Profil osobnosti

Foto: Vladimír Bokes Autor: Pavel Kastl

Vladimír Bokes

11. 1. 1946 Bratislava

www.vladimir.bokes.org

vážna hudba
skladba
pedagóg – skladba

Bio

Bio

1960 – 1965
Konzervatórium v Bratislave (violončelo a kompozícia – Juraj Pospíšil)
1965 – 1970
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes, Dezider Kardoš)
1970 – 1975
pedagóg hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave
1975 – 1982
pedagóg teoretických predmetov na VŠMU
1982 – 2014
pedagóg kompozície na VŠMU
1993
profesor VŠMU
1993 – 1998
predseda festivalového výboru medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos
2002 – 2014
predseda Rady Hudobného fondu
2014 – 2017
pedagóg skladby na Konzervatóriu v Bratislave

"Bokesovu tvorbu od začiatku ovplyvnila poetika Druhej viedenskej školy, dodekafónia a serializmus, ako aj technológie povojnovej avantgardy (Sequenza, 1965; Klavírne trio, 1967). Aj neskôr ostal verný racionálnym metódam kreovania hudobného materiálu. V hľadaní vlastnej cesty postupne dospel od polyrytmie, polymetrie až k aleatorike, pričom sa jednotiacim prvkom v jeho kompozíciách stal princíp zlatého rezu, Fibonacciho rad, ktorý aplikuje na horizontálny i vertikálny parameter hudobného diela (Nokturno, 1975; Spôsob ticha, 1977; Dobrý deň, Mr. Fibonacci, 1977; Koncert pre klavír a orchester, 1976). Absolútnu kontrolu a organizáciu kombinuje s princípmi aleatoriky (Línie pre 12 spevákov, 1978). Konfrontuje tak princípy prísnej organizácie s náhodnými operáciami. Ťažisko Bokesovej tvorby spočíva v orchestrálnej a komornej tvorbe. Bokesova orientácia na technológie avantgardnej 'západnej hudby' spôsobila, že verejné i rozhlasové predvádzanie jeho tvorby bolo v osemdesiatych rokoch zakázané."

 

(GODÁROVÁ, Katarína: Vladimír Bokes. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 51.)

Diela

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • JAVORKA, Peter: Skica ku piesňovej tvorbe Vladimíra Bokesa
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 1-2, s. 2-3
 • BUBNÁŠ, Juraj: Poznámky ku komornej tvorbe Vladimíra Bokesa
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 363–368
 • CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger
  2008 Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, Kraków 2008, s. 239–245
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 15-17
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019
  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 6
 • VACHOVÁ, Zuzana: Vladimír Bokes: Mladý skladateľ sa potrebuje búriť a hnevať
  2019 In: mojakultura.sk/vladimir-bokes-mlady-skladatel-sa-potrebuje-burit-a-hnevat/
  Moja kultúra 2019
 • red.: Ceny Hudobného fondu 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 6
 • CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba
  Zrelosť Moyzesovho kvarteta
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 12
 • KOLÁŘ, Robert: Vladimír Bokes : Symphonies [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 51
 • BUBNÁŠ, Juraj: Jubilant Vladimír Bokes
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 3
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 3-4, s. 26-29
 • FERENČÍK, Peter Dan: Vladimír Bokes: Spokojnosť... spokojnosť s tým čo som urobil. Ten pocit je nezaplatiteľný...
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 1-2, s. 28-36
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 7–8
 • ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci
  Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17
 • KATINA, Peter: Enikő Ginzery : Overflowing Crystals [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 55
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Primát komornej hudby
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 12–13
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 9
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská filharmónia [Symfonický orchester VŠMU]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 3
 • CHALUPKA, Ľubomír: Melos-Étos 2011. 11: Sergej Kopčák, Quasars Ensemble
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 17–18
 • KOLÁŘ, Robert: V. Bokes: Študent kompozície má byť vo svojom odbore na čele vývoja
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 11, s. 17
 • HATRÍK, Juraj: Jubilanti... Vladimír Bokes
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 30
 • ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 2, s. 10
 • KRÁK, Egon: S hudobným skladateľom a pedagógom Vladimírom Bokesom
  2001 Slovenská hudba roč. 27, 2001, č. 1, s. 92–98
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba vzdoru – s Vladimírom Bokesom
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 7, s. 9
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: V. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Otvárací koncert
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 6, s. 1
 • -š-: Nová tvorba v Klariskách
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 15, s. 2
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 6, s. 3
 • PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 22, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • PODRACKÝ, Igor: V znamení premiér
  Hodnotíme otvárací koncert III. Týždňa novej slovenskej hudby
  1978 Večerník roč. 23, 1978, č. 37 (21. 2.), s. 5
 • ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 11, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  Koncerty komornej hudby : 27. II. 1976
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 5, 7
 • PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 23, s. 3
 • Výborná reprezentácia
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 4, s. 2
 • ČÁRSKA, Etela: Letné komorné koncerty
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 17, s. 4
 • KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Matiné mladých
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 8, s. 7
 • ČÍŽIK, Vladimír: Košické koncerty
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 8, s. 4
 • MÉSÁROŠOVÁ, M.: Na čom pracujete?
  ...odpovedá skladateľ Vladimír Bokes, profesor Konzervatória
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 1, s. 2
 • GRS: Na začiatku cesty
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 11, s. 4–5
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Predstavuje sa : Vladimír Bokes
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 23, s. 2
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 5, s. 4
 • VAJDA, Igor: Noví absolventi VŠMU
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 9, s. 4
 • VAJDA, Igor: Klavirista s perspektívou
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 2, s. 4
 • ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 9-10, s. 442
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Bokes: Sláčikovo kvarteto č. 2 op. 18
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 2, s. 34–37
 • KRÁK, Egon: Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53 (Nachádzanie súvislostí súčasného diela)
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 21, s. 3, 11
 • PEJHOVSKÝ, Miroslav: Vladimír Bokes: Detský cyklus pre klavír, dielo 13
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 6, s. 2
 • KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Vladimír Bokes: Dychové kvinteto
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 23, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Pierre Boulez est vivant
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 4
 • Reagujete : AD HŽ 3/2011: Žalostné a kvílivé – reakcia Borisa Lenka
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 2
 • Miesto Juraja Pospíšila v slovenskej kompozičnej škole
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 357–362
 • Melos-Étos včera, dnes a zajtra
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 15
 • K rekonštrukcii pôvodného znenia opery "Krútňava"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 219–234
 • Krútňava okolo Krútňavy
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 271–281
 • Wahrheit nach 50 Jahren. Das Christliche und Westliche in Eugen Suchoňs "Katrena" (Rekonstruktion des Urtextes)
  2006 Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 57–66
 • Minimálne, či maximálne?
  2005 Od Perotina po Reicha (zborník z vedeckej konferencie Melos-Étos 2005), Hudobné centrum 2005, s. 212–216
 • Opäť hudba bez hraníc
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 7–8, s. 6
 • Princíp zlatého rezu v hudobnej kompozícii
  1998 Slovenská hudba 1998, č. 1–2, s. 59–64
 • Medzi Východom a Západom
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 201–205
 • Cantate Domino Canticum Novum. Sakrálna tvorba Igora Stravinského
  1995 Slovenská hudba 1995, č. 1, s. 38–53
 • Metamorfózy komunikatívnosti
  1995 Zborník Hudba a totalita/Hudba ako posolstvo. Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 222–225
 • Skladateľ a spoločnosť
  1994 Zborník prednášok pedagógov VŠMU 1994, s. 17
 • Úvaha o komunikatívnosti
  1988 Hudobný život 1988, č. 14, s. 5
 • Možnosť sebarealizácie
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 3, s. 3
 • Bienále novej hudby
  Záhreb 1977
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 12, s. 8
 • Pocta národnému umelcovi Alexandrovi Moyzesovi
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 16, s. 3

Diskografia

 • Foto: Vladimír Bokes : Symphonies VLADIMÍR BOKES : SYMPHONIES
  2015 CD – Hudobný fond SF 0090213103
  1. Vladimír Bokes: Symfónia č. 2, op. 24
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Zuzana Bandúrová ZUZANA BANDÚROVÁ
  2014 CD – Akademie múzických umění v Praze
  1. Marián Zavarský: Talking to the silver god
   Zuzana Bandúrová (fl)
  2. Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
   Zuzana Bandúrová (fl), Olga Dlabačová (cmb)
  3. Lucia Papanetzová: Tiene
   Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)
  4. Jaroslav Pelikán: Sonatina Brasileira pre flautu a klavír
   Zuzana Bandúrová (fl), Eva Hutyrová (pf)
  5. Ondřej Kukal: Koncert pre flautu a orchester "Flautianna" op. 23
   Zuzana Bandúrová (fl), Orchestr Berg, Peter Vrábel (dir.)
 • Foto: Enikö Ginzery – Overflowing Crystals ENIKÖ GINZERY – OVERFLOWING CRYSTALS
  2013 CD – Hevhetia HV 0054-2-331
  1. Vladimír Bokes: Csárdás Enikőnek, op. 76
   Enikő Ginzery (zmb)
  2. István Láng: Concer duotanta
   Enikő Ginzery (zmb), András Fejér (tn)
  3. Theo Brandmüller: 5 Biilder der Nacht
   Enikő Ginzery (zmb)
  4. Hans Joachim Hespos: Santûr
   Enikő Ginzery (zmb)
  5. Luigi Manfrin: Overflowing Crystals II
   Enikő Ginzery (zmb), András Fejér (tn)
  6. Juraj Hatrík: Für Enikő – Slza v oku
   Enikő Ginzery (zmb)
  7. Juraj Hatrík: Für Enikő – Ťažké rozhodnutie
   Enikő Ginzery (zmb)
  8. Juraj Hatrík: Für Enikő – Tiché svetlo
   Enikő Ginzery (zmb)
  9. Juraj Hatrík: Für Enikő – Hommage a Hesse
   Enikő Ginzery (zmb)
 • Foto: Sergej Kopčák – Posledné slová SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ
  2012 CD – Hudobné centrum HC 10035
  1. Ilja Zeljenka: Tri slová
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Roman Berger: Tenebrae
   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
  2011 CD – Pavlík Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Vladimír Bokes – Chamber Music VLADIMÍR BOKES – CHAMBER MUSIC
  2009 CD – SF 00592131
  1. Vladimír Bokes: Sequenza
   Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
   Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
  3. Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
   Trio Dounia, Babette Andruk (vn), Barbara Brauckmann (vc), Christiane Lüder (ac)
  5. Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  6. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 5, op. 79
   Ivan Buffa (pf)
  7. Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: DUAL DUAL
  2008 CD – Phonedition
  1. Cláudio Carneiro: Avena Ruda
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  2. Ângela Lopes: Dual
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  3. Álvaro Salazar: Intermezzo IV/A
   Sofia Lourenço (pf)
  4. Bohuslav Martinů: Sonáta pre flautu a klavír
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  5. Leoš Janáček: Pochod modráčků
   Monika Štreitová (flp), Sofia Lourenço (pf)
  6. Álvaro Salazar: Palimpsestos
   Monika Štreitová (fl)
  7. Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
  8. Roman Berger: Ex abrupto
   Monika Štreitová (fl), Sofia Lourenço (pf)
 • Foto: Slovak Music for Double Bass and Piano SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2008 CD – Diskant DK 0116-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: New Slovak Music for Piano NEW SLOVAK MUSIC FOR PIANO
  2007 CD – Hevhetia HV 0021-2-131
  1. Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
   Ivan Buffa (pf)
  2. Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
   Ivan Buffa (pf)
  3. Vladimír Godár: Trigram
   Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: Valčík D dur
   Ivan Buffa (pf)
  5. Boško Milaković: Opera (per) Buffa
   Ivan Buffa (pf)
  6. Viera Janárčeková: Splitter - Nackt
   Ivan Buffa (pf)
  7. Ivan Buffa: ...Impulzy...Ozveny...Sny...
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
  8. Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
   Ivan Buffa (pf)
  9. Vladimír Godár: Emmeleia
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Luminiscence LUMINISCENCE
  2006 CD – Slovart Records SR-0063
  1. Claude Debussy: Syrinx
   Monika Štreitová (fl)
  2. Pierre André Bovéy: Lors Surei de la nuit grise
   Monika Štreitová (fl)
  3. Martin Smolka: Adelheid
   Monika Štreitová (fl)
  4. Martin Marek: Borin
   Monika Štreitová (fl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Monika Štreitová (fl)
  6. Jan Dušek: Scherzo sonáta
   Monika Štreitová (fl)
  7. Giacinto Scelsi: Sonáta
   Monika Štreitová (fl)
  8. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Monika Štreitová (fl)
  9. Vladimír Bokes: Variácie na tému Haydnovej Londýnskej symfónie, op. 57
   Monika Štreitová (fl)
  10. Giacinto Scelsi: PWYLL
   Monika Štreitová (fl)
  11. Edgard Varèse: Density 21,5
   Monika Štreitová (fl)
  12. Petra Bachratá: Luminiscencia
   Monika Štreitová (fl)
 • Foto: Seven Through Five - Societa Rigata SEVEN THROUGH FIVE - SOCIETA RIGATA
  2001 CD – Slovart Records SR-0044
  1. Marián Lejava: Seven bagatelles
   Societa Rigata
  2. Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3
   Societa Rigata
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Societa Rigata
  4. Juraj Vajó: Bez názvu
   Societa Rigata
  5. Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40
   Societa Rigata
  6. Petra Bachratá: Choral e canon
   Societa Rigata
  7. Iris Szeghy: Afforismi
   Societa Rigata
  8. Marián Lejava: seven through five (notturno no. 3)
   Societa Rigata
 • Foto: Vladimír Bokes – Music for Piano VLADIMÍR BOKES – MUSIC FOR PIANO
  2001 CD – Hudobný fond SF 00322131
  1. Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 2, op. 29
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 4, op. 48
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Hanuš Domanský, Vladimír Bokes, Ilja Zeljenka, Jozef Podprocký HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ
  1989 LP – Opus 9110 1778
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Štátna filharmónia Brno, Rudolf Krečmer (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Spevy nášho ľudu SPEVY NÁŠHO ĽUDU
  1987 LP – Opus 9117 1909
  1. Ivan Hrušovský: Na lúke
   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša
   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  6. Hanuš Domanský: Kraviarky
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  7. Igor Dibák: Na salaši
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Ouvertura
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2017 za dielo Missa posoniensis, op. 55
 • Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho
  2009
 • Cena hudobnej kritiky
  2001 za doterajšiu tvorbu
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1991 za dielo Symfónia č. 3, op. 36
  s prihliadnutím na doterajšiu tvorbu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Bokes: Sólo pre gitaru, op. 91
  21. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Sviatok hudby, Seminárna sála Univerzitnej knižnice, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
 • Vladimír Bokes: Sláčikové kvarteto č. 4, op. 92
  13. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Bokes: Missa posoniensis, op. 55
  pre sóla, zbor, organ a orchester
  14. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Eva Garajová (a), Maxim Kutsenko (t), Martin Gurbaľ (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
 • Vladimír Bokes: Departures, op. 85
  Šesť piesní pre bas a komorný súbor na básne S. D. Šimka
  11. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes 70 – "Umenie miniatúry", Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Dva kánony
  11. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes 70 – "Umenie miniatúry", Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Peter Mosorjak (vn), Martin Mosorjak (cl), Attila Jankó (fg)
 • Vladimír Bokes: Sláčikové trio
  11. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes 70 – "Umenie miniatúry", Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Peter Mosorjak (vn), Eszter Krulik (vn), Ján Bogdan (vc)
 • Vladimír Bokes: Apostrofy
  pre klavír
  10. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Pièce I.
  pour piano
  10. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre violončelo a klavír, op. 34
  10. 1.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Bogdan (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Tri klavírne skladby
  14. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Premiéry 2015, Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sexteto
  pre flautu, klarinet, pozaunu, husle, violu a violončelo
  8. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Musica per Ligeti, op. 90
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (mil), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Vladimír Bokes: Fragmenty
  pre komorný súbor
  10. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Tri žalmy, op. 89
  pre spev a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Ondrej Veselý (gui)
 • Vladimír Bokes: Pater noster, op. 56a
  pre basbarytón a trúbku
  13. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Benci (bbr), István Siket (tr)
 • Vladimír Bokes: Concertino, op. 88
  pre violončelo a komorný súbor
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Fúga pre 7 nástrojov, op. 87
  1. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 7, op. 80
  pre orchester
  4. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
  pre 10 nástrojov
  25. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  One Year After, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatína, op. 82b
  pre basovú flautu
  14. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (flb)
 • Vladimír Bokes: Musique triste, op. 68
  pour trio à cordes
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Natália Nagyová (vn), Michal Holenda (vl), Gregor Regeš (vc), Peter Duchnický (dir.)
 • Vladimír Bokes: Pražské trio, op. 77
  pre flautu, hoboj a klarinet
  5. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Vladimír Bokes: Eugen Suchoň: Krútňava
  Rekonštrukcia pôvodného znenia diela
  18. 10.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Štátna opera Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Bokes: Dva duchovné spevy, op. 65
  pre miešaný zbor
  23. 4.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Aula EF Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Miešaný zbor Konzervatória J. L. Bellu, Katarína Koreňová (dir.)
  Premiéra časti Loquere mihi (St. Elisabeth).
 • Vladimír Bokes: Appeal, op. 83
  pre cimbal a sláčikový orchester
  6. 4.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 5, op. 79
  10. 2.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Sequenza
  pre 9 nástrojov
  9. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatína, op. 82
  pre violu a klavír
  28. 10.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Remembering to..., op. 78
  pre flautu, klarinet, akordeón a klavír
  18. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Jozef Eliáš (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
  pre husle (klarinet) a klavír
  15. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Valčík D dur
  pre klavír
  15. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
  pre husle, violončelo a akordeón
  13. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio Dounia
 • Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
  pre dvoje huslí, violu, violončelo a klavír
  18. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
  pre klavír
  9. 5.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Effeta, op. 74
  pre alty a basy (zbor) a organ
  23. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný zbor SOOZVUK, Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 6, op. 73
  pre orchester
  7. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)
 • Vladimír Bokes: Divertimento, op. 72
  pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
  10. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Societa Rigata, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 3, op. 32
  20. 1.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Sympózium básní, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf)
 • Vladimír Bokes: Ária Margaréty, op. 71
  pre klarinet a basklarinet
  15. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gréta Jašková (cl), Harry Sparnaay (clb)
 • Vladimír Bokes: Variations concertantes d’un thème de Zdeněk Fibich, op. 54
  pre klavír a orchester
  18. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Zamborská (pf), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Vladimír Bokes: J. S. Bach: Prelúdium h mol, BWv 869 (Dobre temperovaný klavír I)
  pre 8 nástrojov
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after (Johann Sebastian Bach), Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: Dva duchovné spevy, op. 65
  pre miešaný zbor
  21. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  Premiéra časti St. Martin.
 • Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
  pre flautu, klarinet, husle, violončelo a klavír
  8. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Concorde
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  pre kontrabas a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
  pre husle sólo
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štefan Gyöpös (vn)
 • Vladimír Bokes: Commedia dell'arte, op. 61
  Ária pre tenor a klavír (súbor Požoň sentimentál)
  17. 5.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Marián Vojtko (t), Požoň sentimentál
 • Vladimír Bokes: Capriccio pour flute et clavecin ou piano, op. 64
  1998 Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Tomáš Nemec (pf)
 • Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Vladimír Bokes: Rondo, op. 67
  pre hoboj a fagot
  9. 2.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Societa Rigata, Zuzana Kurimská Greková (ob), Adriana Vessová (fg)
 • Vladimír Bokes: D. Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2
  (dokončenie a inštrumentácia)
  30. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu
  (transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Vladimír Bokes: Variácie na tému Jána Egryho, op. 60
  pre dychové okteto
  12. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové okteto
 • Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40
  pre flautu, hoboj, fagot a klavír
  12. 2.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Societa Rigata
 • Vladimír Bokes: Sláčikové kvarteto č. 3, op. 44
  25. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Vladimír Bokes: Variácie na tému Jána Cikkera, op. 58
  pre klarinet
  19. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Miroslav Lago (cl)
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 3, op. 42
  13. 12.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Vladimír Bokes: Ave Maria, op. 56b
  pre soprán a sláčikové kvarteto
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (s), Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Bokes: 12 variácií na tému Paulína Bajana z roku 1758, op. 46
  pre klavír
  3. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: Inquieto, op. 49
  pre klarinet a klavír
  8. 3.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
 • Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53
  pre klavír
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
  10. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36
  pre orchester
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 5, op. 51
  pre orchester
  10. 3.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Vladimír Bokes: Hudba pre organ a dychové nástroje, op. 50
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Imrich Szabó (org), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 4, op. 48
  13. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf)
 • Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 2, op. 45
  9. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Ľudovít Marcinger (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatína pre husle a klavír, op. 16a
  19. 3.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Grasalkovičov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
  pre husle (klarinet) a klavír
  13. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
 • Vladimír Bokes: Tri letné prelúdiá, op. 43
  10. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
 • Vladimír Bokes: Malé variácie, op. 13b
  pre husle a klavír
  9. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Miloš Branský (vn), Ladislav Lali (pf)
 • Vladimír Bokes: Suita, op. 39a
  pre štvorručný klavír
  9. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Milena Bernáthová (pf4m), Nicol Kašayová (pf4m), Laura Kilianová (pf4m), Timea Štrompfová (pf4m)
 • Vladimír Bokes: Suita, op. 39b
  pre klavír a sláčiky
  9. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Musica Iuvenalis, Artem Podhájecký (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 2, op. 29
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 2, op. 24
  pre orchester
  18. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Vladimír Bokes: Spôsob ticha, op. 22
  Cyklus pre bas a štyri nástroje na básne J. Mihalkoviča
  28. 5.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b)
 • Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša
  24. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Vladimír Bokes: Tri slovenské ľudové piesne
  pre zbor
  1979 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Slovenský ľudový umelecký kolektív
 • Vladimír Bokes: Na svoj spôsob, op. 26
  Cyklus piesní pre ženský hlas a klavír na básne J. Mihalkoviča
  21. 11.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dolná Krupá, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Bukoveczka (ms), Zlatica Poulová (pf)
 • Vladimír Bokes: Línie, op. 25
  pre 12 spevákov
  16. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Vladimír Bokes: Dobrý deň, Mr. Fibonacci, op. 23
  Cyklus klavírnych skladieb
  31. 7.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Jana Nácovská (pf)
 • Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
  20. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 2, op. 19
  10. 8.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Vladimír Bokes: Nokturno, op. 20
  pre flautu a gitaru
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Vladimír Bokes: Sláčikové kvarteto č. 2, op. 18
  30. 6.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Košické kvarteto
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 1, op. 17
  12. 11.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Kadencia na pamiatku Pabla Picassa, op. 16b
  pre flautu a gitaru
  6. 8.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nádvorie Starej radnice, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Vladimír Bokes: Tri tance, op. 15b
  pre dva klavíry
  4. 8.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Eva Salayová (pf), Ján Salay (pf)
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 1, op. 11
  21. 3.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Vladimír Bokes: Symfonické variácie, op. 14
  14. 3.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Urs Schneider (dir.)
 • Vladimír Bokes: Madrigal pre sláčikový orchester, op. 5b
  24. 5.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)
 • Vladimír Bokes: Sonatína č. 1, op. 9
  pre dvoje huslí
  20. 3.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 1, op. 8
  pre orchester
  21. 4.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
  pre klavír
  13. 1.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Diplomový recitál, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
  Ciaccona pre husle sólo
  29. 9.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Vladimír Bokes: Partita pre klavír, op. 1
  11. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Bokes: Musique triste, op. 68
  pour trio à cordes
  20. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble
 • Vladimír Bokes: Fúga pre 7 nástrojov, op. 87
  18. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: Comments on Departures, op. 86
  pre šesť nástrojov
  21. 11.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncertná sieň Konzervatória v Českých Budějoviciach, České Budějovice, CZ
  INTERPRETI: Ensemble MoEns
 • Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
  pre 10 nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Bokes: Remembering to..., op. 78
  pre flautu, klarinet, akordeón a klavír
  23. 8.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostravské dni novej hudby, Janáčkova konzervatoř, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Ensemble Neue Musik Bratislava
 • Vladimír Bokes: Divertimento per orchestra da camera
  (úprava Divertimenta, op. 72)
  7. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Drážďany, DE
  INTERPRETI: Sinfonietta Dresden, Milko Kersten (dir.)
 • Vladimír Bokes: Csárdás Enikőnek, op. 76
  pre cimbal
  7. 4.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ost-West-Podium, Neue Musik aus Ungarn und der Slowakei, Lutherkirche, Kassel, DE
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Vladimír Bokes: Pražské trio, op. 77
  pre flautu, hoboj a klarinet
  10. 11.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Študenti AMU Praha
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  pre kontrabas a klavír
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Chicago, US
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Haydn pri počítači
  (úprava prvej časti Suity, op. 39b)
  29. 1.
  1995
  Prvé uvedenie v zahraničí
  UK
  INTERPRETI: Kingston University Orchestra, K. Jones (dir.)
 • Vladimír Bokes: Variácie na tému Haydnovej Londýnskej symfónie, op. 57
  pre flautu sólo
  27. 3.
  1993
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nottingham, UK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl)
 • Vladimír Bokes: Suita pre violončelo, op. 47
  8. 11.
  1989
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Janáčkova akademie múzických umění, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Červenák (vc)
 • Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
  pre dvoje huslí, violu, violončelo a klavír
  23. 10.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Drážďany, DE
  INTERPRETI: Robert-Schumann-Quintett
 • Vladimír Bokes: Prelúdium a fúga, op. 37
  pre organ
  23. 11.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Vladimír Bokes: Sonatína pre violončelo a klavír, op. 39d
  1985 Prvé uvedenie v zahraničí
  Riga, LV
  INTERPRETI: Richard Vandra (vc), Daniela Rusó (pf)
 • Vladimír Bokes: Tri miniatúry, op. 33
  pre gitaru
  1982 Prvé uvedenie v zahraničí
  Budapešť, HU
  INTERPRETI: Jozef Zsapka (gui)
 • Vladimír Bokes: Dychové kvinteto č. 2, op. 19
  13. 9.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Baranów, PL
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

Fotogaléria

 • Foto: Vladimír Bokes 2000 Vladimír Bokes

 • Foto: Melos-Étos 1997 1997 Melos-Étos 1997

 • Foto: Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes 1985 Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák

Audio

 • Bokes, Vladimír: Koncert č. 2, op. 45


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 12. 2019