Profil osobnosti

Foto: Hanuš Domanský Autor: Rastislav Polák

Hanuš Domanský

1. 3. 1944 Nový Hrozenkov

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1962 – 1965
Konzervatórium v Brne (kompozícia – Ján Duchoň, klavír – Jaroslav Sháněl)
1965 – 1970
VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)
1970 – 1975
zástupca vedúceho koncertného oddelenia umeleckej agentúry Slovkoncert
1975 – 1983
predseda sekcie skladateľov Zväzu slovenských skladateľov
1983 – 1988
predseda Výboru Slovenského hudobného fondu
1975 – 1990
zástupca šéfredaktora Hlavnej redakcie hudobného vysielania Čs. rozhlasu v Bratislave
1980 – 1989
predseda medzinárodnej rozhlasovej súťaže Prix musical de Radio Brno
1990 – 2005
vedúci redaktor Redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby Slovenského rozhlasu

"Domanský patrí medzi skladateľov nastupujúcich do slovenského hudobného života v 70. rokoch, ktorých charakterizoval odklon od avantgardných zdrojov tzv. Novej hudby a záujem o tvorbu klasikov európskej hudby prvej polovice 20. storočia (Janáček, Martinů, Honegger, Stravinskij). Od svojho učiteľa na VŠMU získal úctu k precíznej technickej práci, zvukovej vynachádzavosti a formovej koncíznosti, čo samostatne rozvíjal v rade inštrumentálnych skladieb (Dianoia; Fragment sonáty pre klavír). Nesiahal po racionálne určených kompozičných technikách, rešpektoval tradičné tektonické princípy. Jeho vyspelý individuálny štýl invenčne osvetľujúci staršie modely novým stvárnením sa vyhýba eklekti-cizmu, buduje na spontánnosti hudobných nápadov, zvukovo-farebnej fantazijnosti cibrenej najmä na klavírnych skladbách (Bagately; Dityramby), na bezprostrednosti uvoľneného muzicírovania, jasu a sviežosti hudobného toku. Zasiahol aj do oblasti symfonickej hudby (Symfónia; Koncert pre klavír a orchester), kde pretavil podnety z tvorby L. Janáčka, posilnil expresívnu dikciu svojej hudby, prehĺbil kontrasty bez známok vonkajších efektov. Jeho muzikalita a bezprostrednosť invencie dovoľuje konfrontovať diatonicky jasné kontúry melodiky so sonicky splývavými pásmami, pevný rytmický pulz s metricky uvoľneným pohybom, lapidárnosť zvolených tvarových elementov so sústredenou evolučnou prácou, inšpirácie z historickej hudby s folklórnymi intonáciami. V novšej vývinovej etape Domanského tvorby – od predohry Chvála zeme – sa uplatnila inovácia tektonického plánu na spôsob aditívneho priraďovania jednoduchých modelov, blízkeho koncepcii repetitívnej hudby. Zvukový hedonizmus, dôraz na dynamiku a zmeny hustoty faktúry sú obohatené prvkami tanečnej gracióznosti a šarmu."

 

(CHALUPKA, Ľubomír: Hanuš Domanský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 80.)

Diela

 • balet
 • Memento

  na hudbu skladby Symfónia
  1985 OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Concerto piccolo

  1970 2'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia

  pre orchester
  1979 21'
  OBSADENIE: orch: 3fl, 2ob, 3cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, cp, pf, archi
  Ikona audio
 • Chvála zeme

  Slávnostná predohra
  1987 10'
  OBSADENIE: orch
 • Entrée per orchestra

  2001 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar pf, cmp, cel, archi
 • Nénia (Posledná pieseň)

  pre symfonický orchester
  2004 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: fl, flp, ob, cl, fg, tr, cr, tn, tu, tp, bat, ar, xlf, vbf, cmp, pf, cel, archi
 • komorný orchester
 • Divertimento

  Suita v starom slohu pre komorný orchester
  12'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, bat, archi
 • Hudba pre flautu, harfu, sláčiky a bicie

  2007 14'
  OBSADENIE: fl, ar, archi, bat
 • Musica archaica

  Suita pre komorný orchester
  2009 12'
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Vokálna symfónia

  pre soprán a symfonický orchester
  2012 28'
  OBSADENIE: s, orch
 • Lamento

  pre bas a orchester
  2016 15'
  OBSADENIE: b, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Fiat lux

  Oratórium pre recitátora, soprán, zbor a orchester
  1970 28'
  OBSADENIE: spk, s, CM, orch
 • Vianočné mystérium

  pre sólové hlasy, miešaný zbor a orchester
  1991 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester

  1984 16'
  OBSADENIE: pf, orch: 4fl (1flp), 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tp, bat, archi
 • sólový nástroj
 • Dianoia

  1972 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Hudobný prídavok à la Johann Sebastian

  pre harfu sólo
  2008 3'
  OBSADENIE: ar
 • Pour le flauto

  2010 7'
  OBSADENIE: fl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Passacaglia

  pre klavír
  1966 8'
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta

  pre klavír
  1967 15'
  OBSADENIE: pf
 • Fragment sonáty

  pre klavír
  1977 19'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
 • Bagately

  pre klavír
  1978 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Dithyramby

  pre klavír
  1980 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Miniatúry

  pre klavír
  1985 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • 20 fantázií pre klavír

  (Miniportréty majstrov)
  1991 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Večná pieseň, sonáta fantázia

  pre klavír
  1998 9'
  OBSADENIE: pf
 • Reč vtákov

  pre klavír
  2005 5'
  OBSADENIE: pf
 • Fantasia cantabile

  pre klavír
  2006 4' 31''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Nostalgický salónny valčík

  pre klavír
  2007 6'
  OBSADENIE: pf
 • Sempre solus

  Intermezzo pre klavír
  2007 5'
  OBSADENIE: pf
 • Con fantasia

  2009 OBSADENIE: pf
 • Slovakofónia

  pre klavír a kravský zvonec
  2010 5'
  OBSADENIE: pf, cio
 • Chorálová meditácia

  Impresia pre klavír
  2011 8'
  OBSADENIE: pf
 • "Minútky"

  Koncertné prídavky pre klavír
  2012–2013 42'
 • organ
 • Inno

  1972 11'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Pieseň bez slov – Tralalam

  Malý hudobný žart pre tubu a klavír
  2007 5'
  OBSADENIE: tu, pf
 • Starý nostalgický valčík

  pre husle a klavír
  2007 6'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Hudobný prídavok à la Béla B.

  pre hoboj a klavír
  2008 2'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Hudobný prídavok à la Edvard Hagerup

  pre hoboj a klavír
  2008 2'30"
  OBSADENIE: ob, pf
 • Hudobný prídavok à la Franz L. a Niccolo P.

  pre husle a klavír
  2008 4'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Hudobný prídavok à la George G.

  pre klarinet in B a klavír
  2008 4'
  OBSADENIE: cl, pf
 • Hudobný prídavok à la Ludwig van

  pre klarinet in B a klavír
  2008 4'
  OBSADENIE: cl, pf
 • Hudobný prídavok à la papá Haydn

  pre trúbku in B a klavír
  2008 2'
  OBSADENIE: tr, pf
 • Hudobný prídavok à la Robert Sch.

  pre violončelo a klavír
  2008 2'30"
  OBSADENIE: vc, pf
 • Hudobný prídavok à la Robert Sch.

  pre kontrabas a klavír
  2008 2'30"
  OBSADENIE: cb, pf
 • Hudobný prídavok à la Tommaso A.

  pre hoboj a klavír
  2008 4'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Hudobný prídavok à la Wolfgang Amadeus

  pre kontrabas a klavír
  2008 3'
  OBSADENIE: cb, pf
 • Hudobný prídavok à la Wolfgang Amadeus

  pre tubu a klavír
  2008 3'
  OBSADENIE: tu, pf
 • Šesť kusov

  pre husle a klavír
  2011 12'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Musica semplice

  pre husle a klavír
  2013 9'
  OBSADENIE: vn, pf
 • dva klavíry
 • Pre klavír [1994] Live

  1994 OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Hudba pre tri nástroje

  1966 10'
  OBSADENIE: fl, clb, tr
 • Musica giocosa per due violini e pianoforte

  1971 12'
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Concerto grosso

  per due pianoforte e percusioni
  2015 10'
  OBSADENIE: 2pf, bat
 • štyri nástroje
 • Ad libitum

  pre klarinet, vibrafón, bicie nástroje a klavír
  1988 10'
  OBSADENIE: cl, vbf, bat, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  (s flautovým sólom)
  1977 16'
  OBSADENIE: fl, 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  2014 14'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Šesť piesní

  1964 10'
  TEXT: J. V. Sládek
  OBSADENIE: s, pf
 • Son et lumiére

  1969 8'
  TEXT: Z. Bieńkowski
  OBSADENIE: s, pf
 • Elegická suita

  pre soprán a klavír
  1980 15'
  TEXT: staroegyptská poézia, P. Verlaine, B. Achmadulina, K. Krolow, E. Södergran
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • úpravy folklóru
 • Uspávanky z Liptova

  1984 OBSADENIE: vf, folkb
 • Liptovské impresie

  1985 OBSADENIE: s, CF, folkb
 • Kraviarky

  Piesne pri pasení z Púchovskej doliny
  1986 6' 52''
  OBSADENIE: CM, folkb
 • Žiale, moje žiale

  Ľúbostné piesne z Kysúc
  1986 OBSADENIE: s, folkb
 • Muzika z Hontu

  1987 OBSADENIE: folkb
 • Pod Makytou

  Piesne a tance z Lysej pod Makytou
  1988 OBSADENIE: folkb
 • Doma ste, doma

  vianočné pastorely
  1990 OBSADENIE: folkb
 • Keď sa milý na vojnu bral

  1997 OBSADENIE: folkb
 • Pod Javorinou muzika hrá

  1998 OBSADENIE: folkb: fl, cl, bat, zmb, archi
 • Impresie spod Javorníkov

  pre klarinet, cimbal a sláčiky
  2014 6'
  OBSADENIE: folkb: cl, zbm, archi
 • zborové
 • Dve piesne z Gemera

  pre ženský a miešaný zbor
  1983 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF/CM
 • miešaný zbor
 • Ave Maria

  1998 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Regrútske piesne

  1978 5' 44''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Repetizioni

  1997 TEXT: bez textu
  OBSADENIE: CMa
 • detský zbor
 • Vokálky

  1984 TEXT: bez textu
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • O zime

  Kantáta
  1968 12'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: spk, CB, orch
 • Štyri detské zbory

  1969 6'
  TEXT: V. Hujík
  OBSADENIE: CB, vn
 • Neposlušné pesničky

  1971 8'
  TEXT: V. Hujík
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, fl, 2vn
 • Klapancie

  1972 6'
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, bat
 • Hojana

  1986 TEXT: bez textu
  OBSADENIE: CMa, bat
 • zbor a klavír
 • Optimistická

  1985 5'
  TEXT: autor
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, pf
 • elektroakustické
 • Chvála života

  1988 11' 26''
  OBSADENIE: C+(tr)
 • Music for piano

  1992 OBSADENIE: C*+(2pf)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990
  2010 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2010, s. 20-28
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 316–317
 • BERGER, Igor: Eseje o tvorbe
  1984 Opus musicum 1984, č. 9, s. 275–285
 • Umelecká kritika a publicistika
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418 – 420
 • JURÍK, Marián: Vyznanie Hanuša Domanského
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 4, s. 3
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Rozhovor s Hanušom Domanským
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 3, s. 4
 • ADAMČIAK, Milan: Gramorecenzia : Nová skladateľská generácia
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 11, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Koncert Petra Michalicu
  1974 roč. 6, 1974, č. 13, s. 5
 • GRS: Na začiatku cesty
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 11, s. 4–5
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 5, s. 4
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hanuš Domanský: Fragment sonáty pre klavír
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 5, s. 32–34
 • BERGER, Igor: Domanského Symfónia pre veľký orchester
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 19, s. 5
 • BERGER, Igor: Elegická suita pre soprán a klavír H. Domanského
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 17, s. 4
 • BERGER, Igor: Hanuš Domanský: Dithyramby
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 19, s. 4
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Bagately pre klavír
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 19, s. 4
 • CHALUPKOVÁ, Viera: Dianoia pre husle sólo Hanuša Domanského
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 1, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Možnosť sebarealizácie
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 3, s. 3

Diskografia

 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
  2011 CD – Pavlík Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Hanuš Domanský – Vianočné mystérium; František Hrdina - Missa pastoralis HANUŠ DOMANSKÝ – VIANOČNÉ MYSTÉRIUM; FRANTIŠEK HRDINA - MISSA PASTORALIS
  1992 CD – Radio Bratislava RB 0010-2031
  1. Hanuš Domanský: Vianočné mystérium
   František Urcikán (t), Valter Mikuš (t), Daniel Hlásny (b), Marián Čermák (t), Pavol Šimončič (v), Anna Kováčová (v), Slovenský komorný zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hrdina František: Missa pastoralis
   Slovenský komorný zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Hanuš Domanský, Vladimír Bokes, Ilja Zeljenka, Jozef Podprocký HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ
  1989 LP – Opus 9110 1778
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Štátna filharmónia Brno, Rudolf Krečmer (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30
   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Spevy nášho ľudu SPEVY NÁŠHO ĽUDU
  1987 LP – Opus 9117 1909
  1. Ivan Hrušovský: Na lúke
   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša
   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  6. Hanuš Domanský: Kraviarky
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  7. Igor Dibák: Na salaši
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Hanuš Domanský HANUŠ DOMANSKÝ
  1985 LP – Opus 9111 1503
  1. Hanuš Domanský: Bagately
   Ida Černecká (pf)
  2. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Peter Toperczer (pf)
  3. Hanuš Domanský: Klapancie
   Slovenskí madrigalisti, Dalibor Machek (bat), Stanislav Mášik (bat), Ladislav Holásek (dir.)
  4. Hanuš Domanský: Elegická suita
   Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Miešaný zbor bratislavských učiteľov MIEŠANÝ ZBOR BRATISLAVSKÝCH UČITEĽOV
  1984 LP – Opus 9112 1530
  1. Claudio Monteverdi: Nárek Ariadny
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  2. Matěj Bohuslav Černohorský: Fúga
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Žitné pole
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  4. Piotr Iljič Čajkovskij: Sláviček
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  5. Baldasare Donati: Villanella alla neapolitana
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  6. Leoš Janáček: Hukvaldské piesne
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  7. Hanuš Domanský: Klapancie
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  8. Zdeněk Blažek: Slovenské zemi
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  9. Alexander Moyzes: Pieseň milicionárov
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  10. Georgij Sviridov: Belasý večer
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  11. Rodion Ščedrin : K vám, padlým
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  12. Dmitrij Šostakovič: Zatíchli salvy
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  13. Mikuláš Moyzes: Dve piesne zo Záhoria
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  14. Spirituál: Oh, Lord
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
 • Foto: Hanuš Domanský, Pavol Bagin, Ladislav Holoubek HANUŠ DOMANSKÝ, PAVOL BAGIN, LADISLAV HOLOUBEK
  1983 LP – Opus 9110 1478
  1. Hanuš Domanský: Symfónia
   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
  2. Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester
   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
  3. Ladislav Holoubek: Genezis op. 70
   Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)

Ocenenia

 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  1996 za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby – Bagately pre klavír
 • Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov
  1984 za dielo Symfónia
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1976 za dielo Dianoia
 • Skladateľská súťaž Ministerstva kultúry SR
  1970 za dielo Sláčikové kvarteto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Hanuš Domanský: Con fantasia
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Nostalgický salónny valčík
  pre klavír
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Sempre solus
  Intermezzo pre klavír
  4. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Hanuš Domanský: Entrée per orchestra
  7. 6.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Charles Olivieri-Munroe (dir.)
 • Hanuš Domanský: Večná pieseň, sonáta fantázia
  pre klavír
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Hanuš Domanský: Pre klavír [1994] Live
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf), Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: 20 fantázií pre klavír
  (Miniportréty majstrov)
  24. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Vianočné mystérium
  pre sólové hlasy, miešaný zbor a orchester
  13. 12.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Hanuš Domanský: Hojana
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Stanislav Mášik (bat), Pavol Procházka (dir.)
 • Hanuš Domanský: Chvála zeme
  Slávnostná predohra
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Hanuš Domanský: Chvála života
  5. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Paprčka (tr)
 • Hanuš Domanský: Koncert pre klavír a orchester
  10. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Hanuš Domanský: Symfónia
  pre orchester
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimir Verbickij (dir.)
 • Hanuš Domanský: Elegická suita
  pre soprán a klavír
  11. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)
 • Hanuš Domanský: Dithyramby
  pre klavír
  20. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Toperczer (pf)
 • Hanuš Domanský: Inno
  20. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Sokol (org)
 • Hanuš Domanský: Bagately
  pre klavír
  19. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
 • Hanuš Domanský: Fragment sonáty
  pre klavír
  21. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marian Lapšanský (pf)
 • Hanuš Domanský: Dianoia
  4. 6.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)
 • Hanuš Domanský: Reč vtákov
  pre klavír
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Hanuš Domanský: Slovakofónia
  pre klavír a kravský zvonec
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Hanuš Domanský: Dianoia
  9. 1972 Prvé uvedenie v zahraničí
  Dom umelcov, Praha, CZ
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn)

Audio

 • Domanský, Hanuš: Symfónia


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 09. 2016