Profil osobnosti

Foto: Ondrej Lenárd

Ondrej Lenárd

9. 9. 1942 Krompachy

vážna hudba
dirigovanie

Bio

Bio

1959 – 1964
VŠMU (zborové dirigovanie – Juraj Haluzický, orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter)
1960 – 1973
dirigent Ľudového spevokolu učiteľov Slovenska
1962 – 1964
dirigent a 1966 – 1969 hlavný zbormajster zboru Opery SND
1970 – 1990
dirigent a 1977 – 1990 súčasne šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave
od 1978
stály hosťujúci dirigent Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu (v 90. rokoch tiež hudobný riaditeľ a šéfdirigent telesa)
1984 – 1986
šéfdirigent Opery SND
1991 – 2001
šéfdirigent a 1995 – 1998 tiež hudobný riaditeľ Slovenskej filharmónie
1997 – 1998
riaditeľ Opery SND v Bratislave
od 2000
pedagóg na Katedre skladby a dirigovania HTF VŠMU
2011
návrat do Opery SND
2011 - 2018
šéfdirigent Symfonického orchestra Českého rozhlasu v Prahe

Popri bohatých dirigentských ako aj pedagogických aktivitách doma je Lenárd častým hosťom v divadlách a na koncertných pódiách v zahraničí. Pravidelne hosťoval v mnohých európskych i zámorských krajinách. Spolupracoval s renomovanými orchestrami ako Česká filharmónia, Mníchovská filharmónia, Pražský symfonický orchester (FOK), hosťoval vo významných operných domoch: v Národnom divadle v Prahe, Štátnej opere vo Viedni, budapeštianskej Štátnej opere, Opere San Carlo v Neapoli, v Houston Grand Opera a i.

Pravidelne vystupuje na prestížnych festivaloch ako Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar a i. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou.

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Sedlický, Tibor: Ondrej Lenárd
  1997 K dejinám zborového spevu na Slovensku 2, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1997, s. 29
 • Čížik, Vladimír: Lenárd Ondrej
  1986 Slovenskí dirigenti a zbormajstri, Opus 1986, s. 167 – 175
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Vongrej, Ľudovít: Ondrejovi Lenárdovi udelil minister kultúry ČR cenu Artis Bohemiae Amicis
  2018 In: www.operaslovakia.sk/ondrejovi-lenardovi-udelil-minister-kultury-cr-cenu-artis-bohemiae-amicis/
  Opera Slovakia 2018
 • Juhanová, Dáša: Ondrej Lenárd: Orchester je ako nástroj, na ktorom nie je ľahké hrať [rozhovor]
  2018 In: www.operaslovakia.sk/ondrej-lenard-orchester-je-ako-nastroj-na-ktorom-nie-je-lahke-hrat/
  Opera Slovakia 2018
 • Urbančíková, Lýdia: Ondrej Lenárd v Košiciach
  2017 In: www.operaslovakia.sk/ondrej-lenard-v-kosiciach/
  Opera Slovakia 2017
 • Burgrová, Katarína: Marec v Štátnej filharmónii Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 5
 • Unger, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností
  2016 In: www.operaplus.cz/nelehka-pozice-titanech-trikrat-bratislavskych-hudebnich-slavnosti/
  Opera Plus 2016
 • Juhanová, Dáša: Ondrej Lenárd: Práca s orchestrom – to nie je bič v ruke, to je partnerstvo [rozhovor]
  2016 In: www.operaslovakia.sk/ondrej-lenard-praca-s-orchestrom-to-nie-je-bic-v-ruke-to-je-partnerstvo/
  Opera Slovakia 2016
 • Blaho, Vladimír: Párkrát o Ondrejovi Lenárdovi
  2015 In: www.operaslovakia.sk/parkrat-o-ondrejovi-lenardovi/
  2015
 • oj: Opera Slovenského národného divadla začala sezónu na Cypre
  2012 (11. 9.) Pravda roč. 22, 2012 (11. 9.), č. 210, s. 38
 • Králík, Jan: České opery v gramofonovém světě. XIV. čeští pěvci na českých CD
  2009 Hudební rozhledy 2009, č. 11, s. 62
 • Šimoňáková, Mária: Ondrej Lenárd: "Aplauz je pre mňa najlepší honorár." : slovenský dirigent oslávil 65. narodeniny
  2007 (15. 10.) Spišský Korzár 2007 (15. 10.), č. 237, s. 2
 • Unger, Pavel: Nad Turandot nie je ľahké zvíťaziť
  2006 (6. 3.) Pravda 2006 (6. 3.), s. 20
 • Fellegi, Juraj: Turandot nedovolí spať
  2006 (2. 3.) Pravda 2006 (2. 3.), s. I
 • Blahynka, Miloslav: Ondrej Lenárd a Česká filharmónia
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 34
 • Čurilla, Štefan: Básnik sveta podmanivej hudby : Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Ondrej Lenárd
  2002 (5. 3.) Košický večer 2002 (5. 3.), č. 45, s. 7
 • Hriadelová, Miloslava: Dirigenti celý život trénujú srdce, nikto však nevidí stresy, ktoré prežívajú : Rodák z Krompách Ondrej Lenárd : Potrebovali by sme milión Faustov
  2002 (28. 2.) Košický denník Korzár 2002 (28. 2.), č. 50, s. 1
 • Urbanová, Agáta: "Som šťastný, že som nešťastný" : Štátnu filharmóniu Košice bude zajtra dirigovať Ondrej Lenárd
  2002 (27. 2.) Košický večer 2002 (27. 2.), č. 41, s. 7
 • Čierna, Alena: Jubilantskou taktovkou
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 10, s. 3
 • (kov): Pobúrený Lenárd odchádza zo Slovenskej filharmónie
  2001 (9. 6.) Nový čas 2001 (9. 6.)
 • mk: Ondrej Lenárd nezmenil názor
  2001 (8. 6.) Práca 2001 (8. 6.)
 • TASR, SITA, mk: Neuvážené rozhodnutie rady : Šéfdirigent Ondrej Lenárd odchádza zo Slovenskej filharmónie
  2001 (7. 6.) Práca 2001 (7. 6.)
 • Ondrej Lenárd končí v Slovenskej filharmónii
  2001 (7. 6.) Pravda 2001 (7. 6.)
 • (kul, tasr): Šéfdirigent Lenárd odchádza z filharmónie
  2001 (7. 6.) Sme 2001 (7. 6.), s. 5
 • Urbanová, Agáta: Krásne vlastné bičovanie
  2001 (4. 6.) Košický večer 2001 (4. 6.), č. 106, s. 6
 • Palovčík, Michal: Z bratislavských siení
  2001 (22. 2.) Literárny týždenník 2001 (22. 2.)
 • ar: Prezentácia
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 6, s. 12
 • Blahynka, Miloslav: Etické a existenciálne posolstvo
  2001 Kultúrny život 2001, č. 18, s. 9
 • Palovčík, Michal: Zážitky z koncertných siení
  2000 (11. 5.) Literárny týždenník 2000 (11. 5.), č. 19, s. 11
 • Burlas, Ladislav; Lenárd, Ondrej; Prohle, Henrik; Popovič, Anton; Harnoncourt, Nicolaus: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 7-8, s. 2 – 4
 • Malovec, Ján: Počas Ravelovho Bolera sa spotilo aj publikum
  1999 (5. 5.) Slovenská republika 1999 (5. 5.), č. 102, s. 6
 • Rajterová, Alžbeta; Lenárd, Ondrej; Tkáčik, Jozef: Polstoročná Slovenská filharmónia
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 11, s. 8 – 14
 • Blahynka, Miloslav: Aida v pompéznom štýle : posledná premiéra opery v SND
  1998 (26. 6.) Pravda 1998 (26. 6.), č. 146, s. 17
 • Blaho, Vladimír: Aida v opere SND : rub a líc monumentality
  1998 Javisko roč. 30, 1998, č. 7-8, s. 10 – 12
 • Unger, Pavel: Návraty Aidy
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 14-15, s. 11
 • Javorský, Igor: Nevšedné stretnutia
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 11, s. 10
 • Skřepek, Roman: Štátna filharmónia Košice
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 10, s. 9
 • Ursínyová, Terézia: hudobná krása
  1998 Teatro 1998, č. 7-8, s. 2 – 3
 • Lenárd, Ondrej; Ondrejičková, Ivica: Čaruje v kuchyni a záhrade : Ondrej Lenárd – kúzelník s dirigentskou paličkou
  1998 Život 1998, č. 21, s. 12 – 13
 • Lenárd, Ondrej; Zábojníková, Marcela: Vyznávači vznešenej múzy : Začíname! : Na prahu tohtoročnej opernej sezóny
  1997 (5. 9.) Hospodárske noviny 1997 (5. 9.), č. 170, s. 5
 • Varga, József: Puccini: TOSCA : Az évad utolsó bemutatója a pozsonyi operaházban
  1997 Szabad újság roč. 5, 1997, č. 29, s. 9
 • Lenárd, Ondrej; Dohnalová, Lýdia: Chvíle všedné – chvíle sviatočné [rozhovor]
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 19, s. 1 a 3
 • Javorský, Igor: Filharmonické júnové finále
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 15, s. 8
 • -ij-: Premiéra v Redute : Ešte dvakrát o apríli v Slovenskej filharmónii
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 6
 • Javorský, Igor: Aprílové griegovské marginálie
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 6
 • Palovčík, Michal: Hudbou ku Dňu štátnosti
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 1, s. 1
 • Ursínyová, Terézia: Namiesto hrachu – perly : Záver sezóny s osvedčeným Puccinim
  1997 Teatro 1997, č. 9, s. 6 – 8
 • Lesan, Martin: Spievali sme s nimi všetci
  1996 (14. 11.) Práca 1996 (14. 11.), č. 266, s. 10
 • Lesan, Martin: Koncert s ozvenou hudby mladosti
  1996 (6. 6.) Práca 1996 (6. 6.), č. 131, s. 10
 • Berger, Igor: Náklonnosť k nevšednej hudbe
  1996 (10. 5.) Práca 1996 (10. 5.), č. 108, s. 19
 • Ivanová, Marta: Dôverné poznanie kultúrnosti národa : Úspešná misia slovenských filharmonikov v Turecku
  1996 (2. 5.) Pravda 1996 (2. 5.), č. 101, s. 7
 • Lesan, Martin: Za málo peňazí málo muziky
  1996 (14. 3.) Práca 1996 (14. 3.), č. 62, s. 10
 • Lesan, Martin: Trojkráľový koncert v Redute
  1996 (11. 1.) Práca 1996 (11. 1.), č. 8, s. 10
 • Jurík, Marián: Pocty Suchoňovi a Košlerovi
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 8, s. 6
 • Javorský, Igor: Dve kapitoly zo Zlatého cyklu Slovenskej filharmónie
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 3, s. 5
 • Javorský, Igor: Dva razy rekviem v Redute
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 23-24, s. 9
 • Bachleda, Stanislav: Kritické hodnotenie by nemalo byť dôvodom na také závažné rozhodnutie, aké urobil O. Lenárd
  1995 (16. 11.) Národná obroda 1995 (16. 11.), č. 265, s. 8
 • (su): Rozruch v Slovenskej filharmónii
  1995 (16. 11.) Pravda 1995 (16. 11.), č. 265, s. 3
 • Gregorová, Anna: Priestor pre pookriatie : S O. Lenárdom o novej sezóne Slovenskej filharmónie [rozhovor]
  1995 (14. 10.) Práca 1995 (14. 10.), č. 238, s. 9
 • Dohnalová, Lýdia: Ondrej Lenárd: "Poslucháča treba hľadať" [rozhovor]
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 14-15, s. 4
 • Hanzelová, Martina: Nový hudobný riaditeľ v SF
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 11-12, s. 2
 • Gašparovičová, Alena: Hľadanie neobjaveného : Ondrej Lenárd : Hudba je zrkadlom môjho života [rozhovor]
  1994 (17. 11.) Smena na nedeľu 1994 (17. 11.), č. 46, s. 5
 • Orchester je najprísnejšou porotou : Zhovárame sa so šéfdirigentom Slovenskej filharmónie Ondrejom Lenárdom [rozhovor]
  1994 Nové slovo bez rešpektu roč. 4, 1994, č. 42, s. 16 – 17
 • Bábiková, Anna: V pokore pred umením : O problematike hudby s dirigentom Ondrejom Lenárdom [rozhovor]
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 3, s. 3
 • Lenárd, Ondrej; Klinda, Ferdinand; Hanzelová, Martina: Naši v zahraničí : Amerika nám tlieskala
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 23-24, s. 3
 • Koszoruová, Valéria: Balzam na ubolenú dušu : Zhovárame sa s dirigentom Slovenskej filharmónie Ondrejom Lenárdom [rozhovor]
  1993 (15. 5.) Smena 1993 (15. 5.), č. 111, s. 5
 • Berger, Igor: Dvořákovi sa veľmi ublížiť nedá : Z bratislavského koncertného života
  1993 (4. 5.) Práca 1993 (4. 5.), č. 102, s. 7
 • Ursínyová, Terézia; Lenárd, Ondrej: Zo slovenskej hudobnej dielne : Premiéry nových diel v Slovfenskej filharmónii
  1993 (10. 3.) Národná obroda 10.3. 1993 (10. 3.), č. 57, s. 7
 • Ursínyová, Terézia; Lenárd, Ondrej; Juhaňáková, Blanka: Dni J. L. Bellu (23.-25. septembra 1993) : Kováč Wieland
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 19, s. 5
 • Gregorová, Anna: Ozajstné umenie vzniká z utrpenia a samoty : So šéfdirigentom Slovenskej filharmónie Ondrejom Lenárdom [rozhovor]
  1993 Eurotelevízia 1993, č. 41, s. 6
 • Fellegi, Pavol: Som šťastný, že som nešťastný : Rozhovor s jubilantom Ondrejom Lenárdom
  1992 (11. 9.) Večerník 1992 (11. 9.), č. 179, s. 6 – 7
 • Glocková, Mária: Obdivovať život a hľadať jeho zmysel
  1992 (23. 6.) Smer dnes 1992 (23. 6.), č. 146, s. 12
 • Ivanová, Marta: Bojujeme za slovenskú česť : Hovorí šéfdirigent Slovenskej filharmónie O. Lenárd
  1992 (5. 3.) Práca 1992 (5. 3.), č. 55, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Ondrej Lenárd: "V kumšte neexistuje falošné kamarátstvo" [rozhovor]
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 5, s. 3
 • Blahynka, Miloslav: Jubilant Ondrej Lenárd
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 16, s. 2
 • Mockovčiaková, Oľga: Na letnú nôtu : Neohlásená návšteva u Ondreja Lenárda
  1992 Slobodný piatok 1992, č. 32, s. 8
 • (sb): Na dôvernej linke. Ondrej Lenárd, dirigent
  1991 (3. 9.) Národná obroda 1991 (3. 9.)
 • Pažítková, Izabela: Sedem vypredaných predstavení : S O. Lenárdom o "americkej" premiére Toscy
  1991 (9. 3.) Práca 1991 (9. 3.), č. 58, s. 6
 • Unger, Pavel: Verdi v presile
  1991 (6. 2.) Smena 1991 (6. 2.), č. 31, s. 5
 • Čavojský, Ladislav: Inscenácia zaváňajúca tymianom : Verdiho Sila osudu v SND
  1991 (10. 1.) Národná obroda 1991 (10. 1.), č. 8, s. 12
 • Čížik, Vladimír: Ottorino Respighi: Rímske slávnosti, Rímske fontány, Rímske pínie
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 3, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Za veľa peňazí – menej muziky?
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 2, s. 5
 • Unger, Pavel: Sila osudu – vianočný dar
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 2, s. 6
 • Machala, Drahoslav: Stmeliť schopnosti všetkých
  1991 Slovenské národné noviny 1991, č. 11, s. 2
 • Holeček, Jaroslav: S Ondrejom Lenárdom za krásami Ríma
  1991 Gramorevue 1991
 • Litschauerová, Nina; : Úspechy a návraty : Hudba povznáša, hovorí dirigent Ondrej Lenárd
  1989 (27. 5.) Práca 1989 (27. 5.), č. 123, s. 6
 • Litschauerová, Nina: Hudba života : Hovoríme s dirigentom zaslúžilým umelcom Ondrejom Lenárdom [rozhovor]
  1988 Televízia 1988, č. 15, s. 8
 • Ursínyová, T.: V zajatí japonského nadšenia pre hudbu
  1987 (30. 1.) Večerník 1987 (30. 1.), č. 21, s. 6 – 7
 • Berger, I.: O. Lenárd a Verdiho Rekviem
  1986 (30. 1.) Ľud 1986 (30. 1.)
 • Kolláthová, Zuzana: Úspechy na pokračovanie : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Ondrejom Lenárdom [rozhovor]
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 1, s. 5
 • Ondrej Lenárd : Album Slovenska
  1986 Slovensko roč. 10, 1986, č. 8, s. 31 – 32
 • Unger, Pavel: Vlažná Carmen
  1986 Film a divadlo 1986, č. 3, s. 15
 • Vajda, Igor: Hudba v príťažlivej pododbe : Piate naštudovanie Maškarného bálu v SND
  1986 Nové slovo 1986, č. 21
 • Olach, Ľubomír: Ako sa pohnúť z miesta ...
  1985 Roľnícke noviny 1985
 • Režuchová, Viera: Oživiť partitúru na vysokej úrovni : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Ondrejom Lenárdom, šéfdirigentom SOČR-u a opery SND
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 4, s. 4
 • Unger, Pavel: Korzár z Janova
  1985 Film a divadlo roč. 29, 1985, č. 10, s. 13
 • Čelková, Oľga: Olympiáda do konca života : Stretnutie s dirigentom
  1985 Nedeľná Pravda roč. 18, 1985, č. 8, s. 6
 • Blaho, Vladimír: Festivalová Carmen
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 21, s. 7
 • Vajda, Igor: Suchoňov operný epos opäť v SND
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 12, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Oživenie dramaturgie
  1985 Nové slovo 1985, č. 7
 • -ab-: Návrat Carmen
  1985 Život 1985, č. 42, s. 58 – 59
 • Vajda, Igor: Novosť scénickej podoby : Suchoňov Svätopluk opäť v opere SND
  1985 Nové slovo 1985, č. 23
 • egk.: Sila vo výraze
  1983 Večerník 1983
 • F-a: Cikkerova opera podľa Mikszáthovho románu : Predstavenie sprevádzané úsmevom divákov
  1983 Hlas ľudu 1983, č. 240, s. 3
 • Hradiská, Nina: Život plný hudby
  1982 Nové slovo 1982, č. 52, s. 12
 • -a-: Predstavujeme
  1982 Ľud 1982
 • -ip-: Dirigentovo dramatické cítenie
  1982 Večerník 1982
 • Skřepek, Roman: Slávne predohry a intermezzá
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 7, s. 5
 • (eč): Nástroj zvaný orchester : Na slovíčko so zaslúžilým umelcom O. Lenárdom
  1981 (13. 6.) Práca 1981 (13. 6.), č. 138, s. 6
 • Werner, Ivan: Dirigent : Ondrej Lenárd zaslúžilým umelcom
  1981 Sloboda 1981, č. 22, s. 4
 • Čárska, Etela: Ocenenie dirigenta : Ondrej Lenárd zaslúžilým umelcom
  1981 (21. 5.) Nové slovo 1981 (21. 5.), č. 20, s. 15
 • -ip-: Zaslúžilý umelec Ondrej Lenárd : Talent a zodpovedná práca
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 9, s. 3
 • Litschauerová, Nina: Variácie na tému dirigent
  1981 Svet socializmu 1981, č. 13, s. 14
 • Grossmannová, Anna: Blízke stretnutia, symfonické : O svojich vystúpeniach v Sovietskom zväze hovorí dirigent Ondrej Lenárd
  1981 Večerník 1981, č. 6, s. 7
 • Hejzlar, Tomáš: Pražský SOČR s Lenárdom a Toperczerom
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 9, s. 2
 • (eč): Škola veľkého umenia
  1980 (31. 12.) Práca 1980 (31. 12.)
 • Žitná, V.: SOČR v Redute
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 8, s. 4
 • (ki): Dominovalo dielo Ota Ferenczyho : Z koncertných siení Slovenskej filharmónie
  1980 (14. 3.) Ľud 1980 (14. 3.), č. 63, s. 5
 • Kristová, Z: Dirigent musí byť psychológom
  1979 (5. 10.) Večerník 1979 (5. 10.), č. 196, s. 6 – 7
 • Kéryová, Táňa: Palička + frak ...
  1979 (13. 6.) Smena 1979 (13. 6.)
 • Tomiška, O.: Pevné miesto v hudbe : Polstoročnica Symfonického orchestra Čs. rozhlasu
  1979 Smena na nedeľu 1979, č. 21, s. 7
 • Palovčík, Michal: Umelecký pozdrav jubilantovi : Dedikácia Symfonickému orchestru Čs. rozhlasu
  1979 (18. 5.) Pravda 1979 (18. 5.), č. 115, s. 5
 • -ags-: SOČR mám veľmi rád. : Hovorí šéfdirigent súboru Ondrej Lenárd
  1979 (2. 3.) Ľud 1979 (2. 3.), č. 52, s. 5
 • Grossmannová, Anna: Vzájomná úcta znamená úspech : Človek za dirigentským pultom
  1979 (3. 2.) Práca 1979 (3. 2.), č. 29, s. 6
 • Čížik, Vladimír: Jubilejný cyklus : SOČR päťdesiatročný
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 8, s. 1
 • Lenárd, Ondrej; Roš, Robert; Móži, Aladár; Štefek, Jaroslav; Moyzes, Alexander; Ondrejičková, Ivica: Spolupráca plodí úspech : Rouprávanie o najstaršom profesionálnom telese na Slovensku – Symfonickým orchestri Čs. rozhlasu
  1979 Život 1979, č. 26, s. 22 – 25
 • Antošková, Zuzana: Pozvánka do opery : umelecke vyznanie Ondreja Lenarda, šéfdirigenta Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave
  1978 Rozhlas 1978, č. 12, s. 23
 • (ki): Koncert SF s O. Lenárdom : zaujímavý dramaticky i interpretačne
  1977 (29. 1.) Ľud 1977 (29. 1.), s. 5
 • Palovčík, Michal: Hudbou k spoločenskému vedomiu
  1976 (3. 7.) Pravda 1976 (3. 7.), s. 5
 • Truhlářová, Agneša: Dirigentova taktovka
  1976 Slovenka 1976, č. 51, s. 32
 • Odzganová, O.: Dnes už aj renomé
  1974 (11. 6.) Smena 1974 (11. 6.), s. 6
 • Odzganová, O.: Bronzová pre ČSSR
  1974 (23. 5.) Pravda 1974 (23. 5.), s. 5
 • Zúročil tvrdú prípravu
  1974 (15. 5.) Večerník 1974 (15. 5.), s. 5
 • Pohotová taktovka
  1974 (8. 2.) Večerník 1974 (8. 2.), s. 6
 • -t-: Hovorí dirigent Ondrej Lenárd: Úspech zaväzuje
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 17, s. 3
 • -ea-: Hovoríme s laureátom medzinárodnej súťaže v Budapešti Ondrejom Lenárdom
  1974 Rozhlas 1974, č. 23, s. 23
 • (žk): Mladý, nádejný, úspešný
  1972 (26. 1.) Večerník 1972 (26. 1.)
 • Planková, Eva: Mimoriadne hosťovanie v SND : Macbeth a Bohéma
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 20 – 21
 • Personálna bibliografia
 • Lahôdky pre hudobných gurmánov : Úspechy Slovenskej filharmónie v zahraničí
  1996 Slovenská republika 31.7. 1996, č. 177, s. 8
 • Medzinárodný úspech
  1974 Práca 22.5. roč. 6, 1974

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: A – Z Classical Music (The 3rd Expanded Edition) A – Z CLASSICAL MUSIC (THE 3RD EXPANDED EDITION)
  2009 CD – Naxos 8.558212-13

  ISBN: 978-1-84379-250-5
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Alexander Jablokov (vn), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classic Swoon CLASSIC SWOON
  2009 CD – Naxos 8.578046-47
  1. Jules Massenet: Thais, Act II: Meditation
   János Selmeczi (vn), Camerata Transylvanica, György Selmeczi (dir.)
  2. Edvard Grieg: Peer Gynt: Suite No. 2, Op. 55: IV. Solveig's Song
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 in G Major, K. 216: II. Adagio
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  4. Joseph Haydn: Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob.VIIb:1: II. Adagio
   Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Peter Breiner (dir.)
  5. Fryderyk Chopin: Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: II. Romance: Larghetto
   István Székely (pf), Budapest Symphony Orchestra, Gyula Németh (dir.)
  6. Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 in E-Flat Major: II. Adagio e cantabile
   Jenő Jandó (pf)
  7. Antonín Dvořák: Zigeunermelodien (Gypsy Melodies), Op. 55, B. 104: No. 4. Als die alte Mutter (Songs My Mother Taught Me)
   Takako Nishizaki (vn), Wolf Harden (pf)
  8. Dmitrij Šostakovič: The Gadfly Suite, Op. 97a: VIII. Romance
   Ukraine National Symphony Orchestra, Theodore Kuchar (dir.)
  9. Edvard Grieg: Lyric Pieces, Book 9, Op. 68: No. 5. Badnlat (Lullaby) (version for orchestra)
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  10. Edward Elgar: Salut d'amour, Op. 12
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Leaper (dir.)
  11. Antonín Dvořák: Romance in F Minor, Op. 11, B. 39
   Ilya Kaler (vn), Polish National Radio Symphony Orchestra, Camilla Kolchinsky (dir.)
  12. Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 10 in B-Flat Major, K. 361, "Gran Partita": IV. Adagio
   German Wind Soloists-Ensemble
  13. Frederick Delius: 2 Pieces for Small Orchestra: No. 1. On Hearing the First Cuckoo in Spring
   Royal Scottish National Orchestra, David Lloyd-Jones (dir.)
  14. Piotr Iľjič Čajkovskij: Serenade for Strings in C Major, Op. 48: III. Elegie
   Vienna Chamber Orchestra, Philippe Entremont (dir.)
  15. Benjamin Godard: Jocelyn, Suite No. 2: Berceuse
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  16. Edward Elgar: Sospiri, Op. 70
   English Northern Philharmonia, David Lloyd-Jones (dir.)
  17. Jules Massenet: Le Cid, Act II: Andalouse
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  18. Piotr Iľjič Čajkovskij: Souvenir d'un lieu cher, Op. 42: III. Melodie
   Mariko Honda (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Keith Clark (dir.)
  19. Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 61: II. Larghetto
   Takako Nishizaki (vn), Slovenská filharmónia, Kenneth Jean (dir.)
  20. Hugo Alfven: Gustav II Adolf, Op. 49: Elegy
   Helsingborg Symphony Orchestra, Okko Kamu (dir.)
  21. Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending
   David Greed (vn), English Northern Philharmonia, David Lloyd-Jones (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Eugen Suchoň: Krútňava OPUS 100 – EUGEN SUCHOŇ: KRÚTŇAVA
  2009 CD – Opus 91 0101-2
  1. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Peter Dvorský '77, Slovenské ľudové piesne OPUS 100 – PETER DVORSKÝ '77, SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  2009 CD – Opus 91 0111-2
  1. Giuseppe Verdi: Questa o quella (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Parmi veder le lagrime (Rigoletto)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Giuseppe Verdi: De' miei bollenti spiriti
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Friedrich von Flotow: Ach, so fromm (Marta)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Gaetano Donizetti: Lucia z Lammermooru
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Jules Massenet: Pourquoi me réveiller (Werther)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Giacomo Puccini: Che gelida manina (Bohéma)
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  8. Giacomo Puccini: E lucevan le stelle (Tosca)
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Francesco Cilea: Arlesanka
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
  10. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  11. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  12. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)
   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)
 • Foto: Prokofiev: Peter och vargen [Peter and the Wolf] / Poulenc: Sagan om Babar [Story of Barbar] PROKOFIEV: PETER OCH VARGEN [PETER AND THE WOLF] / POULENC: SAGAN OM BABAR [STORY OF BARBAR]
  2008 CD – Naxos 8.572146
  1. Sergey Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 20 years of Classical Music: Naxos Anniversary Collection 20 YEARS OF CLASSICAL MUSIC: NAXOS ANNIVERSARY COLLECTION
  2007 CD – Naxos 8.570598
  1. Čajkovskij Peter Iľjich:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms)
 • Foto: Ballet Favourites. Prokofiev, Tchaikovsky, Delibes BALLET FAVOURITES. PROKOFIEV, TCHAIKOVSKY, DELIBES
  2007 CD – Naxos 8.571082
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Best of Eva Urbanová BEST OF EVA URBANOVÁ
  2007 CD – Supraphon SU 3935-2 631

  Smetana, Verdi, Janáček, Puccini Pražský filharmonický sbor sbormistr – Jaroslav Brych Symfonický orchestr hl. m. Prahy Prahy dirigent – Jiří Bělohlávek dirigent – Ondrej Lenárd dirigent – František Preisler zpěv – Eva Urbanová
  1. Bedřich Smetana:
   Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Best of Opera II. Verdi, Mozart, Rossini BEST OF OPERA II. VERDI, MOZART, ROSSINI
  2007 CD – Naxos 8.571080
  1. Giuseppe Verdi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Die schönsten Walzer. Johann Strauss II / Lehár / Tchaikovsky DIE SCHÖNSTEN WALZER. JOHANN STRAUSS II / LEHÁR / TCHAIKOVSKY
  2007 CD – Naxos 8.571076
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: A bride's guide to wedding music for civil ceremonies A BRIDE'S GUIDE TO WEDDING MUSIC FOR CIVIL CEREMONIES
  2006 CD – Naxos 8.570227-28
  1. Johann Pachelbel: Canon in D Major
   Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  2. Modest Petrovich Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Promenade (orch. M. Ravel)
   Slovenská filharmónia, Daniel Nazareth (dir.)
  3. Antonio Vivaldi: The 4 Seasons: Violin Concerto in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269, "La primavera" (Spring) – I. Allegro
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Overture (Suite) No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air, "Air on a G String"
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Antonio Vivaldi: The 4 Seasons: Violin Concerto in F Minor, Op. 8, No. 4, RV 297, "L'inverno" (Winter): II. Largo
   Takako Nishizaki (vn), Cappella Istropolitana, Stephen Gunzenhauser (dir.)
  6. Camille Saint-Saëns: Carnival of the Animals: XIII. Le Cygne (The Swan)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Gabriel Fauré: Pavane, Op. 50 (arr. for guitar and orchestra G. Gerald)
   Gerald Garcia (gui), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: The Very Best of Christmas THE VERY BEST OF CHRISTMAS
  2006 CD – Naxos 8.570344-45
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Discover Music of the Twentieth Century DISCOVER MUSIC OF THE TWENTIETH CENTURY
  2005 CD – Naxos 8.558168-69
  1. Dmitry Shostakovich:
   Ondrej Lenárd (dir.), Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Great Orchestral Classics 6 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 6
  2005 CD – Naxos 8.570041
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: JACK-IN-THE-BOX.A Collection of Amusing and Entertaining Works by Classical Composers JACK-IN-THE-BOX.A COLLECTION OF AMUSING AND ENTERTAINING WORKS BY CLASSICAL COMPOSERS
  2005 CD – Naxos 8.570124-25
  1. Joseph Haydn:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Opera Without Words. The Most Famous Overtures, Preludes, and Interludes in Opera OPERA WITHOUT WORDS. THE MOST FAMOUS OVERTURES, PRELUDES, AND INTERLUDES IN OPERA
  2005 CD – Naxos 8.557945-46
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Ultimate Ballet Album THE ULTIMATE BALLET ALBUM
  2005 CD – 8.570011-12
  1. Adolphe Adam:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: The Very Best of Strauss THE VERY BEST OF STRAUSS
  2005 CD – Naxos 8.552115-16
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Very Best of Tchaikovsky THE VERY BEST OF TCHAIKOVSKY
  2005 CD – Naxos 8.552117-18
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classical Top 40 : The 40 Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 40 : THE 40 MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  2004 CD – Brilliant Classics 99301
  1. :
   Klára Havlíková (pf), Ida Černecká (pf), Stanislav Zamborský (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Quido Hölbling (vn), Aladár Móži (vn), Richard Vandra (vc), Jozef Zsapka (gui), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Family Symphony FAMILY SYMPHONY
  2004 CD – Naxos 8.557479DX
  1. Johann Pachelbel:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Havergal Brian: Symphony No. 1 "The Gothic" HAVERGAL BRIAN: SYMPHONY NO. 1 "THE GOTHIC"
  2004 CD – Naxos 8.557418-19
  1. Havergal Brian: Symphony No. 1 "The Gothic"
   Eva Jenisová (s), Dagmar Pecková (a), Vladimír Doležal (t), Peter Mikuláš (b), Zbor Opery SND, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Spevácky zbor Lúčnica, Bratislavský detský zbor, Mládežnícky zbor Echo, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Šaray (zbm.), Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Vánoce s Evou Urbanovou VÁNOCE S EVOU URBANOVOU
  2004 CD – Supraphon SU 3789-2 231

  Bizet, J. S. Bach, Händel, Gounod, Gruber Bambini di Praga Bohumil Kulínský ml. Pražská komorní filharmonie dirigent – Ondrej Lenárd sbormistr – Bohumil Kulínský ml. soprán – Eva Urbanová
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Winter WINTER
  2004 CD – Naxos 8.557726
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Art and Music. Degas - Music of His Time ART AND MUSIC. DEGAS - MUSIC OF HIS TIME
  2003 CD – Naxos 8.558144
  1. Charles Gounod:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Eva Urbanová. Italian Operatic Arias EVA URBANOVÁ. ITALIAN OPERATIC ARIAS
  2003 CD – Supraphon SU 3763-2 631

  Verdi, Puccini, Mascagni, Massenet, Bellini, Cilea, Catalani
  1. Giuseppe Verdi:
   Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Tchaikovsky: Swan Lake TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
  2003 CD – Naxos 8.557174
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classical Moments 3: Classical Music to Relax to CLASSICAL MOMENTS 3: CLASSICAL MUSIC TO RELAX TO
  2002 CD – Naxos 8.555359
  1. :
   Imrich Szabó (org), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Alexander Jablokov (vn)
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: Classical Moments 4 CLASSICAL MOMENTS 4
  2002 CD – Naxos 8.555360
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Classical Moments 5 CLASSICAL MOMENTS 5
  2002 CD – Naxos 8.555361
  1. Benjamin Godard:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Lunga Bla Timmar LUNGA BLA TIMMAR
  2002 CD – Naxos 8.503024
  1. Claude Debussy:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Camerata Cassoviae, Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc), Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Miloš Števove (cr), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: A la découverte du classique A LA DÉCOUVERTE DU CLASSIQUE
  2001 CD – Naxos 8.550037-38
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Listen, Learn and Grow: Playtime Fun and Games LISTEN, LEARN AND GROW: PLAYTIME FUN AND GAMES
  2001 CD – Naxos 8.555812
  1. Aram Il'yich Khachaturian: Gayane, Act III: Sabre Dance
   Anthony Bramall (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2. Georges Bizet: Carmen Suite: March of the Toreadors
   Slovenská filharmónia, Anthony Bramall (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Suite No. 2: Badinerie
   Milan Brunner (fl), Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  4. Georg Friedrich Händel: Fireworks Music: Allegro Finale
   Cappella Istropolitana, Richard Edlinger (dir.)
  5. Claude Debussy: Children's Corner Suite: Golliwog's Cake Walk
   Gerald Garcia (gui), Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
  6. Camille Saint-Saëns: Carnival of the Animals: XII. Fossils
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Piotr Iľjič Čajkovskij: Sleeping Beauty: Sleeping Beauty Waltz
   Štátna filharmónia Košice, Andrew Mogrelia (dir.)
  8. Adolphe Adam: Giselle, Act I: Allegro marcato
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Adolphe Adam: Giselle, Act I: Gallop
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Sergej Prokofiev: Peter and the Wolf: Peter in the Meadow / The Bird
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  11. Modest Petrovič Mussorgskij: Pictures at an Exhibition: V. Ballet of the Chickens in their Shells
   Slovenská filharmónia, Daniel Nazareth (dir.)
  12. Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato
   Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
  13. Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Anthony Bramall (dir.)
  14. Percy Grainger: Shepherd's Hey
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Keith Brion (dir.)
 • Foto: Night Music Vol. 1 NIGHT MUSIC VOL. 1
  2001 DVD – Naxos DVDI 1012
  1. Ludwig van Beethoven:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: S. Prokofiev: Peter och vargen / C. Saint-Saens: Djurens karneval / B. Britten: Orkesterguide for ungdom S. PROKOFIEV: PETER OCH VARGEN / C. SAINT-SAENS: DJURENS KARNEVAL / B. BRITTEN: ORKESTERGUIDE FOR UNGDOM
  2001 CD – Naxos 8.554091
  1. Sergej Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Saint-Saens: Carnival of the Animals SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  2001 DVD – Naxos DVDI 1013
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Strauss: Waltzes and Polkas STRAUSS: WALTZES AND POLKAS
  2001 DVD – Naxos DVDI 1016
  1. Johann Strauss:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tchaikovsky: Symphony No. 6 / Eugene Onegin TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO. 6 / EUGENE ONEGIN
  2001 DVD – Naxos DVDI 1010
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: A Classic Christmas A CLASSIC CHRISTMAS
  2000 CD – Naxos 8.555291
  1. :
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Children´s Classics. Lullaby CHILDREN´S CLASSICS. LULLABY
  2000 CD – Naxos 8.554912DX
  1. Johannes Brahms:
   Josef Čejka (ob), Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Intermezzo. Carmen, Cavaleria Rusticana, I Pagliacci, La Traviata, La Gioconda and many others INTERMEZZO. CARMEN, CAVALERIA RUSTICANA, I PAGLIACCI, LA TRAVIATA, LA GIOCONDA AND MANY OTHERS
  2000 CD – Naxos 8.554703
  1. Pietro Mascagni:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Italian Festival ITALIAN FESTIVAL
  2000 DVD – Naxos DVDI 0993
  1. Benjamin Godard:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Rimsky-Korsakov: Sheherezade RIMSKY-KORSAKOV: SHEHEREZADE
  2000 DVD – Naxos DVDI 1001
  1. Nikolay Rimsky-Korsakov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Saint-Saens: Carnival of the Animals SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  2000 CD – Naxos 8.554463
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Classics at the Movies: Adventure! THE CLASSICS AT THE MOVIES: ADVENTURE!
  2000 CD – Naxos 8.556802
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Classics at the Movies: Love THE CLASSICS AT THE MOVIES: LOVE
  2000 CD – Naxos 8.556805
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tchaikovsky: Ballet Music TCHAIKOVSKY: BALLET MUSIC
  2000 DVD – Naxos DVDI 1000
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Verdi: Ouvertures VERDI: OUVERTURES
  2000 DVD – Naxos DVDI 1003
  1. Giuseppe Verdi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Berceuse – Music of Peace and Calm BERCEUSE – MUSIC OF PEACE AND CALM
  1999 CD – Naxos 8.553843
  1. Benjamin Godard:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Classics from the Movies CLASSICS FROM THE MOVIES
  1999 CD – Naxos 8.554576
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Famous Waltzes FAMOUS WALTZES
  1999 CD – Amadis 7171
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Glazunov: The Seasons/Scenes de Ballet GLAZUNOV: THE SEASONS/SCENES DE BALLET
  1999 CD – Amadis 7178
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Children's Classics, Volume 1 CHILDREN'S CLASSICS, VOLUME 1
  1999 CD – Naxos 8.554571
  1. Sergey Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Children's Classics, Volume 2 CHILDREN'S CLASSICS, VOLUME 2
  1999 CD – Naxos 8.554572
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Children's Classics, Volume 3 CHILDREN'S CLASSICS, VOLUME 3
  1999 CD – Naxos 8.554573
  1. Benjamin Britten:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Johann Strauss Jr., 100 Most Famous Waltzes, Overtures, Polkas and Marches, Volume 10 JOHANN STRAUSS JR., 100 MOST FAMOUS WALTZES, OVERTURES, POLKAS AND MARCHES, VOLUME 10
  1999 CD – Naxos 8.554526
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Largo : Music by Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chopin LARGO : MUSIC BY VIVALDI, MOZART, BEETHOVEN, CHOPIN
  1999 CD – 7169
  1. Antonio Vivaldi:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Sommer SOMMER
  1999 CD – Naxos 8.503045
  1. Eduardo di Capua:
   Ondrej Lenárd (dir.), Peter Dvorský (t), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: A Viennese New Year A VIENNESE NEW YEAR
  1998 CD – Naxos 8.554466-67
  1. Johann Strauss I:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Ballade – Classical Favourites for Relaxing and Dreaming BALLADE – CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556604
  1. Johann Sebastian Bach:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Berceuse. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming BERCEUSE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556610
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Cantabile. Classical Favourites for relaxing and Dreaming CANTABILE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556605
  1. Jacques Offenbach:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Miloš Števove (cr)
 • Foto: Clair de lune. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming CLAIR DE LUNE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556601
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  1998 CD – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Valéria Kelly (pf), Pavol Kováč (pf), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jela Špitková (vn), Richard Vandra (vc)
 • Foto: Etude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming ETUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556611
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Alexander Jablokov (vn)
 • Foto: Prelude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming PRELUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556607
  1. Georg Friedrich Handel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Prokofiev: Peter og ulven PROKOFIEV: PETER OG ULVEN
  1998 CD – Naxos 8.554960
  1. Sergey Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Sonata SONATA
  1998 CD – Naxos 8.556609
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: The Centre 1 THE CENTRE 1
  1998 CD – Naxos 8.554901-02DX
  1. Ludwig van Beethoven:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Centre 2 THE CENTRE 2
  1998 CD – Naxos 8.554903-04DX
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Discover the Classics, Volume 2 DISCOVER THE CLASSICS, VOLUME 2
  1997 CD – Naxos 8.554246-47
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Dvořák: Symphony No. 9, "From the New World" / Slavonic Dances op. 72 DVOŘÁK: SYMPHONY NO. 9, "FROM THE NEW WORLD" / SLAVONIC DANCES OP. 72
  1997 CD – Amadis 7025
  1. Antonín Dvořák:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia
 • Foto: Famous Marches FAMOUS MARCHES
  1997 CD – Naxos 8.553596
  1. Emmanuel Chabrier:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Fantasia FANTASIA
  1997 CD – Naxos 8.551166
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: French Ballet Favourites FRENCH BALLET FAVOURITES
  1997 CD – Naxos 8.554062
  1. Adam Adolphe:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Glazunov: The Seasons/Violin Concerto GLAZUNOV: THE SEASONS/VIOLIN CONCERTO
  1997 CD – Naxos 8.554049
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Johann Strauss II THE BEST OF JOHANN STRAUSS II
  1997 CD – Naxos 8.556664
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Saint-Saëns THE BEST OF SAINT-SAËNS
  1997 CD – Naxos 8.556675
  1. Camille Saint-Saëns:
   Imrich Szabó (org), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: The Best of Tchaikovsky THE BEST OF TCHAIKOVSKY
  1997 CD – Naxos 8.556652
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia
 • Foto: The Best of Verdi THE BEST OF VERDI
  1997 CD – Naxos 8.556669
  1. Giuseppe Verdi:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Best of Weber THE BEST OF WEBER
  1997 CD – Naxos 8.556676
  1. Carl Maria von Weber:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Sorcerer´s Apprentice and other Orchestral Favourites THE SORCERER´S APPRENTICE AND OTHER ORCHESTRAL FAVOURITES
  1997 CD – Naxos 8.554066
  1. Carl Maria von Weber:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Symphonic Collection THE SYMPHONIC COLLECTION
  1997 CD – Amadis 7201
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Viennese Favourites, Vol. 1 VIENNESE FAVOURITES, VOL. 1
  1997 CD – Naxos 8.553281
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Viennese Favourites, Vol. 2 VIENNESE FAVOURITES, VOL. 2
  1997 CD – 8.553282
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Classical Marches CLASSICAL MARCHES
  1996 CD – Naxos 8.550532DX
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Delibes: Coppelia/Sylvia/La Source/Le Roi s´amuse/Kassya; Adam: Giselle DELIBES: COPPELIA/SYLVIA/LA SOURCE/LE ROI S´AMUSE/KASSYA; ADAM: GISELLE
  1996 CD – Naxos 8.553270
  1. Leo Delibes:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Famous Ballet Music. Glazunov: The Seasons, Verdi: The Four Seasons, Saint-Saens: Samson et Dalila FAMOUS BALLET MUSIC. GLAZUNOV: THE SEASONS, VERDI: THE FOUR SEASONS, SAINT-SAENS: SAMSON ET DALILA
  1996 CD – Naxos 8.553272
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Moonlight Classics MOONLIGHT CLASSICS
  1996 CD – Naxos 8.550223DX
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Night music 1 NIGHT MUSIC 1
  1996 CD – Naxos 8.551121
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Organ Compositions ORGAN COMPOSITIONS
  1996 CD – Opus 91 2586-2 (031)
  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Songs My Mother Taught Me SONGS MY MOTHER TAUGHT ME
  1996 CD – Naxos 8.550580DX
  1. Benjamin Godard:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 1 THE BEST OF AMADIS, VOL. 1
  1996 CD – 7801
  1. :
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Róbert Stankovský (dir.), Jindřich Pazdera (vn), Štátna filharmónia Košice, Camerata Cassoviae, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 2 THE BEST OF AMADIS, VOL. 2
  1996 CD – Amadis 7802
  1. :
   Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (pf), Viktor Šimčisko (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Romantic Tchaikovsky THE ROMANTIC TCHAIKOVSKY
  1996 CD – Naxos 8.552216
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tchaikovsky: Swan Lake TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE
  1996 CD – Naxos 8.550246-47DX
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: A portrait of the composer : Jozef Malovec A PORTRAIT OF THE COMPOSER : JOZEF MALOVEC
  1995 CD – Slovak Radio Records RB 0078-2331
  1. Jozef Malovec: Komorná symfónia
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Malovec: Quasi una sonata
   Katarína Hanzelová (org)
  3. Jozef Malovec: Symfónia č. 2
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Svätopluk EUGEN SUCHOŇ – SVÄTOPLUK
  1995 CD – Opus 9356 1691-93
  1. Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Malachovský (b), František Caban (br), František Livora (t), Magdaléna Blahušiaková (s), Peter Dvorský (t), Ľuba Baricová (a), Anna Czaková (s), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Famous Symphonic Poems, Vol. 2 FAMOUS SYMPHONIC POEMS, VOL. 2
  1995 CD – Naxos 8.553245
  1. Leoš Janáček:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Waltzes GREAT WALTZES
  1995 CD – Naxos 8.553337
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: KLASSISKA FAVORITER, Vol. 2 KLASSISKA FAVORITER, VOL. 2
  1995 CD – Naxos 8.550554
  1. Georg Friedrich Händel:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: S. Prokofiev: Peter and the Wolf; C. Saint-Saens: Carnival of the Animals; B. Britten: The Young Person´s Guide to the Orchestra S. PROKOFIEV: PETER AND THE WOLF; C. SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS; B. BRITTEN: THE YOUNG PERSON´S GUIDE TO THE ORCHESTRA
  1995 CD – Naxos 8.550335DX
  1. Sergej Prokofiev:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Strauss: Most Famous Waltzes, Polkas and Marches, Vol. 1 STRAUSS: MOST FAMOUS WALTZES, POLKAS AND MARCHES, VOL. 1
  1995 CD – Amadis 7060
  1. Johann Strauss:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Strauss: Most Famous Waltzes, Polkas and Marches, Vol. 2 STRAUSS: MOST FAMOUS WALTZES, POLKAS AND MARCHES, VOL. 2
  1995 CD – Amadis 7061
  1. Johann Strauss:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Nutcracker, Swan Lake, Sleeping Beauty (Highlights) TCHAIKOVSKY: NUTCRACKER, SWAN LAKE, SLEEPING BEAUTY (HIGHLIGHTS)
  1995 CD – Naxos 8.553271
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 / Rachmaninov: Piano Concerto No. 2 TCHAIKOVSKY: PIANO CONCERTO NO. 1 / RACHMANINOV: PIANO CONCERTO NO. 2
  1995 CD – Naxos 8.553269
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Symphony No. 4 / Fatum TCHAIKOVSKY: SYMPHONY NO. 4 / FATUM
  1995 CD – Amadis 7029
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Can-Can and other Dances from the Opera CAN-CAN AND OTHER DANCES FROM THE OPERA
  1994 CD – 8.550924
  1. Amilcare Ponchielli:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Johann Strauss, Jnr.: Most Famous Waltzes JOHANN STRAUSS, JNR.: MOST FAMOUS WALTZES
  1994 CD – Naxos 8.550152DX
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Classical Music Start-Up Kit, Vol. 1: 1500-1825 CLASSICAL MUSIC START-UP KIT, VOL. 1: 1500-1825
  1993 CD – Naxos 8.550779
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Discover Classical Music DISCOVER CLASSICAL MUSIC
  1993 CD – Naxos 8.550008-09
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Discover the Classics, Vol. 1 DISCOVER THE CLASSICS, VOL. 1
  1993 CD – Naxos 8.550035-36
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: The A to Z of Classical Music THE A TO Z OF CLASSICAL MUSIC
  1993 CD – Naxos 8.555319-20
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Best of Naxos 6 THE BEST OF NAXOS 6
  1993 CD – Naxos 8.550006
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Naxos 7 THE BEST OF NAXOS 7
  1993 CD – Naxos 8.550007
  1. :
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Juraj Čižmarovič (vn), Ľudovít Kanta (vc), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Best of Tchaikovsky THE BEST OF TCHAIKOVSKY
  1993 CD – Naxos 8.551102
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: Marco Polo – The Label of Discovery: Sampler 1 MARCO POLO – THE LABEL OF DISCOVERY: SAMPLER 1
  1992 CD – Marco Polo 8.223001
  1. Antonín Dvořák:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Night music 11 NIGHT MUSIC 11
  1992 CD – Naxos 8.551131
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Alexander Jablokov (vn), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: The Best of Marco Polo THE BEST OF MARCO POLO
  1992 CD – Marco Polo 8.223002
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Tchaikovsky: Nutcracker (Highlights) TCHAIKOVSKY: NUTCRACKER (HIGHLIGHTS)
  1992 CD – Naxos 8.550515
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 2 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 2
  1991 CD – Naxos 8.551142
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 3 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 3
  1991 CD – Naxos 8.551143
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 4 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 4
  1991 CD – Naxos 8.551144
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 5 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 5
  1991 CD – Naxos 8.551145
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 6 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 6
  1991 CD – Naxos 8.551146
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 7 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 7
  1991 CD – Naxos 8.551147
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 8 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 8
  1991 CD – Naxos 8.551148
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: 101 Great Orchestral Classics, Vol. 9 101 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS, VOL. 9
  1991 CD – Naxos 8.551149
  1. Richard Strauss:
   Slovenská filharmónia
  2. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Glazunov: The Seasons/Scenes de Ballet GLAZUNOV: THE SEASONS/SCENES DE BALLET
  1991 CD – Marco Polo 8.223136
  1. Alexander Glazunov:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Janáček: Sinfonietta / Lachian Dances / Taras Bulba JANÁČEK: SINFONIETTA / LACHIAN DANCES / TARAS BULBA
  1991 CD – Naxos 8.550411
  1. Leoš Janáček:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 4. Classical favourite for relaxing and dreaming NIGHT MUSIC 4. CLASSICAL FAVOURITE FOR RELAXING AND DREAMING
  1991 CD – Naxos 8.551124
  1. Joseph Haydn:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Opera Intermezzi and Preludes. Cavalleria Rusticana / Manon Lescaut / Pagliacci / Segreto di Susanna OPERA INTERMEZZI AND PRELUDES. CAVALLERIA RUSTICANA / MANON LESCAUT / PAGLIACCI / SEGRETO DI SUSANNA
  1991 CD – Naxos 8.550240
  1. Eugen d´Albert:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: S. Prokofiev: Peter and the Wolf; C. Saint-Saens: Carnival of the Animals S. PROKOFIEV: PETER AND THE WOLF; C. SAINT-SAENS: CARNIVAL OF THE ANIMALS
  1991 CD – Naxos 8.550499
  1. Camille Saint-Saëns:
   Ondrej Lenárd (dir.), Marian Lapšanský (pf), Peter Toperczer (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 1 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 1
  1990 CD – Naxos 8.550336
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 2 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 2
  1990 CD – Naxos 8.550337
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 3 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 3
  1990 CD – Naxos 8.550338
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 4 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 4
  1990 CD – Naxos 8.550339
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: J. Strauss Jr.: Famous Waltzes, Polkas, Marches and Overtures, Volume 5 J. STRAUSS JR.: FAMOUS WALTZES, POLKAS, MARCHES AND OVERTURES, VOLUME 5
  1990 CD – Naxos 8.550340
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Best of French Ballet: Delibes THE BEST OF FRENCH BALLET: DELIBES
  1990 CD – Naxos 8.550080
  1. Léo Delibes:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Naxos 3 THE BEST OF NAXOS 3
  1990 CD – Naxos 8.550003
  1. Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5, "Emperor"
   Stefan Vladar (klavír), Cappella Istropolitana, Barry Wordsworth (dirigent)
  2. :
   Imrich Szabó (organ), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Stephen Gunzenhauser (dirigent)
  3. Edvard Grieg: Peer Gynt: I. Anitra's Dance - II. Arabian Dance - III. In the Hall of the Mountain King
   Štátna filharmónia Košice, Stephen Gunzenhauser (dirigent)
  4. Alexander Glazunov: The Seasons: Bacchanale
  5. Fryderyk Chopin: Piano Concerto No. 1
   Istvan Szekely (klavír), Budapest Symphony Orchestra, Gyula Nemeth (dirigent)
  6. Haydn Joseph: Symphony No. 96, "Miracle": Vivace assai
   Cappella Istropolitana, Barry Wordsworth (dirigent)
  7. Antonin Dvořák: Slavonic Dance Op. 46, No. 8
   Slovenská filharmónia, Barry Wordsworth (dirigent)
  8. Vivaldi Antonio: Flute Concerto Op. 10, No. 5: Allegro
   Bela Drahos (flauta), Dall´Arco Chamber Orchestra
  9. Schumann Robert: Symphonic Etudes: I. Anhang No.5 - II. Variation No.5
   Stefan Vladar (klavír)
  10. George Handel: Water Music: Suites Nos. 1 and 2, HWV 349-350 (excerpts)
   Cappella Istropolitana, Bohdan Warchal (dirigent)
  11. Pyotr Iľyich Tchaikovsky: Symphony No. 6, "Pathetique": Allegro molto vivace
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dirigent)
  12. Joseph Haydn: String Quartet No. 62, "Emperor": Cantabile
   Kodaly Quartet
  13. Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Polka
  14. George Handel: Music for the Royal Fireworks, HWV 351: IV. La rejouissance
   Cappella Istropolitana, Bohdan Warchal (dirigent)
  15. Hector Berlioz: La damnation de Faust (The Damnation of Faust), Op. 24: Hungarian March, "Rakoczy March"
   Matyas Antal (dirigent)
 • Foto: Tchaikovsky: The Nutcracker / Glazunov: Les Sylphydes TCHAIKOVSKY: THE NUTCRACKER / GLAZUNOV: LES SYLPHYDES
  1990 CD – Naxos 8.550324-25
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alexander Moyzes: Gemer Dances, Down the River Vah, Pohronie Dances ALEXANDER MOYZES: GEMER DANCES, DOWN THE RIVER VAH, POHRONIE DANCES
  1989 CD – Marco Polo 8.223278
  1. Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 57
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Dolu Váhom, op. 26
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Battle Music BATTLE MUSIC
  1989 CD – Naxos 8.550230
  1. Ludwig van Beethoven:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Eugen Suchoň – Krútňava EUGEN SUCHOŇ – KRÚTŇAVA
  1989 CD – Opus 9356 2094-95
  1. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Vladimír Kubovčík (b), Alžbeta Michálková (ms), Jaroslava Sedlářová (ms), Oľga Hanáková (a), Eva Jenisová (s), Ľuba Baricová (a), Jana Tarajová Valášková (s), Jozef Kundlák (t), Juraj Martvoň (br), Peter Mikuláš (b), Stanislav Beňačka (b), Alžbeta Kubánková (a), Ľudovít Ludha (t), Anna Martvoňová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Operatic Duets. Magdaléna Blahušiaková, Bruno Sebastian (Mascagni, Puccini, Verdi) OPERATIC DUETS. MAGDALÉNA BLAHUŠIAKOVÁ, BRUNO SEBASTIAN (MASCAGNI, PUCCINI, VERDI)
  1989 CD – Opus 9356 2037
  1. Giacomo Puccini:
   Magdaléna Blahušiaková (s), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Best of Naxos 2 THE BEST OF NAXOS 2
  1989 CD – Naxos 8.550002
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Manfred Symphony / The Voyevode TCHAIKOVSKY: MANFRED SYMPHONY / THE VOYEVODE
  1989 CD – Naxos 8.550224
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Verdi: Overtures / Preludes / Ballet Music VERDI: OVERTURES / PRELUDES / BALLET MUSIC
  1989 CD – Naxos 8.550091
  1. Giuseppe Verdi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Eugen Suchoň EUGEN SUCHOŇ
  1988 LP – Opus 9310 2075
  1. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87a
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Impromptu s variáciami a Finále (Mladej slovenskej skladateľskej generácii) ESD 89/6b
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň: Balladic Suite, Metamorphoses EUGEN SUCHOŇ: BALLADIC SUITE, METAMORPHOSES
  1988 LP – Opus 9310 1949
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: French Festival FRENCH FESTIVAL
  1988 CD – Naxos 8.550088
  1. Emmanuel Chabrier:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Invitation to the Dance INVITATION TO THE DANCE
  1988 CD – Naxos 8.550081
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Italian Festival ITALIAN FESTIVAL
  1988 CD – Naxos 8.550087
  1. Jules Massenet:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Johann Strauss, Jnr.: Most Famous Waltzes JOHANN STRAUSS, JNR.: MOST FAMOUS WALTZES
  1988 CD – Naxos 8.550152
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Song Cycles SONG CYCLES
  1988 CD – Opus 9352 1830
  1. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
   Magdaléna Blahušiaková (ms), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98a
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: The Best of Naxos 4 THE BEST OF NAXOS 4
  1988 CD – Naxos 8.550004
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 / The Tempest TCHAIKOVSKY: PIANO CONCERTO NO. 1 / THE TEMPEST
  1988 CD – Naxos 8.550137
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Sleeping Beauty / Glazunov: The Seasons TCHAIKOVSKY: SLEEPING BEAUTY / GLAZUNOV: THE SEASONS
  1988 CD – Naxos 8.550079
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Peter Dvorský: Live PETER DVORSKÝ: LIVE
  1987, 1989 CD – Opus 91 2740-2
  1. Georges Bizet:
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Igor Dibák IGOR DIBÁK
  1987 LP – Opus 9116 01872
  1. Igor Dibák: Svietnik, op. 15
   Vojtech Kocián (t), Jozef Špaček (br), Peter Oswald (tenor), Štefan Hudec (br), Anna Czaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Dibák: Divertimento, op. 16
   Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  3. Igor Dibák: Fantázia, op. 21
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Petr Altrichter (dir.)
 • Foto: Mussorgsky: Pictures at an Exhibition; Ravel: Bolero MUSSORGSKY: PICTURES AT AN EXHIBITION; RAVEL: BOLERO
  1987 CD – Opus 911937-2
  1. Modest Petrovič Musorgskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Slovak Orchestral Music – Jozef Kresánek, Július Kowalski SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – JOZEF KRESÁNEK, JÚLIUS KOWALSKI
  1987 LP – Opus 9110 187
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Július Kowalski: Koncert
   Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Elena Kittnarová ELENA KITTNAROVÁ
  1986 LP – Opus 9116 1807
  1. Giuseppe Verdi: Macbeth: "Una macchia è qui tuttora"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Giacomo Puccini: Tosca: "Vissi d'arte, vissi d'amore"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pietro Mascagni: Sedliacka česť: "Voi lo sapete, mamma"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Leoš Janáček: Věc Makropulos: "Cítila jsem, že smrt na mne sahala"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Richard Strauss: Salome: "Ah! Du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen, Jochanaan!"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Charles Gounod: Faust CHARLES GOUNOD: FAUST
  1985, 1998 CD – Opus 9356 1601
  1. Charles Gounod:
   Peter Dvorský (t), Sergej Kopčák (b), Magdaléna Hajóssyová (s), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Oto Ferenczy OTO FERENCZY
  1984 LP – Opus 9112 1558
  1. Oto Ferenczy: Hviezda severu
   Peter Mikuláš (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
   Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Andrej Očenáš : Ruralia slovaca : Zobrazenie života ANDREJ OČENÁŠ : RURALIA SLOVACA : ZOBRAZENIE ŽIVOTA
  1982 LP – Opus 9110 1238
  1. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Zobrazenie života op. 55
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Famous Orchestral Polonaises FAMOUS ORCHESTRAL POLONAISES
  1982 CD – Opus 9150 1189
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Ilja Zeljenka – Oświęcim, Slovo ILJA ZELJENKA – OŚWIĘCIM, SLOVO
  1982 LP – Opus 9112 1276
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Dušan Martinček DUŠAN MARTINČEK
  1981 LP – Opus 9111 1009
  1. Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií
   Ivan Palovič st. (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dušan Martinček: Etudy op. 4 – Invencia
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Dušan Martinček: 12 prelúdií
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 4 "Toccata"
   Ivan Palovič st. (pf)
  5. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Ján Cikker : Rozsudok JÁN CIKKER : ROZSUDOK
  1981 LP – Opus 9112 1165-66
  1. Ján Cikker: Rozsudok
   Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Alžbeta Michálková (s), Ida Kirilová (a), Arnold Judt (t), Stanislav Beňačka (b), Pavol Mauréry (br), Anton Kúrňava (b), Štefan Hudec (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Mikuláš Schneider-Trnavský TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ
  1981 LP – Opus 9110 1093-94
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Symfónia e mol "Spomienková"
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Pribinov sľub op. 68
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Za horami, za dolami
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Padol kameň
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Giacomo Puccini: La Bohème GIACOMO PUCCINI: LA BOHèME
  1980 CD – Opus 91560931
  1. Giacomo Puccini:
   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Stanislav Beňačka (b)
 • Foto: Miloslav Kořínek MILOSLAV KOŘÍNEK
  1980 LP – Opus 9110 0859
  1. Miloslav Kořínek: Slávnostná predohra
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Koncert
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Klavírne kvinteto
   Marian Lapšanský (pf), Bratislavské kvarteto, Andrea Šestáková (vn), Ján Eckhardt (vn), Karol Kopernický (vl), Karol Filipovič (vc)
  4. Miloslav Kořínek: Koncertná fantázia
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
 • Foto: Šimon Jurovský ŠIMON JUROVSKÝ
  1980 LP – Opus 9110 0860
  1. Šimon Jurovský: Muškát
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Šimon Jurovský: Melódie a dialógy op. 14
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Šimon Jurovský: Suita č. 1 z baletu Rytierska balada
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Šimon Jurovský: Radostné súťaženie
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes EUGEN SUCHOŇ, JÁN CIKKER, ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9110 0644
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ján Cikker: Leto op. 19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka – Baletná symfónia ILJA ZELJENKA – BALETNÁ SYMFÓNIA
  1979 LP – Opus 9110 0828
  1. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 4 "Baletná"
   Ondrej Lenárd (dir.), Orchester Smetanovho divadla v Prahe
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9110 0756
  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester
   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Ouvertura
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Februárová FEBRUÁROVÁ
  1977 LP – Opus 9110 0586
  1. Oto Ferenczy: Prológ
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Milan Novák: Prekroč náš čas
   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Milan Novák MILAN NOVÁK
  1977 LP – Opus 9111 0510
  1. Milan Novák: Reminiscencie
   Igor Gavryš (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester
   Kristína Obžerová (ar), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Foto: Od kolísky OD KOLÍSKY
  1977 LP – Opus 9119 0601-03
  1. Igor Bázlik: Uspávanka
   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Bázlik: Je vaše
   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Igor Bázlik: Zázrak
   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Milan Novák: Láska
   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)
  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné
   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Milan Novák: Človek žil
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)
  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  12. Igor Bázlik: Rozlúčka
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)
  13. Jozef Malovec: Postlúdium
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  1973 LP – Opus 9111 0263
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Klára Havlíková (pf), Stanislav Zamborský (pf), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Vlastimil Horák (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ján Salay (pf)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1973 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1973
  1973 LP – Opus 9117 0274
  1. Ján Cikker: Chodníčky po horách
   Darina Laščiaková (vf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Krček: Dlouho, Honzíčku, dlouho k nám nejdeš
   Eva Pecková (vf), Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Ozveny v hore
   Helena Záhradníková-Závodníková (vf), Jozef Peško (fsch), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Jaroslav Krček: Jihočeské melodie pro tympanon
   Ján Rokyta , skupina starých nástrojov
  5. Zdeněk Lukáš: Dve jihočeské písně pro harfu
   Libuše Vachálová (ar), Malá muzika, Jaroslav Krček (dir.)
  6. Jaroslav Krček: Uliánka, krásna panna
   Jaroslav Krček (ar)
  7. : Malá dedina
   Dueto zo stred-západ Bulharska
  8. : Šavi šašvi
   Muž. vokál. trio z Kabuletti
  9. : Ganga II.
   Mužská skupina z obce Strojica
 • Foto: Ein Neujahrskonzert. Johann Strauss II, Lehár, Waldteufel EIN NEUJAHRSKONZERT. JOHANN STRAUSS II, LEHÁR, WALDTEUFEL
  CD – Naxos 8.571097
  1. Strauss II Johann:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: French Festival FRENCH FESTIVAL
  CD – Naxos 8.570057
  1. Emmanuel Chabrier:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 2 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 2
  CD – Naxos 8.570037
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia
 • Foto: Great Orchestral Classics 3 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 3
  CD – Naxos 8.570038
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 4 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 4
  CD – Naxos 8.570039
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 5 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 5
  CD – Naxos 8.570040
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pavel Bogacz (vn)
 • Foto: Great Orchestral Classics 7 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 7
  CD – 8.570042
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Great Orchestral Classics 8 GREAT ORCHESTRAL CLASSICS 8
  CD – Naxos 8.570043
  1. :
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Highlights – Selection HIGHLIGHTS – SELECTION
  CD – Naxos 8.571000
  1. Johann Sebastian Bach:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Jindřich Pazdera (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Neujahr in Wien. Musical Bonbons by Strauss, Lanner and Ziehrer NEUJAHR IN WIEN. MUSICAL BONBONS BY STRAUSS, LANNER AND ZIEHRER
  CD – Naxos 8.552006
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Night music 1. Classical favourite for relaxing and dreaming NIGHT MUSIC 1. CLASSICAL FAVOURITE FOR RELAXING AND DREAMING
  CD – Naxos 8.556815
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 10 NIGHT MUSIC 10
  CD – Naxos 8.556824
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 4 NIGHT MUSIC 4
  CD – Naxos 8.556818
  1. Johann Sebastian Bach:
   Peter Breiner (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Ľudovít Kanta (vc)
 • Foto: Night music 5 NIGHT MUSIC 5
  CD – Naxos 8.556819
  1. Antonio Vivaldi:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (vn), Miloš Števove (cr), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Night music 7 NIGHT MUSIC 7
  CD – Naxos 8.556821
  1. Georg Friedrich Händel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 9 NIGHT MUSIC 9
  CD – Naxos 8.556823
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Pietro Mascagni: Cavalleria Rusticana PIETRO MASCAGNI: CAVALLERIA RUSTICANA
  CD – Opus 9356 2093
  1. Pietro Mascagni:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Stor musik [Big Music for Little Ears]. Children's Music Compilation STOR MUSIK [BIG MUSIC FOR LITTLE EARS]. CHILDREN'S MUSIC COMPILATION
  CD – Naxos 8.503156
  1. :
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Strauss II. Die schönsten Walzes, Polkas und Märche STRAUSS II. DIE SCHÖNSTEN WALZES, POLKAS UND MÄRCHE
  CD – 8.571064
  1. Johann Strauss II :
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Strauss II. Die schönsten Walzes, Polkas und Märche, Volume 2 STRAUSS II. DIE SCHÖNSTEN WALZES, POLKAS UND MÄRCHE, VOLUME 2
  CD – Naxos 8.571110
  1. Johann Strauss II :
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Great Waltzes. The Essential Collection THE GREAT WALTZES. THE ESSENTIAL COLLECTION
  CD – Naxos 8.578041-42
  1. Pyotr Iľyich Tchaikovsky:
   Ondrej Lenárd (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Magic of Spring THE MAGIC OF SPRING
  CD – Naxos 8.557785
  1. Giuseppe Verdi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Miracle of Summer THE MIRACLE OF SUMMER
  CD – Naxos 8.557998
  1. Giuseppe Verdi:
   Peter Breiner (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: The Mistery of Autumn THE MISTERY OF AUTUMN
  CD – Naxos 8.557791
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Romantic Tchaikovsky THE ROMANTIC TCHAIKOVSKY
  CD – Naxos 8.570081
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: The Ultimate Lullaby Collection THE ULTIMATE LULLABY COLLECTION
  CD – Naxos 8.570514-15
  1. Fryderyk Chopin:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Peter Breiner (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 TCHAIKOVSKY: PIANO CONCERTO NO. 1
  CD – Naxos 8.571065
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij:
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Ocenenia

 • Artis Bohemiae Amicis (CZ)
  2018 za prínos a šírenie dobrého mena českej kultúry doma i v zahraničí
  (na záver sedemročného pôsobenia umelca v pozícii šéfdirigenta SOČR)
 • Cena predsedu Národnej rady SR
  2015 za výnimočný prínos v oblasti hudobného umenia
 • čestný titul Doctor honoris causa – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  2002
 • Krištáľové krídlo
  1999
 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  1998
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  1996 za mimoriadny tvorivý čin
 • Zlatý erb vydavateľstva OPUS
  1982
 • Národná cena SSR
  1981 za vynikajúce interpretačné výkony a za propagáciu slovenskej hudobnej tvorby
 • titul zaslúžilý umelec
  1981
 • Medzinárodná dirigentská súťaž maďarského rozhlasu a televízie v Budapešti (HU)
  1974 - laureát
 • Cena Frica Kafendu
  1974

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Hatrík: Litánie okamihu
  symfonická báseň pre veľký orchester
  29. 3.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre bicie sólo a sláčikový orchester
  7. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Rek (bat), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Igor Dibák: Filharmonická predohra, op. 64
  11. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Mojmír Hanák: Missa arcaica in D
  9. 4.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Brnenský filharmonický zbor, Kummer Stanislav (zbm.)
 • Stanislav Hochel: Festivalová predohra
  pre trúbku, trombón a orchester
  11. 1.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Kamil Roško (tr), Albert Hrubovčák (tn)
 • Peter Zagar: Bozkali sa a plakali…
  13. 5.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Godár: Via lucis
  4. 3.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre klavír a orchester op. posthum
  pôv. Concertino op.18 pre veľký orchester
  18. 2.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Iris Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester
  28. 1.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Spievať?
  Kantáta pre 2 zbory, soprán, recitátora a orchester na báseň Jána Bottu
  25. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Ľubo Roman (spk), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53
  1. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
  28. 9.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ferdinand Klinda (org), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ladislav Holoubek: Vyznania op. 52
  pre soprán (mezzosoprán) a klavír (orchester) na parafrázy starých textov
  10. 5.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Štátna filharmónia Košice, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Cikker: Obliehanie Bystrice
  Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)
  8. 10.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Malachovský (b), Marta Nitranová (s), Juraj Hrubant (br), Jozef Špaček (b), Pavol Gábor (t), Ľuba Baricová (ms), Elena Holičková (s), Peter Oswald (t), Milan Kopačka (t), Štefan Hudec (br), Juraj Martvoň (br), Vojtech Schrenkel (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Milan Novák: Rapsódia
  pre symfonický orchester
  14. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 11, op. 98
  14. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncertná predohra, op. 96
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tadeáš Salva: Rapsódia
  pre husle a orchester
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Peter Breiner: Taká jedna burleska
  pre menší symfonický orchester
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Andrej Očenáš: Cesta k slnku op. 56
  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  18. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Libuše Márová (ms), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Oto Ferenczy: Concerto per pianoforte et orchestra
  (prepracovanie Capriccia z r. 1957)
  6. 3.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Jozef Malovec: Óda
  23. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
 • František Poul: Symfonietta
  23. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tibor Andrašovan: Tokajík
  Symfonická kantáta
  23. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Cikker: Rozsudok
  Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)
  6. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
  pre symfonický orchester
  20. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
  20. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tibor Frešo: Skica op. 28
  pre soprán, sólové husle a orchester
  8. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 9, op. 72
  10. 10.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Tadeáš Salva: Vojna a svet op. 25
  Poéma na text V. Majakovského pre sóla, zbor a orchester
  9. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Raninec (br), Karol Illek (cb), Ivan Sokol (org), Herta Maďarová (pf), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 1, op. 8
  pre orchester
  21. 4.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Godár: Via lucis
  11. 10.
  1993
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sint-Jan-de Doperkerk, Leuven, BE
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 4 "Baletná"
  5. 5.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Smetanovo Divadlo, Praha, CZ
  INTERPRETI: Orchester Smetanovho divadla v Prahe, Ondrej Lenárd (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa. Scénická verzia pod názvom "Hrdina" v rámci baletného triptychu "Čas človeka".

Fotogaléria

 • Foto: Ondrej Lenárd 1988 Ondrej Lenárd
  Ondrej Lenárd, Symf. orchester Československého rozhlasu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Ondrej Lenárd, Imrich Szabó 1988 Ondrej Lenárd, Imrich Szabó
  Ondrej Lenárd, Imrich Szabó (organ)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Ondrej Lenárd 1988 Ondrej Lenárd
  Ondrej Lenárd

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Ondrej Lenárd Ondrej Lenárd
  Ondrej Lenárd

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus

Audio

 • Malovec, Jozef: Komorná symfónia (ukážka)

  1989

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Oświęcim (ukážka)

  1978

  Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Scherzo (ukážka)

  1972

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 4 'Baletná' (ukážka)  Orchester Smetanovho divadla v Prahe, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Malovec, Jozef: Predohra (ukážka)  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Dramatická fantázia  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Spomienky op. 25  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Martinček, Dušan: Dialógy vo forme variácií  Ivan Palovič (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Litánie okamihu  Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 07. 2018