• 1939

  maturita na gymnáziu v Prešove

 • 1939 – 1944

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (nemecký jazyk, filozofia)

 • 1945 – 1951

  vedúci hudobného oddelenia Univerzitnej knižnice v Bratislave

 • 1951 – 1989

  pedagóg hudobnej teórie a estetiky na VŠMU

 • 1953

  titul docent

 • 1953 – 1955

  dekan Hudobnej fakulty VŠMU

 • 1956 – 1962

  prorektor VŠMU

 • 1965

  titul profesor

 • 1965 – 1969

  rektor VŠMU

 • 1970 – 1972, 1982 – 1986

  predseda Zväzu slovenských skladateľov

"Ferenczy sa na začiatku svojej umeleckej dráhy venoval hudobno-kritickej činnosti, pričom propagoval tvorbu majstrov hudby 20. storočia – I. Stravinského a B. Bartóka. Táto jeho orientácia bola začiatkom päťdesiatych rokov predmetom ostrých útokov zo strany predstaviteľov estetiky socialistického realizmu. Ako teoretik sa zaoberal hlavne hudobnou estetikou a psychológiou hudby. Ako skladateľ vytvára prvú alternatívu voči predstaviteľom tzv. slovenskej hudobnej moderny. Vniesol nielen do teórie, ale aj do hudobného výrazu potrebnú triezvosť a vecnosť. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch patril k popredným reprezentantom slovenského hudobného života."

 

(BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 90.)

x