• -

  Konzervatórium Žilina (klavír)

 • 1985 -1990

  VŠMU (klavír - Miloslav Starosta)

 • 1989 - 1994

  VŠMU (zborové dirigovanie - Peter Hradil)

 • do 1998

  pedagóg Konzervatória v Žiline (klavír, dirigovanie)

 • od 1997

  pedagóg katedry kompozície a dirigovania zboru na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Štefan Sedlický pôsobí ako docent dirigovania na Akadémii umení v Banskej Bystrici a čiastočne na Katedre hudobnej kultúry PF UMB. Je dirigentom viacerých speváckych zborov (Spevácky zbor slovenských učiteľov, Žilinský miešaný zbor, zbor Cantica Collegium Musicum, Akademický spevácky zbor Jána Cikkera), s ktorými dosiahol významné úspechy aj na medzinárodných súťažiach.

Štefan Sedlický realizoval so svojimi zbormi nahrávky pre Slovenský rozhlas a nahral s nimi niekoľko CD nosičov. Ako zbormajster pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom Žilina pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel. Je pravidelným členom odborných porôt na súťažiach doma i v zahraničí.

Štefan Sedlický dlhodobo napomáha rozvoju zborového spevu na Slovensku a spolupracuje pri organizovaní zborových súťaží aj s medzinárodnou účasťou. Je umeleckým riaditeľom Medzinárodného festivalu a súťaže Žilina Voce Magna. V roku 2018 spoluorganizoval 2. ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu v Leviciach.

x