2023

Requiem, Op. 374

pre soprán, barytón, miešaný zbor, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2023

Obsadenie: s, br, CM, vc, pf

2021

Johannes

Kantáta

Rok vzniku: okolo 2021

Obsadenie: sóla, CF, vn, vc, cmb

Text: v nemčine

2021

Vittoria Colonna op. 352

Rok vzniku: 2021

2020

"Pán s nami" op. 356

Koncert pre violu a sláčikový orchester

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: vl, archi

2020

Krajnianska hora op. 350

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: ac

2020

Je ráno. Vítam Ťa, Pane op. 352

pre flautu a klavír

Rok vzniku: 2020

Obsadenie: fl, pf

2019

Hymna Kežmarok op. 346

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: v, pf/orch

2019

Žalm 104 op. 345

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: org

2019

Daniel a jeho husle op. 332

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: vv, orch

2019

Husle, klarinet a klavír op. 348

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: cl, vn, pf

Venovanie: Karolíne Krigovskej

2018

Bez Božej lásky op. 345

Koncertná pieseň pre barytón a orchester

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: br, orch

Text: Daniela Lozanová

2018

"Zima" op. 339

Trio pre flautu, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: fl, vc, pf

2018

Trio pre husle, violončelo a klavír op. 340

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: vn, vc, pf

2018

Koncert pre cimbal a symfonický orchester op. 341

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: zmb, orch

Venovanie: Viktória Herencsár

2018

Suita "Drahý Pane, naše srdcia sú otvorené, prosím, vstúp do nich, sprav si v nich príbytok a stoluj s nami“ op. 342

pre husle, violu, violončelo a kontrabas

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: vn, vl, vc, cb

2018

Stabat Mater op. 335

pre veľký orchester

Rok vzniku: 2018

Obsadenie: orch

2017

Jar na Jablonke op. 327

fantázia pre klavír

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:03:40

2017

Vnáram sa do života... snáď posledný raz... op. 328

Koncertná sonáta pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: vc, pf

Venovanie: Gregorovi Regešovi

2017

Hospodin je môj pastier op. 329

Symfonická báseň pre soprán a orchester

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: s, orch

2017

Nachádzam Ťa všade, Pane op. 336

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: org

2017

Bohu op. 338

Dve duchovné piesne pre tenor a akordeón (organ)

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: t, ac/org

2017

The Rain op. 331

pre akordeón sólo

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: ac

2017

Piesne o láske op. 337

Rok vzniku: 2017

Obsadenie: vf, pf

Text: Daniela Lozanová

2016

Učiteľ, kde bývaš? op. 326

pre dievčenský zbor a klavír

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: CF, pf

Text: autor

2016

Hymna Jenkoviec op. 327

pre dievčenský zbor

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: CF

2016

Cirkus op. 327

Symfonická suita

Rok vzniku: 2016

Obsadenie: orch

2015

Z hory op. 325

koncertná pieseň na slová Ľudovíta Štúra pre barytón a klavír

Rok vzniku: 2015

Obsadenie: br, pf

Text: Ľudovít Štúr

2014

Requiem – samota

pre sólový soprán, lesný roh, tympany, marimbu, sólové husle a sláčikový orchester

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: s, orch: cr, tp, mb, vn, archi

Trvanie: 00:18:00

2014

Príhody z lesa

Trio pre husle, fagot a klavír

Rok vzniku: 2014

Obsadenie: vn, fg, pf

Trvanie: 00:05:30

2013

Evanjelium podľa Marka

Rok vzniku: 2013

Text: Silvia Kaščáková

2013

Malé tajomstvá IV. – X. op. 263 – 269

pre dve priečne flauty

Rok vzniku: 2013

Obsadenie: 2fl

2012

Kráľovstvo lesa op. 258

Rok vzniku: 2012

Text: Marián Číž

2012

Zimné príbehy z lesa op. 251

Symfonická suita

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: orch

2012

Božia láska mi je nado všetko op. 255

Fantázia pre violu a sláčiky

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: vl, archi

2012

Pieseň piesní op. 252

Rok vzniku: 2012

2012

A v nebi povstal boj op. 254

Fantázia pre husle a sláčiky

Rok vzniku: 2012

Obsadenie: vn, archi

2011

Kvapky rosy op. 218

pre flautu a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: fl, pf

2011

Ó, Pane, smädná som. Kantáta č. 1 op. 201

pre soprán a orchester

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: s, orch

Text: Peter Varga

2011

Prvosienky op. 217

pre sólový klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: pf

2011

Milujem život. Kantáta č. 3 op. 201

pre soprán a orchester

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: s, orch

Text: Miriam Garajová

2011

Hospodin je môj pastier op. 232

Koncertná pieseň pre spev a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: v, pf

Text: Biblia, Žalm 23

2011

Modlitba op. 238

pre mezzosoprán, miešaný zbor a veľký orchester

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: ms, CM, orch

2011

Kým prúdi v žilách krv. Kantáta č. 2 op. 201

pre soprán a orchester

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: s, orch

Text: Peter Varga

2011

Hľa, prichádza v oblakoch op. 234

Koncertná pieseň pre hlas a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: v, pf

Text: Biblia, Zjv 1, 7

2011

Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? op. 227

Koncertná pieseň pre hlas a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: v, pf

Text: Biblia, 1Kor 6, 19 – 20

2011

Budem v nich prebývať op. 235

Koncertná pieseň pre hlas a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: v, pf

Text: Biblia, 2Kor 6, 16 – 18

2011

Blažení chudobní op. 231

Koncertná pieseň pre hlas a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: v, pf

Text: Biblia, Matúš 5, 2 – 12

2011

Hospodin je môj pastier. Kantáta č. 4 op. 201

pre soprán a orchester

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: s, orch

Text: Peter Varga

Trvanie: 00:07:30

2011

Ja som povedal: Bohovia ste? op. 243

Koncertná pieseň pre hlas a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: v, pf

Text: Biblia, Jn 10, 35 – 39

2011

Modlitba op. 249

Koncertná pieseň pre soprán a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: s, pf

2011

Stabat Mater op. 242

Koncertná pieseň pre barytón a klavír (organ)

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: br, pf/org

2011

Čiary na rukách op. 223

Deväť piesní na slová Michala Badína pre mezzo-soprano, violin a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: ms, vn, pf

Text: Michal Badín

2011

Kyrie eleison op. 221

pre soprán a organ

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: s, org

2011

Otče náš op. 202

pre soprán, husle a klavír

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: s, vn, pf

2011

Magnificat op. 226

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 2011

Obsadenie: CM

2010

V jarnej prírode op. 208

pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: pf4m

2010

Predjarie op. 213

Malá fantázia pre organ

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: org

2010

Malé evanjeliá op. 209

pre klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: pf

2010

Malé jazvečíky op. 211

pre dve zobcové flauty

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: 2fld

2010

Modlitby op. 209

pre klavír sólo

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: pf

2010

Ó, Bože op. 193

Pieseň pre soprán a gitaru

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: s, gui

2010

Záhrada v Edene op. 192

pre mezzosoprán, husle, fagot a klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: ms, vn, fg, pf

Venovanie: Galantskému triu

2010

O malom Chumáčikovi op. 206

pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: pf4m

2010

Príslovia op. 207

pre štvorručný klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: pf4m

2010

Odchádzam do hôr op. 199

Sonáta pre husle a klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: vn, pf

2010

Jarné popoludnie u Tomčányovcov op. 205

pre husle a klavír

Rok vzniku: 2010

Obsadenie: vn, pf

Venovanie: rodine Tomčányovcov

2009

Posledný pútnik

pre barytón a klavír

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: br, pf

Text: Michal Babiak

2009

Svätý František op. 187

pre organ sólo

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: org

2009

Žalmy I. op. 203

pre husle a klavír

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: vn, pf

2009

Žalmy 1, 27, 96 op. 188

pre barytón a miešaný zbor

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: br, CM

2008

Evanjelizácia op. 204

Cyklus skladieb pre barytón sólo a miešaný zbor

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: br, CM

2008

Genesis op. 186

Rok vzniku: 2008

2006

Žalujem proti vojne op. 177

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2006

Sláčikové kvarteto op. 178

Rok vzniku: 2006

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2005

O dolce nota op. 169

Štyri piesne na Michelangolove texty pre soprán a klavír

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: s, pf

Text: Michelangelo Buonarroti

2005

Agnus Dei op. 172

pre soprán a klavír

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: s, pf

2004

Choďte a čiňte op. 160

Pieseň pre barytón a klavír

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: br, pf

2004

Pieseň Pána tohto sveta

Rok vzniku: pred 2004

Obsadenie: vm, vc, ac

2004

Veď sa ja nehanbím za evanjelium op. 166

pre barytón a organ

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: br, org

2004

Portrét Máriinej duše op. 161

pre klavír

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: pf

2004

Nebudťe ustarostení

Rok vzniku: pred 2004

Obsadenie: vm, vc, ac

2004

Portrét dievčaťa op. 162

pre klavír

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: pf

2004

Fantázia pre organ op. 167

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: org

2004

Ja som vzkriesenie a život op. 168

pre barytón a organ

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: br, org

2003

Synovstvo Božie op. 155

pre barytón a organ

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: br, org

Text: Biblia, Rim 8, 14 – 18

2003

Taký pekný deň op. 154

pre klavír šesťručne

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: pf6m

2003

Pane Ježišu op. 150

Koncertná pieseň pre mezzosoprán a klavír

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: ms, pf

2003

Proste a dostanete op. 159

pre barytón a organ

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: br, org

2003

Medený had op. 153

pre barytón a organ

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: br, org

2003

Ježiš sa ukázal učeníkom op. 157

pre barytón a organ

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: br, org

Text: Biblia, Jn 20, 19 - 23

2003

Dve piesne na slová Petry Prievozníkovej op. 156

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: v, org

Text: Petra Prievozníková

2003

Pyžamkáči 1/5

Rok vzniku: 2003

Text: Margita Ivaničková

Réžia: Milena Lukáčová

2003

Úsvit (Morgendämmerung) op. 153

pre organ

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: org

2003

Hospodine, Pane náš op. 152

Koncertná pieseň pre soprán a organ

Rok vzniku: 2003

Obsadenie: s, org

2002

Na počiatku bolo slovo op. 144

Pieseň pre soprán a klavír

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: s, pf

2002

Čujte všetky národy op. 146

Koncertná pieseň pre bas a klavír

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: b, pf

2002

Horím op. 142

Oratórium pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a organ

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: s, ms, CM, org

2002

Môj milý Bože op. 140

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: CM

Text: autor

2002

O sile viery op. 147

Koncertná pieseň pre barytón a klavír

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: br, pf

2002

Samota op. 149

Koncertná pieseň pre spev a klavír

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: v, pf

2002

Hospodin je mojím svetlom op. 141

pre soprán a mezzosoprán

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: s, ms

Text: bibl.

2002

Zobúdza sa jar op. 145

pre klavír

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: pf

2001

"Bože" op. 136

Koncertná pieseň pre bas a klavír

Rok vzniku: 2001

Obsadenie: b, pf

2001

Chrámom Božím ste vy op. 139

pre flautu, violončelo a klavír

Rok vzniku: 2001

Obsadenie: fl, vc, pf

2000

Žalmy op. 130

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: v, gui

Text: bibl.

2000

A dám ti nové srdce op. 143

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: vv, CM

2000

Svedectvo o živom Bohu op. 142

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: CM/CB, pf

2000

Vietor kam chce, tam veje op. 135

Rok vzniku: 2000

Obsadenie: pf

1999

Malé tajomstvá I. – III. op. 127

pre klavír a hovorené slovo

Rok vzniku: 1999

Obsadenie: spk, pf

1999

Malá omša

Rok vzniku: 1999

Obsadenie: CM, orch da camera

1998

Sanctus op. 125

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: CM

1998

"Ej, totu, totu" op. 126

pre nižší hlas a klavír

Rok vzniku: 1998

Obsadenie: v, pf

Text: ľud.

1997

Pribina

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: DH

Réžia: M. Kákoš

1997

Hospodin je môj pastier op. 116

Koncertná pieseň pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: s, pf

Text: bibl.

1997

Goya op. 111

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: CM

Text: autor

1996

Vyvýšenosť lásky op. 104

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: CM

Text: bibl.

1996

Ave Maria op. 112

Koncertná pieseň pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: s, pf/org

Text: bibl.

1996

Koncertná pieseň op. 102

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: b, org

Text: Biblia, John 10

1996

Štyri šansóny op. 101

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: v

Text: Z. Križková

1996

Zimná sonáta op. 106

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: vn, pf

1996

Blíži sa jeseň op. 108

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: vc, pf

1996

Pieseň bez slov op. 114

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: vc, pf

1996

"Klaun" op. 120

Sonáta pre sólový klarinet

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: cl

1994

Vivat Societa Rigata op. 95

pre flautu, hoboj a bongá

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: fl, ob, 2bon

1993

O dvanástich mesiačikoch

Rok vzniku: 1993

Text: Pavol Dobšinský

Réžia: Vladimír Rusko

1992

Rádio Labyrint

Rok vzniku: 1992

Text: Zuzana Jánska

Réžia: Ivan Predmerský

1992

Dotyky

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: C

Trvanie: 00:08:30

1991

Sonáta pre klavír č. 9 op. 83

"Lúčna"

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: pf

1991

Sláčikové kvarteto č. 3 op. 86

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1991

Cesta

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: C

1991

Tri piesne na biblické piesne op. 82

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: s, org

1991

Slovenské ráno op. 85

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: vc

1991

Sonáta pre klavír č. 10 op. 84

"Sonáta osamelosti a márneho vzdoru"

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: pf

1990

Deti vetra 1–13

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: KD

Réžia: M. Slivka

1990

Veštenie zo šelestu listov

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: KD

Réžia: M. Milo

1990

V krajine severného vetra

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: C

Trvanie: 00:08:20

1990

Bratislava v premenách času

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: KD

Réžia: M. Milo

1990

Povesť o prešporskom Rolandovi

Rok vzniku: 1990

Text: Jozef Lenhart

Réžia: Vladimír Rusko

1990

Vtáčí spev

elektroakustická úprava folklóru

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: C

1990

Dve biblické piesne op. 87

Slovo u Boha

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: s, b, org

Text: Biblia, Jn 1, 1 – 6

1990

Večery v Trenčianskych Tepliciach

Suita pre detský sláčikový orchester

Rok vzniku: pred 1990

Obsadenie: archi

1990

Dve biblické piesne op. 74

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: br, org

1990

Dve biblické piesne op. 75

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: br, org

1990

Sláčikové kvarteto č. 4 op. 93

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1990

Podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi op. 80

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: v, pf

1990

Milosrdný Samaritán

koncertná pieseň

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: br, org

Text: Lukáš 10

1990

Posledná večera op. 81

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: br, org

Text: Matúš 26

1990

Rozoslanie učeníkov op. 81

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: br, org

Text: Matúš 28

1989

Koncert op. 63

pre basklarinet a orchester

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: clb, archi

Trvanie: 00:12:30

1989

Koncert op. 63

pre basklarinet a klavír

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: clb, pf

Trvanie: 00:13:30

1989

Fantázia-koncert op. 64

pre dvoje huslí, sláčiky a tympany

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: 2vn, orch: tp archi

Trvanie: 00:22:00

1989

FFP zvučka

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: KD

Réžia: J. Mančuška

1989

Sýkorka

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: DH

Réžia: P. Gejdoš ml.

1989

Sestrička

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: KD

Réžia: Ľ. Štecko

1988

Sláčikové kvarteto č. 2 op. 61

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1988

Tri piesne na básne sovietskych poetiek op. 52

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: s, pf

Text: S. Nérisová, O. Berggoľcová

1988

Sonáta pre klavír č. 7 op. 54

"Portrét Ilju"

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: pf

1988

Sonáta pre klavír č. 6 op. 53

"Krajina s bralom"

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: pf

1987

Rodáci

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: KD

Réžia: M. Milo

1987

Sonáta pre klavír č. 4 op. 42

"Portrét muža"

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:10:40

1987

Žena a muž v poli op. 45

Fantázia pre ženský hlas a sláčiky

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: s, archi

Text: M. Rúfus

1987

Kolotoč op. 48

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: C+(tn)

Trvanie: 00:08:10

1987

Sonáta č. 2 op. 51

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: org

Trvanie: 00:08:00

1987

Sonáta pre čembalo sólo op. 47

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: cmb

1986

Minútky na pracovisku

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: A

Réžia: J. Baran

1986

Premeny podôb

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: A

Réžia: M. Milo

1986

Veľké upratovanie

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: A

Réžia: V. Malík

1985

Sonáta pre klavír č. 3 op. 40

"Zima v horách"

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: pf

1985

"Hrajúci sa chlapec"

Sonáta pre klarinet sólo

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: cl

1985

Sláčikové kvarteto č. 1 “Rozlúčka” op. 34

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1985

Trio "Goya" op. 33

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: fl, vc, cmb

Trvanie: 00:10:00

1985

Automaty

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: A

Réžia: V. Malík, J. Baran, N. Kimlička, M. Šuster

1985

Sonáta op. 27

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: vc, pf

Trvanie: 00:10:00

1985

Hudba pre sólové violončelo op. 28

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: vc

Trvanie: 00:07:30

Vydavateľ: Opus

1984

Jesenná sonáta op. 24

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: vl, pf

1984

Kvinteto op. 23

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: fl, ob, vc, fg, cmb

1984

Golego

Rok vzniku: 1984

Text: Ján Uličiansky

Réžia: Štefan Mandžár

1984

Dozrievanie op. 26

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:08:00

1984

Je ticho už op. 26

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: C

Trvanie: 00:07:30

1984

"...a plakal by aj kameň" op. 25

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: C

Trvanie: 00:08:00

1983

Keď sme prechádzali op. 16

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: C

1982

Fúga op. 13

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: CB

Text: V. Kubička

1982

Venované Musorgskému op. 7

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: C

Trvanie: 00:09:15

1982

Poďte so mnou do lesa op. 12

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: pf

1982

Päť príbehov op. 11

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: pf

1981

Mame op. 8

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: fl

Trvanie: 00:04:50

1980

Skladba pre sólový fagot op. 4

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: fg

1979

Dve oslovenia op. 5

Dve piesne pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: s, pf

Text: K. Belicová, Ch. Baudelaire

1979

Dramatická predohra op. 3

pre orchester

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:09:30

1979

Skladba pre sólovú flautu op. 2

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: fl

Vydavateľ: Opus

?

Koncert pre klavír a orchester

Obsadenie: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 2tr, 2tr, tu, tp, bat, cel, cmp, archi

1953

javiskové

opera

opereta

symfonický orchester

 • 2018

  Stabat Mater op. 335

  pre veľký orchester

  Rok vzniku: 2018

  Obsadenie: orch

 • 2016

  Cirkus op. 327

  Symfonická suita

  Rok vzniku: 2016

  Obsadenie: orch

 • 2012

  Zimné príbehy z lesa op. 251

  Symfonická suita

  Rok vzniku: 2012

  Obsadenie: orch

 • 1984

  Dozrievanie op. 26

  Rok vzniku: 1984

  Obsadenie: orch

  Trvanie: 00:08:00

 • 1979

  Dramatická predohra op. 3

  pre orchester

  Rok vzniku: 1979

  Obsadenie: orch

  Trvanie: 00:09:30

komorný orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

sólový nástroj (nástroje) a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

 • 1989

  Fantázia-koncert op. 64

  pre dvoje huslí, sláčiky a tympany

  Rok vzniku: 1989

  Obsadenie: 2vn, orch: tp archi

  Trvanie: 00:22:00

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

tri nástroje

 • 2019

  Husle, klarinet a klavír op. 348

  Rok vzniku: 2019

  Obsadenie: cl, vn, pf

  Venovanie: Karolíne Krigovskej

 • 2018

  "Zima" op. 339

  Trio pre flautu, violončelo a klavír

  Rok vzniku: 2018

  Obsadenie: fl, vc, pf

 • 2014

  Príhody z lesa

  Trio pre husle, fagot a klavír

  Rok vzniku: 2014

  Obsadenie: vn, fg, pf

  Trvanie: 00:05:30

 • 2001

  Chrámom Božím ste vy op. 139

  pre flautu, violončelo a klavír

  Rok vzniku: 2001

  Obsadenie: fl, vc, pf

 • 1994

  Vivat Societa Rigata op. 95

  pre flautu, hoboj a bongá

  Rok vzniku: 1994

  Obsadenie: fl, ob, 2bon

 • 1985

  Trio "Goya" op. 33

  Rok vzniku: 1985

  Obsadenie: fl, vc, cmb

  Trvanie: 00:10:00

 • 1983

  Cesta op. 20

  Trio pre klarinet, violončelo a klavír

  Rok vzniku: 1983

  Obsadenie: cl, vc, pf

  Trvanie: 00:11:00

  Venovanie: Petrovi Drličkovi

klavírne trio

 • 2018

  Trio pre husle, violončelo a klavír op. 340

  Rok vzniku: 2018

  Obsadenie: vn, vc, pf

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

 • 2006

  Žalujem proti vojne op. 177

  Rok vzniku: 2006

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 2006

  Sláčikové kvarteto op. 178

  Rok vzniku: 2006

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1991

  Sláčikové kvarteto č. 3 op. 86

  Rok vzniku: 1991

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1990

  Sláčikové kvarteto č. 4 op. 93

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1988

  Sláčikové kvarteto č. 2 op. 61

  Rok vzniku: 1988

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1985

  Sláčikové kvarteto č. 1 “Rozlúčka” op. 34

  Rok vzniku: 1985

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

päť nástrojov

sedem nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 2019

  Hymna Kežmarok op. 346

  Rok vzniku: 2019

  Obsadenie: v, pf/orch

 • 2017

  Polia šíre rozfúka vietor

  Tri duchovné piesne

  Rok vzniku: 2017

  Obsadenie: v, pf

 • 2017

  Piesne o láske op. 337

  Rok vzniku: 2017

  Obsadenie: vf, pf

  Text: Daniela Lozanová

 • 2015

  Z hory op. 325

  koncertná pieseň na slová Ľudovíta Štúra pre barytón a klavír

  Rok vzniku: 2015

  Obsadenie: br, pf

  Text: Ľudovít Štúr

 • 2011

  Hospodin je môj pastier op. 232

  Koncertná pieseň pre spev a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

  Text: Biblia, Žalm 23

 • 2011

  Hľa, prichádza v oblakoch op. 234

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

  Text: Biblia, Zjv 1, 7

 • 2011

  Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? op. 227

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

  Text: Biblia, 1Kor 6, 19 – 20

 • 2011

  Budem v nich prebývať op. 235

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

  Text: Biblia, 2Kor 6, 16 – 18

 • 2011

  Blažení chudobní op. 231

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

  Text: Biblia, Matúš 5, 2 – 12

 • 2011

  Ja som povedal: Bohovia ste? op. 243

  Koncertná pieseň pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

  Text: Biblia, Jn 10, 35 – 39

 • 2011

  Biblické piesne II. op. 229

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

  Text: Biblia, Žalmy 5, 8, 108, 116

 • 2011

  Modlitba op. 249

  Koncertná pieseň pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: s, pf

 • 2011

  Stabat Mater op. 242

  Koncertná pieseň pre barytón a klavír (organ)

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: br, pf/org

 • 2011

  10 piesní op. 222

  na slová Ľudmily Kunikovej-Šamkovej

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: s, pf

  Text: Ľudmila Kuniková-Šamková

 • 2011

  Vážne spevy op. 241

  Dve koncertné piesne pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: v, pf

 • 2009

  Posledný pútnik

  pre barytón a klavír

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: br, pf

  Text: Michal Babiak

 • 2005

  O dolce nota op. 169

  Štyri piesne na Michelangolove texty pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 2005

  Obsadenie: s, pf

  Text: Michelangelo Buonarroti

 • 2005

  Agnus Dei op. 172

  pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 2005

  Obsadenie: s, pf

 • 2004

  Choďte a čiňte op. 160

  Pieseň pre barytón a klavír

  Rok vzniku: 2004

  Obsadenie: br, pf

 • 2003

  Pane Ježišu op. 150

  Koncertná pieseň pre mezzosoprán a klavír

  Rok vzniku: 2003

  Obsadenie: ms, pf

 • 2002

  Na počiatku bolo slovo op. 144

  Pieseň pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 2002

  Obsadenie: s, pf

 • 2002

  Čujte všetky národy op. 146

  Koncertná pieseň pre bas a klavír

  Rok vzniku: 2002

  Obsadenie: b, pf

 • 2002

  O sile viery op. 147

  Koncertná pieseň pre barytón a klavír

  Rok vzniku: 2002

  Obsadenie: br, pf

 • 2002

  Samota op. 149

  Koncertná pieseň pre spev a klavír

  Rok vzniku: 2002

  Obsadenie: v, pf

 • 2001

  "Bože" op. 136

  Koncertná pieseň pre bas a klavír

  Rok vzniku: 2001

  Obsadenie: b, pf

 • 2000

  Šalamúnové piesne op. 138

  Rok vzniku: 2000

  Obsadenie: vf, pf

 • 2000

  Tri biblické piesne op. 129

  pre hlas a klavír

  Rok vzniku: 2000

  Obsadenie: v, pf

 • 1998

  "Ej, totu, totu" op. 126

  pre nižší hlas a klavír

  Rok vzniku: 1998

  Obsadenie: v, pf

  Text: ľud.

 • 1997

  Hospodin je môj pastier op. 116

  Koncertná pieseň pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 1997

  Obsadenie: s, pf

  Text: bibl.

 • 1990

  Podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi op. 80

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: v, pf

 • 1988

  Tri piesne na básne sovietskych poetiek op. 52

  Rok vzniku: 1988

  Obsadenie: s, pf

  Text: S. Nérisová, O. Berggoľcová

 • 1979

  Dve oslovenia op. 5

  Dve piesne pre soprán a klavír

  Rok vzniku: 1979

  Obsadenie: s, pf

  Text: K. Belicová, Ch. Baudelaire

sólový hlas (hlasy) a organ

 • 1990

  Milosrdný Samaritán

  koncertná pieseň

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: br, org

  Text: Lukáš 10

 • 1990

  Posledná večera op. 81

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: br, org

  Text: Matúš 26

 • 1990

  Rozoslanie učeníkov op. 81

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: br, org

  Text: Matúš 28

hlas (hlasy) sólo

 • 2002

  Hospodin je mojím svetlom op. 141

  pre soprán a mezzosoprán

  Rok vzniku: 2002

  Obsadenie: s, ms

  Text: bibl.

 • 1996

  Štyri šansóny op. 101

  Rok vzniku: 1996

  Obsadenie: v

  Text: Z. Križková

inštruktívne

zborové

 • 2009

  Žalmy 1, 27, 96 op. 188

  pre barytón a miešaný zbor

  Rok vzniku: 2009

  Obsadenie: br, CM

zbor a nástroje

 • 1999

  Malá omša

  Rok vzniku: 1999

  Obsadenie: CM, orch da camera

sóla, zbor a nástroje

elektroakustické

hudba pre rozhlas

 • 2003

  Pyžamkáči 1/5

  Rok vzniku: 2003

  Text: Margita Ivaničková

  Réžia: Milena Lukáčová

 • 1993

  O dvanástich mesiačikoch

  Rok vzniku: 1993

  Text: Pavol Dobšinský

  Réžia: Vladimír Rusko

 • 1992

  Rádio Labyrint

  Rok vzniku: 1992

  Text: Zuzana Jánska

  Réžia: Ivan Predmerský

 • 1990

  Povesť o prešporskom Rolandovi

  Rok vzniku: 1990

  Text: Jozef Lenhart

  Réžia: Vladimír Rusko

 • 1984

  Golego

  Rok vzniku: 1984

  Text: Ján Uličiansky

  Réžia: Štefan Mandžár

miešaný zbor

 • 2011

  Magnificat op. 226

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 2011

  Obsadenie: CM

 • 2008

  Evanjelizácia op. 204

  Cyklus skladieb pre barytón sólo a miešaný zbor

  Rok vzniku: 2008

  Obsadenie: br, CM

 • 2003

  Hody

  Rok vzniku: 2003

  Obsadenie: CM

 • 2002

  Môj milý Bože op. 140

  Rok vzniku: 2002

  Obsadenie: CM

  Text: autor

 • 2001

  Fašiangy

  Rok vzniku: 2001

  Obsadenie: CM

 • 2000

  A dám ti nové srdce op. 143

  Rok vzniku: 2000

  Obsadenie: vv, CM

 • 1998

  Sanctus op. 125

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1998

  Obsadenie: CM

 • 1997

  Goya op. 111

  Rok vzniku: 1997

  Obsadenie: CM

  Text: autor

 • 1996

  Vyvýšenosť lásky op. 104

  Rok vzniku: 1996

  Obsadenie: CM

  Text: bibl.

ženský zbor

 • 2016

  Hymna Jenkoviec op. 327

  pre dievčenský zbor

  Rok vzniku: 2016

  Obsadenie: CF

detský zbor

zbor a klavír

animovaný film

 • 1986

  Minútky na pracovisku

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: A

  Réžia: J. Baran

 • 1986

  Premeny podôb

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: A

  Réžia: M. Milo

 • 1986

  Veľké upratovanie

  Rok vzniku: 1986

  Obsadenie: A

  Réžia: V. Malík

 • 1985

  Automaty

  Rok vzniku: 1985

  Obsadenie: A

  Réžia: V. Malík, J. Baran, N. Kimlička, M. Šuster

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1990

  Deti vetra 1–13

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: KD

  Réžia: M. Slivka

 • 1990

  Veštenie zo šelestu listov

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: KD

  Réžia: M. Milo

 • 1990

  Bratislava v premenách času

  Rok vzniku: 1990

  Obsadenie: KD

  Réžia: M. Milo

 • 1989

  FFP zvučka

  Rok vzniku: 1989

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Mančuška

 • 1989

  Sestrička

  Rok vzniku: 1989

  Obsadenie: KD

  Réžia: Ľ. Štecko

 • 1987

  Rodáci

  Rok vzniku: 1987

  Obsadenie: KD

  Réžia: M. Milo

dlhometrážny hraný film

 • 1997

  Pribina

  Rok vzniku: 1997

  Obsadenie: DH

  Réžia: M. Kákoš

 • 1989

  Sýkorka

  Rok vzniku: 1989

  Obsadenie: DH

  Réžia: P. Gejdoš ml.

x