Profil osobnosti

Foto: Vojtech Samec Autor: Juraj Bartoš

Vojtech Samec

23. 4. 1945 Nezbudská Lúčka, okr. Žilina – 17. 7. 2009 Bratislava

vážna hudba
flauta

Pôsobenie v: Bratislavské dychové kvinteto

Bio

Bio

1962 – 1968
Konzervatórium v Bratislave (flauta – Vladislav Brunner st.), Najlepší absolvent dychového odboru
1968 – 1972
VŠMU (Miloš Jurkovič)
1965 – 1972
člen Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (dnešný SOSRo)
1972 – 2006
prvý flautista Slovenskej filharmónie
1965 – 1995
člen Bratislavského dychového kvinteta
1972 – 1980
pedagóg hry na flaute, ansámblovej hry, orchestrálnych sól na Konzervatóriu v Bratislave
1980 – 1994
pedagóg na VŠMU
1979, 1982 a 1988
vedúci lektor interpretačných kurzov pre dychové kvinteto vo švédskych mestách Štokholm, Jönköping a Hjó

Popri práci v Slovenskej filharmónii sa objavoval na koncertných pódiách aj ako sólista (najmä so SF v jej abonentných cykloch), ale najčastejšie v rozličných komorných zoskupeniach. Bol člen Bratislavského dychového kvinteta, ktoré v plnom rozsahu naštudovalo existujúcu slovenskú tvorbu pre toto obsadenie a svojou vysokou interpretačnou úrovňou podnietilo vznik novej, ktorú potom uvádzalo v premiérach.

„Vojtech Samec bol popredným reprezentantom flautového umenia na Slovensku s bohatou koncertnou činnosťou. Jeho interpretačný prejav mal vysoké profesionálne parametre. Bol komorným hráčom par excellence, svoje umelecké skúsenosti odovzdával aj svojim zverencom v plodnej pedagogickej praxi.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 141-145.)

Bibliografia

 • Javorský, Igor: Dva pozdravy z aprílovej Reduty
  1999 Hudobný život 1999, č. 5, s. 26
  (15. a 16. 4. 1999 so SF dir. Bystrík Režucha účinkoval pri predvedení Concerta da camera pre flautu, anglický roh a orchester od Arthura Honeggera s L. Rothom)
 • Hamranová, Júlia: XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách
  1997 Hudobný život 1997, č. 18, s. 5
  (12. 7. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení skladby Moment musical avec J. S. Bach od Juraja Hatríka)
 • Palovčík, Michal: Koncertná pulzácia letnej Bratislavy
  1995 Hudobný život 1995, č. 18, s. 4
  (v rámci cyklu Pondelky v Klariskách účinkoval ako člen kvarteta Radoslava Šašinu s programom z opusov Johannesa Matthiasa Spergera)
 • Jurík, Marián: Filharmonickí sólisti
  1995 Hudobný život 1995, č. 14-15, s. 8
  (pod vedením Jozefa Slořepu vystúpil s telesom ako sólista v Debussyho Koncerte pre flautu a sláčikový orchester, dir. J. P. Rouch – 17. 5. 1995)
 • Javorský, Igor: KL ΄89. Pondelky v Klariskách
  1989 Hudobný život 1989, č. 20, s. 5
  ((4. 7. so Zuzanou Vasekovou, Danielou Rusó a Jánom Slávikom predniesli Uspávanku J. Skácela od Vladimíra Godára)
 • Berger, Igor: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  1987 Hudobný život 1987, č. 3, s. 7
  (25. 11. 1986 s klaviristom Karolom Toperczerom účinkoval v polorecitáli z diel Alberta Roussela: Joueurs de Flute op. 27 a Johann Nepomuk Hummel: Grand Rondeau a Antonio Vivaldiho: Sonáta)
 • –orv–: Nedeľné dopoludnia v galérii
  1987 Hudobný život 1987, č. 17, s. 4
  (spoluúčinkoval pri premiére skladby Petra Fialu: Kontrasty pre flautu, violončelo a akordeón s Vladimírom Kubovčákom a Rajmundom Kákonim)
 • Čížik, Vladimír: BHS. Komorné koncerty
  1986 Hudobný život 1986, č. 21, s. 5
  (Popri Stuttgartskom dychovom kvintete vystúpilo aj Bratislavské dychové kvinteto s opusmi: Jacqueline Binnsovej, Jean Reného Francaixa a Sergeja Tanejeva 30. 9. 1986)
 • Staccato; Udelenie Ceny ZSSk v oblasti interpretačných výkonov za rok 1985 Bratislavskému dychovému kvintetu – za sústavné uvádzanie a propagáciu súčasnej slovenskej tvorby a výrazný tvorivý vklad do rozvoja čs. interpretačného umenia.
  1986 Hudobný život 1986, č. 20, s. 2
 • Režuchová, Viera: XII. cyklus koncertov v Klariskách
  1986 Hudobný život 1986, č. 18, s. 7
  (30. 6. 1986 s členmi Bratislavského dychového kvinteta účinkoval v opusoch: Deux movements Jacquesa Iberta a v Divertimente Jozefa Malovca)
 • Čížik, Vladimír: BHS. Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 21, s. 3
  (S Bratislavským dychovým kvintetom účinkoval pri predvedení opusu Koncert – obrazy od Kirila Volkova pre dychové kvinteto a symfonický orchester)
 • Berger, Igor: VIII. TSNHT. Komorné koncerty
  1983 Hudobný život 1983, č. 5, s. 2
  (spoluúčinkoval pri predvedení Podprockého Dvoch kavatín pre bas, flautu, klarinet, violu a violončelo op. 22 na básne Rabindranátha Thákura)
 • Čížik, Vladimír: Mladí na pódiu. Trenčianske Teplice 1976
  1976 Hudobný život 1976, č. 16, s. 4
  (na PMKU vystúpil dvakrát ako znamenitý komorný hráč – rec.)
 • Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia
  1974 Hudobný život 1974, č. 3, s. 4
  (18. a 19. 1. 1973 pod taktovkou Ladislava Slováka účinkoval s Vladislavom Brunnerom a Jelou Špitkovou v concertíne 4. Brandenburského koncertu D dur od Johanna Sebastiana Bacha – recenzia)
 • Varga, Jozef: Absolventi
  1972 Hudobný život 1972, č. 6, s. 7
  (na diplomovom koncerte VŠMU predniesol sólo v Koncerte pre flautu a sláčikový orchester od Jeana Riviera)
 • Čížik, Vladimír: Koncert mladých
  1972 Hudobný život 1972, č. 2, s. 4
  (30. 11. 1971 vystúpil s gitaristom Jozefom Zsapkom a s klaviristkou Helenou Gáfforovou 0150 recenzia vystúpenia.)

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Choral Fantasia : Contemporary Slovak Accordion CHORAL FANTASIA : CONTEMPORARY SLOVAK ACCORDION
  1994 CD – Hudobný fond SF 00162131
  1. Juraj Hatrík: Chorálová fantázia
   Vladimír Miklovič (cr), Boris Lenko (ac), Vojtech Samec (fl), Pavel Bubeníček (tr), Miloslav Pongrác (tn), Vladimír Kubovčák (vc), Peter Krchlík (tp), František Rek (tam), Marián Vach (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Partita giocosa
   Rajmund Kákoni (ac)
  3. Juraj Hatrík: Pulzácie I.
   Vladimír Čuchran (ac)
  4. Juraj Hatrík: Sentencie
   Ľubomír Žovic (ac)
  5. Juraj Hatrík: Štyri monológy
   Jarmila Luptovská (ac), Valerián Tokár (ac)
 • Foto: Johann Matthias Sperger: Trio, Sonata, Quartet JOHANN MATTHIAS SPERGER: TRIO, SONATA, QUARTET
  1992 CD – Trevak TREC 4-0009
  1. Johann Matthias Sperger: Trio in D major for Flute, Viola, and Double-bass
   Vojtech Samec (fl), Zuzana Bouřová (vl), Radoslav Šašina (cb)
  2. Johann Matthias Sperger: Sonata for Double-bass and Violoncello in H minor
   Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
  3. Johann Matthias Sperger: Quartet in D major for Double-bass, Flute, Viola and Violoncello
   Vojtech Samec (fl), Zuzana Bouřová (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1984 LP – Opus LP 9111 1588
  1. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
   Trávničkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Juraj Hatrík JURAJ HATRÍK
  1983 LP – Opus 9110 1336
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1982 LP – Opus 9110 1186
  1. Juraj Beneš: Mémoire
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
   Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  4. Juraj Beneš: Préférence
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Noneto
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)

Ocenenia

 • Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov
  1985 za sústavné uvádzanie a propagáciu súčasnej slovenskej tvorby a výrazný tvorivý vklad do rozvoja čs. interpretačného umenia (ako člen Bratislavského dychového kvinteta)
 • Cena Frica Kafendu
  1978 - (ako člen Bratislavského dychového kvinteta)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Tandler: Čakanie na deň
  päť dievčenských spevov s flautou, husľami a violončelom
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Bukoveczka (ms), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc), Vojtech Samec (fl)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Jozef Podprocký: Dve kavatíny, op. 22
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Pavol Selecký (vl), Dušan Dočkal (vc)
 • Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 2
  11. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)
 • Jozef Sixta: Okteto
  24. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Vladimír Mallý (ob), Juraj Klatt (ob), Jozef Luptáčik (cl), Peter Šeliga (cl), František Machats (fg), Pavol Limpár (fg)

Audio

 • Novák, Milan: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto  Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 04. 2017