• -

  Konzervatórium v Bratislave a Štátne konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (klavír – Jakov Zak, Stanislav Nejgauz), tu ukončenie aj postgraduálneho štúdia

 • -

  odborná asistentka na VŠMU

 • od 2006

  pôsobenie na University of New Haven v štáte Connecticut v USA

 • -

  pedagogická činnosť na hudobných fakultách v Nemecku (Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Frankfurte, Hochschule für Musik vo Freiburgu), ako aj na Bowdoin College a na Portland Conservatory of Music

 • -

  v súčasnosti žije v USA

Počas pôsobenia na Slovensku účinkovala ako sólistka so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, SKO Bohdana Warchala, Štátnou filharmóniou Košice a ŠKO Žilina.

Bohatú koncertnú činnosť rozvinula v USA a Európe (sólové koncerty s orchestrom i samostatné recitály). Spolupracovala so zahraničnými orchestrami ako Berlínsky rozhlasový orchester, Portland Symphony Orchestra v USA, Orchestre National de Lille vo Francúzsku, Eastern Connecticut Symphony, Orchestra of Southern Finger Lakes v New Yorku a i.

Účinkovala na festivaloch (Ruská Zima, Arcady Music Festival v USA, BHS, Bienále súčasnej hudby Berolina v Nemecku a i.), početné koncertné vystúpenia realizovala aj na hudobných inštitúciách a univerzitách v Európe a v USA.

Spolupracovala s rozhlasovými stanicami v Európe a USA, nahrávala napr. pre SWR v Nemecku, pre francúzsku televíziu, predniesla recitál v priamom prenose bostonského rozhlasu Morning Pro Musica. Jej koncerty vysielal v USA televízny kanál PBS, ako aj rozhlasové stanice v Meine a Connecticute. Jej najnovšie CD „Piano Encores“ (2010) bolo vysoko ohodnotené kritikou v časopise „Fanfare" (2011).

x