bagin: Symfónia brevis
  pre komorný orchester
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.)
 • Pavol Bagin: Mladosť
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)
 • Pavol Bagin: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
  15. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marica Dobiášová (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Pavol Bagin: Allegro festivo
  koncertná predohra
  14. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Pavol Bagin: Sinfonietta slovaca
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
 • Pavol Bagin: Sedem bagatel
  8. 1981 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Galéria Miloša Bazovského, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Quattro soli da camera, Peter Drlička (cl), V. Laciková (vn), Marián Banda (vl), Pavel Fajta (vc)
 • Pavol Bagin: Prelúdiá
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Pavol Bagin: Pastorále
  pre sólovú flautu
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Pavol Bagin: Tri spevy
  na poéziu Miroslava Válka pre soprán a komorný orchester
  9. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Eugen Suchoň: Prielom ESD 97
  Symfonický obraz pre veľký orchester
  29. 8.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Milan Novák: Tri skladby
  pre hoboj a orchester (klavír)
  19. 11.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Vojenský umelecký súbor, Pavol Bagin (dir.)
 • Pavol Bagin: Tri fragmenty
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

Audio

 • Bagin, Pavol: Hudba pre sláčikové nástroje


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 07. 2018