Profil osobnosti

Foto: Peter Michalica

Peter Michalica

10. 7. 1945 Kremnica

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Bio

Bio

1952
Hudobná škola Kremnica (husle – Rudolf Ország)
1959 – 1965
Konzervatórium v Bratislave (Ján Skladaný)
1965 – 1969
VŠMU (Ján Skladaný)
1971 – 1974
Konzervatórium P. I. Čajkovského Moskva (Jurij Jankelevič, Maja Samuilovna Glezarova)
1975
Kráľovské konzervatórium Brusel, Belgicko (na pozvanie pedagóga Andrého Gertlera)
1970, 1972
Henryk Szeryng
1970
Wolfgang Schneiderhan
1973, 1976, 1977, 1978, 1979
Béla Bartók Szeminárium Budapešť, Szombathely (André Gertler)
1978, 1979, 1980
International Konzertarbeitwoche Goslar (André Gertler)
1979
UNESCO Music Academy for Soloists, Wolfenbüttel, Nemecko (André Gertler)
od 1989
pedagóg husľovej hry na VŠMU (od 2004 profesor)
od 2002
pedagóg na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne a na Konzervatóriu v Bratislave

“V slovenskom koncertnom umení ide o jedného z najvýraznejších predstaviteľov nielen čo do počtu koncertných vystúpení a zahraničných ciest, ale i svojou umeleckou osobnosťou a dosahom názorov na hudobné umenie. Pre Michalicov umelecký prejav je charakteristický vysoký stupeň technickej suverenity, schopnosť vnútorne preniknúť k mnohovrstevnosti hudobného zápisu, zdôrazniť hlavné línie, zmysel pre formové proporcie i pre výrazové kontrasty. Jeho hra sa vyznačuje hudobným intelektom, vytríbeným štýlom, nadhľadom. Michalica v skladbe rešpektuje autora, ale zároveň si vyhradzuje priestor na vlastný interpretačný názor, ktorý nikdy nie je kontroverzný. Rovnováha medzi raciom a emóciou mu dáva do rúk silnú zbraň pri realizácii všetkých štýlových úsekov v husľovej literatúre. Jeho všestrannosť, rovnako v komornej ako aj koncertantnej literatúre, pramení v prirodzenej muzikalite a náročnej profesionálnej príprave. Má vynikajúcu hudobnú pamäť a mimoriadne rozsiahly repertoár.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 105-110.)

Peter Michalica sa venuje interpretácii sólovej husľovej tvorby a komornej literatúry. Pôsobil ako sólista a v komornom duu s Helenou Michalicovou, pf, neskôr aj s ďalšími slovenskými klavírnymi partnermi – s Ivanom Palovičom, Milošom Starostom, Danou Šašinovou-Satury, Tomášom Gálom a Vierou Bartošovou. Bol členom Klavírneho tria počas celého obdobia jeho trvania v rozpätí rokov 1964 – 1973 (+ Juraj Alexander, vc, Perla Čápová, pf, do roku 1966, potom Miloš Starosta, pf; od roku 1968 zoskupenie nieslo názov Slovenské klavírne trio). Koncertoval prakticky po celom svete – takmer vo všetkých krajinách Európy, v Anglicku, Írsku, na Kube, USA, Kanade, Tunise, Číne, Indii, v krajinách bývalého ZSSR a inde. V rámci týchto ciest bol hosťom medzinárodných hudobných festivalov, domáce nevynímajúc. Hral s významnými orchestrami a dirigentmi na štyroch kontinentoch. V 80. rokoch intenzívne uvádzal slovenskú husľovú tvorbu na Týždňoch novej slovenskej hudobnej tvorby. Účinkuje tiež na koncertoch, ktoré organizujú rozličné benefičné nadácie.

Pravidelne nahráva pre STV a SRo ako aj pre nahrávace spoločnosti doma a v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Bulharsko, ZSSR, India). Je autorom mnohých rozhlasových a televíznych relácií, napr. televízne Soiré Petra Michalicu (1991 – 1993), rozhlasový cyklus 30 relácií pre žiakov základných škôl Nekonečný príbeh (niektoré ocenené cenami Rozhlasovej žatvy). Od roku 2004 je členom Rozhlasovej rady.

Pedagógom na VŠMU sa Michalica stal po ukončení štúdia v roku 1969, ale z ideologických dôvodov musel školu v roku 1972 opustiť. Bol štipendistom-sólistom SF a od roku 1973 pôsobil ako sólista umeleckej agentúry Slovkoncert. V rokoch 1982 – 1983 vyučoval ako hosťujúci profesor na Michiganskej štátnej univerzite v USA. V americkom Detroite učil v rokoch 1985 – 1988 na Wayne State University. Od roku 1989 pôsobí na VŠMU v Bratislave (od 2004 profesor). Od roku 2002 vyučuje tiež na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne a na bratislavskom Konzervatóriu.

Michalicu pozývajú za člena odborných porôt husľových súťaží doma aj v zahraničí (USA, Írsko, Taliansko, Česko a ďalšie). Bol členom poroty na SFKU v Žiline, predsedom poroty Národnej súťaže Slovenskej republiky (1991 – 1993), už mnoho rokov pôsobí v tejto funkcii v súťaži Čírenie talentov, zasadá vo vedení slovenskej sekcie Hudobnej mládeže. Michalicova tvorivá aktivita sa prejavuje aj v umelecko-organizačnej činnosti.

V roku 2000 založil koncertný cyklus Hudba pod diamantovou klenbou, ktorý organizuje vo svojom rodnom dome v Kremnici. Pôsobil aj ako člen festivalovej rady BHS a je predsedom Správnej rady Nadácie Jána Cikkera.

Bibliografia

 • Kovačovská, Petra: Peter Michalica: Študovať hudbu bolo pre mňa najprirodzenejšie
  2015 In: www.operaslovakia.sk/peter-michalica-studovat-hudbu-bolo-pre-mna-najprirodzenejsie/
  Opera Slovakia 2015
 • Dohnalová, Lýdia: Cíferský zázrak
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 14
 • Šišková, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 3
 • Chalupka, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti
  2012 Pravda 9.10. roč. 22, 2012, č. 233, s. 39
 • Gibaľová, Veronika: Džentlmen s husľami. Koncertný virtuóz Peter Michalica
  2012 Harmónia 2012, č. VI, s. 30 – 35
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom
  2012 Hudobný život 2012, č. 12, s. 15
 • Hyžová, Jana: Slovensko je vydarenou božou kompozíciou. Hovoríme s husľovým virtuózom Petrom Michalicom
  2011 Krásy Slovenska 2011, č. 9-10, s. 6 – 9
 • Helena Dvořáková: Michalica: Viem byť odvážny, ale nevyhľadávam to
  2010 Pravda 20.2. 2010
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 8
 • Dvořáková, Helena; Michalica, Peter: Boli časy, keď som písal básne
  2007 Pravda [príloha Sobota] 28.4. 2007, s. 1 a 8
 • Kočišová, Renáta: Prešovská hudobná jar
  2006 Hudobný život 2006, č. 7 - 8, s. 13
 • Čupíková, Zdena; Michalica, Peter: Hudba povznáša aj bez krídel Pegasa
  2005 Verejná správa 2005, č. 25-26, s. 2
 • Chalupka, Ľubomír: Jozef Malovec – Poéma pre husle sólo In memoriam D. Šostakovič
  2005 2005, č. 2, s. 33
 • Hulín, Ivan a kol.: Úvod do vedeckého bádania. Druhý diel
  2005 2005
  (Slovak Academic Press)
 • (jm): Peter Michalica oslávil šesťdesiatiny
  2005 Večerník 11.7. 2005, s. 10
 • Red.: Čírenie talentov – Talenty pre Európu 2004
  2004 2004, č. 6, s. 5
 • TASR: Skončila sa medzinárodná súťaž mladých sláčikových virtuózov v Dolnom Kubíne
  2004 2004, č. 29. 4.
 • TASR: Výstava Mednyánszkeho sa končí v nedeľu
  2004 SME 2004, č. 28. 8.
 • Pokorný, Juraj: Signály z vesmíru dávajú hudbe vyšší zmysel
  2004 Národná obroda 2004, č. 17. 4.
 • TASR: Sobotňajší dotyk so slovenským umením
  2004 HN 2004, č. 13. 12.
 • Greš, Ján: Husľový rozprávač
  2003 Slovenka 2003, č. 43 (27. 10.)
 • Dohnalová, Lydia: Z mirbachovských matiné
  2003 2003, č. 4, s. 20
 • TASR: Koncert za mier a proti vojne bol dnes večer v Bratislave
  2003 2003, č. 15. 2.
 • Red: Jubilejní 45. ročník Kocianovy houslové soutěže má vítěze
  2003 LN 2003, č. 13. 5.
 • Red: Dobrá správa o osobnostiach desaťročia
  2003 Pravda 2003, č. 1. 3.
 • Žilka, Štefan: Hudba pod kremnickými klenbami
  2002 Hospodárske noviny 2002, č. 66 (5. 4.), s. 21, 23
 • Babín, Emil: Ako vojsť do ideálnej brány
  2002 Pravda 2002, č. 2. 7., s. 18
 • TASR: Skončila sa medzinárodná súťaž mladých sláčikových virtuózov v Dolnom Kubíne
  2002 2002, č. 2. 5.
 • Bokes, Vladimír: Tri spôsoby nebytia hudby. Najjednoduchšie je, keď skladateľ skladbu nenapíše...
  2002 2002, č. 15. 1.
 • Babín, Emil: Michalicove koncerty v Kremnici
  2002 SME 2002, č. 10. 7.
 • Stiegel, Jozef: Hudba ako očistec človeka
  2001 Dimenzie roč. 1, 2001, č. 1, s. 10 – 11
 • Chovanová, Anna: Kremnický festival P. Michalicu
  2001 Práca 2001, č. 9. 7.
 • Gregorová, Anna: Ľudská hlúposť je hanbou civilizácie
  2001 Kultúrny život 2001, č. 9. 1.
 • Red: Čírenie talentov 2002
  2001 2001, č. 6, s. 13
 • Lacko, Miloš: Na slovíčko s hostiteľom Petrom Michalicom
  2001 Kultúrny život 2001, č. 33-34 (15. 8.)
 • Greš, Ján: Pre chvíľu pod diamantovou klenbou
  2001 Slovenka 2001, č. 32 (6. 8.)
 • Fajčíková, Kveta: Michalica koncertuje v rodnom dome
  2001 SME 2001, č. 20. 6.
 • Red: Michalica koncertuje v rodnom dome
  2001 SME 2001, č. 20. 6.
 • Fajčíková, Kveta: Pilotný koncert Svetla pre dušu
  2000 BB Korzár 2000, č. 26. 9.
 • Dvořáková, Helena: Pod diamantovou strechou
  2000 Pravda 2000, č. 16. 6.
 • Babín, Emil: Poslušné prsty: Peter Michalica
  2000 Moment 2000, č. 15, s. 16
 • Dvořáková, Helena: Lásku treba žiť
  1999 Pravda 1999, č. 27. 2.
 • Medvecová, Dobroslava: Hudba má chuť narkotika: husľový virtuóz Peter Michalica
  1999 Život 1999, č. 10, s. 12 – 13
 • Pokorná, Táňa: Boží dar
  1998 Eurotelevízia 1998, č. 52, s. 4 – 5
 • Babín, Emil: Volanie strún: husľový virtuóz Peter Michalica
  1998 Moment 1998, č. 41, s. 20 – 21
 • Palovčík, Michal: Excelentný recitál
  1998 1998, č. 17, s. 7
 • Husárová, Vlasta: Moje žriedla energie
  1997 Zdravie roč. 53, 1997, č. 8, s. 24 – 25
 • Schut, Jaroslav: Blízke stretnutie piateho druhu
  1997 Slovenská republika roč. 4, 1997, č. 41/233, s. 11
 • Babín, Emil: Kľúč k tajomstvám hudby
  1997 Pravda 1997, č. 29. 3., s. 1, 4
 • Pokorný, Juraj: Apoštol hudby Peter Michalica
  1996 Eurotelevízia 1996, č. 17, s. 40
 • Geregayová, Stela: Soiré o klasickej hudbe a jej vplyvoch
  1996 Hospodárke noviny 1996, č. 13. 12., s. 5
 • Činčárová, Alica: Michalica: Veril som, že môžeme svetu ponúknuť čosi nové
  1995 Národná obroda 1995, č. 29. 9.
 • Čárska, Etela: Peter Michalica
  1995 1995, č. 16-17, s. 3
 • Michalová, Tereza: Čarodejník nielen s husľami
  1993 Život 1993, č. 37 (9. 9.)
 • Svetoň, Ľuboš: Sprostredkovávam posolstvo tónov
  1993 Národná obroda 1993, č. 1, s. 12 – 13
 • Okrucký, Svetozár: Krásna hračka medzi horami
  1992 Slovensko 1992, č. 3, s. 40 – 41
 • Ištvančin, Ján: Hudba – extrakt ľudského ducha
  1991 Eurotelevízia roč. 1, 1991, č. 9 (25. 2.)
 • Okrucký, Svetozár: Blízke stretnutia s virtuózom
  1991 Práca 1991, č. 11. 3.
 • Kuxová, Milena: Gumený hadík pre uja s husľami: S Petrom Michalicom o hudbe z iného pohľadu
  1990 Večer 1990, č. 32 (14. 2.), s. 3
 • Stanček, Ľubomír: Postavíme či zbúrame závoru? (na ceste do Európy)
  1990 Pravda na nedeľu 1990, č. 293 (14. 12.)
 • (več): Vavrín z Ríma
  1990 Večerník 1990, č. 29. 11.
 • Talianová, Gabriela: Otvorené srdce Petra Michalicu
  1990 Svet 1990, č. 23, s. 2 – 3
 • (jk): Husľový koncert
  1990 Smer 27.9. 1990
 • Berger, Igor: Objavovanie menej známej hudby
  1989 Práca 1989, č. 14. 3.
 • (hš): Máte radi Brahmsa?
  1987 Smer 1987, č. 18. 11.
 • Čárska, Etela: Ako osloviť hudbou
  1986 Práca roč. 41, 1986, č. 204 (30. 8.), s. 6
 • Mlynská, Jana: Keď majstrovstvo nie je tajomstvo
  1986 Smena 1986, č. 9. 5., s. 6
 • Mlynská, Jana: Keď majstrovstvo nie je tajomstvo
  1986 Smena 1986, č. 9. 5.
 • Kopicová, Gabriela: Kde dávať a dostávať je v neuveriteľnej zhode: hovoríme s huslistom zaslúžilým umelcom Petrom Michalicom
  1986 Televízia 1986, č. 40, s. 16 – 17
 • abg: Invencia v interpretácii hudby: predstavujeme nových zaslúžilých umelcov
  1986 Ľud 1986, č. 22. 5., s. 5
 • Oľach, Ľ: Úspechy na štyroch kontinentoch
  1986 Sloboda 1986, č. 21, s. 4
 • Čárska, Etela: Huslista Peter Michalica
  1986 1986, č. 10 (26. 5.), s. 3
 • -mh-: Jeho rečou je hudba
  1983 Televízia 1983, č. 5. 12.
 • Čárska, Etela: Hrá Peter Michalica
  1982 Práca roč. 37, 1982, č. 204 (28. 8.), s. 6
 • Karšay, A.: O čom pejú struny: Národná cena Petrovi Michalicovi
  1982 Ľud 1982, č. 8. 9., s. 5
 • Werner, Ivan, Dr.: Hudba je kľúčom k ľudským srdciam
  1982 Sloboda 1982, č. 41 (7. 10.), s. 4
 • Ursínyová, Terézia: V službách hudby
  1982 Večerník 1982, č. 27. 8.
 • Bachleda, Stanislav: Cesta k poslucháčovi
  1982 Nové slovo 1982, č. 26. 8.
 • Ursínyová, Terézia: Nositeľ Národnej ceny
  1982 1982, č. 18, s. 2
 • Peter Michalica
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 85 – 87
 • Földešová, Marta: Slovenská filharmónia
  1981 roč. 13, 1981, č. 9 (10. 4.), s. 4
 • -gv-: Musica viva
  1981 Televízia 1981, č. 8. 6.
 • -egk-: Vrcholne sústredený prejav
  1981 Večerník 1981, č. 13. 4.
 • Šuhajdová, Jana: Koncertovanie – spôsob komunikácie
  1980 Večerník roč. 25, 1980, č. 193 (1. 10.), s. 5
 • Berger, Igor: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 1980, č. 8, s. 7
 • -eh-: Husľový recitál Petra Michalicu
  1980 Televízia 1980, č. 29. 12.
 • Šuhajdová, Jana: Recitál Petra Michalicu
  1980 1980, č. 22, s. 2
 • Brhlovič, Peter: Peter, Elena, husle a klavír
  1980 Smena 1980, č. 21. 10.
 • Berger, Igor: Husľový recitál Petra Michalicu
  1979 1979, č. 8, s. 4
 • (rsk): Dva pohľady na Poulenca
  1979 Práca 1979, č. 6. 4.
 • M.P.: Recitál Petra Michalicu
  1979 Televízia 1979, č. 26. 2.
 • Ondrejičková, Ivica: Peter + Elena + Zuzka = rodina
  1979 Život 1979, č. 20. 12.
 • ip: Výkvet interpretácie
  1979 Večerník 1979, č. 12. 3.
 • Truhlářová, Agneša: Hudba povznáša i zbližuje
  1978 Nové slovo 1978, č. 32 (10. 8.), s. 16
 • Palovčík, Michal: Chcem, aby mi rozumeli: z dielne umelca
  1978 Pravda 1978, č. 183 (5. 8.), s. 5
 • Michalová, Tereza: Recitál P. Michalicu
  1976 1976, č. 9
 • Černák, Pavel: Nielen umenie – ľudí treba mať rád
  1976 Smena 1976, č. 21. 1.
 • -pk-: Stretnutie s Petrom Michalicom
  1976 1976, č. 2, s. 3
 • Recenzia
  1974 Ostsee-Zeitung, NDR 1974, č. 16. 5.
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Čížik, Vlado: Mladí v Martine
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 443 – 444
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 20, s. 618 – 619
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  Jubilujúci Peter Michalica
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 12
 • Personálna bibliografia
 • Nemali by sme rušiť, čo je zabehané
  2005 SME 2005, č. 17. 1.
 • Jubilujúci pedagóg: k osemdesiatke Jána Skladaného
  2002 2002, č. 6, s. 4
 • Architektúra - hudba - pamiatky
  2001 Projekt roč. 43, 2001, č. 5, s. 16 – 17
 • Bez žartu * čviriká sa
  2001 Pravda 2001, č. 29. 9.
 • Bez strachu z rúhania * Čviriká sa
  2001 Pravda 2001, č. 26. 11.
 • Leto s pirátmi * čviriká sa
  2001 Pravda 2001, č. 25. 8.
 • Nové verzie teroristov * čviriká sa
  2001 Pravda 2001, č. 20. 10.
 • Za profesorom Jánom Pragantom
  2000 2000, č. 6, s. 3
 • Medzihry
  1982 Smena 1982, č. 6. 4.
 • Medzihry
  1981 Smena 1981, č. 5. 5.

Diskografia

 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Fantázia a burleska pre husle a orchester : Concertino pre klarinet a orchester EUGEN SUCHOŇ : FANTÁZIA A BURLESKA PRE HUSLE A ORCHESTER : CONCERTINO PRE KLARINET A ORCHESTER
  1983 LP – Opus 9110 0986
  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Malá komorná hudba
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 1
   Košické kvarteto, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Ladislav Burlas LADISLAV BURLAS
  1978 LP – Opus 9111 0572
  1. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Peter Michalica (vn)
  2. Ladislav Burlas: Kadencia
   Peter Michalica (vn)
  3. Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Ouvertura
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš ANDREJ OČENÁŠ
  1972 LP – Opus 9111 0155
  1. Andrej Očenáš: Trio op. 36
   Peter Michalica (vn), Juraj Alexander (vc), Miloslav Starosta (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Peter Michalica (vn)
 • Foto: Tchaikovsky / Dvorák: Violinkonzerte TCHAIKOVSKY / DVORÁK: VIOLINKONZERTE
  CD – Naxos 8.571067
  1. :
   Peter Michalica (vn), Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia

Ocenenia

 • Pribinov kríž II. triedy
  2013 za mimoriadny prínos v oblasti kultúry
 • Cena Pavla Straussa
  2007 za propagáciu súčasnej slovenskej hudobnej tvorby
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  1997 za šírenie slovenskej kultúry v zahraničí
 • Zaslúžilý umelec SSR
  1986
 • Národná cena SSR
  1982 za vynikajúce koncertné výkony doma aj v zahraničí a za výrazný podiel na propagácii súčasnej slovenskej hudobnej tvorby
 • Cena Frica Kafendu
  1976 za vynikajúcu interpretáciu Koncertnej sonáty L. Burlasa s prihliadnutím na sústavnú interpretáciu a propagáciu súčasných slovenských hudobných diel
 • Súťaž kráľovského konzervatória v Bruseli (B)
  1975 - Premier prix avec Grande Distinction
 • Celoštátna súťaž mladých interpretov v Prahe
  1968 - 1. cena (Klavírne trio)
 • Medzinárodná husľová súťaž Carla Flescha v Londýne (UK)
  1966 - 3. cena
 • Laureátske dni Kate Popovej v Pleve (BG)
  1966 - dve Zlaté medaily
 • Súťaž Čs. rozhlasu v Bratislave Štúdio mladých
  1965 - 1. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1962 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Honorát Cotteli: Ave Maria
  liturgická poéma
  6. 7.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba pod diamantovou klenbou – Festival Petra Michalicu, Dom komorského grófa, Kremnica, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Honorát Cotteli: Contrasti poetici
  6. 7.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba pod diamantovou klenbou – Festival Petra Michalicu, Dom komorského grófa, Kremnica, SK
  INTERPRETI: Justina Jiráková (fl), Peter Michalica (vn), Ladislav Papp (ar)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 6 D dur
  pre husle a orchester
  1. 7.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leo Najar (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Musica slovaca
  Úprava pre husle a klavír
  22. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Viera Bartošová (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Dichtung und Wahrheit
  2. sonáta pre husle a klavír
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Moderato
  pre husle a klavír (z kantáty Hviezda žiari)
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Kežmarská hudobná jar, Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Koncert pre husle a orchester č. 2
  22. 10.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Aldo Ceccato (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Poéma
  pre husle sólo
  15. 1.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Peter Breiner: Suitička (Milému pánovi Bachovi k narodeninám)
  pre husle a klavír
  10. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Marian Lapšanský (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonatína pre husle a klavír, op. 16a
  19. 3.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Grasalkovičov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tri kusy pre Nato Gabunijovú
  pre husle a klavír
  19. 3.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Grasalkovičov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)
 • Jozef Malovec: Canto di speranza
  13. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Elena Händler (pf)
 • Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
  per violino solo
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
  in memoriam Dmitrij Šostakovič
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
  25. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Hanuš Domanský: Dianoia
  4. 6.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Jozef Grešák: Concertino
  pre husle a orchester
  20. 12.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bardejov, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir.)
 • Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
  Ciaccona pre husle sólo
  29. 9.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 6 D dur
  pre husle a orchester
  2001 Prvé uvedenie v zahraničí
  Goslar, DE
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Kammerorchester Wernigerode, Horst Zell (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 6 D dur
  1991 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Tomáš Gaál (pf)
 • Hanuš Domanský: Dianoia
  9. 1972 Prvé uvedenie v zahraničí
  Dom umelcov, Praha, CZ
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-12-17 Matiné v Mirbachovom paláci
  Dušan Jamrich – umelecké slovo (Slovensko), Peter Michalica – husle (Slovensko), Viera Bartošová – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-12-17 Matiné v Mirbachovom paláci
  Dušan Jamrich – umelecké slovo (Slovensko), Peter Michalica – husle (Slovensko), Viera Bartošová – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-12-17 Matiné v Mirbachovom paláci
  Dušan Jamrich – umelecké slovo (Slovensko), Peter Michalica – husle (Slovensko), Viera Bartošová – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-12-17 Matiné v Mirbachovom paláci
  Peter Michalica – husle (Slovensko), Viera Bartošová – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Peter Michalica 1979 Peter Michalica

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Poéma pre husle sólo (3. časť – Allegro risoluto)

  1990

  Peter Michalica (vn)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017