Profil osobnosti

Foto: Júlia Bukovinská Zdroj: https://www.konke.sk/

Júlia Bukovinská

30. 3. 1956 Prešov

muzikológia, hudobná história, publicistika, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1975
absolvovala Konzervatórium Košice (Ludmila Kojanová – klavír)
1982
absolvovala VŠMU v Bratislave (dejiny umenia – hudobnej teórie a kritiky)
1982 – 1990
odborná asistentka na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove
1983
titul PhDr., v odbore hudobná veda na FF UK v Bratislave
od 1991
pedagogička na Konzervatóriu v Košiciach (od 1996 vo funkcii vedúcej Oddelenia skladby, dirigovania a hudobnoteoretických predmetov), vyučuje predmety: dejiny hudby, estetický seminár, diplomový seminár

Je členkou Slovenskej hudobnej únie, Slovenského syndikátu novinárov, Dejepisného spolku v Košiciach, spoluzakladateľkou a členkou prípravného výboru festivalu súčasného umenia Ars Nova Cassoviae, spoluzakladateľkou a správkyňou Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov, spoluzakladateľkou a dramaturgičkou festivalu Hudobné rezonancie.

Publikovala vyše 300 odborných článkov a recenzií v Hudobnom živote, Estetickej výchove, Národnej obrode, regionálnej tlači. Je autorkou encyklopedických hesiel, knižných recenzií a sprievodných textov do bulletinov. Založila edíciu Kapitoly z dejín hudobného života v Košiciach a iniciovala organizovanie novodobých muzikologických konferencií v Košiciach (2004, 2006, 2008, 2011, 2013).  V roku 2006 jej bola udelená Cena primátora mesta Košice za mimoriadne záslužnú činnosť v prospech kultúrneho života mesta Košice a publikačnú činnosť v rámci dejín hudobnej kultúry v Košiciach. V roku 2010 prevzala spolu s Jozefom Podprockým za Hudobnú spoločnosť Hemerkovcov Cenu primátora mesta Košice za zásluhy o výskum hudobnej histórie, propagáciu tvorby a interpretačného umenia Košíc a východoslovenského regiónu.

Bibliografia

 • Schindler, Agata: Júlia Bukovinská: Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 57 – 58
 • Urbančíková, Lýdia: Júlia Bukovinská: Ponorený do sveta hudby – Augustín Procházka
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 8, s. 39
 • Mojžišová, Michaela: Júlia Bukovinská (30. 3. 1956)
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 26
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Štátna filharmónia Košice – 50 rokov
  2018 Štátna filharmónia Košice, Košice 2018
  (67 s., 1. vyd., jubilejná publikácia)
 • Osobnosti hudobného života v Košiciach (16. – 20. storočie)
  2013 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2013
  (295 s., 1. vyd., fotogr., monografia)
 • Cesta za snom: František Balún
  2009 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2009
  (74 s., 1. vyd., fotogr., tab., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 10, František Balún, 1948, slovenský operný spevák, biografia)
 • Ferdinand Šteller-Šteliar známy-neznámy
  2008 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2008
  (109 s., 1. vyd., fotogr., noty, Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 9, Ferdinand Šteller-Šteliar, 1897 – 1982, slovenský literárny historik, lingvista, hudobný skladateľ, folklorista, biografia)
 • Augustín Procházka (1907 – 1992): Ponorený do sveta hudby
  2007 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2007
  (126 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., faksim., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 7, Augustín Procházka, 1907 – 1992, violončelista, hudobný pedagóg, Slovensko, monografia, biografia)
 • Bonková, Hana – Bukovinská, Júlia – Klein, Július: 50 KHJ
  2005 Štátna filharmónia Košice, Košice 2005
  (133 s., 1. vyd., Košická hudobná jar, Štátna filharmónia Košice, jubilejná publikácia)
 • Bukovinská, Júlia – Podracký, Igor: Košické kvarteto
  2003 Štátna filharmónia Košice, Košice 2003
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 4)
 • Konzervatórium Košice 1951 – 2001
  2001 Nadácia Konzervatória v Košiciach, Košice 2001
  (277 s., 1. vyd., fotogr., dejiny, jubilejná publikácia)
 • Potemrová, Mária – Marenčinová, Edita – Bukovinská, Júlia: Muzikantská rodina Hemerkovcov
  1992 Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1992
  (28 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Jurík, Marián a kol.: Hudobný terminologický slovník [elektronický zdroj]
  2016 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča 2016
  (1 CD-ROM, hudobná encyklopédia)
 • kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849
  2014 Typopress, Košice 2014
  (s. 213 – 611, 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)
 • kol.: Dejiny Košíc v dátach. 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849
  2014 Typopress, Košice 2014
  (209 s., 1. vyd., Dejepisný spolok v Košiciach)
 • Ladislav Holoubek prvé pôsobenie v Štátnom divadle v Košiciach v rokoch 1955 – 1958
  (premiéra Cikkerovej opery Beg Bajazid v zrkadle dobovej tlače)
  2011 (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2011, s. 26 – 37
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)
 • Daniel Georg Speer – umelec svojej doby: muzikant – trubač, učiteľ, skladateľ a spisovateľ
  2009 Košické historické zošity 19/2009, Štátny oblastný archív, Košice 2009, s. 3 – 10
 • Suchoňove návštevy a jeho hudba v Košiciach
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, Košice 2008, s. 5 – 14
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)
 • Zo zákulisia premiéry Suchoňovej opery Krútňava
  Krútňava v spomienkach dirigenta Ladislava Holoubka
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2008, s. 38 – 46
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)
 • Slovo na úvod
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2008, s. 3
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)
 • Muzikantská rodina Kubelíkovcov v Košiciach
  Kubelík z Teba nebude!
  2006 Príčiny, konfrontácie, následky. Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí (s optikou na Košice a východoslovenský región). Zborník referátov z 2. muzikologickej konferencie, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2006, s. 72 – 87
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 6)
 • Bukovinská, Júlia a kol.: Konzervatórium v Košiciach v rokoch 1986 – 1996
  1996 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1996
  (83 s., 1. vyd.)
 • Jurík, Marián (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby
  1969 Obzor, Bratislava 1969
  (641 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Bukovinská, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. Slovenská hudba 20. storočia. 5. diel
  2013 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2013
  (110 s., 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II.
  Zborník referátov z V. muzikologickej konferencie
  2013 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2013
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 12)
 • Bukovinská, Júlia (zost.): (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I.
  Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE
  2011 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2011
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach 11)
 • Bukovinská, Júlia (zost.): České hudobné tradície a ich tvorcovia po roku 1945 v Košiciach
  Zborník referátov z muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24. novembra 2004, v rámci 2. Festivalu súčasného umenia Košice
  2004 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2004
  (102 s., 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia – Bonková, Hana (zost.): 1. Festival súčasného umenia Košice 2003
  [programový bulletin]
  2003 Štátna filharmónia Košice, Košice 2003
  (27 s., 1. vyd., odborné texty: Júlia Bukovinská, Mária Kornucíková)
 • Bukovinská, Júlia (zost.) a kol.: Malá encyklopédia hudby. 20. storočie. 4. diel
  2002, 2006 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice 2002, 2006
  (2006 – 128 s., 2. vyd., 2002 – 128 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.) a kol.: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 3
  2002 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2002
  (73 s., 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Romantizmus. 3. diel
  2001, 2005 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice 2001, 2005
  (2005 – 128 s., 2. vyd., 2001 – 127 s., 1. vyd., 130 s., 1. dopl. a upr. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Barok – Klasicizmus. 2. diel
  2000, 2004 Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice 2000, 2004
  (2004 – 102 s., 2. vyd., 2000 – 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.): Malá encyklopédia hudby. Starovek – Stredovek – Renesancia. 1. diel
  1999, 2004 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Hudobniny Amadeo, Košice 1999, 2004
  (2004 – 60 s., 2. vyd., 1999 – 1. vyd.)
 • Bukovinská, Júlia (zost.) a kol.: Štátna filharmónia Košice – 30 rokov
  1999 Štátna filharmónia Košice, Košice 1999
  (88 s., 1. vyd.)
 • Lengová, Jana – Bukovinská, Júlia (ed.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej
  1997 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1997
  (82 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • V trinástej komnate Augustína Procházku
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 16 – 18
 • Bukovinská, Júlia – Bodnár, Norbert: Netreba toľko slov-
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 37
 • Vladimír Čuchran: The Best Of Accordion World
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 38
 • 50. Košická hudobná jar
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 7 – 8, s. 17 – 20
 • 50 Košických hudobných jarí
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 10 – 11
 • 50. ročník festivalu KHJ
  2005 Best Magazín roč. 2, 2005, č. 7, s. 48 – 49
 • Štefan Čurilla
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 8
  (Štefan Čurilla – hudobný kritik, publicista)
 • Jubileá: Jozef Podprocký
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 6, s. 3 – 4
  (Jozef Podprocký – skladateľ)
 • Edita Marenčinová
  Chýr z Košíc
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 3
 • Košické Konzervatórium v dozvukoch jubileí
  2002 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 52, 2002, č. 10, s. 12
 • Prof. Mária Hemerková (30. 10. 1900 – 29. 1. 1996)
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 5, s. 6
 • Palma víťazstva z Brna
  Konzervatoristka Zuzka Rzounková žne úspechy
  1995 Košický večer, Košice roč. 6 (28), 1995, č. 136 (17. 7.), s. 3
 • Talentovaná organistka
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 5, s. 3
  (Monika Melcová, absolventský koncert, Košice, 25. 1. 1994)
 • Symfonický orchester Konzervatória v Košiciach
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 5
 • Dni Hemerkovcov ’92 v Košiciach
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 3, s. 5
 • Dzemjanová, Emília – Bukovinská, Júlia: Emília Dzemjanová: Byť prospešná
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 2, s. 3
 • Tridsiata ôsma Košická hudobná jar
  Symfonické koncerty
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 5
 • Jubilant Ladislav Holoubek
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 8
 • Marcové koncerty v Štátnej filharmónii Košice
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 9, s. 4
 • Štátna filharmónia Košice
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 7, s. 4
 • Január v Štátnej filharmónii Košice
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 4
 • 37. Košická hudobná jar
  Symfonické koncerty. Komorné koncerty
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 14, s. 4
 • Akordeónový orchester košického konzervatória
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 13, s. 5
 • Január v ŠFK
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 6, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)
 • ŠFK v závere roka
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 4
 • Začiatok koncertnej sezóny v Štátnej filharmónii Košice
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 24, s. 6
 • Zo stretnutia v Košiciach
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 2, s. 2
 • Koncert poslucháčov VŠMU v Košiciach
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 17, s. 3
 • Košická hudobná jar
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 14, s. 4
 • Podprocký – jediný súčasník
  Na margo 36. ročníka Košickej hudobnej jari
  1991 Slovenský východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 151 (29. 6.), s. 5
 • Večne živá téma
  Balet Štátneho divadla v Košiciach uviedol Maškarádu a Trojrohý klobúk
  1991 Slovenský východ, Košice roč. 1, 1991, č. 4 (5. 1.), s. 4
 • Februárové koncerty v Košiciach
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 7, s. 4
 • Výchovné koncerty – súčasť estetickej výchovy
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 6, s. 7
 • ŠFK v septembri a októbri
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 25, s. 3
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Dvadsiaty Medzinárodný organový festival v Košiciach
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 14, s. 4
 • Marcové koncerty v Košiciach
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 11, s. 4
 • Najväčší zážitok poskytol Jiří Stivín
  Marec na pódiu Štátnej filharmónie v Košiciach
  1990 Východ, Košice roč. 1, 1990, č. 83 (7. 4.), s. 4
 • Breiner – dirigent, klavirista, skladateľ
  Február na pódiu košickej Štátnej filharmónie
  1990 Východ, Košice roč. 1, 1990, č. 59 (10. 3.), s. 4
 • Pestrý a vyrovnaný
  Vraciame sa k 20. medzinárodnému organovému festivalu
  1990 Východ, Košice roč. 1, 1990, č. 157 (7. 7.), s. 4
 • V službách hudobnej kultúry
  Ľudmila Kojanová – kultivovaný typ klaviristky
  1990 Východ, Košice roč. 1, 1990, č. 139 (15. 6.), s. 4
 • Hold umeleckej osobnosti
  Slávnostný večer k jubileu Ladislava Holoubka
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 22 (26. 1.), s. 5
 • Umením aj vychovávať
  Košická štátna filharmónia v roku svojho jubilea
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 92 (19. 4.), s. 3
 • Bohatá nádielka mladým
  Nad koncertami uplynulého mesiaca v Štátnej filharmónii v Košiciach
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 69 (22. 3.), s. 4
 • Interpret, pedagóg i teoretik
  Nad dielom košického rodáka dr. Ferdinanda Klindu
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 49 (27. 2.), s. 4
 • Priestor i pre hostí
  Januárové koncerty košickej Štátnej filharmónie Košice
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 33 (8. 2.), s. 4
 • Vyváženosť klasiky s modernou
  Na okraj symfonických koncertov tohoročnej KHJ
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 156 (5. 7.), s. 4
 • Lyrika dominovala
  Odštartovala Košická hudobná jar
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 120 (24. 5.), s. 4
 • Ide o partnerstvo
  Diskutujeme o mladých s mladými i staršími vedeckými pracovníkmi
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 44, s. 8
 • Novoročný koncert Štátnej filharmónie Košice
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 3
 • ŠFK v októbri
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 25, s. 3
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Devätnásty Medzinárodný organový festival
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 14, s. 3
 • Klasicistické diela...
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 11, s. 4
 • Pestrý program
  Február na pôde Štátnej filharmónie Košice
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 75 (30. 3.), s. 4
 • K Mesiacu priateľstva
  Ohliadnutia sa za koncertným novembrom
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 302 (23. 12.), s. 4
 • Vrelý vzťah k ľuďom
  K životnému jubileu národného umelca Eugena Suchoňa
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 235 (5. 10.), s. 4
 • Cez úskalia hudby
  Vstup Štátnej filharmónie Košice do jubilejnej 20. sezóny
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 217 (14. 9.), s. 4
 • Vedomosti, skúsenosť a umelecká fantázia
  Zaslužilý umelec Ladislav Holoubek jubiluje
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 189 (12. 8.), s. 4
 • Hostia potešili
  Po 33. ročníku Košickej hudobnej jari
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 157 (6. 7.), s. 4
 • Záruka umeleckých hodnôt
  Po 18. ročníku Medzinárodného organového festivalu
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 122 (26. 5.), s. 4
 • Úspešná premiéra Norberta Bodnára
  Po prvom dni Košickej hudobnej jari
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 111 (13. 5.), s. 4
 • Štátna filharmónia Košice
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 4
 • Dvadsiaty (Tridsiaty) tretí ročník Košickej hudobnej jari
  Symfonické koncerty
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 15, s. 8
 • Brucknerova symfónia
  Otvárací koncert Štátnej filharmónie v Košiciach
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 240 (13. 10.), s. 4
 • Súzvuk so svetom
  Nad dramaturgiou 19. sezóny Štátnej filharmónie v Košiciach
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 235 (7. 10.), s. 4
 • Záver koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 16, s. 5
 • Košická hudobná jar
  Organové koncerty
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 15, s. 3
 • Martinčeková, Dita – Bukovinská, Júlia: Košická hudobná jar
  Komorné koncerty
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 15, s. 1, 3
 • Košická hudobná jar
  Symfonické koncerty
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 15, s. 1
 • Z koncertov Štátnej filharmónie Košice
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 11, s. 7
 • Príležitosť pre domácich
  Nad symfonickými koncertmi XXXI. Košickej hudobnej jari
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 143 (20. 6.), s. 4
 • Koncerty nesklamali
  Skončil sa medzinárodný organový festival
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 111 (14. 5.), s. 4
 • Spontánny záujem
  Skončila sa Košická hudobná jar
  1985 Práca, Bratislava roč. 40, 1985, č. 138 (14. 6.), s. 6
 • Súzvuk mladosti a krásy
  Úspech košických a prešovských vysokoškolákov na prvom festivale
  1985 Východoslovenské noviny, Košice roč. 34, 1985, č. 263 (7. 11.), s. 4
 • Roky hľadania a rastu
  Ženský spevácky zbor Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove jubiluje
  1984 Východoslovenské noviny, Košice roč. 33, 1984, č. 132 (6. 6.), s. 4
  (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Prešove)
 • Albrecht, Ján – Bukovinská, Júlia: Ladislav Holoubek: Bačovské žarty, operná jednoaktovka
  Tvorba
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 6, s. 3


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 01. 2019