Profil osobnosti

Foto: Mária Heinzová Autor: Pavel Kastl

Mária Heinzová

26. 7. 1964 Ružomberok

vážna hudba
klavír, klavírna spolupráca
pedagóg – klavír

Pôsobenie v: Societa Rigata

Bio

Bio

1978 – 1982
Konzervatórium Žilina (klavír – Dagmar Dubenová)
1982 – 1986
VŠMU (klavír – Ivan Palovič, Eva Virsíková, Ida Černecká)
1990 – 1992
VŠMU, umelecká ašpirantúra (Ida Černecká)
od 1986
pedagogička klavírnej spolupráce a komornej hry na VŠMU
1988 – 1994
klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave
od 2003
docentka klavírnej hry na VŠMU, členka Vedeckej a umeleckej rady Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
2007 - 2015
dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU
2015
prodekanka pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť
od júna 2015
rektorka VŠMU

„Je typom serióznej, svedomitej klaviristky s veľkým rešpektom voči autorovmu zápisu i voči požiadavkám štýlu. Jej hra je citlivá, muzikálna, minuciózne prepracovaná, farebne diferencovaná i technicky spoľahlivo zvládnutá.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 60-61.)

Bibliografia

 • Liszkayová, Ivica; Heinzová, Mária: Osem rokov vo funkcii. Rozhovor s dekankou HTF VŠMU doc. Máriou Heinzovou, ArtD.
  2014 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 11, 2014, č. 3-4, s. 2 – 4
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život 2010, č. 7 - 8, s. 3
 • Štefková, Markéta: Rozhovor s dekankou HTF VŠMU
  2007 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) 2007, č. 2, s. 1 – 2
 • Čížik, Vladimír: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život 2004, č. 7-8, s. 21 – 22
 • Žiaková, Ivana: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život 2004, č. 2, s. 21
 • Dúbravský, Ján: Matiné v Mirbachu
  2003 Hudobný život 2003, č. 12, s. 21
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život 2002, č. 3, s. 19
 • Čížik, Vladimír: Mária Heinzová
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 60 – 61
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Šuška, Pavol: Koncerty v Mirbachu
  2001 Hudobný život 2001, č. 3, s. 27
 • Krekovič, Slavomír: Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci
  1999 Hudobný život 1999, č. 3, s. 26–27
 • Čížik, Vladimír: S exportnou kvalitou
  1998 Hudobný život 1998, č. 5, s. 8
 • Čížik, Vladimír: Šanca i perspektívy
  1993 Hudobný život 1993, č. 4, s. 7
 • Palovčík, Michal: Zvýšiť pozornosť propagácií
  1992 Večerník 19. 11., Bratislava 1992
 • Javorský, Igor: Mozartovské benefícium
  1991 Hudobný život 1991, č. 16, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Dekanka odpovedá
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 1-2, s. 59 – 60

Ocenenia

 • Medzinárodná violončelová súťaž, Markneukirchen (DE)
  1992 - spolupráca ako klavírna partnerka
 • Cena ministra školstva SR
  1986 za vynikajúce študijné výsledky
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1985 - 3. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1981 - Čestné uznanie
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1979 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľubica Čekovská: Šesť piesní pre soprán a klavír
  30. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Lenka Brázdilíková (s), Mária Heinzová (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017