Profil osobnosti

Foto: Igor Wasserberger Zdroj: Archív Hudobného centra

Igor Wasserberger

1. 8. 1937 Bratislava

www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/

jazz
muzikológia, publicistika, editor, hudobná réžia, hudobná dramaturgia
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1954 – 1958
VŠ pedagogická Bratislava (odbor: slovenský a maďarský jazyk)
1958 – 1962
pedagóg hudobnej výchovy a slovenčiny na všeobecnovzdelávacích školách v Komárne a v Bratislave
od 60. rokov
teoretická, kritická a publicistická činnosť v oblasti jazzu a modernej populárnej hudby
1962 – 1963
dramaturg rozhlasových jazzových koncertov (cyklus relácií Štúdio mladých); hudobný publicista (Smena; Hudební rozhledy; Melodie; Hudba, spev tanec; Hudba pro radost a i.)
1963 – 1976
režisér ozvučenia Československej televízie v Bratislave
1974 – 1992
dramaturg, neskôr vedúci dramaturg malých hudobných žánrov v Hudobnej redakcii ČsTV
od 70. rokov
špecializácia na štúdie z dejín slovenskej populárnej hudby, ako scenárista a dramaturg spolupracoval na mnohých TV programoch venovaných slovenskej populárnej hudbe (Nesmúť za mnou, slovenské tangá; Spomienky na F. K. Veselého; Televízne návraty; Hudobné štúdio M; Míľniky džezovej histórie a i.)
1987 – 1990
pedagóg histórie jazzu na Katedre hudobnej vedy FF UK a na bratislavskom Konzervatóriu
1988
titul CSc., externá ašpirantúra v odbore hudobná veda na SAV v Bratislave, za prácu Slovenská populárna hudba: Vývojové tendencie a najvýznamnejšie osobnosti
1989 – 1990
profesor na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni
od 1992
žije v Prahe
1993 – 1994
zástupca riaditeľky v Štátnom židovskom múzeu v Prahe
1994 – 1998
redaktor časopisu Slovenské listy
1995 – 2014
pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu Jaroslava Ježka (externe vyučoval dejiny jazzu a modernej populárnej hudby); spolupracoval na príprave programov Českého rozhlasu venovaných jazzu
1994 – 1999
člen Českej jazzovej spoločnosti
1994 – 2001
člen muzikologickej komisie v Nadácii Český hudobný fond

Teoreticky sa venoval oblasti jazzu a historiografii slovenskej populárnej hudby.

Špecializoval sa na analýzy súčasných vývojových trendov v jazze a profily významných osobností v jazze, publikované od konca deväťdesiatych rokov v časopise Hudobný život.

Zakladateľským počinom pre slovenskú lexikografiu ako aj významným príspevkom k československej jazzovej teórii a historiografii sa stal Jazzový slovník (Bratislava, 1966), ktorý vznikol z jeho iniciatívy, za jeho redakcie, so značným autorským vkladom, a ktorý viedol k myšlienke vytvoriť rozsiahlejšiu encyklopedickú prácu, na ktorej vzniku sa potom ako jeden z redaktorov-editorov a hlavných autorov podieľal (Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (Praha 1980 – 1990). Prispel aj do týmovej publikácie Encyklopédia Slovenska (šesť zväzkov, Bratislava 1977 – 1982). Jazzu venoval Wasserberger tiež knižnú publikáciu (v spolupráci s Antonínom Matznerom) Hrá džez (Bratislava 1968) a Jazzové profily (Praha 1969), ako aj inštruktívnejšie poňatú prácu Základy džezovej interpretácie (s Ivanom Horváthom, Bratislava 1972, ukrajinský preklad Kyjev 1979).

Venoval sa publicistickej činnosti: recenzie najmä jazzových koncertov, články uverejnené v denníku Smena a Večerník, ako aj v časopisoch a zborníkoch Hudební rozhledy, Melodie, Harmonie, Taneční hudba a jazz, Hudba pro radost, Hudba-spev-tanec). Jeho recenzia Medzinárodného jazzového festivalu v Prahe (Hudební rozhledy, roč. 18, 1965, č. 18), vyvolala diskusiu o československej jazzovej kritike (Jazz bulletin, Hudební rozhledy a Melodie). Písal sleeve-notes k LP a CD, pripravil v Bratislave a neskôr v Prahe rad rozhlasových relácií, vystúpil s referátmi na viacerých konferenciách a seminároch.

Bibliografia

 • WASSERBERGER, Igor – ZELENAY, Pavol: Juraj Henter: swingové reminiscencie
  Rozhovor s Pavlom Zelenayom o osobnosti slovenského jazzu
  2015 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 2015, č. 1 – 2, s. 46 – 49
 • MOTYČKA, Peter – WASSERBERGER, Igor: Jazz v našich podmienkach nie je za zenitom
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 7 – 8, s. 45 – 49
 • MOTYČKA, Peter: Igor Wasserberger: Fenomény súčasného jazzu
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 46 – 47
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Kapitoly o jazze a rocku
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 548
 • HORA, Juraj: V encyklopédiách to nehľadajte
  2002 Listy, Praha 2002, č. 9, s. 16 – 17
 • DORŮŽKA, Lubomír: Český jazz mezi tanky a klíči 1968 – 1989
  2002 Praha 2002
  (499 s., 1. vyd.)
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Slovník slovenského jazzu
  1999 Národné hudobné centrum, Bratislava 1999, s. 127 – 128
  (155 s., 1. vyd.)
 • (AM): Igor Wasserberger
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 17, s. 7
 • JEŽÍKOVÁ, Mária: O hudobnej publicistike a dramaturgii
  1983 Rytmus, Bratislava roč. 34, 1983, č. 8, s. 32
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Fenomény súčasného jazzu
  2003 Hudobné centrum, Slovart, Bratislava 2003
  (279 s., 1. vyd.)
 • Matzner, Antonín – Poledňák, Ivan – Wasserberger, Igor a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Zv. 4
  Část jmenná. Československá scéna – osobnosti a soubory
  1990 Supraphon, Praha 1990
  (649 s. , 1. vyd.)
 • Slovenská populárna hudba
  Vývojové tendencie a najvýznamnejšie osobnosti
  1988 Československá akadémia vied, Umenovedný ústav SAV, Bratislava, Praha 1988
  (178 s., 1. vyd., Kandidátska dizertačná práca, Ústav teorie a dějin umění)
 • Matzner, Antonín – Poledňák, Ivan – Wasserberger, Igor a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Zv. 3
  Část jmenná – světová scéna. L – Ž
  1987 Supraphon, Praha 1987
  (537 s., 1. vyd.)
 • Matzner, Antonín – Poledňák, Ivan – Wasserberger, Igor a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Zv. 2
  Část jmenná – světová scéna – osobnosti a soubory. A – K
  1986 Supraphon, Praha 1986
  (558 s., 1. vyd.)
 • Matzner, Antonín – Poledňák, Ivan – Wasserberger, Igor a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Zv. 1
  Část věcná
  1980, 1983 Supraphon, Praha 1980, 1983
  (1980 – 374 s., 1. vyd., 1983 – 415 s., 2. dopl. vyd.)
 • Wasserberger, Igor – Matzner, Antonín – Poledňák, Ivan a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby
  1980, 1983, 1986, 1990 Supraphon, Praha 1980, 1983, 1986, 1990
  (I. Část věcná – 1980, 1983; II. Část jmenná (světová scéna A – K) – 1986; III. Část jmenná (světová scéna L – Ž) – 1987; IV. Část jmenná (československá scéna) – 1990)
 • Wasserberger, Igor – Horváth, Igor: Základy džezovej interpretácie
  1972, 1979 Opus, Bratislava 1972, 1979
  (142 s., 1. vyd., Ukrajinský preklad Kyjev 1979)
 • Wasserberger, Igor – Matzner, Antonín: Jazzové profily
  (Monografické štúdie o protagonistoch americkej jazzovej scény)
  1969 Supraphon, Praha 1969
  (406 s., 1. vyd.)
 • Wasserberger, Igor – Matzner, Antonín: Hrá džez
  1968 Mladé letá, Bratislava 1968
  (109 s., 1. vyd.)
 • Wasserberger, Igor a kol.: Jazzový slovník
  1966 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1966
  (350 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Jazz a Európa XXVII.
  Slovenský jazz v ére Československa
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 7 – 8, s. 48 – 52
 • Jazz a Európa XXVI.
  Pyrenejský polostrov (Španielsko – Portugalsko)
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 5, s. 32 – 34
 • Jazz a Európa XXV.
  Maďarsko
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 4, s. 29 – 33
 • Jazz a Európa XXIV.
  Taliansko
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 3, s. 28 – 31
 • Jazz a Európa XXX.
  Juhoslávia a následnícke krajiny – Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 12, s. 30 – 33
 • Jazz a Európa XXIX.
  Holandsko
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 10, s. 29 – 31
 • Jazz a Európa XIX.
  Veľká Británia: od moderny k avantgarde
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 9, s. 30 – 34
 • Jazz a Európa XX.
  Veľká Británia: od 60. rokov po súčasnosť
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 10, s. 28 – 31
 • Jazz a Európa XIII.
  Poľsko: Tomasz Stańko
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 1 – 2, s. 42 – 45
 • Jazz a Európa X.
  Poľsko: od katakomb po Komedu (1947 – 1969)
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 9, s. 26 – 29
 • Jazz a Európa IX.
  Frankofónne krajiny: ústna harmonika, akordeón a iné nástroje
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 5, s. 28 – 31
 • Jazz a Európa VIII.
  Francúzsky jazz po roku 1945 – huslisti a gitaristi
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 4, s. 26 – 29
 • Jazz a Európa VII.
  Francúzsky jazz po roku 1945
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 3, s. 28 – 31
 • Jazz a Európa XI.
  Poľsko: osobnosti 60. až 80 rokov
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, s. 30 – 33
 • Jazz a Európa IV.
  Škadinávsky koncept. 2. časť (od roku 1965)
  2008 Hudba, Hevhetia, Košice roč. III, 2008, č. II – III. Q, s. 68 – 71
 • Jazz a Európa III.
  Škadinávsky koncept
  2008 Hudba, Hevhetia, Košice roč. III, 2008, č. I. Q, s. 38 – 43
 • Jazz a Európa II.
  Anglický vintage jazz a revitalizmus
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. IV. Q, s. 54 – 57
 • Jazz a Európa I.
  Dominanty a stereotypy novej hudby v starom kontinente
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. III. Q, s. 62 – 65
 • Wasserberger, Igor – Poledňák, Ivan: Jazz a Evropa (a my)
  2007 Poledňák, Ivan a kol.: Proměny hudby v měnícím se světě. Sborník, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007, s. 299 – 322
  (352 s., 1. vyd.)
 • Klaviristi 40. – 60. rokov: slovenské jazzové legendy
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 9, s. 24 – 26
 • Slowacki jazz: Kamienie milowe historii
  2005 Jazz Forum. The European Jazz Magazine, Varšava 2005, č. 3, s. 50 – 58
 • Gustav Brom: život ako film
  (Východiská k filmovému námetu pri príležitosti nedožitých 80. narodenín)
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 66 – 68
 • O národných špecifikách a univerzálnosti slovenskej populárnej hudby v reminiscenčnom odstupe
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 3 – 4, s. 259 – 269
 • Vývoj slovenskej populárnej hudby v rokoch 1920 – 1944
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 2, s. 203 – 216
 • Podoby jazzu
  (Vývojové trendy súčasnej scény a ich reflexia na Bratislavských jazzových dňoch 1991)
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 1
 • Teoretická reflexia džezu v Európe
  1985 Populár, Bratislava roč. 17, 1985, č. 7, s. 26 – 27
  (Úvahy o evolúcii európskej džezovej spisby)
 • Džezové školstvo a vyučovanie
  Encyklopédia džezu a modernej populárnej hudby. 4. časť
  1985 Populár, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 26 – 27
 • Československý džez v európskom kontexte (1920 – 1940). 3. časť
  1985 Populár, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 26 – 27, 31
 • Osobnosti teórie a publicity českej modernej populárnej hudby
  1983 Rytmus, Bratislava roč. 34, 1983, č. 3, s. 27
 • Slovenský džez: Sedemdesiate roky
  1981 Populár, Bratislava roč. 13, 1981, č. 8, s. 22 – 23
 • Slovenský džez: Šesťdesiate roky
  1981 Populár, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 22 – 23
 • Moderný džez v päťdesiatych rokoch
  1981 Populár, Bratislava roč. 13, 1981, č. 5, s. 22 – 23
 • Slovenský džez: Džezové vplyvy vo swingových tanečných orchestroch (1945 – 1965)
  1981 Populár, Bratislava roč. 13, 1981, č. 4, s. 22 – 23
 • Slovenský džez: Pohľad do minulosti
  1981 Populár, Bratislava roč. 13, 1981, č. 3, s. 10 – 11
  (Šesťdielna štúdia)
 • Osobnosti zakladateľskej generácie skladateľov a interpretov slovenskej populárnej hudby
  1980 Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami 1918 – 1939. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1980
  (Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)
 • Impulz pre ďalšie skúmanie
  Osobnosti zakladateľskej generácie skladateľov a interpretov slovenskej populárnej hudby
  1978 Rytmus, Bratislava roč. 29, 1978, č. 1, s. 28 – 30
 • 30 rokov Slovenskej populárnej hudby V.
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 14, s. 5
 • 30 rokov Slovenskej populárnej hudby III.
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 12, s. 5
 • 30 rokov Slovenskej populárnej hudby II.
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 11, s. 5
 • 30 rokov slovenskej populárnej hudby I.
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 10 – 14
  (Päťdielny seriál)
 • Návraty v jazzu a v populární hudbě
  1971 Melodie, Praha roč. 9, 1971, č. 12
  (Úvahy o zákonitostiach revivalizmu)
 • Problémy teórie a publicistiky v slovenskej populárnej hudbe
  1971 Hudobný život, Bratislava roč. 3, 1971, č. 13, s. 1 – 7
 • Návraty v jazze a v populárnej hudbe
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 5, s. 169 – 173
 • Tanečná hudba a jazz
  Vývoj názorov na ich vzájomný vzťah
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 5, s. 203 – 206
 • Miles Davis: sólista, leader
  1966 – 1967 Taneční hudba a jazz. Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby, Státní hudební vydavatelství, Praha 1966 – 1967
 • Desať rokov slovenského jazzu
  1965 Melodie, Praha roč. 3, 1965, č. 8, s. 9
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Ján Hajnal: dojmy, plány, premeny, inovácie...
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 36
 • Juraj Lehotský (1940 – 2017)
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 – 2, s. 51
 • Štýlová interpretácia a programovanie swingovej hudby - Inštruktívno-metodická publikácia Pavla Zelenaya
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 31
 • Henter ako jazzman
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1 – 2, s. 49
 • Wasserberger, Igor – Tariška, Radovan: Radovan Tariška: Mainstream a inovácia v európskom kontexte
  2014 Hudobný život, Bratislava roč. 46, 2014, č. 11, s. 34 – 36
 • Ahmad Jamal: potlesk ve stoje
  2014 Harmonie, Praha 2014, č. 12, s. 56 – 57
 • Marsalisova aktualizovaná klasika
  Ohlédnutí za vrcholnou událostí jazzové části Prague Proms
  2013 Harmonie, Praha 2013, č. 9, s. 51 – 52
 • Saxofonový kolos v Lucerně
  Sonny Rollins po třiceti letech opět v pražské Lucerně
  2012 Harmonie, Praha 2012, č. 12, s. 52 – 53
 • Ron Carter na Pražském hradě
  2012 Harmonie, Praha 2012, č. 1, s. 48 – 49
 • Mimoriadny talent
  2010 Týždeň, Bratislava roč. 7, 2010, č. 13, s. 60 – 62
  (Pavol Polanský, 1925 – 2010, nekrológ, slovenský bubeník, dirigent, zakladajúca osobnosť tanečnej hudby a džezu na Slovensku, hudobný redaktor a dramaturg)
 • Nedokončené spomienky: Pavol Polanský (14. 6. 1925 – 17. 3. 2010)
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 3, s. 13 – 15
 • Wasserberger, Igor – Dorůžka, Lubomír: Český jazz očima Lubomíra Dorůžky
  2010 Harmonie, Praha 2010, č. 4, s. 42 – 44
 • Wasserberger, Igor – Šrámek, Ľuboš: Sonda do jazzových ambícií
  Rozhovor s Ľubošom Šrámkom
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 9, s. 30 – 33
 • Hank Jones v Prahe
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 7 – 8, s. 50 – 51
 • Wasserberger, Igor – Jurkovič, Miloš: Polstoročná reminiscencia
  Rozhovor s Milošom Jurkovičom
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 46 – 49
 • Keď jazz lieči všade na zemeguli-
  Nevšedné životné osudy Viktora Zappnera
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 5, s. 28 – 32
 • Potlesk v Klube priateľov Pražskej jary
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 3 – 4
 • Wasserberger, Igor – Riška, Gustáv: Jazzman s filozofickým nadhľadom
  Rozhovor s Gustávom Riškom
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 12, s. 28 – 31
  (Gustáv Riška – kontrabas)
 • Wayne Shorter v Rudolfinu
  2008 Harmonie, Praha 2008, č. 7, s. 45
 • Fredy Cole na Pražském jaru
  2008 Harmonie, Praha 2008, č. 7, s. 44
 • Jazzové kontinenty v Hradci
  2008 Harmonie, Praha 2008, č. 12, s. 58 – 59
  (recenzia festivalu)
 • Hajnal, Ján – Wasserberger, Igor: Ján Hajnal a excentrický klavír v Londýne
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. I. Q, s. 55
 • Zázrak menom Django Reinhardt
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. I. Q, s. 76 – 78
 • Zuzka Lonská – reminiscenčný evergreen
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. I. Q, s. 74 – 75
 • Wasserberger, Igor – Zelenay, Pavol: Šum, ktorý patrí k spomienkam-
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 22 – 28
 • Zuzka Lonská na Slovensku – spomienky i nové CD-
  1. decembra, Štúdio L&S, Bratislava
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 50
 • Stańkovo postmoderní vzpomínání na Hradě
  2007 Harmonie, Praha 2007, č. 5, s. 55
 • Printup a Viklický na Hradě
  2007 Harmonie, Praha 2007, č. 11, s. 42
  (recenzia koncertu)
 • Šansónové zjavenie: Ute Lemper
  Struny podzimu, Praha, 24. september
  2006 Hudba, Hevhetia, Košice roč. I, 2006, č. IV. Q, s. 59
 • Geri Allen: Timless Portraits and Dreams
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 11 – 12, s. 58
 • Rolling Stones: dinosauri s ľudskou tvárou
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 40 – 41
 • Legendy medzi nami: Lee Konitz
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 5, s. 40 – 42
 • Just About Love: Najponk
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 44 – 45
 • Dave Douglas: jazzman v najlepších rokoch
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 33 – 36
 • Jim Hall...
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 41
 • Legendy medzi nami: George Mraz
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 57 – 61
 • Legendy medzi nami: Herbie Hancock
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 5, s. 38 – 41
 • Legendy medzi nami: John McLaughlin
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 3, s. 41 – 44
 • Legendy medzi nami: Charlie Haden
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 39 – 42
 • Legendy medzi nami: Kenny Garrett: jazzman v najlepších rokoch
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 33 – 35
 • Legendy medzi nami: Helen Merrillová
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 37 – 39
 • Legendy medzi nami: Hank Jones a detroitská škola
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 1, s. 34 – 36
 • Vyznanie “slečny Stříbrnej”
  Marie Drahokoupilová úlohu dámy nehrá, ona ňou je
  2001 Život, Bratislava roč. 51, 2001, č. 4, s. 16 – 17
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Terence Blanchard – jazz a filmová hudba
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 61 – 63, 65
 • Jazzové fenomény 90. rokov: štandardy a pop jazz
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 6, s. 45 – 47
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Christian McBride: kontrabas pre 21. storočie
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 5, s. 41 – 43
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Maria Schneider – evansovská reinkarnácia
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 4, s. 43 – 45
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Brad Mehldan – instantný romantik
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 3, s. 47 – 49
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Greg Osby – altsaxofónový profesor
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 2, s. 41 – 44
 • Legendy okolo nás: Quincy Jones
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 45 – 48
 • Legendy medzi nami: Benny Golson
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 42 – 44
 • Je dôležité mať šansonierku
  Hana Hegerová (vl. m. Carmen Farkašová, nar. 20. 10. 1931 v Bratislave)
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 47
 • Legendy medzi nami: Jim Hall
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 42 – 45
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Don Byron – klarinetový eklektik
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 40 – 42
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Béla Fleck – comeback bendža
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 44 – 46
 • Jazzové fenomény 90. rokov: čiernobiely dvojprofil Kevin Mahogany a Diana Krall
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 53 – 55
 • Malé poznámky k veľkému jubileu: Louis Armstrong (1901 – 1971)
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 56
 • Jazzové fenomény 90. rokov: pohľad do Lincolnovho centra
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 11, s. 43 – 44
 • Jazzové fenomény 90. rokov: Nicholas Payton, New Orleans a nová generácia trubkárov
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 39 – 40
 • Posolstvo jazzu VIII.
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 54 – 56
 • Posolstvo jazzu IV.
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 40 – 42
 • Posolstvo jazzu III.
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 46 – 48
 • Posolstvo jazzu II.
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 39 – 41
 • Posolstvo jazzu I.
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 37 – 39
 • Posolstvo jazzu VII.
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 12, s. 50 – 53
 • Posolstvo jazzu VI.
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 53 – 55
 • Posolstvo jazzu V.
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 42 – 43
 • Životodarné pramene
  Osobnosti na Bratislavských džezových dňoch
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3, 1992, č. 266 (11. 11.), s. 7
 • Miroslav Brož by mal sedemdesiat
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 7
 • Esencia z najlepšieho
  Jazz ešte nepovedal svoje posledné slovo
  1991 Národná obroda, Bratislava roč. 2, 1991, č. 263 (9. 11.), s. 12
 • Šošoka, Dodo – Wasserberger, Igor: Sólo pre bicie
  Stretnutie s Jozefom (Dodom) Šošokom
  1990 Televízia roč. 25, 1990, č. 46, s. 16 – 17
 • Koho dnes zaujíma Scofiel... (16. bratislavské jazzové dni)
  1990 Kultúrny život, Bratislava roč. 24, 1990, č. 31, s. 12
 • Scofield versus Jordan
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 26, s. 5
 • Otvorený list Braňovi Hroncovi
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 25, s. 7
 • Vkus nepestujme len sviatočne
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 8, s. 5
 • Netuctová dvanástka
  1986 Smena, Bratislava roč. 39, 1986, č. 273, s. 6
 • Džez aspoň raz za rok
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 47
 • Bagin, Pavol – Poledňák, Ivo – Wasserberger, Igor – Zeman, Ľuboš – Peteraj, Kamil – Kinček, Július – Puškáš, Jozef – Pauer, Marián: Texty a podtexty populárnej hudby
  Besedujeme o problémoch súčasnej hudobnej tvorby
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 46
 • Svojbytnosť slovenskej populárnej hudby
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 22
 • Wasserberger, Igor – Poledňák, Ivan: Nielen pre teoretikov
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 21
 • Pozdrav Ivanovi Horváthovi
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 7
 • Lýra vyhmatáva kvalitu
  V predvečer medzinárodného festivalu populárnej piesne hovoríme s jej hlavným dramaturgom Igorom Wasserbergerom
  1982 Večerník, Bratislava roč. 27, 1982, č. 101, s. 5
 • Džezová udalosť: 5. bratislavské džezové dni
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 4, s. 1
 • Louis Armstrong, Lucerna 1965
  1980 Populár, Bratislava roč. 12, 1980, č. 10, s. 12 – 13
 • Spokojnosť obecenstva a účinkujúcich
  XVI. medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý Orfeus
  1980 Populár, Bratislava roč. 12, 1980, č. 10, s. 1 – 2
 • Zdeněk Cón 60-ročný
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 24, s. 7
 • Dušan Pálka 70-ročný
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18, s. 7
 • Sopot ’79
  1979 Populár, Bratislava roč. 11, 1979, č. 11, s. 14 – 16
 • Andrej Lieskovský 65-ročný
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 24, s. 7
 • Šesť koncertov kvalitného jazzu
  XII. medzinárodný jazzový festival – Praha 1978
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 8
 • Návrat k tradíciám
  XX. medzinárodný festival Jazz Jamboree – Varšava 1977
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 23 – 24, s. 12
 • II. Bratislavské jazzové dni
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, s. 5
 • Bratislavská lýra 1976
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 13, s. 5
 • X. ČAJF – Kroměříž – 1975
  1976 Rytmus, Bratislava roč. 27, 1976, č. 1, s. 28 – 29
 • Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa
  X. medzinárodný festival populárnej piesne
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 13, s. 1 – 7
 • Pesničky pre Hviezdu
  1974 Hudobný život, Bratislava roč. 6, 1974, č. 5, s. 7
 • Ako ďalej v jazze
  1974 Hudobný život, Bratislava roč. 6, 1974, č. 24, s. 4
 • Kovář, Ján – Wasserberger, Igor: Bratislavská lýra 1974
  1974 Hudobný život, Bratislava roč. 6, 1974, č. 12, s. 1, 8
 • ČAJF ’74
  1974 Rytmus, Bratislava roč. 25, 1974, č. 8, s. 26
 • Jazz Jamboree 1973
  1974 Rytmus, Bratislava roč. 25, 1974, č. 1, s. 24 – 25
 • Jazz Jamboree 1973
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 24, s. 5
 • Wasserberger, Igor – Máziková, Eva: Rok v životě spěvačky
  1973 Melodie, Praha roč. 11, 1973, č. 3, s. 82 – 84
 • Jazzový festival po deviaty raz
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 23, s. 4 – 8
 • Návrat alebo iba spomienky?
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 2, s. 1 – 8
 • SOPOT ’72
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 17, s. 3 – 5
 • Zlatý Orfeus
  Impozantné podujatie medzinárodného významu 8. medzinárodný festival populárnej piesne
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 13, s. 4 – 6
 • Do Přerova za nadšením
  VII. československý amatérsky jazzový festival
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 11, s. 1 – 8
 • Ray Charles
  1971 Hudobný život, Bratislava roč. 3, 1971, č. 21, s. 4
 • Sopot a my
  1971 Hudobný život, Bratislava roč. 3, 1971, č. 17, s. 1 – 3
 • Louis Armstrong (4. 7. 1900 – 6. 7. 1971)
  1971 Hudobný život, Bratislava roč. 3, 1971, č. 15, s. 6
 • Medzinárodný džezový festival – Praha 1970
  Zamyslenie nad siedmimi ročníkmi
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 2, s. 88 – 90
 • Obchod a populárna hudba
  1970 Hudobný život, Bratislava roč. 2, 1970, č. 7, s. 1 – 7
 • Medzinárodný džezový festival – Praha 1970
  1970 Hudobný život, Bratislava roč. 2, 1970, č. 22, s. 6
 • Obchod a populárna hudba III. Beatová revolúcia
  1970 Hudobný život, Bratislava roč. 2, 1970, č. 10, s. 6 – 7
 • International pop song festival
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 9 – 10, s. 436 – 437
 • Lubomír Dorůžka – Ivan Poledňák: Československý jazz – minulost a přítomnost
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 6, s. 286 – 287
 • Four Freshmen v bratislavskom PKO
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 5, s. 237
 • Berliner Jazztage – 1967
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 2, s. 90 – 92
 • IV. medzinárodný jazzový festival PRAHA ’67
  Veľké orchestre, moderné skupiny a domáca účasť
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 1, s. 40 – 41
 • Prehliadkové koncerty
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 9, s. 426 – 427
 • III. medzinárodný jazzový festival PRAHA ’66
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 1, s. 42 – 45
 • Slovenský jazz
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 4, s. 160 – 163
 • III. jazzový festival v Prahe
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 10, s. 482 – 483
 • Pražská džezová jeseň
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 1, s. 35 – 37
 • Džezová kríza alebo zlatý vek džezu?
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 7, s. 204 – 207
 • Dvoma rozhlasovými prenosmi...
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 7, s. 222 – 223
 • Šansóny v Štúdiu mladých
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 6, s. 185
 • Na štvrtom koncerte...
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 5, s. 159
 • Druhý koncert rozhlasového cyklu Rozhovory o džeze...
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 3, s. 87 – 88
 • Jazz v Koncertnej sieni Československého rozhlasu
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 2, s. 56 – 57
 • Album Československý džez – 1962 a niektoré problémy nášho džezu
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 10, s. 318 – 319
 • Recenzie
 • Ľ. Šrámek & His E. E. Artsemble: White Dream
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1 – 2, s. 55
 • Joe Lovano Us Five: Cross Culture
  2013 Harmonie, Praha 2013, č. 3, s. 58
  (recenzia CD)
 • Nothing But Swing Trio Plays Komeda
  2011 Harmonie, Praha 2011, č. 7, s. 60
  (recenzia CD)
 • Leszek Możdżer: Komeda
  2011 Harmonie, Praha 2011, č. 12, s. 58 – 59
  (recenzia CD)
 • Dávid Hodek: The First
  2010 Harmonie, Praha 2010, č. 10, s. 58 – 59
  (recenzia CD)
 • NajPonk se vrací
  2009 Harmonie, Praha 2009, č. 12, s. 49
  (recenzia CD)
 • Andy Hamilton – Lee Konitz: Conversations on the Improviser’s Art
  2008 Harmonie, Praha 2008, č. 6, s. 58 – 59
  (recenzia knihy)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017