• 1978 – 1982

  Konzervatórium Žilina (klavír – Dagmar Dubenová)

 • 1982 – 1986

  VŠMU (klavír – Ivan Palovič, Eva Virsíková, Ida Černecká)

 • 1990 – 1992

  VŠMU, umelecká ašpirantúra (Ida Černecká)

 • od 1986

  pedagogička klavírnej spolupráce a komornej hry na VŠMU

 • 1988 – 1994

  klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 2003

  docentka klavírnej hry na VŠMU, členka Vedeckej a umeleckej rady Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU

 • 2007 - 2015

  dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU

 • 2015

  prodekanka pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť

 • od júna 2015

  rektorka VŠMU

„Je typom serióznej, svedomitej klaviristky s veľkým rešpektom voči autorovmu zápisu i voči požiadavkám štýlu. Jej hra je citlivá, muzikálna, minuciózne prepracovaná, farebne diferencovaná i technicky spoľahlivo zvládnutá.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 60-61.)

x