Profil osobnosti

Foto: Anton Viskup Autor: Rastislav Polák

Anton Viskup

25. 4. 1953 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1968 – 1974
Konzervatórium v Bratislave (kontrabas – Karol Illek)
1973 – 1995
hráč v profesionálnom orchestri
1974 – 1978
VŠMU (kontrabas)
1979 – 1980
súkromné štúdium kontrapunktu a sadzby u Juraja Pospíšila
1980 – 1985
JAMU v Brne (kompozícia – Alois Simandl-Piňos)
1983
pedagóg hry na kontrabase a komornej hry na Konzervatóriu v Bratislave
1996 – 2001
dramaturg Slovenskej filharmónie
2003 – 2013
dramaturg Slovenskej filharmónie

"Viskupove skladateľské začiatky charakterizuje snaha vyrovnať sa s existujúcou viacvrstvovou hudobnou súčasnosťou. Na jednej strane ho láka nová zvukovosť tvorby posledných desaťročí, na druhej strane snaha o nastolenie hraníc chaosu ho vedie k aplikácii skrytých, racionálnych metód usporiadania hudobného materiálu. Rešpektovanie hudobných hodnôt skrytých v európskej tradícii mu pritom prikazuje zotrvať na pozíciách evolučného ponímania hudobnej formy (motivická a tematická práca) i bohatej výrazovej palety hudobného materiálu. Jednotlivé kompozície potom predstavujú nové riešenia problému vzťahu nového a starého, racionálneho a intuitívneho, skrytého i zjavného zmyslu hudobnej kompozície v poslednej tretine nášho storočia. Imperatív hudobnej tradície, kontaktovanej vlastne neustále prostredníctvom koncertnej činnosti, mu pritom zabraňoval prijať aktuálne módne riešenia, či už išlo o racionálne metódy organizácie tónového materiálu alebo o redukcionizmus minimalizmu. Ťažisko skladateľskej práce predstavuje pre Viskupa nastoľovanie výpovednej hodnoty kompozície, riešenej na báze evolučno-dramatického ponímania hudobného procesu, ideálu integrovanej skladobnej textúry a vzťahu k zdedeným druhovým a žánrovým modelom európskej hudby. Vo Viskupovej tvorbe dominujú diela absolútnej hudby venované komornému a orchestrálnemu médiu. Ak je dnes jeho tvorba slovenskej kultúrnej verejnosti prakticky neznáma, tak autorov vysoký stupeň sebakritickosti predstavuje len jeden z dôvodov tohto stavu, pod ostatné sa podpísali iné kultúrne deštruktívne a sociálne činitele."

(GODÁR, Vladimír: Anton Viskup. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 286.)

Diela

 • balet
 • Neznámy

  1989 45'
  TEXT: J. Dolinský podľa R. Blocha
  OBSADENIE: orch
 • orchester
 • Elégia pre 60 sláčikových nástrojov

  1976 OBSADENIE: archi
 • symfonický orchester
 • Rekviem

  1979 15'
  OBSADENIE: orch
 • Epilóg

  1980 10'
  OBSADENIE: orch
 • De vita et nocte, symfonická freska

  1983 13'
  VYDAVATEĽ: JAMU Brno
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia in D

  1984 17'
  VYDAVATEĽ: JAMU Brno
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Symfónia in G Camerata

  2008 OBSADENIE: archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncertná skladba

  pre klarinet a orchester
  1983 14'
  VYDAVATEĽ: Český hudební fond
  OBSADENIE: cl, orch
 • Komorný koncert

  pre flautu a orchester
  1984 12'
  OBSADENIE: fl, orch
 • Koncert

  pre violončelo a orchester
  1985 15'
  OBSADENIE: vc, orch
 • Komorný koncert

  pre violu a 13 sláčikových nástrojov
  1987 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vl, archi
  Ikona audio
 • Komorný koncert

  pre basový klarinet a sláčikový orchester
  1990 13'
  OBSADENIE: clb, archi
 • sólový nástroj
 • Aforizmy

  pre harfu sólo
  1988 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ar
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Prelúdiá

  Štyri temperamenty pre sólový klavír
  2004 11'
  OBSADENIE: pf
 • Hudba k vernisáži

  2005 5'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Dialóg

  pre hoboj a klavír
  1981 8'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Sonátová časť

  pre kontrabas a klavír
  1982 7'
  OBSADENIE: cb, pf
 • Sonáta

  pre violončelo a klavír
  1986 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Zrkadlá

  pre violu a klavír
  1986 1986, rev. 1989, 10'
  OBSADENIE: vl, pf
 • tri nástroje
 • Trio

  pre husle, violu a violončelo
  1988 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • štyri nástroje
 • Kontradikcie

  pre hoboj, fagot, violončelo a klavír
  1983 10'
  OBSADENIE: ob, fg, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1980 10'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1982 12'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1987 1987, rev. 2003, 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 4

  2005 13'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • deväť nástrojov
 • Noneto

  1983 10'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Tri básne Paula Verlaina

  pre soprán a komorný súbor
  1984 12'
  TEXT: P. Verlaine
  OBSADENIE: s, ens
 • Dve básne Borisa Pasternaka

  pre barytón a dychové kvinteto
  1987 11'
  TEXT: B. Pasternak
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, fl, ob, cl, fg, cr

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Anton Viskup: Symfónia in G Camerata
  17. 1.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Anton Viskup: Hudba k vernisáži
  3. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Anton Viskup: Komorný koncert
  pre violu a 13 sláčikových nástrojov
  15. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Kyselák (vl), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Anton Viskup: Dve básne Borisa Pasternaka
  pre barytón a dychové kvinteto
  2. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Neshyba (br), Bratislavské dychové kvinteto
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Anton Viskup: Sláčikové kvarteto č. 4
  11. 11.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rím, IT
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto
 • Anton Viskup: Prelúdiá
  Štyri temperamenty pre sólový klavír
  8. 12.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Petr Hala (pf)

Audio

 • Viskup, Anton: Komorný koncert


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 05. 2019