Profil osobnosti

Foto: Oto Ferenczy Autor: Pavel Kastl

Oto Ferenczy

30. 3. 1921 Brezovica – 3. 5. 2000 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1939
maturita na gymnáziu v Prešove
1939 – 1944
Filozofická fakulta UK v Bratislave (nemecký jazyk, filozofia)
1945 – 1951
vedúci hudobného oddelenia Univerzitnej knižnice v Bratislave
1951 – 1989
pedagóg hudobnej teórie a estetiky na VŠMU
1953
titul docent
1953 – 1955
dekan Hudobnej fakulty VŠMU
1956 – 1962
prorektor VŠMU
1965
titul profesor
1965 – 1969
rektor VŠMU
1970 – 1972, 1982 – 1986
predseda Zväzu slovenských skladateľov

"Ferenczy sa na začiatku svojej umeleckej dráhy venoval hudobno-kritickej činnosti, pričom propagoval tvorbu majstrov hudby 20. storočia – I. Stravinského a B. Bartóka. Táto jeho orientácia bola začiatkom päťdesiatych rokov predmetom ostrých útokov zo strany predstaviteľov estetiky socialistického realizmu. Ako teoretik sa zaoberal hlavne hudobnou estetikou a psychológiou hudby. Ako skladateľ vytvára prvú alternatívu voči predstaviteľom tzv. slovenskej hudobnej moderny. Vniesol nielen do teórie, ale aj do hudobného výrazu potrebnú triezvosť a vecnosť. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch patril k popredným reprezentantom slovenského hudobného života."

 

(BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 90.)

Diela

 • opera
 • Nevšedná humoreska

  Štúdia zo všedného života detí a dospelých
  1967 65'
  TEXT: autor, podľa hry K. Goetza "Mŕtva teta"
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Florián Vrabec (br), Marta Vrabcová (ms), JUDr. Martin Horniak (br), Monsgr. Kryštof Bučko (t), Ing. Dušan Gajdoš (t), Zuzka (ms), Milena (s)
  OBSADENIE: vv, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
  Ikona audio
 • symfonický orchester
 • Rondo

  1951 OBSADENIE: orch
 • Veselica

  Tanečný obraz
  1951 7'
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 3tn, tp, bat, zmb, archi
 • Hurbanovská

  Predohra pre veľký orchester
  1952 5'
  OBSADENIE: orch: 4fl (2flp), 3ob, 4cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Regrútska

  1952 4'
  OBSADENIE: orch
 • Tanečná fantázia

  1953 15'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • Obraz z môjho kraja

  1954 OBSADENIE: orch
 • Selanka

  Tanečná scéna
  1955 13'
  OBSADENIE: orch
 • Elégia

  pre veľký orchester
  1958 19'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
 • Finále

  pre veľký orchester
  1958 9'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Prológ

  Symfonická predohra
  1974 14'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1bcl), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, archi
 • Ouvertura

  pre symfonický orchester
  1977 7'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • komorný orchester
 • Októbrová

  OBSADENIE: fiati
 • Concertino per 10 stromenti

  (per orchestra da camera)
  1948 1948, rev. 1974, 20'
  OBSADENIE: ens: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, vl, vc, cb; orch: fl, ob, cl, fg, cr, archi
 • Serenáda

  pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky
  1955 28'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: fl, cl, fg, ar, archi
 • Partita

  pre komorný orchester
  1965 24'
  OBSADENIE: orch: fl, cl, fg, cr, tr, tn, pf, archi
  Ikona audio
 • Bojová zástava

  Pochod pre dychové nástroje
  1979 OBSADENIE: orch: 2fl (1flp), 4cl (1clb), 4cr, 5tr, 3tn, 4fc (1bfc), fct, bat
 • In memoriam

  Smútočný pochod pre dychový orchester
  1981 OBSADENIE: fiati: 2fl (1flp), ob, 4cl, fg, 4cr, 4tr, 3tn, 2tu, 2fc, tenor, euf, bat
 • Intrada

  1986 OBSADENIE: fiati: 8cr, 6tr, 6tn, 2tu, tp, bat
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tri zbojnícke piesne

  1952 7'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: br, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Pieseň za mier

  1951 4'
  TEXT: V. Mihálik
  OBSADENIE: br, CM, orch
 • Hviezda severu

  Kantáta pre barytón, miešaný zbor a orchester
  1960 31'
  TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: br, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 4tn, tu, tp, bat, ar, cel, xlf, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Capriccio pre klavír a orchester

  1957 25'
  OBSADENIE: pf, orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Concerto per pianoforte et orchestra

  (prepracovanie Capriccia z r. 1957)
  1978 26'
  OBSADENIE: pf, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, archi
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Intermezzo

  pre klavír
  1943 1943, rev. 1958, 7'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Fantázia

  for organ
  1945 10'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Sonáta

  pre husle a klavír
  1962–1963 20'
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Trio

  1977 20'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Hudba pre štyri sláčikové nástroje

  In memoriam Béla Bartók
  1947 1947, rev. 1973, 27'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1962 23' 10''
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • deväť nástrojov
 • Noneto

  1948 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Slávnostné fanfáry k 445. výročiu založenia mesta Zvolen

  OBSADENIE: 4cr, 4tr, 4tn, tu, bat
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Kytica lesná

  Cyklus štyroch piesní pre stredný hlas a klavír
  1961 13'
  TEXT: R. Fábry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: br/ms, pf
 • Tri sonety zo Shakespeara

  pre barytón a klavír
  1965 12'
  TEXT: W. Shakespeare
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: br, pf
 • Tri poézie Stepana Ščipačeva

  1973 9'
  TEXT: S. Ščipačev
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: ms, pf
 • inštruktívne
 • Pieseň o Štefánikovi

  1944, rev. 1966 TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: CB
 • Detské obrázky

  Štyri pesničky pre detský zbor a cappella na verša Rudolfa Fabryho
  1951 TEXT: R. Fabry
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: CB
 • Spievaná abeceda

  33 pesničiek pre deti na veršíky Smrekovej "Abecedy"
  1958 27'
  TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Editio Supraphon
  OBSADENIE: CB, pf
 • Peseň o jabĺčku

  1978 3'
  OBSADENIE: CB
 • úpravy folklóru
 • A ja idem, lebo musím

  1952 3' 30''
 • Ej, mako, ženil bych sa

  1952 2' 30''
  OBSADENIE: br, orch
 • Fujarôčka moja

  1952 OBSADENIE: br, orch
 • miešaný zbor
 • Pieseň vďaky

  TEXT: V. Mihálik
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CM
 • Tri nórske ľudové piesne

  1947 OBSADENIE: CM
 • Tri miešané zbory I.

  1957 13'
  OBSADENIE: CM
 • Tri piesne

  1957 14'
  VYDAVATEĽ: Supraphon
  OBSADENIE: CM
 • Dve nokturná

  pre miešaný zbor
  1972 10'
  TEXT: I. Krasko
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CM
 • Miešané zbory a capella

  1980 VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Ej, kto mi budze

  1951 6' 40''
  OBSADENIE: CMa
 • Ten prešovský harešt

  1951 3' 30''
  OBSADENIE: CMa
 • Prípitok

  1951, rev. 1996 4'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: CMa
 • Tri mužské zbory

  1959, pre miešaný zbor 1974 10'
  TEXT: Š. Žáry
  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CMa
 • Výzva

  1963 6'
  TEXT: I. Krasko
  OBSADENIE: CMa
 • zbor a nástroje
 • Odbojová

  VYDAVATEĽ: SHF
  OBSADENIE: CM, bat
 • Zem moja

  1959 5'
  TEXT: G. Hupka
  OBSADENIE: CMa, pf (CM, orch)

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Umelec a intelektuál v zrkadle času
  Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
  2015 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2015
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • BREJKA, Rudolf: Niekoľko poznámok k odkazu Ota Ferenczyho
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 332–336
 • KUŽELKA, Vladimír: Oto Ferenczy – Verbunk. Nácvik, predvedenie, rozbor
  Pohled sbormistra PF UJEP Ústí nad Labenm na interpretaci sborové skladby
  2009 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 37–39
 • CHALUPKA, Ľubomír: Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho
  2009 Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 87–103
 • BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 90–93
 • CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ota Ferenczyho k problematike "národného, individuálneho a univerzálneho" v slovenskej hudbe v rokoch 1945–1948
  1998 Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník (ed. J. Lengová), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1998, s. 149–160
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 273–341
 • HRČKOVÁ, Naďa: Oto Ferenczy - prvá teória modernizmu
  1996 Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, Litera 1996, s. 151–154
 • ALBRECHT, Ján: K pedagogickej činnosti Ota Ferenczyho
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 6, s. 3
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Vítězslav Novák a slovenská hudba
  1974 Česká hudba světu, svět české hudbě, Panton, Praha 1974, s. 179–196
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Oto Ferenczy
  1964 Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 344–354
 • Umelecká kritika a publicistika
 • CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba
  Zrelosť Moyzesovho kvarteta
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 12
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 50
 • MARENČINOVÁ, Dita: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 55
 • BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 17
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy o svojom poslednom opuse
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 18, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • Recenzie
 • KOLÁŘ, Róbert: Witold Lutoslawski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferency
  Quasars Ensemble
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 38
 • SLÁVIKOVÁ, Zuzana: Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
  2016 Musicologica Slovaca, Bratislava roč. 33, 2016, č. 1, s. 144-147
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 261–267
 • CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 10–12
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 13, s. 5
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre 4 sláčikové nástroje
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 13, s. 5
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Ferenczyho Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  1974 III. seminár mladých muzikológov a kritikov (zborník príspevkov), Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 50–54
 • HATRÍK, Juraj: Ferenczyho Shakespearovské sonety – Poznámky k analýze
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 8, s. 375–379
 • VAJDA, Igor: Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 1, s. 26–27
 • ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Ferenczyho Finále pre veľký orchester
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 7-8, s. 317–318
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: "Capriccio pre klavír a orchester" Ota Ferenczyho
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 2, s. 60–65
 • BURLAS, Ladislav: Serenáda Ota Ferenczyho
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 4, s. 139–142
 • Personálna bibliografia
 • Wagnerova dramaturgia a Bellova opera Kováč Wieland
  1985 Hudobný archív 9, Matica slovenská 1985, s. 60–79
 • Naša podlžnosť Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1985 Hudobný archív 9, Matica slovenská 1985, s. 9–11
 • Texty ku zbierke príkladov z estetiky. Pomocné texty k prednáškam estetiky
  1983, 1993 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1983, 1993
 • Syllabus k prednáškam estetiky
  1964 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1964
 • Majster Frico Kafenda
  1954 Ľudová tvorivosť 1954, č. 4, s. 57–59
 • Ján Cikker, laureát Československej ceny mieru
  1951 Slovenské pohľady 1951, č. 2
 • Pohľad na obecnú a sociálnu podmienenosť slovenskej hudby
  1948 Hudební rozhledy 1948, č. 2–3
 • Bella a Čajkovskij
  1947 Slovenské pohľady 1947, č. 4
 • Boj o hudobné elementy
  1947 Umenie 1947, č. 1
 • Bella či Novák?
  1946 Kultúrny život roč. 1, 1946, č. 16–17, s. 4
 • O dvoch spôsoboch účasti na hudbe
  1946 Psychologický zborník 1946, č. 2–3, s. 81–103
 • Naše slabosti a nedostatky
  1946 Kultúrny život 1946, č. 13
 • K osobnosti Igora Stravinského
  1945 Slovenské pohľady 1945, s. 309
 • Olivier Messiaen
  okolo ? Verbum ?, č. 4–5

Diskografia

 • Foto: Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy WITOLD LUTOSŁAWSKI, CAMILLE SAINT-SAËNS, OTO FERENCZY
  2019 CD – Hevhetia HV-0180-2-331
  1. Witold Lutosławski: Preludia taneczne
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Camille Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux
   Michel de Maulne (spk), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Miešaný spevácky zbor Tirnavia : Slovenská zborová tvorba 20. storočia MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: Išol mili orac
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagately
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: Bratislavský detský zbor BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
  2000 CD – Diskant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn: Anima Nostra
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Blúdenie
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Classical Music vol. 3 CLASSICAL MUSIC VOL. 3
  1994 CD – Opus OP 0007 2 131
  1. Manuel de Falla: 7 španielskych piesní
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  2. Oto Ferenczy: Tri poézie Stepana Ščipačeva – Poézia o záletnom vetre
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  3. Georges Bizet: Habanera z opery Carmen
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Paul McCartney: Ária Nurse z Liverpoolského oratória
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  5. Andrew Lloyd Webber: Memory (z muzikálu Cats)
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Päť piesní
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  7. Anton Rubinstein: alada "Pered voevodoy molea on stoit" na slová Turgeneva
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  8. Fiodor Keneman: Balada "Kak korol šiol na vojnu" na slová A. Koltonovského
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  9. D. Stolypin: "Dva velikana" na slová M. Lermontova
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  10. Jacques Ibert: Štyri piesne Don Quichotte pre bas na slová Ronsarda
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  11. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Foto: Oto Ferenczy OTO FERENCZY
  1984 LP – Opus 9112 1558
  1. Oto Ferenczy: Hviezda severu
   Peter Mikuláš (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
   Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Ouvertura
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Oto Ferenczy ALEXANDER MOYZES, OTO FERENCZY
  1977 LP – Opus 9111 0500
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová
 • Foto: Februárová FEBRUÁROVÁ
  1977 LP – Opus 9110 0586
  1. Oto Ferenczy: Prológ
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Milan Novák: Prekroč náš čas
   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Lúčnica LÚČNICA
  1973 LP – Opus 9112 0215
  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Maurice Ravel: Nicolette
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Béla Bartók: Tanečná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Symfonické diela slovenských skladateľov SYMFONICKÉ DIELA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  1970 LP – Supraphon 1 10 0482
  1. Oto Ferenczy: Partita
   Komorný orchester Bohuslava Martinů, Otakar Trhlík (dir.)
  2. Ján Cikker: Dramatická fantázia
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra
   Orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Oto Ferenczy, Alexander Moyzes, Šimon Jurovský OTO FERENCZY, ALEXANDER MOYZES, ŠIMON JUROVSKÝ
  1967 LP – Supraphon 0 11 0228
  1. Oto Ferenczy: Sonáta
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  2. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  3. Šimon Jurovský: Romanca
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
 • Foto: Slovenská komorná hudba SLOVENSKÁ KOMORNÁ HUDBA
  1964 LP – Supraphon SV 8234
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1
   Janáčkovo kvarteto
 • Foto: Ján Cikker, Oto Ferenczy JÁN CIKKER, OTO FERENCZY
  1962 LP – Supraphon DV 5772
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Oto Ferenczy: Serenáda
   F. Schmid (fl), R. Červenka (cl), L. Scháněl (fg), J. Klika (ar), V. Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1963 za dielo Sláčikové kvarteto č. 1
 • Cena Bélu Bartóka
  1948 za dielo Hudba pre štyri sláčikové nástroje

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Oto Ferenczy: Concerto per pianoforte et orchestra
  (prepracovanie Capriccia z r. 1957)
  6. 3.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Oto Ferenczy: Ouvertura
  pre symfonický orchester
  25. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
  (per orchestra da camera)
  12. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  In memoriam Béla Bartók
  9. 10.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto
 • Oto Ferenczy: Nevšedná humoreska
  Štúdia zo všedného života detí a dospelých
  25. 10.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
 • Oto Ferenczy: Partita
  pre komorný orchester
  12. 2.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československý rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)
 • Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1
  5. 3.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Oto Ferenczy: Finále
  pre veľký orchester
  12. 11.
  1959
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester
  6. 3.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Oto Ferenczy 1974 Oto Ferenczy

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Ferenczy, Oto: Partita
 • Ferenczy, Oto: Nevšedná humoreska (prvá scéna)  Nina Hazuchová (ms), Anna Martvoňová (s), Juraj Martvoň (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Otakar Trhlík (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 06. 2017