Profil osobnosti

Foto: Ferdinand Klinda Autor: Pavel Kastl

Ferdinand Klinda

12. 3. 1929 Košice

vážna hudba
organ
pedagóg – organ

Bio

Bio

1947 – 1950
Štátne konzervatórium v Bratislave (organ – Ernest Rigler-Skalický)
1950 – 1954
VŠMU (organ – Ernest Rigler-Skalický), neskôr študijný pobyt (1956 - Jiří Reinberger, Praha; 1959 - Johann Ernst Köhler, Weimar)
1947 – 1952
Lekárska fakulta UK v Bratislave
1952 – 1954
asistent organovej hry na VŠMU
1962 – 2001
interný pedagóg organovej hry na VŠMU (1969 docent, 1978 profesor, 1972 – 1989 vedúci Katedry klávesových nástrojov)
1954 – 1989
lekár na izotopovom pracovisku Hematologickej klinike Fakultnej nemocnice UK v Bratislave
1965 - 1990
sólista Slovenskej filharmónie
1993 – 1996
riaditeľ agentúry Slovkoncert
1987 – 2000
člen Direktória Neue Bachgesellschaft v Lipsku

Svojou mnohostrannou aktivitou i dosiahnutými výsledkami patrí Ferdinand Klinda k výnimočným osobnostiam slovenskej kultúry. S jeho menom sa spája rozvoj organového umenia na Slovensku v celej jeho šírke a zároveň systematické úsilie o jeho komplexné uchopenie ako dôležitej súčasti hudobnej kultúry. V období, keď bol organ vnímaný iba v spätosti s priestormi kresťanských cirkví a ideologicky odmietaným nástrojom, zaslúžil sa nielen o etablovanie organa ako koncertného nástroja v našom hudobnom živote, ale aj o výchovu niekoľko generácií kvalitných organistov, výstavbu nových a záchranu historicky cenných organov, zavedenie koncertných cyklov organovej hudby, ako aj o teoretické zakotvenie tejto oblasti umenia odbornou literatúrou a pedagogickým úsilím. Brázda Klindovej činnosti svojim rozsahom i dosahom presiahla hranice jedného odboru a má miesto v dejinách slovenskej hudobnej kultúry.

 

Ako koncertný umelec i odborník patrí k reprezentantom svojho nástroja v medzinárodnom kontexte. Rozvinul bohatú sólistickú činnosť na domácich i zahraničných pódiách – európskych i zámorských (USA, Hongkong, Japonsko, Korea, Austrália), ktorú spájal s odbornými prednáškami a seminármi. Účinkoval na významných hudobných festivaloch doma i v zahraničí (ako napr. Pražská jar, Wiener Festwochen, Festival Estival de Paris, Settimana di Monreale, Bachfest Leipzig, Bachfest Graz, Festival Varna, Zenei Hetek Budapest, Dubrovnícky festival, Festival George Enescu Bukurešť, festivaly v Moskve, Berlíne, Varšave, v Ríme, Palerme, Melbourne, St. Albans a iné).

Vystupoval s radom slovenských i zahraničných hudobných telies (napr. Orchester Radio Baden-Baden, Berliner Symphoniker, Česká filharmonie, FOK, Bruckner Orchester Linz, Drážďanská filharmónia, Philharmonisches Orchester Gelsenkirchen, Gewandhausorchester Leipzig, MDR Leipzig, Helsinská – Katovická – Krakovská filharmónia, Hessiches Rundfunk-Orchester, Moskovská – Zagrebská – Varnianska, Vilniuská filharmónia, Osaka Philharmonic a ď.). Spolupracoval s poprednými domácimi a zahraničnými dirigentmi (napr. Peter Herman Adler, Karel Ančerl, Takashi Asahina, Roberto Benzi, Serge Baudo, Ernst Bour, Meredith Davis, Dean Dixon, Juozas Domarkas, Antal Dorati, János Ferencsik, Günther Herbig, Horst Neumann, Nanse Gum, Arvid Jansons, Zdeněk Košler, Jaroslav Krombholc, György Lehel, Lovro von Matačič, Kurt Masur, Václav Neumann, Libor Pešek, Mario Rossi, Gennadij Roždestvenskij, David Shallom, Miles Morgan, Bohdan Wodiczko, Václav Smetáček, Otakar Trhlík, Marcello Viotti, a ď.).

Repertoár Ferdinanda Klindu obsahuje diela organovej literatúry od konca renesancie až po súčasnosť. Uvádzal slovenskú organovú tvorbu 20. storočia, inšpiroval slovenských skladateľov k napísaniu nových diel pre organ a niekoľko z nich aj premiéroval (Burlas, Grešák, Hrušovský, Jurovský, Kardoš, Malovec, Németh-Šamorínsky, Suchoň, Zeljenka). Zredigoval a pripravil na vydanie dva zväzky dovtedy nevydaných slovenských organových skladieb (1957, 1964). Súčasťou jeho repertoáru boli aj staršie skladby objavené v zborníkoch a archívoch na Slovensku.

Veľkú časť svojho repertoáru nahral Ferdinand Klinda pre rôzne domáce a zahraničné nosiče, rozhlasové a televízne stanice a film. Viaceré jeho koncerty boli vysielané naživo.

Propagoval tvorbu svojho dlhoročného priateľa, francúzskeho skladateľa Oliviera Messiaena. Sám i prostredníctvom svojich absolventov sa zaslúžil o súborné predvedenie Messiaenovej organovej tvorby v Bratislave (1988). Ako prvý interpretoval Messiaenove diela nielen na Slovensku, ale v celom bývalom východnom bloku. Je medzinárodne uznávaným znalcom tvorby tohto autora.

 

Dlhoročné pedagogické pôsobenie Ferdinanda Klindu je späté s Vysokou školou múzických umení v Bratislave. Vychoval rad organistov, ktorí získali víťazstvá a ocenenia na medzinárodných súťažiach, osvedčili sa na domácich aj zahraničných pódiách, resp. pôsobia ako pedagógovia (o. i. Emília Dzemjanová, Katarína Hanzelová, Zuzana Janáčková, Eva Kamrlová, Katarína Lelovičová, Ján Vladimír Michalko, Klement Rečlo, Peter Reiffers, Vladimír Rusó, Zlatica Koričánska, Milada Mesíková, Mário Sedlár, Imrich Szabó, Beata Štefánková, Bernadetta Šuňavská, Štefan Ternóczky, Anna Zúriková-Predmerská, aj viacerí zahraniční organisti). Ferdinand Klinda sa zaslúžil o ochranu a propagáciu vzácnych historických organov na Slovensku a v spolupráci s vydavateľstvom OPUS zdokumentoval zvuk historických nástrojov rôznych regiónov. Je aj autorom dispozícií pri stavbe viacerých koncertných organov na Slovensku (v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu, na Bratislavskom hrade, v Dome umenia v Piešťanoch i v Dome umenia v Žiline, na VŠMU).

 

Skúsenosti z početných koncertov, kontaktov s nástrojmi v zahraničí a teoretické vedomosti využil v rade publikácií (odborné knihy, články, štúdie, vydania a revízie skladieb), ktoré vychádzali doma aj v zahraničí. 

Popri povolaní umelca a lekára (bol aj autorom, resp. spoluautorom štúdií z problematiky hematológie) zastával rad funkcií – v bývalom Zväze skladateľov a koncertných umelcov, viedol programovú komisiu Bratislavských hudobných slávností, atď.

Ferdinand Klinda často zasadal v porotách významných svetových organových súťaží, viedol medzinárodné interpretačné kurzy (v Poľsku, Taliansku, na Ukrajine, v Nemecku, Fínsku, USA) a prednášal.
 

Bibliografia

 • Chudovský, Marián: GEN.sk
  dokumentárny film
  2010 (29. 1.) Slovenská televízia 2010 (29. 1.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Trummer, Johann: F. Klinda
  1999 Neue Bachgesellschaft, e. V., Mitteilungsblatt 1999, č. 44
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Ferdinand Klinda
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 73 – 77
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory – Thirteen Edition
  1992/1993 Cambridge 1992/1993, s. 607
 • Paris, Alain: Ferdinand Klinda
  1992 Lexikon der Interpreten klassischer Music im 20. Jahrhundert 1992
 • Ferdinand Klinda
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 49 – 51
 • Čížik, Vladimír: Ferdinand Klinda
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 117 – 120
 • Kozák, Jan a kol.: Ferdinand Klinda
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 94 – 96
 • Umelecká kritika a publicistika
 • (red): Jubilujúci Ferdinand Klinda
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 14
 • Viskup, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 20-24
 • Tichý, Stanislav: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 2
 • Život nielen s organom
  2009 Literárny (dvoj)týždenník 2009, č. 41-42, s. 13
 • Boceková, Jana: Špičkoví interpreti – cenná reprezentačná devíza Slovenska (?): rozhovor s profesorom Ferdinandom Klindom.
  2005 Hudobný život roč. 32, 2005, č. 3, s. 6 – 7
 • Ursínyová, Terézia: O srdci, krvi a vôli: zhovárame sa s organistom Prof. MUDr. Ferdinandom Klindom [rozhovor]
  2004 Kultúra roč. 7, 2004, č. 6, s. 8 – 9
 • Ursínyová, Terézia: Maratón umenia a práce
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 5, s. 3
 • V.Č.: Organ v kultúre dvoch tisícročí
  2001 Učiteľské noviny roč. 51, 2001, č. 38, s. 8
 • Čurilla, Štefan: MOF v Košiciach
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 24
 • Palovčík, Michal: O kráľovskom nástroji
  2001 Literárny týždenník roč. 14, 2001, č. 13, s. 11
 • Ursínyová, Terézia: Kráľ hudobných nástrojov: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí
  2001 Katolícke noviny roč. 116, 2001, č. 20, s. 18
 • Čížik, Vladimír: Organ v kultúre dvoch tisícročí [rozhovor]
  2001 Učiteľské noviny 2001, č. 38, s. 8
 • Čížik, Vladimír: Dr. Ferdinand Klinda sedemdesiatročný
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 4, s. 2
 • Bachleda, Stanislav: Riaditeľ Slovkoncertu Ferdinand Klinda: Na kultúru sa platí, na nekultúrnosť sa dopláca [rozhovor]
  1996 (10. 2.) Národná obroda roč. 7, 1996 (10. 2.), č. 34, s. 8
 • Lenárd, Ondrej: Naši v zahraničí: Amerika nám tlieskala
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 23-24, s. 3
 • Jurík, Marián: S prof. Ferdinandom Klindom [rozhovor s riaditeľom Slovkoncertu]
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 2, s. 3, 5
 • Polák, Milan: Agentúra, akú Slovensko potrebuje: O budúcnosti Slovkoncertu s novým riaditeľom prof. Dr. F. Klindom [rozhovor]
  1993 (8. 2.) Národná obroda roč. 4, 1993 (8. 2.), č. 31, s. 6
 • Litschauerová, Nina: Niečo som vynechal, niečo pribudlo: Hovoríme s riaditeľom Slovkoncertu, organistom Dr. Ferdinandom Klindom [rozhovor]
  1993 Nové slovo bez rešpektu roč. 3, 1993, č. 12, s. 12 – 13
 • (sb): Na dôvernej linke. Ferdinand Klinda, organista
  1991 Národná obroda 1991
 • Bachleda, Stanislav: Bude tak aj o rok?
  1991 Národná obroda 1991
 • -uy-: Organista na cestách
  1989 Večerník 1989
 • (pf): Bilancia dr. Ferdinanda Klindu
  1989 Večerník 1989
 • Palovčík, Michal: Jubileum oslávil prácou
  Zaslúžilý umelec Ferdinand Klinda 60-ročný
  1989 Pravda 1989
 • Čárska, Etela: Tá pravá domovina
  1989 (16. 3.) Nové slovo 1989 (16. 3.), s. 13
 • (fb) = Bartošek, Fraňo: Nevyšliapanými chodníkmi. K šesťdesiatinám prof. Ferdinanda Klindu
  1989 (10. 3.) Večerník , Bratislava 1989 (10. 3.)
 • Andrejčáková, Jarmila: Majster organovej hudby
  1989 Roľnícke noviny 1989
 • Bukovinská, Júlia: Interpret, pedagóg i teoretik
  1989 (17. 2.) Východoslovenské noviny 1989 (17. 2.)
 • Čárska, Etela: Kompletné organové dielo Oliviera Messiaena
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 7, s. 4
 • Čárska, Etela: Na prvom mieste je zodpovednosť…
  K jubileu zaslúžilého umelca Ferdinanda Klindu
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 6, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: O veľkolepom organovom projekte
  1988 Večerník 1988
 • Javorský, Igor: Slovenská filharmónia
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 9, s. 3
 • Čárska, Etela: Messiaen v Klindovej interpretácii
  1988 Pravda 1988
 • Čárska, Etela: Organové umenie u nás a vo svete
  1987 (17. 9.) Pravda 1987 (17. 9.)
 • -MP-: Elektronický organ na cesty
  1985 (14. 3.) Život 1985 (14. 3.)
 • Litschauerová, Nina: O organoch, hudbe a o sebe hovorí zasl. um. prof. Ferdinand Klinda [rozhovor]
  1983 Horizont 1983
 • Šuhajdová, J.: Slovenské umenie v Japonsku
  1982 (19. 11.) Večerník 1982 (19. 11.)
 • Gabauer, Alfréd: O úspechoch a problémoch [rozhovor]
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 5, s. 1 – 2
 • Duffek, Kornel: Rieger-Kloss op. 3515 v Piešťanoch
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 17, s. 8
 • Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 13, s. 4
 • -aa-: Koruna patrí organu
  1981 (28. 5.) Večerník 1981 (28. 5.)
 • (eg): Hudba
  1981 (29. 1.) Nové slovo 1981 (29. 1.)
 • Terrayová, Maria Jana : Znovuoživená slovenská historická hudba
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 24, s. 6 a 8
 • Rajterová, Alžbeta: Jubileum zaslúžilého umelca
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 7, s. 3
 • Ondrejičková, Ivica: Dvojnásobná radosť zo života
  Posedenie s naším popredným organistom Ferdinandom Klindom
  1979 Život 1979
 • -oj-: Uchvacujúca hudobnosť
  1979 (13. 3.) Hlas ľudu 1979 (13. 3.)
 • (rsk): O renesancii organu
  1978 (2. 6.) Večerník 1978 (2. 6.)
 • Kiššová, Edita: Kráľovský nástroj
  1978 (7. 2.) Kamarád 1978 (7. 2.)
 • Truhlářová, Agneša : Organové prelúdium [rozhovor]
  1977 (23. 12.) Slovenka 1977 (23. 12.), s. 32
 • Mésárošová, M.: Americké impresie [rozhovor]
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 5, s. 6
 • rs: Festivalový koncert po festivale
  1973 (11. 6.) Večer, Košice 1973 (11. 6.)
 • Kx: Organový koncert s orchestrom
  1973 (6. 6.) Večer, Košice 1973 (6. 6.)
 • Hrčková, Naďa: Kráľovský nástroj [rozhovor]
  1970 Hudobný život roč. 2, 1970, č. 1, s. 3, 7
 • Ursínyová, Terézia: Maratón práce, úspechov a nádejí [rozhovor]
  2013 Adoramus Te 2013, č. 2, s. 22 – 28
 • -e-: Inšpirovaný životom ...
  1989 Rozhlas 1989, č. 12, s. 19
 • Recenzie
 • Šišková, Ingeborg: Naďa Hrčková a kolektív autorov: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia. Ikar Bratislava 2010 [recenzia knihy]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 36 – 37
 • Ursínyová, Terézia: Ferdinand Klinda: Kráľovský nástroj a ja [recenzia knihy]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 11-12, s. 57
 • Burlas, Ladislav: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí [recenzia knihy]
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 49
 • Mayer, Marian Alojz: Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí : Hudobné centrum, Bratislava 2000 [recenzia knihy]
  2001 Slovenská hudba roč. 27, 2001, č. 2-3, s. 403 – 404
 • Personálna bibliografia
 • Klinda, Ferdinand; Michalko, Ján Vladimír; Szabó, Imrich; Šuňavská, Bernadetta; Melcová, Monika: Nový organ Slovenskej filharmónie očami prvých interpretov
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 4
 • Náročný k sebe i k druhým... Ladislav Slovák (10.9.1919 – 22.7.1999)
  2009 Hudobný život 2009, č. 4, s. 16 – 19
 • AD: V. Godár : Reagujete, HŽ 1-2/2008
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 2
 • Etický rozmer Suchoňovej Krútňavy
  2008 Slovenská hudba 2008, č. 3-4, s. 264 – 270
 • Hudba v kostole
  2008 Adoramus Te 2008, č. 2, s. 14 – 15
 • Roger Muraro a Vingt Regards sur l´Enfant-Jésus O. Messiaena
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 7
 • Klinda, Ferdinand; Gazdík, Vladimír: Spor o organ : Dialóg
  2007 Hudobný život 2007, č. 5, s. 2 – 5
 • Čo je pravda
  2004 Kultúra 2004, č. 21-22, s. 13
 • Gibt es Orgelmusik auch jenseits der Leitha
  2004 Ars organi 2004, č. 2, s. 122
 • Najstaršie organy na Slovensku
  2004 Rodinné spoločenstvo 2004, č. 2
 • Kresťanstvo a hudba na Slovensku: príspevok do diskusie "Európa bez Boha a bez kresťanstva?"
  2003 Kultúra roč. 6, 2003, č. 18, s. 1 a 14–15
 • Kresťanstvo a hudba na Slovensku
  2003 Renovatio spiritualis, Bratislava 2003, s. 522 – 530
 • Stretnutia s Messiaenom
  2002 Adoramus Te roč. 5, 2002, č. 2, s. 3 – 4
 • Dona nobis pacem
  2002 Kultúra roč. 5, 2002, č. 11, s. 1 a 7
 • Lekcia z patriotizmu
  2002 Kultúra 2002, č. 5, s. 11 – 12
 • Memorandum, súčasná problematika organov a organistov
  2001 Adoramus Te roč. 4, 2001, č. 2, s. 2 – 3
 • K registrácii Bachových organových diel
  2000 Slovenská hudba roč. XXVI, 2000, č. 4, s. 497–504
 • Historische Orgeln in der Slowakei
  2000 Organy i muzyka organowa, Gdańsk roč. XI., 2000, s. 286–291
 • O zmarenej rehabilitácii Krútňavy
  2000 Kultúrny život 2000, č. 2, s. 10
 • Oliver Messiaen – Turangalila: Turangalila alebo Alilagnarut
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 6, s. 3
 • Orgellandschaft Slowakei
  1998 Dux et comes, Universitätsverlag, Regensburg 1998, s. 106–113
 • Österreichische Orgelbauer in der Slowakei
  1998 De arte organistica, Wien 1998, s. 83–90
 • Neberte nám básnika (úvaha o zástoji E. Suchoňa)
  1997 Hudobný život 1997, č. 9, s. 4–5
 • Orgelbau in der Slowakei
  1997 Freiberger Studien zur Orgel, Kamprad Verlag, Altenburg 1997, s. 73–76
 • Učebnica hry na organe pre odbor Cirkevná hudba
  1996 Evanjelický posol spod Tatier roč. 86, 1996, č. 18, s. 142
 • Máme slovenskú
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 11, s. 6
 • Slovinský príklad
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 11, s. 7
 • Luzern '94
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 19, s. 7
 • Zdravica L. Slovákovi
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 18, s. 2
 • Klinda, Ferdinand; Jurík, Marián: Na tému - Slovkoncert [rozhovor]
  1994 Hudobný život 1994, č. 2, s. 1, 3 a 5
 • Dve ceny, dve uznania : Na 8. ročníku Súťaže mladých organistov v Opave '92
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 2, s. 4
 • O čo ide Spolkom priateľov hudby
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 19, s. 3
 • Suchoňova tvorba pre organ
  1993 Hudobný život 1993, č. 17, s. 5
 • Bachov organ
  1992 Slovenská hudba roč. XVIII, 1992, č. 1, s. 116–123
 • Organ ako súčasť kultúry
  1992 Literárny týždenník roč. 5, 1992, č. 8, s. 15
 • Organové nedorozumenia: Kostolný či svetský nástroj, mýtus improvizácie
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 8, s. 1 a 3
 • Hommage à Olivier Messiaen: (10. 12. 1908-28. 4. 1992)
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 11, s. 6
 • Blamáž na obrazovke
  O slovenskej neústupčivosti a českej trpezlivosti
  1991 Národná obroda 1991
 • Bella, Ján Levoslav [rev. Klinda, Ferdinand]: Organová tvorba
  1990 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1990
 • Môj Bach
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 8, s. 5
 • Gedanken zur Bachregistrierung
  1985 Orgel, Orgelmusik und Orgelspiel, Bärenreiter 1985, s. 44–54
 • Bach-Registrierung im Wandel der Geschichte
  1980 Pro organo pleno. Sibelius-Akademian 1980, č. 2, s. 150–163
 • A possible source for Bach´s Organ Fugue BWV 544
  1976 The Diapason 1976, č. 795, s. 13
 • O pamiatkových organoch na Slovensku
  1974 Hudobný život 1974, č. 6, s. 3
 • Krakovské impresie
  1973 Hudobný život 1973, č. 7, s. 3
 • Organové dielo O. Messiaena
  1971 Slovenská hudba roč. XVI, 1971, č. 1, s. 22–26
 • Organové dielo Oliviera Messiaena
  1971 Slovenská hudba 1971, č. 2, s. 63 – 72
 • Die Orgelwerke von Olivier Messiaen
  1969 Musik und Kirche 1969, č. 3, s. 106–114
 • Die Orgelwerke von Olivier Messiaen
  1969 Musik und Kirche 1969, č. 1, s. 10–13
 • Die Orgelwerke von Olivier Messiaen
  1968 Musik und Kirche 1968, č. 6, s. 263–269
 • Tjekoslovakist orgelkonst
  1967 Kyrko Musik 1967, č. 1, s. 12 – 18
 • Jak dále ve stavbě varhan
  1964 Hudební rozhledy roč. 17, 1964, č. 7, s. 272 – 273
 • [rev. Klinda, Ferdinand]: Slovenská organová tvorba II
  1964 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1964
 • Problémy kompozičnej techniky v skladbách pre organ a orchester
  1961 Slovenská hudba 1961, č. 6, s. 259–265
 • Mijn koncertreis door de Sovjet-Unie
  1961 De Prestant 1961, č. 1
 • Československé organy do Sovietskeho sväzu
  1959 Slovenská hudba 1959, č. 6, s. 296 – 297
 • Tradície a úlohy súčasnosti v našom organovom umení
  1959 Slovenská hudba 1959, č. 4, s. 178 – 180
 • [rev. Klinda, Ferdinand]: Slovenská organová tvorba I
  1956 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956
 • Mystika a racionalita (Olivier Messiaen)
  2005 Dejiny hudby VI, Ikar 2005, s. 222 – 250
 • Organ v romantizme
  2010 Dejiny hudby V 2010, s. 347 – 357
 • Knižné monografie
 • Orgelregistrierung
  1987, 1995 Breitkopf und Härtel, Leipzig 1987, 1995
 • Alexander Albrecht
  1959 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959
 • Organová interpretácia
  1983 Opus, Bratislava 1983
 • Kráľovský nástroj a ja
  2009 Perfekt, Bratislava 2009
 • Organ v kultúre dvoch tisícročí
  2000 Hudobné centrum, Bratislava 2000

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Ottorino Respighi : Suite in E major : Variazioni sinfoniche : Preludio, corale e fuga OTTORINO RESPIGHI : SUITE IN E MAJOR : VARIAZIONI SINFONICHE : PRELUDIO, CORALE E FUGA
  2005 CD – Naxos 8.557820
  1. Ottorino Respighi: Variazioni sinfoniche
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  2. Ottorino Respighi: Preludio, corale e fuga
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  3. Ottorino Respighi: Burlesca
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  4. Ottorino Respighi: Ouverture carnevalesca
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
  5. Ottorino Respighi: Suite in E major
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adriano (dir.)
 • Foto: Organ Compositions ORGAN COMPOSITIONS
  1996 CD – Opus 91 2586-2 (031)
  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Ars musica medicorum ARS MUSICA MEDICORUM
  1995 CD – PP 095007

  Dieter Pätzold, Saxophon Ferdinand Klinda und Albert Schweizer, Orgel Trio Medici Graz Grazer Saxophonquartett Steirisches Ärzteorchester
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Ferdinand Klinda Plays Franz Liszt´s Organ Works FERDINAND KLINDA PLAYS FRANZ LISZT´S ORGAN WORKS
  1991 LP – Opus 91 2234-1131
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Historic Organs in Slovakia HISTORIC ORGANS IN SLOVAKIA
  1990 CD – Opus 9151 2116-17
  1. Ferdinand Klinda (org), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Joseph Haydn: Organ Concertos Hob. XVIII/1, 8, 10 JOSEPH HAYDN: ORGAN CONCERTOS HOB. XVIII/1, 8, 10
  1989 CD – Opus 9350 2044
  1. Joseph Haydn:
   Ferdinand Klinda (org), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Joseph Haydn: Organ Concertos Hob. XVIII/1, 8, 10 JOSEPH HAYDN: ORGAN CONCERTOS HOB. XVIII/1, 8, 10
  1989 LP – Opus 9310 2044
  1. Ferdinand Klinda (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: The Best of Olivier Messiaen THE BEST OF OLIVIER MESSIAEN
  1988 CD – Opus 9351 2020
  1. Olivier Messiaen: Apparition de l'église éternelle
   Ferdinand Klinda (org)
  2. Olivier Messiaen: L'ascension
   Ferdinand Klinda (org)
  3. Olivier Messiaen: La Nativité du Seigneur – IX. Dieu parmi nous
   Ferdinand Klinda (org)
  4. Olivier Messiaen: Les Corps Glorieux
   Ferdinand Klinda (org)
  5. Olivier Messiaen: Messe de la Pentecôte
   Ferdinand Klinda (org)
  6. Olivier Messiaen: Livre d'orgue
   Ferdinand Klinda (org)
  7. Olivier Messiaen: Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité – V.
   Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: G. Fantini / R. Valentino / J. Clarke / J. B. Loeillet G. FANTINI / R. VALENTINO / J. CLARKE / J. B. LOEILLET
  1986 LP – Opus 9111 1515
  1. Miroslav Kejmar (tr), Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Christmas in the works of masters CHRISTMAS IN THE WORKS OF MASTERS
  1984 LP – Opus 9111 1557
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Československé historické organy/Czechoslovak Historic Organs : Johann Sebastian Bach ČESKOSLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY/CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS : JOHANN SEBASTIAN BACH
  1981 LP – Opus 9111 1028
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Czechoslovak Historic Organs : Organs in Slovakia 3 CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS : ORGANS IN SLOVAKIA 3
  1980 LP – Opus 9111 0850
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Bach / Reger / Franck / Dupré BACH / REGER / FRANCK / DUPRÉ
  1979 LP – Opus 9111 0806
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Czechoslovak Historic Organs : Organs in Slovakia 2 CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS : ORGANS IN SLOVAKIA 2
  1979 LP – Opus 9111 0807
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Czechoslovak Historic Organs : Organs in Slovakia CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS : ORGANS IN SLOVAKIA
  1978 LP – Opus 9111 0589
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Czechoslovak historic organs : J. Haydn : J. K. Vaňhal CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS : J. HAYDN : J. K. VAŇHAL
  1976 LP – Opus 9111 0413
  1. Joseph Haydn: Koncert C dur č. 2 pre organ, sláčiky, 2 trúbky, tympan a continuo
   Ferdinand Klinda (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Jan Křitel Vaňhal: Koncert C dur pre organ, sláčiky, 2 trúbky, tympan a continuo
   Ferdinand Klinda (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Czechoslovak Historic Organs : Bach CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS : BACH
  1974 LP – Opus 9111 0303
  1. Johann Sebastian Bach: Koncert a mol BWV 593
   Ferdinand Klinda (org)
  2. Johann Sebastian Bach: Koncert d mol BWV 596
   Ferdinand Klinda (org)
  3. Johann Sebastian Bach: Toccata, adagio, fúga C dur BWV 564
   Ferdinand Klinda (org)
  4. Johann Sebastian Bach: Canzona d mol BWV 588
   Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  1974 LP – Opus 9110 0317-0320
  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák
  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Czechoslovak Historic Organs. J. S. Bach CZECHOSLOVAK HISTORIC ORGANS. J. S. BACH
  1973 LP – Opus 9111 0249
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Johann Sebastian Bach JOHANN SEBASTIAN BACH
  1971 LP – Opus 9111 0016
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Olivier Messiaen OLIVIER MESSIAEN
  1966 LP – Supraphon DV 6251-2
  1. Ferdinand Klinda (org), Yvonne Loriodová (pf), Václav Neumann (dir.), Česká filharmonie
 • Foto: Franz Liszt: Organ Music FRANZ LISZT: ORGAN MUSIC
  1965 LP – Supraphon SUA 10620
  1. Ferdinand Klinda (org)
 • Foto: Liszt: Die Legende von der Heiligen Elisabeth LISZT: DIE LEGENDE VON DER HEILIGEN ELISABETH
  LP – SLPX 11650-52
  1. Ferenc Liszt: Die Legende von der heiligen Elisabeth/The Legend of saint Elizabeth
   Kolos Kováts (b), Erzsébet Komlóssy (ms), Sándor Sólyom Nagy (br), Éva Andor (s), József Gregor (b), Lajos Miller (br), György Bordás (br), Bratislavský detský zbor, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ferdinand Klinda (org), János Ferencsik (dir.)
 • Foto: Vánoce v dílech mistrů VÁNOCE V DÍLECH MISTRŮ
  CD – GZ Publishing GZ L 1 0114-2-131
  1. Ferdinand Klinda (org)

Ocenenia

 • Cena Sebastian
  2010 za prínos k odkazu diela J. S. Bacha
 • Cena primátora mesta Bratislavy
  2009 za celoživotné dielo virtuóza a vysokoškolského pedagóga hry na organe
 • Cena predsedu Národnej rady SR
  2009 za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania pre rok 2009
 • Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
  2008 za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry a vzdelávania
 • Cena Jozefa Kresánka
  2001 za knihu Organ v kultúre dvoch tisícročí a za propagáciu a slovnú reflexiu organa
 • Pocta ministra kultúry SR
  1997
 • Platinová platňa vydavateľstva Opus
  1996
 • Čestný diplom a plaketa Slovkoncertu
  1988
 • Zlatý erb vydavateľstva OPUS
  1984 za dokumentáciu historických organov
 • Štátna cena
  1971
 • Cena Frica Kafendu
  1968 za vynikajúce predvedenie organových skladieb slovenských skladateľov D. Kardoša: Elevazioni, Preludium, A. Očenáša: Organové pastely, Ľudové pastorále, J. Zimmera: Concertino in D
 • Zlatá medaila VŠMU

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: Ostinato
  pre organ
  21. 9.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
  28. 9.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ferdinand Klinda (org), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Dialoghi in ritmo (Rytmické dialógy)
  per organo e percussioni
  27. 1.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), László Váray (bat)
 • Ilja Zeljenka: Reliéfy
  Skladba pre organ
  16. 11.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie
  Komorná opera na text P. O. Hviezdoslava
  16. 1.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
  pre organ, sláčikové a bicie nástroje
  17. 2.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“
  31. 1.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Štefan Németh-Šamorínsky: Koncert pre organ a orchester
  4. 2.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Bohdan Wodiczko (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Reliéfy
  Skladba pre organ
  4. 9.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Internationale Orgeltage, Düsseldorf, DE
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Dezider Kardoš: Elevazioni per organo da concerte op. 39a
  3. 1967 Prvé uvedenie v zahraničí
  Vroclav, PL
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
 • Ján Zimmer: Concerto in D, op. 42
  pre organ
  25. 2.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
 • Charles Chaynes: Koncert pre organ a orchester
  24. 4.
  1969
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Ferdinand Klinda 1973 Ferdinand Klinda

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Ferdinand Klinda 1960 Ferdinand Klinda

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Ferdinand Klinda, Ernest Riegler-Skalický Ferdinand Klinda, Ernest Riegler-Skalický

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Reliéfy pre organ (ukážka)  Ferdinand Klinda (org)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 01. 2020