Profil osobnosti

Foto: Vladislav Brunner Autor: archív HC

Vladislav Brunner

10. 11. 1943 Brno

vážna hudba
flauta

Bio

Bio

1957 – 1962
Konzervatórium v Bratislave (flauta – Vladislav Brunner st.)
1962
začal študovať na VŠMU (Vladislav Brunner st.)
1962
pôsobil ako prvý flautista SOČR-u v Bratislave
od 1963
sólistické vystupovanie
1970
spoluzakladateľ komorného súboru Musici da camera (súbor realizoval množstvo nahrávok pre masmédiá)
od 1969
člen Flautového kvarteta Brunnerovcov (spolu s bratmi Milanom a Jurajom a s otcom)
od 1972
člen dychového ansámblu Bratislavská komorná harmónia
od 1977
do súčasnosti žije a pôsobí vo Frankfurte nad Mohanom, vyučuje na tamojšej Hochschule für Musik und darstellende Kunst (1985 docent, 1990 profesor h. c. a od 2003 riadny profesor); tam založil Brunner Quartet (spolu so svojimi potomkami Vladislavom ml., Richardom a Elisabeth)
od 2002
lektor medzinárodného majstrovského kurzu Musica arvenzis v Dolnom Kubíne

Dlhoročná prax, bohaté medzinárodné skúsenosti, široký rozhľad vyúsťujú v jedinečné majstrovstvo so špičkovou úrovňou všetkých interpretačných parametrov, ktoré si dokázal udržať aj s pribúdajúcimi rokmi. Vladislav Brunner vždy patril k nadšeným propagátorom pôvodnej slovenskej flautovej literatúry.

Flautové kvarteto Brunnerovcov podnietilo vznik pôvodných slovenských skladieb pre toto obsadenie.

Ťažisko repertoáru dychového súboru Bratislavská komorná harmónia, ktorého bol členom, spočívalo v hudbe klasicizmu s výrazným uprednostnením autorov bratislavskej proveniencie. Brunnerova koncertná aktivita prenikala aj do zahraničia, vystupoval v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Bulharsku a Švajčiarsku. Po usadení sa vo Frankfurte pôsobil či sólisticky účinkoval s telesami: RSO Frankfurt am Main, Concerto Grosso Frankfurt am Main, Deutsche Bachsolisten, Münchener Kammerorchester, Bach-Collegium München, Wiener Kammerorchester, Sütdeutsches Kammerorchester, v Belgicku I Musici Fiamingi. Jeho rozsiahla umelecká činnosť v oblasti komornej hudby zahŕňa spoluprácu s mnohými interpretmi a dirigentmi. Pred odchodom do zahraničia a opätovne po roku 1989 účinkoval ako sólista so špičkovými telesami a združeniami na Slovensku ako SOSRo, SF, ŠF Košice, SKO B. Warchala, ŠKO Žilina, Bratislavskí sólisti, Musica aeterna, Moyzesovo kvarteto, Pressburger Chamber Orchestra, Solistes Européen Luxemburg, ale aj v susednom Česku (Janáčkova filharmónia Ostrava, Musica Bohemica Praha, Komorní orchester Pardubice) a v Maďarsku (Orchester Štátnej opery Budapešť).

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Vladislav Brunner (junior). Profil
  1976 Slovenskí koncertní umelci II. SHF, Bratislava 1976, s. 205 – 209
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Polakovičová, Viera: Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 2
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 29–30
  (Zmienka o vystúpení s Maricou Dobiášovou a Musicou Aeternou)
 • Žiaková, Ivana: Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 12, s. 19
  (27. 10. so SKO BW na čele s Ewaldom Danelom – sólo v Bachovej suite h mol)
 • Dohnalová, Lýdia: Koncerty – a Bach
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 11, s. 24
  (o vystúpení s Jurajom Alexandrom, Maricou Dobiášovou 30. 9. v rámci BHS)
 • Alexander, Juraj: Poznámky diskofila
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 47
  (reflexia na diskografiu Vladislava Brunnera, najmä na flautové diela Georga Philippa Telemanna)
 • Horkay, Tomáš: Slovenská filharmónia
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 11
  (11. 4. dir. Peter Feranec, sólo v Koncerte Františka Bendu)
 • -mj-: Za zdokonaľovaním v Piešťanoch
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 16–17, s. 5
  (reflexia na Medzinárodné interpreatčné kurzy, kde bol Vladislav Brunner lektorom)
 • Jurík, Marián: Flautové sonáty
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 14-15, s. 9
 • -mj-: oznam – po uskutočnení Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch, kde bol Vladislav Brunner lektorom hry na flaute
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 16, s. 2
 • Litschauerová, Nina: Domov zostane domovom. Úprimne sa vyznáva flautista Vladislav Brunner
  1992 Večerník 1992, č. 161 , s. 5
 • Urbancová, Hana: Pondelky v Klariskách – priestor interpretom
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 17, s. 3
  (recitál s Mariánom Lapšanským, o. i. uviedol Bagatelu Miloslava Kořínka a Salvovu Baladu pre flautu sólo)
 • Javorský, Igor: SF v marci
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 11, s. 4
  (Sólo v Mozartovom Koncerte D dur, dir. Zdeněk Košler)
 • Režuchová, Viera: BHS. SOSR
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 23, s. 4
  (S dirigentom Otakarom Trhlíkom stvárnil sólo v Mozartovom Koncerte G dur KV 313)
 • Ondrejičková, Ivica; Brunner, Vladislav: Skôr prísť nemohol. BHS – festival návratov
  1990 Život 1990, č. 45, s. 10 – 11
 • Čížik, Vladimír: Vladislav Brunner
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 1, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 10, s. 4
  (6. a 7. 4., dir. Ľudovít Rajter – sólo v Mozartovom Koncerte KV 314 D dur)
 • Kowalski, Stanislav: Dramaturgia a interpretácia na úrovni : Reprezentatívny filharmonický koncert
  1978 Ľud 1978, č. 85, s. 5
 • Duffek, Kornel: Záver sezóny v Piešťanoch
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 8, s. 4
  (23. 3. s Miloslavom Starostom polorecitál, ktorý patril k najväčším zážitkom sezóny)
 • -č-: Z koncertov MDKO
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 3, s. 4
 • Čížik Vladimír: Mladí v Trenčianskych Tepliciach
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 17, s. 3
  (S Rudolfom Macudzinským uviedli Poulencovu Sonátu)
 • (ki): Znamenitý výkon sólistu
  1974 Ľud 30.11. 1974, s. 5
 • Adamčiaková, Vlasta: Umelci k výročiu SNP
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 9, s. 4
  (14. 3. s Rudolfom Macudzinským uviedli o. i. Macudzinského Fantáziu)
 • Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 3, s. 4
  (S Jelou Špitkovou a Vojtechom Samcom stvárnil concertino v 4. brandenburskom koncerte J. S. Bacha, dir. Ladislav Slovák)
 • Podracký, Igor: BHS. Komorné orchestre [sic!]
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 21, s. 4
  (So ŠF Košice, dir. K. Donath – sólo v Bachovej Suite h mol)
 • Žitná, Viera: Koncerty mladých
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 8, s. 2
  (5. 3. polorecitál s Miloslavom Starostom)
 • Z. M.: Concours international d‘execution musicale
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 21, s. 2
  (Na súťaži v Ženeve si vybojoval striebornú medailu, september 1973)
 • Šišková, Ingeborg: Novinka a hosťujúci dirigent
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 5, s. 4
  (So SOČR s dir. S. Cvetkom stvárnil sólo v Koncerte Františka Bendu)
 • Ursínyová, Terézia: IN’71 v skvelej zostave
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 19, s. 5
  (so SKO hral sólo v Koncerte Josepha Touchemoulina)
 • -IR-: ...aj pre zahraničie...
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 1
  (14. 12. 1969 vystúpil so SOČR, dir. Karl Randolph – sólo v Mozartovom Koncerte G dur)
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Hatrík, Juraj – Pospíšil, Juraj – Vajda, Igor: Prehliadka problémov. Nová tvorba slovenských skladateľov
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, s. 223 – 224
  (spoluúčinkoval pri uvedení Kowalského Divertimenta)
 • Vajda, Igor: Druhá Prehliadka mladých slovenských interpretov – Trenčianske Teplice
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, s. 410
  (25. 8. vystúpil s Rudolfom Macudzinským – priaznivé hodnotenie)

Diskografia

 • Foto: PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): Erzahlungen - Der Postmeister / Das Fraulein als Bauerin / Der Schneesturm / Der Sargschreiner PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): ERZAHLUNGEN - DER POSTMEISTER / DAS FRAULEIN ALS BAUERIN / DER SCHNEESTURM / DER SARGSCHREINER
  2003 CD – Naxos NHB 20362
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  2001 CD – Naxos 8.554765
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in F major, Op. 41. No. 3
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Beatles Go Baroque BEATLES GO BAROQUE
  2000 CD – Naxos 8.555010
  1. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 1
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Beatles Concerto Grosso č. 4
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Juraj Čižmarovič (vn), Juraj Alexander (vc), Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Chamber Compositions JOHANN NEPOMUK HUMMEL: CHAMBER COMPOSITIONS
  1998 CD – Opus 91 2634-2
  1. Rudolf Macudziński (pf), Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Vladislav Brunner (fl), Ľudovít Marcinger (pf), Vlastimil Horák (dir.)
 • Foto: Elvis Goes Baroque ELVIS GOES BAROQUE
  1995 CD – Naxos 8.990054
  1. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 2
   Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 3
   Igor Fábera (ob), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 1
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 4
   Milan Tedla (vn), Peter Šaray (vn), Juraj Alexander (vc), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Flute Sonatas. Benda / Blavet / Platti FLUTE SONATAS. BENDA / BLAVET / PLATTI
  1995 CD – Diskant DK 0026-2131
  1. František Benda: Sonata in F major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  2. František Benda: Sonata in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  3. Blavet Michel: Sonata No. II in D minor "La Vibray"
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  4. Michel Blavet: Sonata No. VII in G major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  5. Giovanni Platti: Sonata No. I in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  6. Giovanni Platti: Sonata No. II in G major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Anton Zimmermann : Cassations in G, D, D ANTON ZIMMERMANN : CASSATIONS IN G, D, D
  1993 CD – Trevak TREC 4-0008
  1. Anton Zimmermann: Kasácia in D
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  2. Anton Zimmermann: Kasácia in G
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  3. Anton Zimmermann: Kasácia in D
   Juraj Brunner (fl), Vladislav Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  1992 CD – Trevak TREC 4-0007
  1. Andreas Jakob Romberg: Quintet in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Quintet in D major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Quintet in F major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: J. S. Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043, Suite No. 2 BWV 1067 J. S. BACH: CONCERTO FOR 2 VIOLINS BWV 1043, SUITE NO. 2 BWV 1067
  1977 LP – Opus 9111 0561
  1. Johann Sebastian Bach: Koncert pre 2 huslí a sláčikový orchester d mol BWV 1043
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Johann Sebastian Bach: Suita č. 2 h mol BWV 1067
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Jiří Antonín Benda: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester g mol; Karel Stamic:Koncert pre flautu a sláčikový orchester G dur JIŘÍ ANTONÍN BENDA: KONCERT PRE ČEMBALO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G MOL; KAREL STAMIC:KONCERT PRE FLAUTU A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G DUR
  1976 LP – Opus 9111 0499
  1. Jiří Antonín Benda:
   Vladislav Brunner (fl), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Vladislav Brunner VLADISLAV BRUNNER
  1975 LP – Opus 9111 0375
  1. František Benda: Koncert e mol pre flautu, sláčikový orchester a čembalo
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Carmela Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)
  2. Franz Xaver Richter: Koncert D dur pre flautu, sláčikový orchester a čembalo
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Alexander Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: New Slovak Compositions NEW SLOVAK COMPOSITIONS
  1965 LP – Supraphon SUA 18655
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu
   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)
  3. Jozef Malovec: Dve časti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)
  6. Pavol Šimai: Hovorí matka
   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

Ocenenia

 • Medzinárodná hudobná súťaž v Ženeve (CH)
  1973 - strieborná medaila
 • Súťaž tvorivosti mládeže (celoštátne kolo)
  1960, 1961 - dvakrát 1. cena
 • Súťaž tvorivosti mládeže (celoštátne kolo)
  1959 - 2. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
  per 6 flauti
  24. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
 • Tadeáš Salva: Balada op. 43
  pre flautu
  22. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Brunner (fl)
 • Július Kowalski: Divertimento č. 1
  pre flautu, hoboj a fagot
  8. 3.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladislav Brunner (fl), Jozef Hanušovský (ob), Ivan Pristaš (fg)


« späť na zoznam Aktualizované: 29. 11. 2018