• 1981

  čestný titul Zaslúžilý umelec

 • 1979

  Cena Zväzu slovenských dramatických umelcov

 • 1978

  Cena Ministerstva kultúry SSR

 • 1966

  Cena ministra národnej obrany

 • 1966

  Cena Víta Nejedlého

x