Profil osobnosti

Foto: Štefan Sedlický

Štefan Sedlický

1963 Martin

vážna hudba
zborové dirigovanie

Pôsobenie v: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Spevácky zbor slovenských učiteľov, Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum

Bio

Bio

-
Konzervatórium Žilina (klavír)
1985 -1990
VŠMU (klavír - Miloslav Starosta)
1989 - 1994
VŠMU (zborové dirigovanie - Peter Hradil)
do 1998
pedagóg Konzervatória v Žiline (klavír, dirigovanie)
od 1997
pedagóg katedry kompozície a dirigovania zboru na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Štefan Sedlický pôsobí ako docent dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici a čiastočne na Katedre hudobnej kultúry PF UMB. Je dirigentom viacerých speváckych zborov (Spevácky zbor slovenských učiteľov, Žilinský miešaný zbor, zbor Cantica Collegium Musicum, Akademický spevácky zbor Jána Cikkera), s ktorými dosiahol významné úspechy aj na medzinárodných súťažiach.

Štefan Sedlický realizoval so svojimi zbormi nahrávky pre Slovenský rozhlas a nahral s nimi niekoľko CD nosičov. Ako zbormajster pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom Žilina pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel. Je pravidelným členom odborných porôt na súťažiach doma i v zahraničí.

Štefan Sedlický dlhodobo napomáha rozvoju zborového spevu na Slovensku a spolupracuje pri organizovaní zborových súťaží aj s medzinárodnou účasťou. Je umeleckým riaditeľom Medzinárodného festivalu a súťaže Žilina Voce Magna. V roku 2018 spoluorganizoval 2. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu v Leviciach.

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Miškovičová, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 5
 • Miškovičová, Eva: Voce magna s ŠKO
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 9
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : 45 rokov ŠKO
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 18-19
 • Miškovičová, Eva: Praga Cantat
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Voce magna
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 18 - 19
 • Dohnalová, Lýdia: Záver roka v ŠKO Žilina : Vianočné koncerty
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 17
 • Dohnalová, Lýdia: Levická zborová slávnosť
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 17
 • Dohnalová, Lýdia: Voce magna Žilina
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 13
 • Dohnalová, Lýdia: Voce magna 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 26
 • Štúň, Marián: Mozartovo Rekviem v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 19
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Vianočné koncerty
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 12
 • Dohnalová, Lýdia: Žilina : noblesa i rozmanitosť
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 15
 • Dohnalová, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 6
 • Štúň, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 - 8, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 9

Diskografia

 • Foto: Mikuláš Schneider-Trnavský : Piesne/Songs MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : PIESNE/SONGS
  2014 CD –
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Junák
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Šuhaju, šuhaju
   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Mám ja kosu nakutú
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Dievča húsky páslo
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Peter Sedlák (dir.)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Drotárik
   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko
   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč
   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Ján Cikker – Zborová tvorba / Chormusik JÁN CIKKER – ZBOROVÁ TVORBA / CHORMUSIK
  2011 CD – Music Master MM 0134-2-131
  1. Ján Cikker: Vlha, vlha, pekný vták
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Ján Cikker: Tri zbory – Keď na vojnu pôjdeme (CMa)
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
  5. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Smutné časy nastávajú
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Ján Cikker: Hučí a stene Dnepr široký…
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne – Čerez ričenku
   Canzona Neosolium, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne – Spivanočky moji
   Canzona Neosolium, Štefan Sedlický (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Ján Cikker: To moje srdiečko
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Ján Cikker: Trebišov, to valal
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Staré a nové podoby sakrálnej hudby STARÉ A NOVÉ PODOBY SAKRÁLNEJ HUDBY
  2011 CD – 1900 001-2
  1. Márton Levente Horváth: O salutaris
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Jacquet van Berchem: O Jesu Christe
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Giovanni Croce: O vos omnes
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  4. William Byrd: Beata viscera
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  5. William Byrd: Ave verum corpus
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Jitka Snížková: Agnes Regis
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Juraj Jartim: Quatuor moteta (Štyri motetá) op. 24 – Angeli, archangeli
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Antonín Tučapský: Pater mi
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  9. György Deák-Bárdos: Eli, Eli
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Karine Sarkisjan: Otče náš
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Jevgenij Iršai: Missa pro liberi – Gloria
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Vytautas Miškinis: Cantate Domino
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  13. Javier Busto: O magnum mysterium
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera AKADEMICKÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR JÁNA CIKKERA
  2002 CD – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici MM 0061-2-231
  1. Ivan Hrušovský: Veni sancte
   Mária Tomanová (s), Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Igor Bulla (dir.)
  2. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Ján Cikker: Vlha, vlha, pekný vták
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: Missa pro liberi
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)

Ocenenia

 • Malá medaila sv. Gorazda
  2018 za celoživotnú pedagogickú prácu a za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za reprezentáciu školy a slovenského školstva na medzinárodnej úrovni

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Krška: Anima Christi
  pre miešaný zbor a klavír
  23. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála Najsv.Trojice, Žilina, SK
  INTERPRETI: Daniel Gabčo (org), Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (zbm.)
 • Pavol Krška: Ave
  pre mužský zbor
  23. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála Najsv.Trojice, Žilina, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
 • Pavol Krška: Žalm 50 – Miserere mei, Deus
  pre tenor, dva miešané zbory, mužský zbor a organ
  23. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála Najsv.Trojice, Žilina, SK
  INTERPRETI: Jozef Gráf (tenor), Daniel Gabčo (org), Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (zbm.)
 • Viliam Gräffinger: ANTI-GONÉ
  23. 3.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Synagóga, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.), Jozef Chabroň (dir.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Ľuboš Bernáth: Musica folklorica II.
  17. 3.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Voce magna, Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
 • Marek Spusta: Magnificat
  Kantáta pre soprán, ženský zbor, klavír a sláčikový orchester
  14. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Anna Ciganocová (s), Žilinský miešaný zbor, Cantica Collegium Musicum, Štátny komorný orchester Žilina, Štefan Sedlický (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Tri obrazy
  pre violu a malý orchester
  25. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na radnici, Nádvorie Trnavskej radnice, Trnava, SK
  INTERPRETI: Eduard Vaněk (vl), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: A brevis dialogus hominis
  Krátke dialógy o človeku pre detský zbor, mužský zbor a klavír
  18. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galakoncert pri príležitosti osláv 95 rokov založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (zbm.), Spevácky zbor slovenských učiteľov, Denisa Stašková (pf), Štefan Sedlický (dir.)
 • Jevgenij Iršai: De profundis
  pre mužský zbor a tibetské zvony
  18. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galakoncert pri príležitosti osláv 95 rokov založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
 • Peter Špilák: Otče náš
  pre detský a mužský zbor a organ
  18. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galakoncert pri príležitosti osláv 95 rokov založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (zbm.), Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
 • Ľuboš Bernáth: Tretia kniha žalmov
  pre mužský zbor a orchester
  10. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Voce magna, Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto, Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Podkarpacki Chór Męski, Štátny komorný orchester Žilina, Štefan Sedlický (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Concerto mosso
  pre čembalo a sláčikový orchester
  1. 1.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)
 • Pavol Krška: Magnificat
  pre soprán, mužský zbor, 2 organy, 2 trúbky, pozaunu a bicie
  16. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Barbory, Žilina, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Marián Muška (org), Štefan Ternóczky (org), Štefan Sedlický (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Rundadinela
  pre miešaný zbor, 7 plechových dychových nástrojov a 2 perkusionistov
  7. 5.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Stanislav Hochel: To naše
  (z vokálneho cyklu Zastavenie v čase)
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.)
 • Peter Špilák: Dies irae
  3. 7.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Štefan Sedlický (dir.)
 • Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna
  Tri krátke sentencie pre miešaný zbor
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademická Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Egon Krák: Ave Regina coelorum
  Hymnus
  11. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.)
 • Jevgenij Iršai: Missa pro liberi
  pre miešaný zbor
  11. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Špilák: Alleluia. Psalm 150
  8. 2019 Prvé uvedenie v zahraničí
  World Choir Games, Gothenburg, SE
  INTERPRETI: Štefan Sedlický (zbm.), Cantica Collegium Musicum


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 01. 2020