Profil osobnosti

Foto: Víťazoslav Kubička Zdroj: Archív

Víťazoslav Kubička

11. 10. 1953 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1970 – 1975
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil)
1975 – 1980
VŠMU (kompozícia – Ján Cikker)
1979 – 1991
hudobný redaktor Slovenskom rozhlase, súčasne dramaturg Experimentálneho štúdia SRo a organizátor komorných koncertov súčasnej hudby (o. i. Štúdio mladých)
1991
zakladateľ súkromného nahrávacieho štúdia Jakub
2002 – 2010
pedagóg skladby na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislava
od 2010
skladateľ v slobodnom povolaní

"Kubičkova umelecká tvorba predstavuje jednoliatu cestu, na začiatku ktorej stojí osvojovanie si tradície výdobytkov hudby klasikov 20. storočia. Hlavný raný zdroj inšpirácie predstavovala preňho tvorba L. Janáčka a I. Stravinského, no nadväzoval tiež na štýlové znaky a technológiu tvorby I. Zeljenku. Hudobný proces jeho skladieb vyrastá z výrazne rytmicky profilovaných motivických tvarov, ktoré podrobuje úsporným evolučným transformáciám. V tektonickom riešení uprednostňuje ekonomickosť, stručnosť, skratkovitosť, ktoré neraz vyúsťujú do fragmentárnosti. Najbližšie je mu komorné médium (najmä klavír), ktorému ju venovaná prevažná časť jeho tvorby, no v jeho diele nájdeme takisto viacero významných elektroakustických a koncertantných kompozícií. Ťažisko jeho tvorby sa v poslednom období presúva do oblasti piesňovej kompozície. Priamy impulz k hudobnej tvorbe má u Kubičku často mimohudobný charakter a vízie i postupy jeho kompozícií neraz predurčuje svet výtvarného umenia. Kubičkove diela získali viaceré ocenenia, z ktorých najvýznamnejšie je 9. miesto na Medzinárodnej skladateľskej tribúne UNESCO 1981 v Paríži, udelené jeho Fantázii pre flautu a klavír op. 1."

(GODÁR, Vladimír: Víťazoslav Kubička. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 163 – 164.)

Diela

 • opera
 • Evanjelium podľa Lukáša op. 140

  2002 TEXT: bibl., Ondrej Odokienko
  POSTAVY: Ježiš (br), Anjel (s), Mária (ms), Alžbeta (a), Gabriel (br), Farizej (b), Zachariáš (b), Diabol (b), Judáš (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Znovuzrodenie op. 150

  2003 45'
  TEXT: Víťazoslav Kubička
  POSTAVY: Maja (s), Anjel (s), Anjelik (s), Peter (br), Rozprávač-Diabol (b)
  OBSADENIE: vv, CM, vn, org
 • Martin Luther op. 173

  2005 TEXT: Slavomíra Očenášová-Štrbová
  POSTAVY: Martin Luther (bbr), Katarína von Bora (s), Anjel (ms), Mladý kňaz (br), Ježiš (br), Neznáma speváčka (s), Kňaz (br), Predavač odpustkov 1 (t), Predavač odpustkov 2 (b)
  OBSADENIE: vv, CM, vn, vc, ac, org
 • Betlehem op. 181

  Detská opera pre sóla, detský zbor a orchester
  2007 TEXT: Ján Masaryk
  POSTAVY: Boh (br), Mária (ms), Remeselník (b), Čert (act), Rezbár (act)
  OBSADENIE: vv, CB, orch
 • Kristov dotyk op. 180

  2007 TEXT: Víťazoslav Kubička, Eva Bachletová
  POSTAVY: Ježiš (br), Japonská turistka (s), Ráchel (ms), Jochanan (br), Chavva (s), Michal (br)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Šavol op. 182

  2007 TEXT: Teodor Križka
  POSTAVY: Šavol (br), Salomé (s), Diabol (s), Ján (b), Muž (br), Ananiáš/Júda (br), Anjel-básnik (act)
  OBSADENIE: vv, orch
 • Genesis op. 186

  2008
 • Marína Havranová op. 184

  Neoromantická opera v dvoch dejstvách
  2008 TEXT: Michal Babiak
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Evanjelium podľa Jána op. 191

  2010 POSTAVY: Ježiš (br), Mária matka (s), Mária Magdaléna (s), Samaritánka (a), Hriešnica (a), Nikodém (br), Svedok (br), Starejší (br), Žena (act)
  OBSADENIE: vv, CM, vn, vc, pf
 • Jakub Kray op. 240

  2011 TEXT: Víťazoslav Kubička
  POSTAVY: Jakub Kray (br), Mária Roxerová Krayová (ms), Anna (s), Dévay (br)
  OBSADENIE: vv, CM, vn, orch
 • Kráľovstvo lesa op. 258

  2012 TEXT: Marián Číž
 • Pieseň piesní op. 252

  2012
 • Evanjelium podľa Marka

  2013 TEXT: Silvia Kaščáková
 • Hrad prepevný

  2017 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • opereta
 • Láska na Považí

  2015 TEXT: Oľga Duhanová
  POSTAVY: Hedviga Lašinkovická (s), Jaroslav (t), Rafael Podmanický (br), Ján Podmanický (t), pani Lašinkovická (s), pán Lašinkovický (br), Chválenkár I (t), Chválenkár II (br), Dievča I (s), Dievča II (s)
  OBSADENIE: vv, orch
 • Láskovinky z manéže

  2017 120'
  OBSADENIE: vv, orch
 • symfonický orchester
 • Dramatická predohra op. 3

  pre orchester
  1979 9' 30''
  OBSADENIE: orch
 • Dozrievanie op. 26

  1984 8'
  OBSADENIE: orch
 • Zimné príbehy z lesa op. 251

  Symfonická suita
  2012 OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Žena a muž v poli op. 45

  Fantázia pre ženský hlas a sláčiky
  1987 TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: s, archi
 • Šavlovo obrátenie

  Kantáta pre soprán, barytón, klarinet a orchester
  2007 TEXT: Teodor Križka, na biblické motívy
  OBSADENIE: s, br, cl, orch
 • Hospodin je môj pastier. Kantáta č. 4 op. 201

  pre soprán a orchester
  2011 7' 30''
  TEXT: Peter Varga
  OBSADENIE: s, orch
 • Kým prúdi v žilách krv. Kantáta č. 2 op. 201

  pre soprán a orchester
  2011 TEXT: Peter Varga
  OBSADENIE: s, orch
 • Milujem život. Kantáta č. 3 op. 201

  pre soprán a orchester
  2011 TEXT: Miriam Garajová
  OBSADENIE: s, orch
 • Ó, Pane, smädná som. Kantáta č. 1 op. 201

  pre soprán a orchester
  2011 TEXT: Peter Varga
  OBSADENIE: s, orch
 • Osemnešťastný človek op. 250

  Symfonická báseň podľa rovnomennej kórejskej ľudovej rozprávky
  2012 TEXT: Michal Babiak
  OBSADENIE: vv, orch
 • Requiem – samota

  pre sólový soprán, lesný roh, tympany, marimbu, sólové husle a sláčikový orchester
  2014 18'
  OBSADENIE: s, orch: cr, tp, mb, vn, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Requiem op. 174

  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  2005 OBSADENIE: s, br, b, CM, orch
 • Missa Rajec

  Slávnostná omša pre sóla, detský zbor a orchester
  2010 OBSADENIE: vv, CB, orch
 • Modlitba op. 238

  pre mezzosoprán, miešaný zbor a veľký orchester
  2011 OBSADENIE: ms, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester

  OBSADENIE: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 2tr, 2tr, tu, tp, bat, cel, cmp, archi
 • Fantázia op. 36

  pre violončelo a orchester
  1985 11'
  OBSADENIE: vc, orch
  Ikona audio
 • Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39

  1985 15'
  OBSADENIE: cmb, archi
 • Koncert op. 63

  pre basklarinet a orchester
  1989 12:30
  OBSADENIE: clb, archi
 • Jesenná hudba op. 73

  pre sólove husle a sláčiky
  1990 OBSADENIE: vn, archi
 • A v nebi povstal boj op. 254

  Fantázia pre husle a sláčiky
  2012 OBSADENIE: vn, archi
 • Božia láska mi je nado všetko op. 255

  Fantázia pre violu a sláčiky
  2012 OBSADENIE: vl, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Fantázia-koncert op. 64

  pre dvoje huslí, sláčiky a tympany
  1989 22'
  OBSADENIE: 2vn, orch: tp archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Passacaglia Es-D-B-C

  2018 OBSADENIE: cb
 • sólový nástroj
 • Skladba pre sólovú flautu op. 2

  1979 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: fl
 • Skladba pre sólový fagot op. 4

  1980 OBSADENIE: fg
 • Mame op. 8

  1981 4' 50''
  OBSADENIE: fl
 • Koncertná sonáta pre klarinet sólo

  1983 OBSADENIE: cl
 • Capriccio op. 25

  1984 OBSADENIE: cmb
 • "Hrajúci sa chlapec"

  Sonáta pre klarinet sólo
  1985 OBSADENIE: cl
 • Hudba pre sólové violončelo op. 28

  1985 7' 30''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vc
 • Sonáta č. 1 op. 40

  pre organ
  1985 OBSADENIE: org
 • Sonáta č. 2 op. 51

  1987 8'
  OBSADENIE: org
 • Sonáta pre čembalo sólo op. 47

  1987 OBSADENIE: cmb
 • Rákosie op. 96

  pre sólovú flautu
  1990 OBSADENIE: fl
 • Slovenské ráno op. 85

  1991 OBSADENIE: vc
 • "Klaun" op. 120

  Sonáta pre sólový klarinet
  1996 OBSADENIE: cl
 • Humoreska (Krovie pri Dunaji) op. 107

  pre akordeón
  1996 OBSADENIE: ac
 • Jar op. 210

  Dve skladby pre akordeón sólo
  2010 OBSADENIE: ac
 • Sny o nebi op. 194

  pre gitaru
  2010 OBSADENIE: gui
 • Počujem ťa, Pane op. 277

  pre cimbal sólo
  2013 3' 38''
  OBSADENIE: zmb
 • Vietor vanie, kam chce op. 260

  pre gitaru
  2013 OBSADENIE: gui
 • Vítr kam chce věje op. 274

  Koncertná ária pre cimbal
  2013 OBSADENIE: zmb
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonáta pre klavír č. 1 op. 6

  1979 OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 2 op. 9

  "Portrét dievčaťa"
  1982 8' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 3 op. 40

  "Zima v horách"
  1985 OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 4 op. 42

  "Portrét muža"
  1987 10' 40''
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 5 op. 50

  "Slnečná"
  1987 10' 15''
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 6 op. 53

  "Krajina s bralom"
  1988 OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 7 op. 54

  "Portrét Ilju"
  1988 OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 10 op. 84

  "Sonáta osamelosti a márneho vzdoru"
  1991 OBSADENIE: pf
 • Sonáta pre klavír č. 9 op. 83

  "Lúčna"
  1991 OBSADENIE: pf
 • Vietor kam chce, tam veje op. 135

  2000 OBSADENIE: pf
 • Jesenné cesty

  pre klavír
  2003 OBSADENIE: pf
 • Ktosi klope op. 151

  pre klavír štvorručne
  2003 OBSADENIE: pf4m
 • Taký pekný deň op. 154

  pre klavír šesťručne
  2003 OBSADENIE: pf6m
 • Portrét dievčaťa op. 162

  pre klavír
  2004 OBSADENIE: pf
 • Portrét Máriinej duše op. 161

  pre klavír
  2004 OBSADENIE: pf
 • Podvečer op. 182

  2006 3' 36''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • V jarnej prírode op. 208

  pre štvorručný klavír
  2010 OBSADENIE: pf4m
 • Prvosienky op. 217

  pre sólový klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • Jesenné nokturno

  pre klavír
  2015 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Úsvit (Morgendämmerung) op. 153

  pre organ
  2003 OBSADENIE: org
 • Fantázia pre organ op. 167

  2004 OBSADENIE: org
 • Svätý František op. 187

  pre organ sólo
  2009 OBSADENIE: org
 • Fantázia pre organ op. 216

  na tému piesne "Ó, Hlava ubolená"
  2011 OBSADENIE: org
 • Jarná báseň op. 215

  pre organ sólo
  2011 OBSADENIE: org
 • Jesu, meine Freude op. 220

  pre organ sólo
  2011 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Duo

  pre flautu a bicie nástroje
  OBSADENIE: fl, bat
 • Fantázia op. 1

  pre flautu a klavír
  1979 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, pf
 • Úsilie op. 14

  1983 6'
  OBSADENIE: 2cl
 • Volanie op. 15

  Sonáta pre klarinet a klavír
  1983 9' 15''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: cl, pf
 • Jesenná sonáta op. 24

  1984 OBSADENIE: vl, pf
 • Sonáta op. 27

  pre violončelo a klavír
  1985 10'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Koncert op. 63

  pre basklarinet a klavír
  1989 13' 30''
  OBSADENIE: clb, pf
 • Koncert pre basklarinet a klavír op. 63

  1989 14'
  OBSADENIE: clb, pf
 • Príbeh op. 89

  pre dva klarinety
  1990 OBSADENIE: 2cl
 • Blíži sa jeseň op. 108

  pre violončelo a klavír
  1996 OBSADENIE: vc, pf
 • Zimná sonáta op. 106

  1996 OBSADENIE: vn, pf
 • Dvojkoncert op. 123

  pre klarinet, basklarinet a klavír
  1997 OBSADENIE: cl, clb, pf
 • O vlasti a o Bohu op. 148

  Sonáta pre violončelo a klavír
  2002 OBSADENIE: vc, pf
 • Koncert pre husle a klavír op. 183

  2008 OBSADENIE: vn, pf
 • Priatelia stromy op. 189

  Fantázia pre husle a klavír
  2009 OBSADENIE: vn, pf
 • Žalmy I. op. 203

  pre husle a klavír
  2009 OBSADENIE: vn, pf
 • Jarné popoludnie u Tomčányovcov op. 205

  pre husle a klavír
  2010 OBSADENIE: vn, pf
 • Odchádzam do hôr op. 199

  Sonáta pre husle a klavír
  2010 OBSADENIE: vn, pf
 • Na poliach, lúkach je náš Pán op. 259

  pre altový saxofón a klavír
  2013 OBSADENIE: sxa, pf
 • „Božie rána“

  2018 OBSADENIE: vc, pf
 • tri nástroje
 • Cesta op. 20

  Trio pre klarinet, violončelo a klavír
  1983 11'
  OBSADENIE: cl, vc, pf
 • Trio "Goya" op. 33

  1985 10'
  OBSADENIE: fl, vc, cmb
 • Vivat Societa Rigata op. 95

  pre flautu, hoboj a bongá
  1994 OBSADENIE: fl, ob, 2bon
 • Chrámom Božím ste vy op. 139

  pre flautu, violončelo a klavír
  2001 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • Príhody z lesa

  Trio pre husle, fagot a klavír
  2014 5' 30''
  OBSADENIE: vn, fg, pf
 • štyri nástroje
 • Štyria op. 97

  Suita pre klarinetové kvarteto
  1990 OBSADENIE: 3cl, clb
 • "Vlci". op. 118

  Klarinetové kvarteto č. 2
  1997 OBSADENIE: 3cl, clb
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 “Rozlúčka” op. 34

  1985 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 op. 61

  1988 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4 op. 93

  1990 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 op. 86

  1991 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto op. 178

  2006 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Žalujem proti vojne op. 177

  2006 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Kvinteto op. 18

  1982 OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • Kvinteto op. 23

  1984 OBSADENIE: fl, ob, vc, fg, cmb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Dve biblické piesne op. 74

  1990 OBSADENIE: br, org
 • Dve biblické piesne op. 75

  1990 OBSADENIE: br, org
 • Dve biblické piesne op. 76

  1990 OBSADENIE: br, org
 • Dve biblické piesne op. 77

  1990 OBSADENIE: br, org
 • Dve biblické piesne op. 78

  1990 OBSADENIE: br, org
 • Dve biblické piesne op. 79

  1990 OBSADENIE: br, org
 • Dve biblické piesne op. 81

  1990 OBSADENIE: br, org
 • Dve biblické piesne op. 87

  1990 TEXT: Biblia, Jn 1, 1 – 6
  OBSADENIE: s, b, org
 • Tri piesne na biblické piesne op. 82

  1991 OBSADENIE: s, org
 • Ave Maria op. 112

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír
  1996 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: s, pf/org
 • Koncertná pieseň op. 102

  1996 TEXT: Biblia, John 10
  OBSADENIE: b, org
 • Žalmy op. 130

  2000 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: v, gui
 • Dve piesne na slová Petry Prievozníkovej op. 156

  2003 TEXT: Petra Prievozníková
  OBSADENIE: v, org
 • Hospodine, Pane náš op. 152

  Koncertná pieseň pre soprán a organ
  2003 OBSADENIE: s, org
 • Ježiš sa ukázal učeníkom op. 157

  pre barytón a organ
  2003 TEXT: Biblia, Jn 20, 19 - 23
  OBSADENIE: br, org
 • Mária op. 158

  Koncertná pieseň pre bas a organ
  2003 OBSADENIE: b, org
 • Medený had op. 153

  pre barytón a organ
  2003 OBSADENIE: br, org
 • Proste a dostanete op. 159

  pre barytón a organ
  2003 OBSADENIE: br, org
 • Synovstvo Božie op. 155

  pre barytón a organ
  2003 TEXT: Biblia, Rim 8, 14 – 18
  OBSADENIE: br, org
 • Ja som vzkriesenie a život op. 168

  pre barytón a organ
  2004 OBSADENIE: br, org
 • Nebudťe ustarostení

  2004 OBSADENIE: vm, vc, ac
 • Pieseň Pána tohto sveta

  2004 OBSADENIE: vm, vc, ac
 • Veď sa ja nehanbím za evanjelium op. 166

  pre barytón a organ
  2004 OBSADENIE: br, org
 • Biblické piesne I. – Stvorenie op. 190

  pre spev, husle a klavír
  2009 12'
  OBSADENIE: v, vn, pf
 • Ó, Bože op. 193

  Pieseň pre soprán a gitaru
  2010 OBSADENIE: s, gui
 • Záhrada v Edene op. 192

  pre mezzosoprán, husle, fagot a klavír
  2010 OBSADENIE: ms, vn, fg, pf
 • Čiary na rukách op. 223

  Deväť piesní na slová Michala Badína pre mezzo-soprano, violin a klavír
  2011 TEXT: Michal Badín
  OBSADENIE: ms, vn, pf
 • Kyrie eleison op. 221

  pre soprán a organ
  2011 OBSADENIE: s, org
 • Otče náš op. 202

  pre soprán, husle a klavír
  2011 OBSADENIE: s, vn, pf
 • Bože, príď mi na pomoc op. 256

  Cyklus piesní pre hlas, husle, organ
  2012 OBSADENIE: v, vn, org
 • I stand at the door, and knock (Stojím pri dverách a klopem) op. 275

  Koncertná pieseň pre nižší soprán a cimbal
  2013 TEXT: Biblia, Zjv 3, 20
  OBSADENIE: s, zmb
 • Jesu op. 276

  pre soprán a cimbal
  2013 2' 50''
  OBSADENIE: s. zmb
 • Spievam Ti, Pane op. 261

  pre mezzosoprán a gitaru
  2013 6'
  TEXT: Biblia
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: ms, gui
 • Stabat Mater

  pre soprán, alt a štyri kontrabasy
  2017 OBSADENIE: s, a, 4cb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dve oslovenia op. 5

  Dve piesne pre soprán a klavír
  1979 TEXT: K. Belicová, Ch. Baudelaire
  OBSADENIE: s, pf
 • Tri piesne na básne sovietskych poetiek op. 52

  1988 TEXT: S. Nérisová, O. Berggoľcová
  OBSADENIE: s, pf
 • Hospodin je môj pastier op. 116

  Koncertná pieseň pre soprán a klavír
  1997 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: s, pf
 • "Ej, totu, totu" op. 126

  pre nižší hlas a klavír
  1998 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, pf
 • Šalamúnové piesne op. 138

  2000 OBSADENIE: vf, pf
 • Tri biblické piesne op. 129

  pre hlas a klavír
  2000 OBSADENIE: v, pf
 • "Bože" op. 136

  Koncertná pieseň pre bas a klavír
  2001 OBSADENIE: b, pf
 • Čujte všetky národy op. 146

  Koncertná pieseň pre bas a klavír
  2002 OBSADENIE: b, pf
 • Na počiatku bolo slovo op. 144

  Pieseň pre soprán a klavír
  2002 OBSADENIE: s, pf
 • O sile viery op. 147

  Koncertná pieseň pre barytón a klavír
  2002 OBSADENIE: br, pf
 • Samota op. 149

  Koncertná pieseň pre spev a klavír
  2002 OBSADENIE: v, pf
 • Pane Ježišu op. 150

  Koncertná pieseň pre mezzosoprán a klavír
  2003 OBSADENIE: ms, pf
 • Choďte a čiňte op. 160

  Pieseň pre barytón a klavír
  2004 OBSADENIE: br, pf
 • Agnus Dei op. 172

  pre soprán a klavír
  2005 OBSADENIE: s, pf
 • O dolce nota op. 169

  Štyri piesne na Michelangolove texty pre soprán a klavír
  2005 TEXT: Michelangelo Buonarroti
  OBSADENIE: s, pf
 • Posledný pútnik

  pre barytón a klavír
  2009 TEXT: Michal Babiak
  OBSADENIE: br, pf
 • 10 piesní op. 222

  na slová Ľudmily Kunikovej-Šamkovej
  2011 TEXT: Ľudmila Kuniková-Šamková
  OBSADENIE: s, pf
 • Biblické piesne II. op. 229

  pre hlas a klavír
  2011 TEXT: Biblia, Žalmy 5, 8, 108, 116
  OBSADENIE: v, pf
 • Blažení chudobní op. 231

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír
  2011 TEXT: Biblia, Matúš 5, 2 – 12
  OBSADENIE: v, pf
 • Budem v nich prebývať op. 235

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír
  2011 TEXT: Biblia, 2Kor 6, 16 – 18
  OBSADENIE: v, pf
 • Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? op. 227

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír
  2011 TEXT: Biblia, 1Kor 6, 19 – 20
  OBSADENIE: v, pf
 • Hľa, prichádza v oblakoch op. 234

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír
  2011 TEXT: Biblia, Zjv 1, 7
  OBSADENIE: v, pf
 • Hospodin je môj pastier op. 232

  Koncertná pieseň pre spev a klavír
  2011 TEXT: Biblia, Žalm 23
  OBSADENIE: v, pf
 • Ja som povedal: Bohovia ste? op. 243

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír
  2011 TEXT: Biblia, Jn 10, 35 – 39
  OBSADENIE: v, pf
 • Modlitba op. 249

  Koncertná pieseň pre soprán a klavír
  2011 OBSADENIE: s, pf
 • Stabat Mater op. 242

  Koncertná pieseň pre barytón a klavír (organ)
  2011 OBSADENIE: br, pf/org
 • Vážne spevy op. 241

  Dve koncertné piesne pre hlas a klavír
  2011 OBSADENIE: v, pf
 • Polia šíre rozfúka vietor

  Tri duchovné piesne
  2017 OBSADENIE: v, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Hospodin je mojím svetlom op. 141

  pre soprán a mezzosoprán
  2002 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: s, ms
 • inštruktívne
 • Fúga op. 13

  1982 TEXT: V. Kubička
  OBSADENIE: CB
 • Päť príbehov op. 11

  1982 OBSADENIE: pf
 • Poďte so mnou do lesa op. 12

  1982 OBSADENIE: pf
 • Malé more op. 17

  1983 OBSADENIE: pf
 • Pesničky pre Gabiku, Danielku a Eriku op. 41

  1986 OBSADENIE: CB
 • Večery v Trenčianskych Tepliciach

  Suita pre detský sláčikový orchester
  1990 OBSADENIE: archi
 • Pieseň bez slov op. 114

  pre violončelo a klavír
  1996 OBSADENIE: vc, pf
 • Také všeličo op. 124

  Cyklus skladbičiek pre deti
  1997 OBSADENIE: pf
 • Malé tajomstvá I. – III. op. 127

  pre klavír a hovorené slovo
  1999 OBSADENIE: spk, pf
 • Zobúdza sa jar op. 145

  pre klavír
  2002 OBSADENIE: pf
 • Malé evanjeliá op. 209

  pre klavír
  2010 OBSADENIE: pf
 • Malé jazvečíky op. 211

  pre dve zobcové flauty
  2010 OBSADENIE: 2fld
 • Modlitby op. 209

  pre klavír sólo
  2010 OBSADENIE: pf
 • O malom Chumáčikovi op. 206

  pre štvorručný klavír
  2010 OBSADENIE: pf4m
 • Predjarie op. 213

  Malá fantázia pre organ
  2010 OBSADENIE: org
 • Príslovia op. 207

  pre štvorručný klavír
  2010 OBSADENIE: pf4m
 • Spomienka na priateľa op. 197

  pre dve flauty a klavír
  2010 OBSADENIE: 2fl, pf
 • Ďateľ op. 224

  Malá fantázia pre xylofón a klavír
  2011 OBSADENIE: xlf, pf
 • Dvaja zajkovia op. 237

  Dve skladbičky pre klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • Kvapky rosy op. 218

  pre flautu a klavír
  2011 OBSADENIE: fl, pf
 • Maľby prírody op. 233

  Cyklus troch skladbičiek pre klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • O lese op. 247

  Cyklus pre dve violončelá
  2011 OBSADENIE: 2vc
 • O odvahe op. 236

  Dve skladbičky pre klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • O prírode op. 245

  Cyklus pre klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • Pri rieke op. 246

  Cyklus pre klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • Rozprávka op. 244

  pre dve priečne flauty, triangel a klavír
  2011 OBSADENIE: 2fl, pf, trg
 • Rozprávky z lesa op. 239

  Tri skladbičky pre klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • Stará maringotka op. 225

  pre akordeón sólo
  2011 OBSADENIE: ac
 • Zem op. 248

  Cyklus pre klavír
  2011 OBSADENIE: pf
 • Lesné víly a iná háveď op. 257

  Malá fantázia pre priečnu flautu a klavír
  2012 5'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Malé tajomstvá IV. – X. op. 263 – 269

  pre dve priečne flauty
  2013 OBSADENIE: 2fl
 • "Keď sme prechádzali..."

  Fantázia na motív myjavskej ľudovej piesne
  2014 OBSADENIE: archi
 • Dožičil si nám, Pane, kvapku tvorivosti...

  pre klavír
  2014 4' 30''
  OBSADENIE: pf
 • "Keď svitá v lese..."

  pre klavír
  2015 OBSADENIE: pf
 • Dve rastliny

  pre zobcovú flautu a klavír
  2016 OBSADENIE: fld, pf
 • zborové
 • Žalmy 1, 27, 96 op. 188

  pre barytón a miešaný zbor
  2009 OBSADENIE: br, CM
 • miešaný zbor
 • Vyvýšenosť lásky op. 104

  1996 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM
 • Goya op. 111

  1997 TEXT: autor
  OBSADENIE: CM
 • Sanctus op. 125

  pre miešaný zbor
  1998 OBSADENIE: CM
 • A dám ti nové srdce op. 143

  2000 OBSADENIE: vv, CM
 • Fašiangy

  2001 OBSADENIE: CM
 • Môj milý Bože op. 140

  2002 TEXT: autor
  OBSADENIE: CM
 • Hody

  2003 OBSADENIE: CM
 • Evanjelizácia op. 204

  Cyklus skladieb pre barytón sólo a miešaný zbor
  2008 OBSADENIE: br, CM
 • Magnificat op. 226

  pre miešaný zbor
  2011 OBSADENIE: CM
 • detský zbor
 • Kolieska nás odvezú op. 16

  pre detský zbor
  1983 OBSADENIE: CB
 • Sen lúčneho koníka

  Päť drobných skladieb pre detský zbor
  1990 6'
  OBSADENIE: CB
 • Dva detské zbory op. 201

  2010 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Malá omša

  1999 OBSADENIE: CM, orch da camera
 • zbor a klavír
 • Svedectvo o živom Bohu op. 142

  2000 OBSADENIE: CM/CB, pf
 • Päť piesní op. 219

  na slová Eriky Petrášovej pre detský zbor a klavír
  2011 TEXT: Erika Petrášová
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Horím op. 142

  Oratórium pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a organ
  2002 OBSADENIE: s, ms, CM, org
 • elektroakustické
 • Venované Musorgskému op. 7

  1982 9' 15''
  OBSADENIE: C
 • Keď sme prechádzali op. 16

  1983 OBSADENIE: C
 • "...a plakal by aj kameň" op. 25

  1984 8'
  OBSADENIE: C
 • Je ticho už op. 26

  1984 7' 30''
  OBSADENIE: C
 • Satyr a Nymfa op. 32

  1985 7' 40''
  OBSADENIE: C+(s,cl)
 • Kolotoč op. 48

  1987 8' 10''
  OBSADENIE: C+(tn)
 • Planéta Zem op. 62

  1989 8' 12''
  OBSADENIE: C
 • V krajine severného vetra

  1990 8' 20''
  OBSADENIE: C
 • Cesta

  1991 OBSADENIE: C
 • Dotyky

  1992 8' 30''
  OBSADENIE: C
 • Portrét ženy

  pre soprán a zvukovú stopu
  2015 5' 17''
  OBSADENIE: C+(v)
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Rodáci

  1987 RÉŽIA: M. Milo
  OBSADENIE: KD
 • FFP zvučka

  1989 RÉŽIA: J. Mančuška
  OBSADENIE: KD
 • Sestrička

  1989 RÉŽIA: Ľ. Štecko
  OBSADENIE: KD
 • Bratislava v premenách času

  1990 RÉŽIA: M. Milo
  OBSADENIE: KD
 • Deti vetra 1–13

  1990 RÉŽIA: M. Slivka
  OBSADENIE: KD
 • Veštenie zo šelestu listov

  1990 RÉŽIA: M. Milo
  OBSADENIE: KD
 • dlhometrážny hraný film
 • Sýkorka

  1989 RÉŽIA: P. Gejdoš ml.
  OBSADENIE: DH
 • Pribina

  1997 RÉŽIA: M. Kákoš
  OBSADENIE: DH
 • animovaný film
 • Automaty

  1985 RÉŽIA: V. Malík, J. Baran, N. Kimlička, M. Šuster
  OBSADENIE: A
 • Minútky na pracovisku

  1986 RÉŽIA: J. Baran
  OBSADENIE: A
 • Premeny podôb

  1986 RÉŽIA: M. Milo
  OBSADENIE: A
 • Veľké upratovanie

  1986 RÉŽIA: V. Malík
  OBSADENIE: A

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ČIERNA, Alena: Elektroakustická kompozícia na Slovensku
  1996 Slovenská hudba roč. 22, 1996, č. 1-2, s. 67–111
 • KADUCH, Miroslav: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994. Osobní slovník
  1994 Ostrava 1994, s. 86–87
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: BASSFEST+ 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 23
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: BASSFEST 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 19
 • CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • VONGREJ, Ľudovít: V Kežmarku uvedú novú duchovnú operu Víťazoslava Kubičku s názvom Hrad prepevný
  2017 In: www.operaslovakia.sk/v-kezmarku-uvedu-novu-duchovnu-operu-vitazoslava-kubicku-s-nazvom-hrad-prepevny/
  Opera Slovakia 2017
 • KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková : secret VOICE electric [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 37 – 38
 • ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38–39
 • VONGREJ, Ľudovít: V Bratislave sa uskutoční svetová premiéra novej slovenskej operety Láska na Považí
  2015 In: operaslovakia.sk/v-bratislave-sa-uskutocni-svetova-premiera-novej-slovenskej-operety-laska-na-povazi/
  Opera Slovakia 2015
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6
 • ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci
  Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17
 • ŠUŠKA, Pavol: Víťazoslav Kubička: Klopem na duše ľudí... [rozhovor]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 24–25
 • CHALUPKA, Ľubomír: V Ružomberku súťažili mladí pedagógovia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 9
 • ŠUŠKA, Pavol: Kubička opäť ako operný autor
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 40–41
 • ONDREIČKOVÁ, Ivica: Povolanie: skladateľ
  1982 Život 1982, č. 14, s. 30–31
 • Personálna bibliografia
 • Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 25
 • Rajecká hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6

Diskografia

 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE electric EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE ELECTRIC
  2016 CD – Real Music House 2393-007-2
  1. Martin Burlas: Námorníci
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (C)
  2. Fero Király: January 2016
   Eva Šušková (v), Fero Király (pf, C)
  3. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   Eva Šušková (s), Daniel Matej (C), Adam Matej (C)
  4. Juraj Vajó: ... pre ženský hlas a mg pás
   Eva Šušková (v), Boris Vaitovič (C), Fero Király (C)
  5. Miroslav Tóth: Lamento riaditeľky (fragment z opery Zázračná masážna tyč)
   Eva Šušková (v), Zuzana Biščáková (cmb), Miroslav Tóth (C)
  6. Víťazoslav Kubička: Portrét ženy
   Eva Šušková (v), Víťazoslav Kubička (C)
  7. Iris Szeghy: Story
   Eva Šušková (v), Juraj Ďuriš (mg), Iris Szeghy (mg)
  8. Július Fujak: Nikde
   Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 2 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 2
  2016 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP09
  1. Milan Adamčiak: Capriccio
   Juraj Ďuriš (C)
  2. Martin Burlas: Plač stromov
   Martin Karvaš (ob), Ján Backstuber (C)
  3. Juraj Pospíšil: Suita ad modum tympanorum, op. 55
   Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
  4. Víťazoslav Kubička: Venované Musorgskému op. 7
   Juraj Ďuriš (C)
  5. Rudolf Pepucha: The End
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  6. Róbert Rudolf: Niečo povedať
   Kamil Paprčka (tr), Ernest Walzel (C)
  7. Juraj Ďuriš: Panta Rhei
   Lujza Ďurišová (vc), Juraj Ďuriš (C)
  8. Svetozár Stračina: Reč pastierska
   Jozef Peško (fut), Juraj Ďuriš (C), Ján Backstuber (C), Peter Janík (C)
 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Víťazoslav Kubička – Missa Rajec VÍŤAZOSLAV KUBIČKA – MISSA RAJEC
  2010 CD – Základná umelecká škola Rajec 1664 001-2
  1. Víťazoslav Kubička: Missa Rajec
   Antónia Turianová (s), Marián Remenius (br), Eva Kyšková (zbm.), Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Rajci, Študenti konzervatória v Žiline, Monika Bažíková (dir.)
 • Foto: elektroakustická hudba : slovensko 1989 – 94 ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA : SLOVENSKO 1989 – 94
  1994 CD – Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu EM CD 003
  1. Peter Zagar: Hudba zo štúdia
   Peter Zagar (pf), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Marek Piaček: Flauto dolce ’91
   Marek Piaček (fl), Experimentálne štúdio Bratislava
  3. Juraj Ďuriš: Portrét
   Experimentálne štúdio Bratislava
  4. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Róbert Rudolf: Scar
   Experimentálne štúdio Bratislava
  6. Víťazoslav Kubička: Cesta
   Experimentálne štúdio Bratislava
  7. Roman Berger: Transgressus I.
   Alexander Jablokov (vn), Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: Elektroakustická hudba ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA
  1992 CD – Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002
  1. Jozef Malovec: Orthogenesis
  2. Peter Kolman: E 15
  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II
   Miloš Jurkovič (fl)
  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika
  6. Magdalena Długosz: U źródła
  7. Jozef Malovec: Theorema
  8. Juraj Ďuriš: Sny
  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps
  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25
  11. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)
  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19
 • Foto: Musica Slovaca MUSICA SLOVACA
  1992 CD – Hudobný fond SF 0005 2131
  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ladislav Burlas: Planctus
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Foto: Víťazoslav Kubička : Andrej Očenáš : Jozef Sixta : Eugen Suchoň VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : ANDREJ OČENÁŠ : JOZEF SIXTA : EUGEN SUCHOŇ
  1986 LP – Opus 9111 1827
  1. Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
   Matej Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
  2. Andrej Očenáš: Donquijotská suita op. 40
   Jindřich Pazdera (vn), Ľudovít Kanta (vc)
  3. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1988 za dielo Fantázia op. 36

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Víťazoslav Kubička: „Božie rána“
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Víťazoslav Kubička: Passacaglia Es-D-B-C
  3. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bassfest 2018, Cikkerova sieň, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb)
 • Víťazoslav Kubička: Polia šíre rozfúka vietor
  Tri duchovné piesne
  4. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Dadajová (v), Jela Holá (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Hrad prepevný
  31. 10.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Krško (br), Marianna Gelenekyová (s), Katarína Ofúkaná (ms), Peter Šubert (br), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Anima Cantanda, Spevácky zbor Cirkevného zboru ECAV Kežmarok, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Stabat Mater
  pre soprán, alt a štyri kontrabasy
  27. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bass Fest+2017, Radnica, Cikkerova sieň, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Andrea Hulecová (a), Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Jakub Stračina (cb)
 • Víťazoslav Kubička: Dve rastliny
  pre zobcovú flautu a klavír
  13. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Soňa Mindová (fld), Marek Milo (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Láskovinky z manéže
  1. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Piano club, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Andrea Hulecová (ms), Robert Smiščík (t), Roman Krško (br), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Metropolitný orchester Bratislava, Adrian Kokoš (dir.), Michal Babiak (réžia)
 • Víťazoslav Kubička: "Keď svitá v lese..."
  pre klavír
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Václav Kučera (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Jesenné nokturno
  pre klavír
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slávnostný koncert pri príležitosti 100. výročia narodenia Ondreja Francisciho, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Stašková (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Láska na Považí
  18. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marianna Gelenekyová (s), Otokar Klein (t), Roman Krško (br), Patrik Horňák (t), Eva Šeniglová (s), František Ďuriač (br), Richard Tamáš (t), Peter Šubert (br), Slávka Zámečníková (s), Andrea Hulecová (s), Metropolitný orchester Bratislava, Rastislav Štúr (dir.), Michal Babiak (réžia)
 • Víťazoslav Kubička: "Keď sme prechádzali..."
  Fantázia na motív myjavskej ľudovej piesne
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Husľový súbor ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
 • Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
  Cyklus piesní pre hlas, husle, organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
 • Víťazoslav Kubička: Spievam Ti, Pane op. 261
  pre mezzosoprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Miloš Slobodník (gui)
 • Víťazoslav Kubička: Dožičil si nám, Pane, kvapku tvorivosti...
  pre klavír
  4. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adrián Beňo (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Lesné víly a iná háveď op. 257
  Malá fantázia pre priečnu flautu a klavír
  10. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Reháková (fl), Jozef Chabroň (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Vietor vanie, kam chce op. 260
  pre gitaru
  31. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ortodoxná synagóga, Prešov, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
 • Víťazoslav Kubička: Osemnešťastný človek op. 250
  Symfonická báseň podľa rovnomennej kórejskej ľudovej rozprávky
  9. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Martin Mikuš (br), Joori Kim (v), Young Zoo Oh (v), Siwoung Song (v), Hywon Lim (v), Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Jakub Kray op. 240
  13. 7.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Drevený artikulárny kostol, Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Martin Mikuš (br), Radoslava Mičová (ms), Katarína Krčmárová (s), Ján Kapala (br), Milan Vonderka (vn), Zborový spevokol ECAV Kežmarok, Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Stará maringotka op. 225
  pre akordeón sólo
  3. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jakub Kacian (ac)
 • Víťazoslav Kubička: Spomienka na priateľa op. 197
  pre dve flauty a klavír
  31. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK
  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Biblické piesne I. – Stvorenie op. 190
  pre spev, husle a klavír
  10. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Krčmárová (s), Jana Csampaiová (vn), Beáta Tomčányiová (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Jána op. 191
  3. 7.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický chrám, Necpaly, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Krčmárová (s), Mária Eliášová (a), Ján Kapala (br), Peter Ďúrovec (br), Peter Šubert (br), Mária Schlosserová (act ), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marián Svetlík (vn), Lujza Ďurišová (vc), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Priatelia stromy op. 189
  Fantázia pre husle a klavír
  3. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Veronika Mičková (vn), Margareta Kristýnková (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Missa Rajec
  Slávnostná omša pre sóla, detský zbor a orchester
  23. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Ladislava, Rajec, SK
  INTERPRETI: Antónia Turianová (s), Marián Remenius (br), Eva Kyšková (zbm.), Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Rajci, Študenti konzervatória v Žiline, Monika Bažíková (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Šavol op. 182
  5. 7.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Krčmárová (s), Mária Eliášová (s), Matúš Tomko (b), Peter Ďúrovec (br), Ján Kapala (br), Mária Schlosserová (act ), Štátna filharmónia Košice, Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Marína Havranová op. 184
  Neoromantická opera v dvoch dejstvách
  14. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova NR SR, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Posoniensis, Ad Una Corda, Adrian Kokoš (dir.), Michal Babiak (réžia)
 • Víťazoslav Kubička: Betlehem op. 181
  Detská opera pre sóla, detský zbor a orchester
  8. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Šušková (ms), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Šavlovo obrátenie
  Kantáta pre soprán, barytón, klarinet a orchester
  6. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Eva Hornyáková (s), Martin Babjak (br), Július Klein (cl), Jerzy Swoboda (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Veronika Lovranová (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Kristov dotyk op. 180
  27. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nový evanjelický kostol, Legionárska ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Hornyáková (s), Nao Higano (s), Eva Šušková (ms), Matúš Trávniček (b), Petra Záhumenská (s), Anima Cantanda, Bratislavskí komorní sólisti, Martin Mikuš (br), Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Lukáša op. 140
  5. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Jitka Ťatliaková (s), Katarína Procházková (s), Marián Hadraba (br), Štefan Babjak (bas), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Iveta Popovičová (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.)
  Scénické uvedenie opery.
 • Víťazoslav Kubička: Requiem op. 174
  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  10. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Martin Mikuš (br), Martin Gurbaľ (b), Košický spevácky zbor učiteľov, Karol Petróczi (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Peter Feranec (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Martin Luther op. 173
  22. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Neshyba (bbr), Eva Hornyáková (s), Mária Koledová (ms), Martin Mikuš (br), Július Žatko (br), Miriam Garajová (s), Anima Cantanda, Milan Vonderka (vn), Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Anna Predmerská-Zúriková (org), Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Znovuzrodenie op. 150
  22. 2.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Koledová (s), Eva Hornyáková (s), Kristína Smetanová (s), Martin Mikuš (br), Ladislav Neshyba (b), Anima Cantanda, Ján Kružliak (vn), Daniel Šimonovič (org), Adrian Kokoš (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Hody
  22. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Evanjelium podľa Lukáša op. 140
  21. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Mikuš (br), Ľudmila Andrejčáková (s), Zuzana Karamanová (ms), Barbora Benzírová (a), Martin Smolnický (br), Matúš Tomko (b), Martin Šafárik (b), Juraj Chlpík (t), Spevácky zbor Lúčnica, Csaba Rácz (vc), Daniel Šimonovič (org), Marián Vach (dir.)
  Koncertné uvedenie opery.
 • Víťazoslav Kubička: Fašiangy
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
 • Víťazoslav Kubička: Šalamúnové piesne op. 138
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Hamarová (ms), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Dvojkoncert op. 123
  pre klarinet, basklarinet a klavír
  1999 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Štyria op. 97
  Suita pre klarinetové kvarteto
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Eliáš (cl), Peter Drlička (clb), Kristián Tóth (cl), Marián Mráz (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
  pre sólove husle a sláčiky
  28. 2.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Víťazoslav Kubička: Koncert pre basklarinet a klavír op. 63
  22. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (clb), Alena Ulická (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Planéta Zem op. 62
  6. 10.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
 • Víťazoslav Kubička: Sonáta pre klavír č. 5 op. 50
  "Slnečná"
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Malé more op. 17
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
 • Víťazoslav Kubička: Capriccio op. 25
  7. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marica Dobiášová (cmb)
 • Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
  Trio pre klarinet, violončelo a klavír
  1984 Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka mladých koncertných umelcov, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Fantázia op. 1
  pre flautu a klavír
  15. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Gurway (fl), Daniela Varínska (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Volanie op. 15
  Sonáta pre klarinet a klavír
  1983 Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Sonáta pre klavír č. 1 op. 6
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Duo
  pre flautu a bicie nástroje
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Víťazoslav Kubička: Kvinteto op. 18
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Príbeh op. 89
  pre dva klarinety
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl), Matej Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Satyr a Nymfa op. 32
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Víťazoslav Kubička: Úsilie op. 14
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Víťazoslav Kubička: Polia šíre rozfúka vietor
  Tri duchovné piesne
  5. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Elena Dadajová (v), Jela Holá (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Dve rastliny
  pre zobcovú flautu a klavír
  12. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Soňa Mindová (fld), Marek Milo (pf)
 • Víťazoslav Kubička: "Keď svitá v lese..."
  pre klavír
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Václav Kučera (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Dožičil si nám, Pane, kvapku tvorivosti...
  pre klavír
  3. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Adrián Beňo (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Stará maringotka op. 225
  pre akordeón sólo
  4. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Jakub Kacian (ac)
 • Víťazoslav Kubička: Biblické piesne I. – Stvorenie op. 190
  pre spev, husle a klavír
  5. 7.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Haag, NL
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Jana Csampaiová (vn), Beáta Tomčányiová (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Spomienka na priateľa op. 197
  pre dve flauty a klavír
  1. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Dana Homolová (fl), Jozef Chabroň (pf)
 • Víťazoslav Kubička: Kristov dotyk op. 180
  21. 6.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Smetanova Litomyšl, Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim, CZ
  INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Hornyáková (s), Nao Higano (s), Lucia Duchoňová (ms), Matúš Trávniček (b), Petra Záhumenská (s), Martin Mikuš (br), Anima Cantanda, Bratislavskí komorní sólisti, Adrian Kokoš (dir.)

Audio

 • Kubička, Víťazoslav: Fantázia op. 36


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 07. 2019