2021

Vittoria Colonna op. 352

2021

Mojžiš op. 333

2020

"Pán s nami" op. 356

Obsadenie: vl, archi

2020

Koncert pre flautu a sláčikové kvarteto op. 354

Obsadenie: fl, 2vn, vl, vc

2020

Krajnianska hora op. 350

Obsadenie: ac

2020

Je ráno. Vítam Ťa, Pane op. 352

Obsadenie: fl, pf

2019

Husle, klarinet a klavír op. 348

Obsadenie: cl, vn, pf

2019

Hymna Kežmarok op. 346

Obsadenie: v, pf/orch

2019

Daniel a jeho husle op. 332

Obsadenie: vv, orch

2019

Žalm 104 op. 345

Obsadenie: org

2018

"Zima" op. 339

Obsadenie: fl, vc, pf

2018

Trio pre husle, violončelo a klavír op. 340

Obsadenie: vn, vc, pf

2018

Koncert pre cimbal a symfonický orchester op. 341

Obsadenie: zmb, orch

2018

Bez Božej lásky op. 345

Obsadenie: br, orch

2018

Suita "Drahý Pane, naše srdcia sú otvorené, prosím, vstúp do nich, sprav si v nich príbytok a stoluj s nami“ op. 342

Obsadenie: vn, vl, vc, cb

2018

Stabat Mater op. 335

Obsadenie: orch

2017

Piesne o láske op. 337

Obsadenie: vf, pf

2017

Bohu op. 338

Obsadenie: t, ac/org

2017

The Rain op. 331

Obsadenie: ac

2017

Vnáram sa do života... snáď posledný raz... op. 328

Obsadenie: vc, pf

2017

Nachádzam Ťa všade, Pane op. 336

Obsadenie: org

2017

Jar na Jablonke op. 327

Obsadenie: pf

2017

Hospodin je môj pastier op. 329

Obsadenie: s, orch

2016

Hymna Jenkoviec op. 327

Obsadenie: CF

2016

Učiteľ, kde bývaš? op. 326

Obsadenie: CF, pf

2016

Cirkus op. 327

Obsadenie: orch

2015

Z hory op. 325

Obsadenie: br, pf

2014

Requiem – samota

Obsadenie: s, orch: cr, tp, mb, vn, archi

2014

Príhody z lesa

Obsadenie: vn, fg, pf

2013

Evanjelium podľa Marka

2013

Malé tajomstvá IV. – X. op. 263 – 269

Obsadenie: 2fl

2012

Pieseň piesní op. 252

2012

Kráľovstvo lesa op. 258

2012

Božia láska mi je nado všetko op. 255

Obsadenie: vl, archi

2012

A v nebi povstal boj op. 254

Obsadenie: vn, archi

2012

Zimné príbehy z lesa op. 251

Obsadenie: orch

2011

Prvosienky op. 217

Obsadenie: pf

2011

Otče náš op. 202

Obsadenie: s, vn, pf

2011

Kyrie eleison op. 221

Obsadenie: s, org

2011

Čiary na rukách op. 223

Obsadenie: ms, vn, pf

2011

Hospodin je môj pastier. Kantáta č. 4 op. 201

Obsadenie: s, orch

2011

Kým prúdi v žilách krv. Kantáta č. 2 op. 201

Obsadenie: s, orch

2011

Milujem život. Kantáta č. 3 op. 201

Obsadenie: s, orch

2011

Ó, Pane, smädná som. Kantáta č. 1 op. 201

Obsadenie: s, orch

2011

Kvapky rosy op. 218

Obsadenie: fl, pf

2011

Modlitba op. 238

Obsadenie: ms, CM, orch

2011

Stabat Mater op. 242

Obsadenie: br, pf/org

2011

Blažení chudobní op. 231

Obsadenie: v, pf

2011

Magnificat op. 226

Obsadenie: CM

2011

Modlitba op. 249

Obsadenie: s, pf

2011

Budem v nich prebývať op. 235

Obsadenie: v, pf

2011

Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? op. 227

Obsadenie: v, pf

2011

Hospodin je môj pastier op. 232

Obsadenie: v, pf

2011

Ja som povedal: Bohovia ste? op. 243

Obsadenie: v, pf

2011

Hľa, prichádza v oblakoch op. 234

Obsadenie: v, pf

2010

Jarné popoludnie u Tomčányovcov op. 205

Obsadenie: vn, pf

2010

Príslovia op. 207

Obsadenie: pf4m

2010

Ó, Bože op. 193

Obsadenie: s, gui

2010

Záhrada v Edene op. 192

Obsadenie: ms, vn, fg, pf

2010

Odchádzam do hôr op. 199

Obsadenie: vn, pf

2010

V jarnej prírode op. 208

Obsadenie: pf4m

2010

Predjarie op. 213

Obsadenie: org

2010

O malom Chumáčikovi op. 206

Obsadenie: pf4m

2010

Modlitby op. 209

Obsadenie: pf

2010

Malé evanjeliá op. 209

Obsadenie: pf

2010

Malé jazvečíky op. 211

Obsadenie: 2fld

2009

Posledný pútnik

Obsadenie: br, pf

2009

Žalmy I. op. 203

Obsadenie: vn, pf

2009

Žalmy 1, 27, 96 op. 188

Obsadenie: br, CM

2009

Svätý František op. 187

Obsadenie: org

2008

Evanjelizácia op. 204

Obsadenie: br, CM

2008

Genesis op. 186

2006

Žalujem proti vojne op. 177

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2006

Sláčikové kvarteto op. 178

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2005

Agnus Dei op. 172

Obsadenie: s, pf

2005

O dolce nota op. 169

Obsadenie: s, pf

2004

Pieseň Pána tohto sveta

Obsadenie: vm, vc, ac

2004

Portrét dievčaťa op. 162

Obsadenie: pf

2004

Veď sa ja nehanbím za evanjelium op. 166

Obsadenie: br, org

2004

Nebudťe ustarostení

Obsadenie: vm, vc, ac

2004

Ja som vzkriesenie a život op. 168

Obsadenie: br, org

2004

Portrét Máriinej duše op. 161

Obsadenie: pf

2004

Choďte a čiňte op. 160

Obsadenie: br, pf

2004

Fantázia pre organ op. 167

Obsadenie: org

2003

Úsvit (Morgendämmerung) op. 153

Obsadenie: org

2003

Synovstvo Božie op. 155

Obsadenie: br, org

2003

Medený had op. 153

Obsadenie: br, org

2003

Proste a dostanete op. 159

Obsadenie: br, org

2003

Pane Ježišu op. 150

Obsadenie: ms, pf

2003

Hospodine, Pane náš op. 152

Obsadenie: s, org

2003

Dve piesne na slová Petry Prievozníkovej op. 156

Obsadenie: v, org

2003

Pyžamkáči 1/5

2003

Taký pekný deň op. 154

Obsadenie: pf6m

2003

Ježiš sa ukázal učeníkom op. 157

Obsadenie: br, org

2002

Na počiatku bolo slovo op. 144

Obsadenie: s, pf

2002

Čujte všetky národy op. 146

Obsadenie: b, pf

2002

Samota op. 149

Obsadenie: v, pf

2002

O sile viery op. 147

Obsadenie: br, pf

2002

Hospodin je mojím svetlom op. 141

Obsadenie: s, ms

2002

Zobúdza sa jar op. 145

Obsadenie: pf

2002

Horím op. 142

Obsadenie: s, ms, CM, org

2002

Môj milý Bože op. 140

Obsadenie: CM

2001

Chrámom Božím ste vy op. 139

Obsadenie: fl, vc, pf

2001

"Bože" op. 136

Obsadenie: b, pf

2000

Žalmy op. 130

Obsadenie: v, gui

2000

Svedectvo o živom Bohu op. 142

Obsadenie: CM/CB, pf

2000

Vietor kam chce, tam veje op. 135

Obsadenie: pf

2000

A dám ti nové srdce op. 143

Obsadenie: vv, CM

1999

Malá omša

Obsadenie: CM, orch da camera

1999

Malé tajomstvá I. – III. op. 127

Obsadenie: spk, pf

1998

Sanctus op. 125

Obsadenie: CM

1998

"Ej, totu, totu" op. 126

Obsadenie: v, pf

1997

Hospodin je môj pastier op. 116

Obsadenie: s, pf

1997

Pribina

Obsadenie: DH

1997

Goya op. 111

Obsadenie: CM

1996

Štyri šansóny op. 101

Obsadenie: v

1996

Ave Maria op. 112

Obsadenie: s, pf/org

1996

"Klaun" op. 120

Obsadenie: cl

1996

Pieseň bez slov op. 114

Obsadenie: vc, pf

1996

Vyvýšenosť lásky op. 104

Obsadenie: CM

1996

Zimná sonáta op. 106

Obsadenie: vn, pf

1996

Koncertná pieseň op. 102

Obsadenie: b, org

1996

Blíži sa jeseň op. 108

Obsadenie: vc, pf

1994

Vivat Societa Rigata op. 95

Obsadenie: fl, ob, 2bon

1993

O dvanástich mesiačikoch

1992

Dotyky

Obsadenie: C

1992

Rádio Labyrint

1991

Sláčikové kvarteto č. 3 op. 86

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1991

Slovenské ráno op. 85

Obsadenie: vc

1991

Sonáta pre klavír č. 10 op. 84

Obsadenie: pf

1991

Sonáta pre klavír č. 9 op. 83

Obsadenie: pf

1991

Tri piesne na biblické piesne op. 82

Obsadenie: s, org

1991

Cesta

Obsadenie: C

1990

Večery v Trenčianskych Tepliciach

Obsadenie: archi

1990

Povesť o prešporskom Rolandovi

1990

Veštenie zo šelestu listov

Obsadenie: KD

1990

Deti vetra 1–13

Obsadenie: KD

1990

Bratislava v premenách času

Obsadenie: KD

1990

Vtáčí spev

Obsadenie: C

1990

V krajine severného vetra

Obsadenie: C

1990

Dve biblické piesne op. 87

Obsadenie: s, b, org

1990

Dve biblické piesne op. 74

Obsadenie: br, org

1990

Dve biblické piesne op. 75

Obsadenie: br, org

1990

Sláčikové kvarteto č. 4 op. 93

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1990

Podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi op. 80

Obsadenie: v, pf

1990

Milosrdný Samaritán

Obsadenie: br, org

1990

Posledná večera op. 81

Obsadenie: br, org

1990

Rozoslanie učeníkov op. 81

Obsadenie: br, org

1989

Koncert op. 63

Obsadenie: clb, archi

1989

Koncert op. 63

Obsadenie: clb, pf

1989

FFP zvučka

Obsadenie: KD

1989

Sestrička

Obsadenie: KD

1989

Sýkorka

Obsadenie: DH

1989

Fantázia-koncert op. 64

Obsadenie: 2vn, orch: tp archi

1988

Sláčikové kvarteto č. 2 op. 61

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1988

Tri piesne na básne sovietskych poetiek op. 52

Obsadenie: s, pf

1988

Sonáta pre klavír č. 7 op. 54

Obsadenie: pf

1988

Sonáta pre klavír č. 6 op. 53

Obsadenie: pf

1987

Sonáta pre čembalo sólo op. 47

Obsadenie: cmb

1987

Sonáta č. 2 op. 51

Obsadenie: org

1987

Kolotoč op. 48

Obsadenie: C+(tn)

1987

Rodáci

Obsadenie: KD

1987

Sonáta pre klavír č. 4 op. 42

Obsadenie: pf

1987

Žena a muž v poli op. 45

Obsadenie: s, archi

1986

Minútky na pracovisku

Obsadenie: A

1986

Premeny podôb

Obsadenie: A

1986

Veľké upratovanie

Obsadenie: A

1985

Sonáta pre klavír č. 3 op. 40

Obsadenie: pf

1985

Hudba pre sólové violončelo op. 28

Obsadenie: vc

1985

Trio "Goya" op. 33

Obsadenie: fl, vc, cmb

1985

Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39

Obsadenie: cmb, archi

1985

Sonáta op. 27

Obsadenie: vc, pf

1985

"Hrajúci sa chlapec"

Obsadenie: cl

1985

Sonáta č. 1 op. 40

Obsadenie: org

1985

Sláčikové kvarteto č. 1 “Rozlúčka” op. 34

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1985

Automaty

Obsadenie: A

1984

Kvinteto op. 23

Obsadenie: fl, ob, vc, fg, cmb

1984

Dozrievanie op. 26

Obsadenie: orch

1984

"...a plakal by aj kameň" op. 25

Obsadenie: C

1984

Je ticho už op. 26

Obsadenie: C

1984

Jesenná sonáta op. 24

Obsadenie: vl, pf

1984

Golego

1983

Keď sme prechádzali op. 16

Obsadenie: C

1982

Venované Musorgskému op. 7

Obsadenie: C

1982

Poďte so mnou do lesa op. 12

Obsadenie: pf

1982

Päť príbehov op. 11

Obsadenie: pf

1982

Fúga op. 13

Obsadenie: CB

1981

Mame op. 8

Obsadenie: fl

1980

Skladba pre sólový fagot op. 4

Obsadenie: fg

1979

Dve oslovenia op. 5

Obsadenie: s, pf

1979

Dramatická predohra op. 3

Obsadenie: orch

1979

Skladba pre sólovú flautu op. 2

Obsadenie: fl

?

Koncert pre klavír a orchester

Obsadenie: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 2tr, 2tr, tu, tp, bat, cel, cmp, archi

1953

opera

opereta

symfonický orchester

 • 2018

  Stabat Mater op. 335

  Obsadenie: orch

 • 2016

  Cirkus op. 327

  Obsadenie: orch

 • 2012

  Zimné príbehy z lesa op. 251

  Obsadenie: orch

 • 1984

  Dozrievanie op. 26

  Obsadenie: orch

 • 1979

  Dramatická predohra op. 3

  Obsadenie: orch

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 2018

  Bez Božej lásky op. 345

  Obsadenie: br, orch

 • 2017

  Hospodin je môj pastier op. 329

  Obsadenie: s, orch

 • 2014

  Requiem – samota

  Obsadenie: s, orch: cr, tp, mb, vn, archi

 • 2012

  Osemnešťastný človek op. 250

  Obsadenie: vv, orch

 • 2011

  Hospodin je môj pastier. Kantáta č. 4 op. 201

  Obsadenie: s, orch

 • 2011

  Kým prúdi v žilách krv. Kantáta č. 2 op. 201

  Obsadenie: s, orch

 • 2011

  Milujem život. Kantáta č. 3 op. 201

  Obsadenie: s, orch

 • 2011

  Ó, Pane, smädná som. Kantáta č. 1 op. 201

  Obsadenie: s, orch

 • 2007

  Šavlovo obrátenie

  Obsadenie: s, br, cl, orch

 • 1987

  Žena a muž v poli op. 45

  Obsadenie: s, archi

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

sólový nástroj (nástroje) a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

 • 2020

  "Pán s nami" op. 356

  Obsadenie: vl, archi

 • 2018

  Koncert pre cimbal a symfonický orchester op. 341

  Obsadenie: zmb, orch

 • 2012

  Božia láska mi je nado všetko op. 255

  Obsadenie: vl, archi

 • 2012

  A v nebi povstal boj op. 254

  Obsadenie: vn, archi

 • 1990

  Jesenná hudba op. 73

  Obsadenie: vn, archi

 • 1989

  Koncert op. 63

  Obsadenie: clb, archi

 • 1985

  Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39

  Obsadenie: cmb, archi

 • 1985

  Fantázia op. 36

  Obsadenie: vc, orch

 • Koncert pre klavír a orchester

  Obsadenie: pf, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 3cr, 2tr, 2tr, tu, tp, bat, cel, cmp, archi

dva sólové nástroje a orchester

 • 1989

  Fantázia-koncert op. 64

  Obsadenie: 2vn, orch: tp archi

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

tri nástroje

 • 2019

  Husle, klarinet a klavír op. 348

  Obsadenie: cl, vn, pf

 • 2018

  "Zima" op. 339

  Obsadenie: fl, vc, pf

 • 2014

  Príhody z lesa

  Obsadenie: vn, fg, pf

 • 2001

  Chrámom Božím ste vy op. 139

  Obsadenie: fl, vc, pf

 • 1994

  Vivat Societa Rigata op. 95

  Obsadenie: fl, ob, 2bon

 • 1985

  Trio "Goya" op. 33

  Obsadenie: fl, vc, cmb

 • 1983

  Cesta op. 20

  Obsadenie: cl, vc, pf

klavírne trio

 • 2018

  Trio pre husle, violončelo a klavír op. 340

  Obsadenie: vn, vc, pf

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

 • 2006

  Žalujem proti vojne op. 177

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 2006

  Sláčikové kvarteto op. 178

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1991

  Sláčikové kvarteto č. 3 op. 86

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1990

  Sláčikové kvarteto č. 4 op. 93

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1988

  Sláčikové kvarteto č. 2 op. 61

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1985

  Sláčikové kvarteto č. 1 “Rozlúčka” op. 34

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

päť nástrojov

sedem nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 2019

  Hymna Kežmarok op. 346

  Obsadenie: v, pf/orch

 • 2017

  Piesne o láske op. 337

  Obsadenie: vf, pf

 • 2017

  Polia šíre rozfúka vietor

  Obsadenie: v, pf

 • 2015

  Z hory op. 325

  Obsadenie: br, pf

 • 2011

  Vážne spevy op. 241

  Obsadenie: v, pf

 • 2011

  Stabat Mater op. 242

  Obsadenie: br, pf/org

 • 2011

  Blažení chudobní op. 231

  Obsadenie: v, pf

 • 2011

  10 piesní op. 222

  Obsadenie: s, pf

 • 2011

  Modlitba op. 249

  Obsadenie: s, pf

 • 2011

  Biblické piesne II. op. 229

  Obsadenie: v, pf

 • 2011

  Budem v nich prebývať op. 235

  Obsadenie: v, pf

 • 2011

  Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? op. 227

  Obsadenie: v, pf

 • 2011

  Hospodin je môj pastier op. 232

  Obsadenie: v, pf

 • 2011

  Ja som povedal: Bohovia ste? op. 243

  Obsadenie: v, pf

 • 2011

  Hľa, prichádza v oblakoch op. 234

  Obsadenie: v, pf

 • 2009

  Posledný pútnik

  Obsadenie: br, pf

 • 2005

  Agnus Dei op. 172

  Obsadenie: s, pf

 • 2005

  O dolce nota op. 169

  Obsadenie: s, pf

 • 2004

  Choďte a čiňte op. 160

  Obsadenie: br, pf

 • 2003

  Pane Ježišu op. 150

  Obsadenie: ms, pf

 • 2002

  Na počiatku bolo slovo op. 144

  Obsadenie: s, pf

 • 2002

  Čujte všetky národy op. 146

  Obsadenie: b, pf

 • 2002

  Samota op. 149

  Obsadenie: v, pf

 • 2002

  O sile viery op. 147

  Obsadenie: br, pf

 • 2001

  "Bože" op. 136

  Obsadenie: b, pf

 • 2000

  Šalamúnové piesne op. 138

  Obsadenie: vf, pf

 • 2000

  Tri biblické piesne op. 129

  Obsadenie: v, pf

 • 1998

  "Ej, totu, totu" op. 126

  Obsadenie: v, pf

 • 1997

  Hospodin je môj pastier op. 116

  Obsadenie: s, pf

 • 1990

  Podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi op. 80

  Obsadenie: v, pf

 • 1988

  Tri piesne na básne sovietskych poetiek op. 52

  Obsadenie: s, pf

 • 1979

  Dve oslovenia op. 5

  Obsadenie: s, pf

sólový hlas (hlasy) a organ

 • 1990

  Milosrdný Samaritán

  Obsadenie: br, org

 • 1990

  Posledná večera op. 81

  Obsadenie: br, org

 • 1990

  Rozoslanie učeníkov op. 81

  Obsadenie: br, org

hlas (hlasy) sólo

 • 2002

  Hospodin je mojím svetlom op. 141

  Obsadenie: s, ms

 • 1996

  Štyri šansóny op. 101

  Obsadenie: v

inštruktívne

zborové

 • 2009

  Žalmy 1, 27, 96 op. 188

  Obsadenie: br, CM

zbor a nástroje

 • 1999

  Malá omša

  Obsadenie: CM, orch da camera

sóla, zbor a nástroje

 • 2002

  Horím op. 142

  Obsadenie: s, ms, CM, org

elektroakustické

hudba pre rozhlas

 • 2003

  Pyžamkáči 1/5

 • 1993

  O dvanástich mesiačikoch

 • 1992

  Rádio Labyrint

 • 1990

  Povesť o prešporskom Rolandovi

 • 1984

  Golego

miešaný zbor

 • 2011

  Magnificat op. 226

  Obsadenie: CM

 • 2008

  Evanjelizácia op. 204

  Obsadenie: br, CM

 • 2003

  Hody

  Obsadenie: CM

 • 2002

  Môj milý Bože op. 140

  Obsadenie: CM

 • 2001

  Fašiangy

  Obsadenie: CM

 • 2000

  A dám ti nové srdce op. 143

  Obsadenie: vv, CM

 • 1998

  Sanctus op. 125

  Obsadenie: CM

 • 1997

  Goya op. 111

  Obsadenie: CM

 • 1996

  Vyvýšenosť lásky op. 104

  Obsadenie: CM

ženský zbor

 • 2016

  Hymna Jenkoviec op. 327

  Obsadenie: CF

detský zbor

zbor a klavír

animovaný film

 • 1986

  Minútky na pracovisku

  Obsadenie: A

 • 1986

  Premeny podôb

  Obsadenie: A

 • 1986

  Veľké upratovanie

  Obsadenie: A

 • 1985

  Automaty

  Obsadenie: A

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1990

  Veštenie zo šelestu listov

  Obsadenie: KD

 • 1990

  Deti vetra 1–13

  Obsadenie: KD

 • 1990

  Bratislava v premenách času

  Obsadenie: KD

 • 1989

  FFP zvučka

  Obsadenie: KD

 • 1989

  Sestrička

  Obsadenie: KD

 • 1987

  Rodáci

  Obsadenie: KD

dlhometrážny hraný film

 • 1997

  Pribina

  Obsadenie: DH

 • 1989

  Sýkorka

  Obsadenie: DH

x